EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1264

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1264/2014 оd 26. studenoga 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 408/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka Tekst značajan za EGP

OJ L 341, 27.11.2014, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1264/oj

27.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 341/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1264/2014

оd 26. studenoga 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 408/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1185/2009 uspostavlja se okvir za izradu usporedivih europskih statističkih podataka o prodaji i korištenju pesticida u poljoprivredi.

(2)

U skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1185/2009 države članice trebaju dostaviti statističke podatke u elektroničkom obliku u odgovarajućem tehničkom obliku koji Komisija mora usvojiti.

(3)

U Uredbi Komisije (EU) br. 408/2011 (2) nije predviđen oblik prijenosa statističkih podataka o korištenju pesticida, koje je potrebno prenositi od 2015., te stoga tu Uredbu treba izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 408/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 1.

Države članice prenose statističke podatke o pesticidima navedene u prilozima I. i II. Uredbi (EZ) br. 1185/2009 koristeći se definicijama strukture podataka SDMX. Podaci se dostavljaju Komisiji (Eurostatu) putem usluga jedinstvene ulazne točke ili se Komisiji (Eurostatu) omogućuje elektroničko dohvaćanje tih podataka.

Članak 2.

Struktura podataka za prijenos podataka o stavljanju pesticida na tržište Komisiji (Eurostatu) navodi se u Prilogu I.

Struktura podataka za prijenos podataka o uporabi pesticida u poljoprivredi Komisiji (Eurostatu) navodi se u Prilogu II.”

(2)

Prilog Uredbi (EU) br. 408/2011 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 324, 10.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 408/2011 od 27. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka (SL L 108, 28.4.2011., str. 21.).


PRILOG

PRILOG I.

Struktura statističkih podataka o stavljanju pesticida na tržište

Sljedeća struktura podataka dio je datoteka za prijenos:

Broj

Polje

Napomene

1.

Država

npr. Francuska

2.

Godina

referentna godina za podatke (npr. 2010.)

3.

Glavna skupina

oznake navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1185/2009

4.

Kategorije proizvoda

 

5.

Kemijski razred

 

6.

Aktivna tvar

 

7.

Vrijednost opažanja (prodana količina)

u kilogramima tvari

8.

Oznaka povjerljivosti za polja broj 3., 4., 5. i 6.

oznaka

PRILOG II.

Struktura statističkih podataka o korištenju pesticida u poljoprivredi

Sljedeća struktura podataka dio je datoteka za prijenos:

Broj

Polje

Napomene

1.

Država

npr. Francuska

2.

Godina

referentna godina za podatke (npr. 2010.)

3.

Usjevi

raščlamba po pojedinačnim usjevima

4.

Aktivna tvar

oznake navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1185/2009

5.

Vrijednost opažanja: Količina tvari korištena na usjevima

u kilogramima tvari

6.

Vrijednost opažanja: površina pod usjevima koji su tretirani ovom tvari

(u hektarima)

7.

Oznaka povjerljivosti

oznaka


Top