EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0422

Uredba (EU) br. 422/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2011. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju

SL L 129, 30.4.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/422/oj

30.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 129/5


UREDBA (EU) br. 422/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. travnja 2014.

o usklađivanju s učinkom od 1. srpnja 2011. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te o koeficijentima ispravka koji se na njih primjenjuju

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno njegov članak 12.,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije („Pravilnik o osoblju”) i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europske unije („Uvjeti zaposlenja ostalih službenika”), utvrđene u Uredbi Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), a posebno članak 10. Priloga XI. Pravilniku o osoblju,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Suda (2),

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (4),

budući da:

(1)

U svojoj presudi u predmetu C-63/12, Komisija protiv Vijeća, Sud Europske unije („Sud”) pojasnio je da su institucije dužne svake godine odlučiti o usklađivanju primitaka od rada, bilo na temelju „matematičkog” usklađivanja prema metodi utvrđenoj u članku 3. Priloga XI. Pravilniku o osoblju, bilo odstupanjem od tog „matematičkog” izračuna u skladu s člankom 10. tog priloga.

(2)

Svrha članka 19. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju, kako je zadnje izmijenjen Uredbom (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), jest da institucijama omogući poduzimanje potrebnih mjera kako bi riješile sporove koji se odnose na usklađivanja primitaka od rada i mirovina iz 2011. i 2012. u skladu s presudom Suda, uzimajući u obzir legitimna očekivanja osoblja da će institucije svake godine odlučiti o usklađivanju njihovih primitaka od rada i mirovina.

(3)

Radi poštovanja presude Suda C-63/12, kada Vijeće utvrdi da je došlo do ozbiljnog i naglog pogoršanja gospodarske i socijalne situacije u Uniji, Komisija treba podnijeti prijedlog u skladu s postupkom utvrđenim u članku 336. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) kako bi Europski parlament uključila u zakonodavni postupak. Vijeće je 4. studenoga 2011. utvrdilo da financijska i gospodarska kriza koja se odvija u Uniji i koja za posljedicu ima značajne fiskalne prilagodbe u većini država članica predstavlja ozbiljno i naglo pogoršanje gospodarske i socijalne situacije u Uniji. Vijeće je stoga zatražilo da Komisija, u skladu s člankom 241. UFEU-a, provede članak 10. Priloga XI. Pravilniku o osoblju i da podnese odgovarajući prijedlog usklađivanja primitaka od rada.

(4)

Sud je potvrdio da na temelju klauzule o izuzećima Europski parlament i Vijeće imaju visoki stupanj diskrecijskog prava u pogledu usklađivanja primitaka od rada i mirovina. Ekonomski i socijalni podaci za razdoblje od 1. srpnja 2010. do 31. prosinca 2011., kao što je utjecaj financijske i gospodarske krize na niz država članica u jesen 2011., što je uzrokovalo neposredno pogoršanje gospodarske i socijalne situacije u Uniji i rezultiralo značajnim makroekonomskim prilagodbama, visokom razinom nezaposlenosti te visokom razinom javnog deficita i duga u Uniji, opravdavaju usklađivanje primitaka od rada i mirovina u Belgiji i Luksemburgu od 0 % za 2011. To usklađivanje dio je općeg pristupa u rješavanju sporova koji se odnose na usklađivanja primitaka od rada i mirovina u 2011. i 2012., a uključuje i usklađivanje od 0,8 % za 2012.

(5)

Slijedom navedenog, tijekom razdoblja od pet godina (2010. - 2014.) usklađivanje primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije jest kako slijedi: u 2010. primjena metode utvrđene u članku 3. Priloga XI. Pravilniku o osoblju rezultirala je usklađivanjem od 0,1 %. Za 2011. i 2012., opći pristup u rješavanju sporova koji se odnose na usklađivanja primitaka od rada i mirovina u 2011. i 2012. rezultira usklađivanjem od 0 % odnosno 0,8 %. Nadalje, u okviru političkog kompromisa o reformi Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, odlučeno je zamrznuti primitke od rada i mirovine za 2013. i 2014. godinu,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

S učinkom od 1. srpnja 2011., datum „1. srpnja 2010.” u članku 63. drugom stavku Pravilnika o osoblju zamjenjuje se datumom „1. srpnja 2011.”.

