EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0497

Uredba Komisije (EU) br. 497/2014 оd 14. svibnja 2014. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu upotrebe Advantama kao sladila Tekst značajan za EGP

OJ L 143, 15.5.2014, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/497/oj

15.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 143/6


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 497/2014

оd 14. svibnja 2014.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u pogledu upotrebe Advantama kao sladila

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3. i članak 14.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđuju se popis Unije prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u hrani i uvjeti njihove uporabe.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (3) utvrđuju se specifikacije prehrambenih aditiva navedenih u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(3)

Ti popisi mogu se ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva.

(4)

U svibnju 2010. podnesen je zahtjev za odobrenje upotrebe Advantama kao sladila u nekoliko kategorija hrane. Zahtjev je stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(5)

Postoji tehnološka potreba za upotrebu Advantama kao sladila visokog intenziteta u raznim prehrambenim proizvodima i stolnim sladilima za zaslađivanje radi zamjene kaloričnih šećera (saharoza, glukoza, fruktoza itd.), a time i smanjenja kalorijskog udjela tih prehrambenih proizvoda. Dodavanjem Advantama kao sladila u kategorije hrane u kojima su sladila visokog intenziteta odobrena u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 proizvođačima će se omogućiti veća fleksibilnost pri izradi prehrambenih proizvoda s nižim udjelom energije i okusom sličnim okusu jednakovrijednog prehrambenog proizvoda s punim kalorijskim udjelom. Zahvaljujući svojem okusu i slatkoći, združenima s dobrom stabilnosti, Advantam predstavlja alternativu odobrenim sladilima visokog intenziteta, a potrošačima i prehrambenoj industriji nudi mogućnost odabira iz šire palete sladila te time smanjuje unos svakog pojedinog sladila.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) ocijenila je sigurnost Advantama kao prehrambenog aditiva u svojem mišljenju od 31. srpnja 2013. (4). Agencija je za Advantam odredila prihvatljivi dnevni unos (PDU) od 5 mg/kg tjelesne težine. Konzervativne procjene izloženosti Advantama u odraslih velikih potrošača i djece bile su ispod vrijednosti PDU-a za predložene razine upotrebe. Nakon razmatranja svih podataka u pogledu stabilnosti, proizvoda razgradnje, toksikologije i izloženosti, Agencija je zaključila da Advantam kao sladilo za predložene namjene i predložene razine upotrebe ne izaziva zabrinutost u pogledu sigurnosti.

(7)

Stoga je primjereno odobriti upotrebu Advantama kao sladila u kategorijama hrane navedenima u Prilogu I. ovoj Uredbi i tom prehrambenom aditivu dodijeliti broj E 969.

(8)

Specifikacije za Advantam treba uvrstiti u Uredbu (EU) br. 231/2012 kada se prvi put uvrste u popis Unije prehrambenih aditiva utvrđen Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(9)

Stoga uredbe (EZ) br. 1333/2008 i (EU) br. 231/2012 treba na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. svibnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(7):3301.


PRILOG I.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu B u tablici 2. „Sladila”, umeće se sljedeći novi tekst nakon teksta za prehrambeni aditiv E 968 Eritritol:

„E 969

Advantam”

2.

U dijelu E umeću se brojčanim redoslijedom sljedeći novi tekstovi za E 969 u kategorijama hrane na koje se odnose:

DIO E: ODOBRENI PREHRAMBENI ADITIVI I UVJETI UPORABE U KATEGORIJAMA HRANE

Broj kategorije

Broj E

Ime

Najveća dopuštena količina (mg/l ili mg/kg, ovisno o slučaju)

Napomene

Ograničenja/iznimke

01.4

Aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi, uključujući toplinski obrađene proizvode

 

„E 969

Advantam

10

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

03

Smrznuti deserti

 

„E 969

Advantam

10

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

04.2.2

Voće i povrće u octu, ulju ili salamuri

 

„E 969

Advantam

3

 

samo slatko-kiseli konzervirani proizvodi od voća i povrća”

04.2.3

Voće i povrće u konzervama ili staklenkama

 

