EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 оd 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2016/4295

OJ L 189, 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1141

оd 13. srpnja 2016.

o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1143/2014 predviđa se da se na temelju kriterija iz njezina članka 4. stavka 3. donese popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji („Unijin popis”) kojim se ispunjavaju uvjeti utvrđeni u članku 4. stavku 6., kojim se propisuje da se mora voditi o računa o troškovima provedbe, troškovima nedjelovanja, troškovnoj učinkovitosti i društveno-gospodarskim aspektima.

(2)

Komisija je na temelju dostupnih znanstvenih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 zaključila da su svi kriteriji utvrđeni u članku 4. stavku 3. te Uredbe ispunjeni u pogledu sljedećih invazivnih stranih vrsta: Baccharis halimifolia, L; Cabomba caroliniana, Gray; Callosciurus erythraeus, Pallas, 1779.; Corvus splendens, Viellot, 1817.; Eichhornia crassipes, (Martius) Solms; Eriocheir sinensis, H. Milne Edwards, 1854.; Heracleum persicum, Fischer; Heracleum sosnowskyi, Mandenova; Herpestes javanicus, É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818.; Hydrocotyle ranunculoides, L. f.; Lagarosiphon major, (Ridley) Moss; Lithobates (Rana) catesbeianus, Shaw, 1802.; Ludwigia grandiflora, (Michx.) Greuter i Burdet; Ludwigia peploides, (Kunth) P.H. Raven; Lysichiton americanus, Hultén i St. John; Muntiacus reevesi, Ogilby, 1839.; Myocastor coypus, Molina, 1782.; Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.; Nasua nasua, Linnaeus, 1766.; Orconectes limosus, Rafinesque, 1817.; Orconectes virilis, Hagen, 1870.; Oxyura jamaicensis, Gmelin, 1789.; Pacifastacus leniusculus, Dana, 1852.; Parthenium hysterophorus, L.; Perccottus glenii, Dybowski, 1877.; Persicaria perfoliata, (L.) H. Gross, (Polygonum perfoliatum, L.); Procambarus clarkii, Girard, 1852.; Procambarus fallax (Hagen, 1870.) f. virginalis; Procyon lotor, Linnaeus, 1758.; Pseudorasbora parva, Temminck i Schlegel, 1846.; Pueraria montana, (Lour.) Merr., var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi); Sciurus carolinensis, Gmelin, 1788.; Sciurus niger, Linnaeus, 1758.; Tamias sibiricus, Laxmann, 1769.; Threskiornis aethiopicus, Latham, 1790.; Trachemys scripta, Schoepff, 1792.; Vespa velutina nigrithorax, de Buysson, 1905.

(3)

Osim toga, Komisija je zaključila da navedene invazivne strane vrste ispunjavaju sve uvjete utvrđene u članku 4. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014. Neke od tih vrsta već su nastanjene na području Unije ili čak široko rasprostranjene u pojedinim državama članicama te ponekad možda neće biti moguće iskorijeniti takve vrste na troškovno učinkovit način. Međutim, primjereno je unijeti te vrste na Unijin popis jer bi se mogle provesti druge troškovno učinkovite mjere: spriječiti daljnje unošenje ili širenje na području Unije; promicati rano otkrivanje i brzo iskorjenjivanje tih vrsta na područjima gdje još nisu prisutne ili široko rasprostranjene te upravljati tim vrstama u skladu sa specifičnim okolnostima u predmetnoj državi članici, uključujući ribolovom, lovom ili postavljanjem stupica, ili bilo kojom drugom vrstom prikupljanja za konzumaciju ili izvoz, ako se te aktivnosti provode u okviru nacionalnog programa upravljanja.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za invazivne strane vrste,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi početni je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 35.


PRILOG

POPIS INVAZIVNIH STRANIH VRSTA KOJE IZAZIVAJU ZABRINUTOST U UNIJI

Vrsta

Oznake KN za žive jedinke

Oznake KN za dijelove koji se mogu razmnožavati

Kategorije povezane robe

i.

ii.

iii.

iv.

