EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1342

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1342 оd 22. travnja 2015. o izmjeni metodologije za klasifikaciju proizvoda po djelatnostima navedene u Prilogu A Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2015/2590

OJ L 207, 4.8.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1342/oj

4.8.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 207/35


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1342

оd 22. travnja 2015.

o izmjeni metodologije za klasifikaciju proizvoda po djelatnostima navedene u Prilogu A Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (1), a posebno njezin članak 2. stavak 2.,

budući da:

(1)

Europski sustav računa uspostavljen Uredbom (EU) br. 549/2013 (ESA 2010.) sustav je nacionalnih i regionalnih računa osmišljen kako bi se ispunili zahtjevi ekonomske, socijalne i regionalne politike Unije.

(2)

Prilog Uredbi (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2), u kojem se određuje klasifikacija proizvoda po djelatnostima (KPD), donesen je radi zadovoljavanja potreba Unije u području statistike. Zamijenjen je Uredbom Komisije (EU) br. 1209/2014 (3).

(3)

Upućivanja na klasifikaciju proizvoda po djelatnostima (KPD) u Europskom sustavu računa (ESA 2010.) trebala bi biti u skladu s novom klasifikacijom uspostavljenom Uredbom (EU) br. 1209/2014.

(4)

Uredbu (EU) br. 549/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog A Uredbi (EU) br. 549/2013 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 26.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 145, 4.6.2008., str. 65.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1209/2014 оd 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (KPD) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336, 22.11.2014., str. 1.).


PRILOG

Prilog A Uredbi (EU) br. 549/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Izrazi „KPD Rev. 2” i „CPA 2008.” zamjenjuju se sljedećim:

„CPA”.

2.

U Prilogu 7.1., izraz „skupine 261: Elektroničke komponente i ploče” zamjenjuje se sljedećim:

„skupine 261: elektroničke komponente i ploče”.

3.

Poglavlje 23. mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici P*3 stavak „Rudarstvo i vađenje; izrađeni proizvodi; električna energija, plin, gospodarenje vodom i otpadom; građevinarstvo i građevinski radovi” zamjenjuje se sljedećim stavkom:

„Rudarstvo i vađenje; izrađeni proizvodi; električna energija, plin, para i klimatizacija; opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te usluge sanacije okoliša; građevinarstvo i građevinski radovi”;

(b)

tablica P*10 mijenja se kako slijedi:

i.

„Rudarstvo i vađenje; izrađeni proizvodi; električna energija, plin, gospodarenje vodom i otpadom” zamjenjuje se sljedećim:

„Rudarstvo i vađenje; izrađeni proizvodi; električna energija, plin, para i klimatizacija; opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša”;

ii.

„Građevinarstvo i građevinski radovi” zamjenjuje se riječima „Građevine i građevinski radovi”;

iii.

„Usluge trgovine na veliko i malo; usluge popravka motornih vozila i motocikala; usluge prijevoza i skladištenja; usluge pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane” zamjenjuje se sljedećim:

„Usluge trgovine na veliko i malo; usluge popravka motornih vozila i motocikala; usluge prijevoza i skladištenja; usluge pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane”;

iv.

„administrativne i pomoćne uslužne usluge” zamjenjuje se sljedećim:

„administrativne i pomoćne usluge”;

v.

„Usluge javne uprave i obrane; usluge obvezne socijalne sigurnosti; obrazovanje; zdravstvene usluge i socijalni rad” zamjenjuje se sljedećim;

„Usluge javne uprave i obrane; usluge obveznog socijalnog osiguranja; usluge obrazovanja; zdravstvene usluge i socijalni rad”;

vi.

„Umjetničke, zabavne i rekreativne usluge, popravak kućanskih proizvoda i druge usluge” zamjenjuje se sljedećim:

„Umjetničke, zabavne i rekreativne usluge; druge usluge; usluge kućanstava koja zapošljavaju osoblje; ostali proizvodi i usluge kućanstava za vlastite potrebe; usluge inozemnih organizacija i tijela”;

(c)

tablica P*38 mijenja se kako slijedi:

i.

„Tekstilni proizvodi, odjeća i kožni proizvodi” zamjenjuje se sljedećim: „Tekstilni proizvodi, odjeća i kožni proizvodi te srodni proizvodi”;

ii.

„Drveni i papirni proizvodi i usluge tiskanja” zamjenjuje se sljedećim „Drveni i papirni proizvodi te usluge tiskanja i snimanja”;

iii.

„usluge savjetovanja u vezi s upravljanjem” zamjenjuje se sljedećim: „usluge savjetovanja o upravljanju”

iv.

„Proizvodnja gumenih i plastičnih proizvoda” zamjenjuje se sljedećim:

„Proizvodnja gumenih i plastičnih proizvoda”;

(d)

tablica P*64 mijenja se kako slijedi:

i.

„oporaba materijala;” zamjenjuje se sljedećim: „usluge oporabe materijala”;

ii.

„Arhitektonske i građevinske usluge” zamjenjuje se sljedećim „Arhitektonske i građevinske usluge”;

(e)

u tablici P*88 „Proizvodi od gume i plastičnih masa” zamjenjuje se sljedećim:

„Proizvodi od gume i plastike”.


Top