EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0817

Uredba Komisije (EU) br. 817/2013 оd 28. kolovoza 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u vezi s gumom arabikom modificiranom oktenilsukcinskom kiselinom Tekst značajan za EGP

OJ L 230, 29.8.2013, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/817/oj

29.8.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 230/7


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 817/2013

оd 28. kolovoza 2013.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 u vezi s gumom arabikom modificiranom oktenilsukcinskom kiselinom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3., članak 14. i članak 30. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđuje se popis prehrambenih aditiva Unije odobrenih za uporabu u hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđuje se popis prehrambenih aditiva Unije odobrenih za uporabu u prehrambenim aditivima, prehrambenim enzimima, prehrambenim aromama i hranjivim tvarima te uvjeti njihove uporabe.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (3) utvrđuju se specifikacije za prehrambene aditive iz priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(4)

Ti popisi i specifikacije mogu se ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva.

(5)

Zahtjev za odobrenje uporabe gume arabike modificirane oktenilsukcinskom kiselinom kao emulgatora u određenim kategorijama hrane i aromama podnesen je 12. studenog 2007. i stavljen je na raspolaganje državama članicama.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane ocijenila je sigurnost gume arabike modificirane oktenilsukcinskom kiselinom kao emulgatora koji se dodaje aromama i određenoj drugoj hrani i izrazila svoje mišljenje 11. ožujka 2010. (4). Agencija je na temelju rezultata dostupnih istraživanja i informacija o samoj akacijevoj gumi ili o drugim škrobovima modificiranima oktenilsukcinskom kiselinom zaključila da predložena uporaba i uporabne razine akacijeve gume modificirane oktenilsukcinskom kiselinom kao emulgatora u hrani ne predstavljaju sigurnosni rizik.

(7)

Postoji tehnološka potreba za uporabom gume arabike modificirane oktenilsukcinskom kiselinom kao emulgatorom u određenoj hrani te emulgatorom u emulzijama aromatiziranih ulja koje se dodaju različitoj hrani jer imaju poboljšana svojstva u usporedbi s postojećim emulgatorima. Stoga je prikladno odobriti uporabu gume arabike modificirane oktenilsukcinskim kiselinom u kategorijama hrane za koje je podnesen zahtjev i dodijeliti broj E 423 tom prehrambenom aditivu.

(8)

Specifikacije za gumu arabiku modificiranu oktenilsukcinskom kiselinom trebaju se uvrstiti u Uredbu (EU) br. 231/2012 kada se prvi put uvrste na popis prehrambenih aditiva Unije u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(9)

Stoga je Uredbu (EZ) br. 1333/2008 i Uredbu (EU) br. 231/2012 potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 izmjenjuju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 izmjenjuje se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. kolovoza 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 83, 22.3.2012., str. 1.

(4)  EFSA Journal 2010.; 8(3):1539.


PRILOG I.

A.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu B, u tablici 3 „Aditivi osim bojila i sladila”, nakon unosa za prehrambeni aditiv E 422 umeće se sljedeći unos:

„E 423

Guma arabika modificirana oktenilsukcinskom kiselinom”

2.

Dio E mijenja se kako slijedi:

(a)

u kategoriji 05.4 „Ukrasi, premazi i nadjevi, osim nadjeva na bazi voća obuhvaćenih kategorijom 4.2.4”, nakon unosa za prehrambeni aditiv E 416 umeće se sljedeći unos:

 

„E 423

Guma arabika modificirana oktenilsukcinskom kiselinom

10 000

Samo glazure”

 

(b)

u kategoriji 12.6 „Umaci” nakon unosa za prehrambeni aditiv E 416 umeće se sljedeći unos:

 

„E 423

Guma arabika modificirana oktenilsukcinskom kiselinom

10 000”

 

 

(c)

u kategoriji 14.1.4 „Aromatizirana pića” nakon unosa za prehrambeni aditiv E 405 umeće se sljedeći unos:

 

„E 423

Guma arabika modificirana oktenilsukcinskom kiselinom

1 000

Samo u energetskim napitcima i pićima koja sadrže voćni sok”

 

B.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

U dijelu 4 „Prehrambeni aditivi uključujući nositelje u prehrambenim aromama” nakon unosa za prehrambeni aditiv E 416 umeće se sljedeći unos:

„E 423

Guma arabika modificirana oktenilsukcinskom kiselinom

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategorijama 03: Smrznuti deserti; 07.2: Mali fini pekarski proizvodi; 08.2: Prerađeno meso, samo prerađeno meso peradi; 09.2: Prerađena riba i riblji proizvodi uključujući školjke i rakove, te u kategoriji 16: Deserti osim proizvoda obuhvaćenih kategorijama 1, 3 i 4.