„E 969

Advantam

10

 

samo voće sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

04.2.4.1

Pripravci od voća i povrća, osim kompota

 

„E 969

Advantam

10

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti”

04.2.5.1

Ekstra džem i ekstra žele kako su definirani u Direktivi 2001/113/EZ

 

„E 969

Advantam

10

 

samo džemovi, želei i marmelade sa smanjenom energetskom vrijednosti”

04.2.5.2

Džem, želei i marmelade i zaslađeni kesten-pire kako su definirani u Direktivi 2011/113/EZ

 

„E 969

Advantam

10

 

samo džemovi, želei i marmelade sa smanjenom energetskom vrijednosti”

04.2.5.3

Ostali slični namazi od voća i povrća

 

„E 969

Advantam

10

 

samo namazi za sendviče na bazi suhog voća sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

05.1

Kakao i čokoladni proizvodi obuhvaćeni Direktivom 2000/36/EZ

 

„E 969

Advantam

20

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

05.2

Ostali konditorski proizvodi, uključujući mikrobombone za osvježenje daha

 

„E 969

Advantam

20

 

samo na bazi kakaa ili suhog voća, sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

10

 

samo namazi za sendviče na bazi kakaa, mlijeka, suhog voća ili masti, sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

20

 

samo konditorski proizvodi na bazi škroba sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

10

 

samo konditorski proizvodi bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

60

 

samo mikrobomboni za osvježenje daha bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

20

 

samo snažno aromatizirane pastile za grlo bez dodanog šećera”

05.3

Žvakaće gume

 

„E 969

Advantam

200

 

samo proizvodi s dodanim šećerom ili poliolima, kao pojačivač arome

 

E 969

Advantam

400

 

samo proizvodi bez dodanog šećera”

05.4

Ukrasi, premazi i nadjevi, osim nadjeva na bazi voća kategorije 4.2.4.

 

„E 969

Advantam

20

 

samo konditorski proizvodi na bazi škroba sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

10

 

samo konditorski proizvodi bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

20

 

samo na bazi kakaa ili suhog voća, sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera

 

E 969

Advantam

4

 

samo umaci”

06.3

Žitne pahuljice za doručak

 

„E 969

Advantam

10

 

samo žitne pahuljice za doručak sa sadržajem vlakana većim od 15 % i s barem 20 % posija, sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

07.2

Fini pekarski proizvodi

 

„E 969

Advantam

10

 

samo essoblaten – oblate

 

E 969

Advantam

17

 

samo fini pekarski proizvodi za posebne prehrambene potrebe”

09.2

Prerađena riba i ribarski proizvodi, uključujući mekušce i rakove

 

„E 969

Advantam

3

 

samo slatko-kisele konzerve i polukonzerve ribe i marinade od ribe, rakova i mekušaca”

11.4.1

Stolna sladila u tekućem obliku

 

„E 969

Advantam

quantum satis”

 

 

11.4.2

Stolna sladila u prahu

 

„E 969

Advantam

quantum satis”

 

 

11.4.3

Stolna sladila u tabletama

 

„E 969

Advantam

quantum satis”

 

 

12.4

Gorušica (senf)

 

„E 969

Advantam

4”

 

 

12.5

Juhe i mesne juhe

 

„E 969

Advantam

2

 

samo juhe sa smanjenom energetskom vrijednosti”

12.6

Umaci

 

„E 969

Advantam

4”

 

 

12.7

Salate i začinjeni namazi za sendviče

 

„E 969

Advantam

4

 

samo Feinkostsalat

13.2

Dijetna hrana za posebne medicinske potrebe kako je definirana Direktivom 1999/21/EZ (osim proizvoda iz kategorije hrane 13.1.5.)