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (ukorijenjene reznice i mlade biljke)

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779.

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817.

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (sjeme)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854.

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818.

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802.

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter i Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839.

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782.

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766.

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817.

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870.

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789.

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852.

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877.

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplođena riblja ikra za valenje)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852.

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870.) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758.

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel, 1846.

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (oplođena riblja ikra za valenje)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788.

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758.

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769.

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790.

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792.

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Napomene uz tablicu:

Stupac i.: Vrsta

U tom je stupcu naveden znanstveni naziv vrste. Sinonimi su u zagradama.

Stupac ii.: oznake KN za žive jedinke.

U tom su stupcu navedene oznake kombinirane nomenklature (KN) za žive jedinke. Roba razvrstana pod oznake KN iz ovog stupca podložna je službenim kontrolama u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Kombinirana nomenklatura, uspostavljena Uredbom (EEZ) br. 2658/87, temelji se na međunarodnom Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS) koji sastavlja Vijeće za carinsku suradnju, sada Svjetska carinska organizacija (WCO), donesenom Međunarodnom konvencijom zaključenom u Bruxellesu 14. lipnja 1983. i odobrenom u ime Europske ekonomske zajednice Odlukom Vijeća 87/369/EEZ (1) („Konvencija o HS-u”). U kombiniranoj nomenklaturi preuzima se šest znamenki tarifnih brojeva i podbrojeva HS-a, a sedma i osma znamenka označavaju dodatne podbrojeve specifične za nomenklaturu.

Ako samo određeni proizvodi pod četvero-, šestero- ili osmeroznamenkastom oznakom moraju biti provjereni, a u KN-u ne postoji posebna potpodjela pod tom oznakom, oznaka se obilježava s ex (na primjer, ex 0106 49 00, jer oznaka KN 0106 49 00 obuhvaća i sve ostale kukce, a ne samo vrstu kukaca navedenu u tablici).

Stupac iii.: oznaka KN za dijelove koji se mogu razmnožavati

U tom su stupcu navedene, prema potrebi, oznake kombinirane nomenklature (KN) za dijelove vrste koji se mogu razmnožavati. Vidjeti i napomenu za stupac ii. Roba razvrstana pod oznake KN iz ovog stupca podložna je službenim kontrolama u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

Stupac iv.: Kategorije povezane robe

U tom su stupcu navedene, prema potrebi, oznake KN za robu s kojom se obično povezuju invazivne strane vrste. Roba razvrstana pod oznake KN iz tog stupca nije podložna službenim kontrolama, u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1143/2014. Vidjeti i napomenu za stupac ii. Brojevi navedeni u stupcu iv. odnose se na oznake KN u nastavku:

1.

0301 11 00: ukrasna slatkovodna riba

2.

0301 93 00: riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

3.

0301 99 11: pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), atlantski losos (Salmo salar) i mladica (Hucho hucho)

4.

0301 99 18: ostala slatkovodna riba

5.

ex 0602: bilje namijenjeno sadnji s uzgojnim supstratom

6.

1211 90 86: ostalo bilje i dijelovi bilja (uključujući sjeme i plodove), vrsta koje se rabi prvenstveno u parfumeriji, u farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe, svježi ili osušeni, neovisno jesu li rezani, drobljeni, u prahu ili ne

7.

ex 2530 90 00: tlo i uzgojni supstrati

8.

4401: ogrjevno drvo u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika; drvo u obliku iverja ili sličnih čestica; drvna piljevina te otpaci i ostaci od drva, neovisno jesu li aglomerirani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike ili ne

9.

4403: neobrađeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeliku ili je grubo učetvoreno ili ne

10.

ex 6914 90 00: keramički lonci za vrtlarstvo

11.

ex Poglavlje 10.: sjeme žitarica za sjetvu


(1)  SL L 198, 20.7.1987., str. 1.


Top