Članak 2.

S učinkom od 1. srpnja 2011., tablica osnovnih mjesečnih plaća u članku 66. Pravilnika o osoblju, koja se primjenjuje za potrebe izračunavanja primitaka od rada i mirovina, zamjenjuje se sljedećim:

1.7.2011.

STUPANJ

RAZRED

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Članak 3.

S učinkom od 1. srpnja 2011., koeficijenti ispravka primjenjivi na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika na temelju članka 64. Pravilnika o osoblju jednaki su onima navedenima u stupcu 2. sljedeće tablice.

S učinkom od 1. siječnja 2012., koeficijenti ispravka koji su na temelju članka 17. stavka 3. Priloga VII. Pravilniku o osoblju primjenjivi na prijenose koje vrše dužnosnici i ostali službenici jednaki su onima navedenima u stupcu 3. sljedeće tablice.

S učinkom od 1. srpnja 2011., koeficijenti ispravka primjenjivi na mirovine na temelju članka 20. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju jednaki su onima navedenima u stupcu 4. sljedeće tablice.

S učinkom od 16. svibnja 2011., koeficijenti ispravka primjenjivi na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika jednaki su onima navedenima u stupcu 5. sljedeće tablice. Datum od kada godišnje usklađivanje za te države članice proizvodi učinke jest 16. svibnja 2011.

S učinkom od 16. svibnja 2011., koeficijenti ispravka primjenjivi na mirovine na temelju članka 20. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju jednaki su onima navedenima u stupcu 6. sljedeće tablice. Datum od kada godišnje usklađivanje proizvodi učinke jest 16. svibnja 2011.

1

2

3

4

5

6

Zemlja/mjesto

Primitak od rada

Prijenos

Mirovina

Primitak od rada

Mirovina

1.7.2011.

1.1.2012.

1.7.2011.

16.5.2011.

16.5.2011.

Bugarska

60,6

58,1

100,0

 

 

Češka

85,2

79,3

100,0

Danska

134,2

130,5

130,5

Njemačka

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

München

103,2

 

 

Estonija

75,4

77,4

100,0

Grčka

92,2

91,0

100,0

Španjolska

97,4

91,5

100,0

Francuska

116,4

108,5

108,5

Irska

109,6

104,6

104,6

Italija

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Cipar

83,0

85,4

100,0

Latvija

74,4

70,2

100,0

Litva

72,7

70,7

100,0

Mađarska

83,5

73,1

100,0

Malta

82,7

84,6

100,0

Nizozemska

102,8

97,3

100,0

Austrija

105,0

104,1

104,1

Poljska

80,5

71,4

100,0

Portugal

84,0

83,9

100,0

Rumunjska

72,7

62,1

100,0

Slovenija

86,2

83,6

100,0

Slovačka

78,8

73,5

100,0

Finska

120,5

113,0

113,0

Švedska

124,1

117,2

117,2

Ujedinjena Kraljevina

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Članak 4.

S učinkom od 1. srpnja 2011., naknada za roditeljski dopust iz članka 42.a drugog i trećeg stavka Pravilnika o osoblju iznosi 911,73 EUR, a za samohrane roditelje 1 215,63 EUR.

Članak 5.

S učinkom od 1. srpnja 2011., osnovni iznos naknade za kućanstvo iz članka 1. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju jest 170,52 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., iznos naknade za uzdržavano dijete iz članka 2. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju jest 372,61 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., iznos naknade za obrazovanje iz članka 3. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju jest 252,81 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., iznos naknade za obrazovanje iz članka 3. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju jest 91,02 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., minimalni iznos naknade za život u inozemstvu iz članka 69. Pravilnika o osoblju te iz članka 4. stavka 1. drugog podstavka Priloga VII. Pravilniku o osoblju jest 505,39 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., naknada za život u inozemstvu iz članka 134. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi 363,31 EUR.

Članak 6.