500 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategoriji 14.1.4: Aromatizirana pića, samo aromatizirana pića koja ne sadrže voćne sokove i gazirana aromatizirana pića koja sadrže voćne sokove, i u kategoriji 14.2: Alkoholna pića uključujući i njihove varijante bez alkohola i s malim postotkom alkohola.

220 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategoriji 05.1: Kakao i čokoladni proizvodi obuhvaćeni Direktivom 2000/36/EZ, 05.2: Ostali slatkiši uključujući mikroslatkiše za osvježenje daha, 05.4: Ukrasi, premazi i nadjevi, osim nadjeva na bazi voća obuhvaćenih kategorijom 4.2.4, i u kategoriji 06.3: Žitarice za doručak.

300 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategoriji 01.7.5: Topljeni sir.

120 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategoriji 05.3: Žvakaća guma.

60 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategoriji 01.8: Mliječni analozi uključujući zamjene za vrhnje za napitke; 04.2.5: Džemovi, želei i marmelade te slični proizvodi; 04.2.5.4: Maslaci i namazi od orašastih plodova; 08.2: Prerađeno meso; 12.5: Juhe i mesne juhe (temeljci); 14.1.5.2: Ostalo, samo instant kava i čaj te gotova jela na bazi žitarica.

240 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategoriji 10.2: Prerađena jaja i proizvodi od jaja.

140 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatičnih ulja korištene u kategoriji 14.1.4: Aromatizirana pića, samo negazirana aromatizirana pića koja sadrže voćne sokove; 14.1.2: Voćni sokovi kako su utvrđeni Direktivom 2001/112/EZ i sokovi od povrća, samo sokovi od povrća, i u kategoriji 12.6: Umaci, samo umaci od mesa i slatki umaci.

400 mg/kg u aromatiziranim emulzijama

Emulzije aromatiziranih ulja korištene u kategoriji 15: Gotovi slani zalogaji i grickalice.

440 mg/kg u aromatiziranim emulzijama”


PRILOG II.

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012, nakon specifikacije za prehrambeni aditiv E 422 umeće se sljedeći unos:

E 423 GUMA ARABIKA MODIFICIRANA OKTENILSUKCINSKOM KISELINOM

Sinonimi

Guma arabika hidrogen oktenil butandioat; Guma arabika hidrogen oktenilsukcinat; Guma arabika modificirana oktenilsukcinskom kiselinom; Akacijeva guma modificirana oktenilsukcinskom kiselinom

Definicija

Gumu arabiku modificiranu oktenilsukcinskom kiselinom dobiva se esterifikacijom gume arabike (Acacia seyal) ili gume arabike (Acacia senegal) u vodenoj otopini s najviše 3 % anhidrida oktenilsukcinske kiseline. Slijedi sušenje raspršivanjem.

EINECS

 

Kemijski naziv

 

Kemijska formula

 

Prosječna molekulska masa

Frakcija i.: 3,105 g/mol

Frakcija ii.: 1,106 g/mol

Analiza

 

Opis

Prljavobijeli do svijetlosmeđi sipki prah

Identifikacija

Viskoznost 5 %-ne otopine na 25 °C

Najviše 30 mPa.s

Reakcija taloženja

Tvori pahuljasti talog u otopini olovnog subacetata (TS)

Topljivost

Lako topljiv u vodi; netopljiv u etanolu

pH za 5 %-tnu vodenu otopinu

3,5 do 6,5

Čistoća

Gubitak pri sušenju

Najviše 15 % (105 °C, 5 sati)

Stupanj esterifikacije

Najviše 0,6 %

Ukupan pepeo

Najviše 10 % (530 °C)

Pepeo netopljiv u kiselini

Najviše 0,5 %

Tvari netopljive u vodi

Najviše 1,0 %

Test na škrob ili dekstrin

Zagrijavati do vrenja vodenu otopinu uzorka 1:50, dodati 0,1 % ispitne otopine joda (TS). Ne pojavljuje se plavkasta ili crvenkasta boja.

Test na gume s taninom

U 10 ml vodene otopine uzorka 1:50 dodati 0,1 ml ispitne otopine željezova klorida (TS). Ne pojavljuje se crnkasta boja ili crnkasti talog.

Ostatak oktenilsukcinske kiseline

Najviše 0,3 %

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Mikrobiološki kriterij

Salmonella sp.

Odsutna u 25 g

Escherichia coli

Odsutna u 1 g”


Top