 

„E 960

Advantam

10”

 

 

13.3

Dijetna hrana za smanjenje tjelesne težine namijenjena kao nadomjestak za ukupni dnevni unos hrane ili pojedine obroke (čitava dnevna prehrana ili njezin dio)

 

„E 960

Advantam

8”

 

 

14.1.3

Voćni nektari kako su definirani Direktivom 2001/112/EZ i nektari od povrća i slični proizvodi

 

„E 969

Advantam

6

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

14.1.4

Aromatizirana pića

 

„E 969

Advantam

6

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

14.2.1

Pivo i pića od slada

 

„E 969

Advantam

6

 

samo bezalkoholno pivo ili pivo s volumnim udjelom alkohola do 1,2 % vol; ’Bière de table/Tafelbier/Table beer’ (s manje od 6 % ekstrakta slada), osim ’Obergäriges Einfachbier’; pivo s najmanjom kiselosti od 30 miliekvivalenata, izraženih kao NaOH; tamna piva vrste ’oud bruin’

 

E 969

Advantam

0,5

 

samo pivo smanjene energetske vrijednosti”

14.2.3

Jabukovača i kruškovača

 

„E 969

Advantam

6”

 

 

14.2.8

Ostala alkoholna pića, uključujući jaka alkoholna pića s udjelom alkohola manjim od 15 % i mješavine alkoholnih pića s bezalkoholnim pićima

 

„E 969

Advantam

6”

 

 

15.1

Grickalice na bazi krumpira, žitarica, brašna ili škroba

 

„E 969

Advantam

5”

 

 

15.2

Prerađeno orašasto voće

 

„E 969

Advantam

5”

 

 

16.

Deserti, osim proizvoda iz kategorija 1., 3. i 4.

 

„E 969

Advantam

10

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanog šećera”

17.1

Dodaci prehrani u krutom obliku, uključujući kapsule i tablete i slične oblike

 

„E 969

Advantam

20”

 

 

17.2

Dodaci prehrani u tekućem obliku

 

„E 969

Advantam

6”

 

 

17.3

Dodaci prehrani u obliku sirupa ili za žvakanje

 

„E 969

Advantam

55”

 

 


PRILOG II.

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012 umeće se sljedeći novi tekst nakon teksta za prehrambeni aditiv E 968:

„E 969 ADVANTAM

Sinonimi

 

Definicija

Advantam (ANS9801) proizvodi se kemijskom sintezom u postupku s tri koraka: proizvodnja glavnog proizvodnog intermedijera, 3-hidroksi-4-metoksicinamaldehid (HMCA), za kojim slijedi hidrogenacija radi dobivanja 3-(3-hidroksi-4-metoksifenil) propionaldehida (HMPA). U završnom koraku otopina HMPA u metanolu (filtrat) združuje se s aspartamom radi dobivanja imina koji selektivnom hidrogenacijom tvori Advantam. Otopina se ostavi kristalizirati te se sirovi kristali isperu. Proizvod se ponovo kristalizira, a kristali se razdvoje, isperu i osuše.

CAS br.

714229-20-6

Kemijski naziv

N-[N-[3-(3-hidroksi-4-metoksfenil)propil]-α-aspartil]-L-fenilalanin 1-metil ester, monohidrat (IUPAC);

L-fenilalanin, N-[3-(3-hidroksi-4-metoksifenil)propil]-L-alfa-aspartil-, 2-metil ester, monohidrat (CA)

Molekulska formula

C24H30N2O7·H2O

Molekulska masa

476,52 g/mol (monohidrat)

Određivanje

Najmanje 97,0 % i najviše 102,0 % na bezvodnoj osnovi

Opis

Prašak bijele do žute boje

Utvrđivanje

 

Talište

101,5 °C

Čistoća

 

N-[N-[3-(3-hidroksi-4-metoksifenil)propil-α-aspartil]-L-fenilalanin (ANS9801-kiselina)

Ne više od 1,0 %

Ukupno ostale srodne tvari

Najviše 1,5 %

Ostatna otapala

Izopropil-acetat: Najviše 2 000 mg/kg

Metil-acetat: Najviše 500 mg/kg

Metanol: Najviše 500 mg/kg

2-propanol: Najviše 500 mg/kg

Udjel vode

Najviše 5,0 % (metoda Karla Fischera)

Ostatak nakon spaljivanja

Najviše 0,2 %

Arsen

Najviše 2 mg/kg

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Paladij

Najviše 5,3 mg/kg

Platina

Najviše 1,7 mg/kg”


Top