EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2212

Uredba Vijeća (EU) 2017/2212 od 30. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

OJ L 316, 1.12.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2212/oj

1.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 316/15


UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/2212

od 30. studenoga 2017.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/2214 od 30. studenoga 2017. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Vijeće je 30. studenoga 2017. donijelo Odluku (ZVSP) 2017/2214 radi dopuštanja određenih operacija povezanih s hidrazinom (CAS 302-01-2) koncentracije 70 % ili veće, koji se nalazi na Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije i neophodan je za ispitivanja i let svemirskih letjelica ExoMars Carrier Module i ExoMars Descent Module u okviru misije ExoMars 2020.

(3)

Te su izmjene obuhvaćene područjem primjene Ugovora i stoga su, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena provedba u svim državama članicama, potrebne regulatorne mjere na razini Unije.

(4)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga s tim u skladu izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 4. Uredbe (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći stavak:

„2.aa   Zabrane iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne primjenjuju se na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi s prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom hidrazina (CAS 302-01-2) koncentracije 70 % ili veće, uz uvjet da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na hidrazin namijenjen za:

(a)

ispitivanje i let ExoMars Descent Module u okviru misije ExoMars 2020., u količini izračunanoj u skladu s potrebama svake faze te misije, koja ukupno ne premašuje 5 000 kg za cjelokupno trajanje misije; ili

(b)

let ExoMars Carrier Module u okviru misije ExoMars 2020., u količini izračunanoj u skladu s potrebama leta, koja ukupno ne premašuje 300 kg.”

2.

Stavak 2.b zamjenjuje se sljedećim:

„2.b   Izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi s operacijama navedenima u stavcima 2.a i 2.aa podliježe prethodnoj dozvoli nadležnih tijela.

Podnositelji zahtjeva za izdavanje dozvole nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne.

Nadležna tijela obavješćuju Komisiju o svim izdanim dozvolama.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2017.

Za Vijeće

Predsjednica

K. SIMSON


(1)  Vidjeti str. 20. ovoga Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).


Top