EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0463

Uredba Komisije (EU) 2015/463 оd 19. ožujka 2015. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za polivinilni alkohol (E 1203) Tekst značajan za EGP

OJ L 76, 20.3.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/463/oj

20.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/42


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/463

оd 19. ožujka 2015.

o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za polivinilni alkohol (E 1203)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 (1) Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima, a posebno njezin članak 14.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 (2) Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma, a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (3) utvrđuju se specifikacije prehrambenih aditiva navedenih u Prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(2)

Te se specifikacije mogu ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva.

(3)

Dana 7. rujna 2011. podnesen je zahtjev za izmjenu specifikacija za prehrambeni aditiv polivinilni alkohol (E 1203). Zahtjev je stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(4)

Postojeća specifikacija u pogledu topljivosti prehrambenog aditiva polivinilnog alkohola (E 1203) glasi „Topljiv u vodi; umjereno topljiv u etanolu”. Institut za zdravlje i zaštitu potrošača (IHCP) Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije proveo je studije topljivosti (4) polivinilnog alkohola kako bi se ažurirali podaci o topljivosti u postojećim specifikacijama Unije u pogledu njegove topljivosti u etanolu.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) ocijenila je rezultate ispitivanja topljivosti polivinilnog alkohola koje je proveo IHCP i informacije koje je dostavio podnositelj zahtjeva (5). Agencija smatra da izmjena specifikacije o topljivosti polivinilnog alkohola u etanolu ne utječe na sigurnost polivinilnog alkohola kao prehrambenog aditiva.

(6)

Uzimajući u obzir podneseni zahtjev, studije koje je proveo IHCP i ocjenu Agencije primjereno je izmijeniti opis topljivosti prehrambenog aditiva polivinilnog alkohola (E 1203) u etanolu (≥ 99.8 %) u „praktički netopljiv ili netopljiv”.

(7)

Uredbu (EU) br. 231/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(4)  João F. A. Lopes i Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 str.

(5)  EFSA Journal 2014;12(9):3820.


PRILOG

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012, u unosu za E 1203 polivinilni alkohol specifikacija za topljivost zamjenjuje se sljedećim:

„Topljivost

Topljiv u vodi; praktički netopljiv ili netopljiv u etanolu (≥ 99,8 %)”


Top