S učinkom od 1. siječnja 2012., naknada za kilometražu iz članka 8. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju usklađuje se kako slijedi:

0 EUR po kilometru

od 0 do 200 km;

0,3790 EUR po kilometru

od 201 do 1 000 km;

0,6316 EUR po kilometru

od 1 001 do 2 000 km;

0,3790 EUR po kilometru

od 2 001 do 3 000 km;

0,1262 EUR po kilometru

od 3 001 do 4 000 km;

0,0609 EUR po kilometru

od 4 001 do 10 000 km;

0 EUR po kilometru

preko 10 000 km.

Prethodno navedenoj naknadi za kilometražu dodaje se paušalni dodatak u iznosu od:

189,48 EUR ako udaljenost vlakom između mjesta rada i matičnog mjesta iznosi od 725 km do 1 450 km,

378,93 EUR ako je udaljenost vlakom između mjesta rada i matičnog mjesta veća od 1 450 km.

Članak 7.

S učinkom od 1. srpnja 2011., dnevnica iz članka 10. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi:

39,17 EUR za dužnosnika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

31,58 EUR za dužnosnika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 8.

S učinkom od 1. srpnja 2011., donja granica naknade za nastanjenje iz članka 24. stavka 3. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi:

1 114,99 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

662,97 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 9.

S učinkom od 1. srpnja 2011., za naknadu za nezaposlenost iz članka 28.a stavka 3. drugog podstavka Uvjeta zaposlenja ostalih službenika donja granica iznosi 1 337,19 EUR, a gornja granica 2 674,39 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., redovna naknada iz članka 28.a stavka 7. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi 1 215,63 EUR.

Članak 10.

S učinkom od 1. srpnja 2011., tablica osnovnih mjesečnih plaća u članku 93. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika zamjenjuje se sljedećim:

FUNKCIJSKA SKUPINA

1.7.2011.

STUPANJ

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Članak 11.

S učinkom od 1. srpnja 2011., donja granica naknade za nastanjenje iz članka 94. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi:

838,66 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo;

497,22 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 12.

S učinkom od 1. srpnja 2011., za naknadu za nezaposlenost iz članka 96. stavka 3. drugog podstavka Uvjeta zaposlenja ostalih službenika donja granica iznosi 1 002,90 EUR, a gornja granica 2 005,78 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., redovna naknada iz članka 96. stavka 7. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi 911,73 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2011., za naknadu za nezaposlenost iz članka 136. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika donja granica iznosi 882,33 EUR, a gornja granica 2 076,07 EUR.

Članak 13.

S učinkom od 1. srpnja 2011., naknade za rad u smjenama utvrđene u članku 1. stavku 1. prvom podstavku Uredbe Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 (6) iznose 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR i 859,84 EUR.

Članak 14.

S učinkom od 1. srpnja 2011., iznosi iz članka 4. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 (7) podliježu koeficijentu od 5,516766.

Članak 15.

S učinkom od 1. srpnja 2011., tablica iz članka 8. stavka 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju zamjenjuje se sljedećim:

1.7.2011.

STUPANJ

RAZRED

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Članak 16.

S učinkom od 1. srpnja 2011., za primjenu članka 18. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju, fiksna naknada navedena u prijašnjem članku 4.a Priloga VII. Pravilniku o osoblju na snazi prije 1. svibnja 2004. iznosi:

131,84 EUR mjesečno za dužnosnike razreda C4 ili C5;

202,14 EUR mjesečno za dužnosnike razreda C1, C2 ili C3.

Članak 17.

S učinkom od 1. srpnja 2011., ljestvica osnovnih mjesečnih plaća iz članka 133. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika zamjenjuje se sljedećim:

Razred

1

2

3

4

5

6

7

Osnovna plaća za puno radno vrijeme

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Razred

8

9

10

11

12

13

14

Osnovna plaća za puno radno vrijeme

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Razred

15

16

17

18

19

 

 

Osnovna plaća za puno radno vrijeme

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. travnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere koje se privremeno primjenjuju na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(2)  Mišljenje od 4. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Mišljenje od 3. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. travnja 2014.

(5)  Uredba (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenike Europske unije (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.).

(6)  Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 od 9. veljače 1976. o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada (SL L 38, 13.2.1976., str. 1.). Uredba kako je zadnje dopunjena Uredbom (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 1307/87 (SL L 124, 13.5.1987., str. 6.).

(7)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 Vijeća od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).


Top