EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2056

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2056 оd 22. kolovoza 2017. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 522/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj

C/2017/5716

OJ L 294, 11.11.2017, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2056/oj

11.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/26


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2056

оd 22. kolovoza 2017.

o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 522/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (1), a posebno njezin članak 8. stavak 3.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 522/2014 (2) utvrđuje se da se inovativne mjere provode u roku od najviše tri godine. Međutim, može biti potrebno dulje razdoblje kako bi gradska tijela mogla provesti cjelovito ispitivanje svih aspekata predloženih inovativnih rješenja, prikupiti rezultate i osigurati prenosivost rješenja drugim gradskim tijelima u Uniji.

(2)

Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za potpunu provedbu složenih inovativnih rješenja, tako da se dodana vrijednost inovativnih mjera može u cijelosti ostvariti, rok utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) br. 522/2014 potrebno je produljiti za jednu godinu.

(3)

Delegiranu uredbu (EU) br. 522/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Kako bi se osiguralo da će se izmjena Delegirane uredbe (EU) br. 522/2014 primjenjivati u kontekstu sljedećeg poziva planiranog za prosinac 2017., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 2. Delegirane uredbe (EU) br. 522/2014 stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Sve inovativne mjere provode se u roku od najviše četiri godine.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. kolovoza 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 289.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 522/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu detaljnih pravila o načelima za odabir inovativnih mjera i upravljanje njima u području održivog urbanog razvoja koje podupire Europski fond za regionalni razvoj (SL L 148, 20.5.2014., str. 1.).


Top