EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0025

Uredba Komisije (EU) br. 25/2013 od 16. siječnja 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 s obzirom na prehrambene aditive kalijevog diacetata Tekst značajan za EGP

OJ L 13, 17.1.2013, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 296 - 300

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/25/oj

13/Sv. 062

HR

Službeni list Europske unije

296


32013R0025


L 013/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.01.2013.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 25/2013

od 16. siječnja 2013.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 231/2012 s obzirom na prehrambene aditive kalijevog diacetata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3., članak 14. i članak 30. stavak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđuje se Unijin popis prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđuje se Unijin popis prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u prehrambenim aditivima, prehrambenim enzimima, prehrambenim aromama i hranjivim tvarima te uvjeti njihove uporabe.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (3) utvrđuju se specifikacije za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(4)

Ti se popisi mogu izmijeniti u skladu s postupkom iz Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(5)

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008, Unijin popis prehrambenih aditiva može se ažurirati ili na inicijativu Komisije ili na temelju podnesenog zahtjeva.

(6)

Zahtjev za odobrenje uporabe kalijevog diacetata kao konzervansa podnesen je 27. rujna 2010. i učinjen je dostupnim državama članicama.

(7)

Zatraženo je odobrenje uporabe kalijevog diacetata kao alternative prehrambenom aditivu natrijevom diacetatu E 262 ii. koji se upotrebljava kao inhibitor rasta mikroorganizama. Zamjena natrijevog diacetata E 262 ii. kalijevim diacetatom može doprinijeti smanjenju unosa natrija hranom.

(8)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1331/2008, da bi ažurirala Unijin popis prehrambenih aditiva naveden u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008, Komisija mora zatražiti mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane, osim ako dotično ažuriranje ne utječe na zdravlje ljudi. Kalijev diacetat je ekvimolekularni spoj dvaju odobrenih prehrambenih aditiva (kalijevog acetata E 261 i octene kiseline E 260). Znanstveni odbor za prehranu je 1990. ocijenio prehrambene aditive koji imaju različite tehnološke funkcije. Za kiseline, baze i njihove soli ocjene su se temeljile na popisanim anionima i kationima. Octena kiselina (E 260) i njezine soli te amonijevi, natrijevi, kalijevi i kalcijevi acetati i diacetati bili su obuhvaćeni ocjenjivanjem. Odbor je za sve te tvari utvrdio skupinu za koju nije utvrđen prihvatljivi dnevni unos. To znači da njihova uporaba u količinama potrebnim za postizanje željenog tehnološkog učinka ne predstavlja opasnost za zdravlje. Odobrenje kalijevog diacetata za uporabu sličnu uporabi kalijevog acetata ne utječe na zdravlje ljudi pa stoga nije potrebno tražiti mišljenje Agencije.

(9)

Kalijev diacetat treba odobriti za istu uporabu kao i kalijev acetat. Stoga u prilozima Uredbi (EZ) br. 1333/2008 sadašnji naziv aditiva E 261, tj. „kalijev acetat”, treba zamijeniti izrazom „kalijevi acetati” koji obuhvaća i kalijev acetat i kalijev diacetat.

(10)

Specifikacije za kalijev diacetat treba uključiti u Uredbu (EU) br. 231/2012. U Prilogu toj Uredbi, broj E 261 ii. trebalo bi dodijeliti kalijevom diacetatu, a broj za kalijev acetat, koji je trenutačno označan kao E 261, trebalo bi promijeniti u E 261 i. Ovo renumeriranje ne utječe na zahtjeve u pogledu označivanja navedene u člancima 22. i 23. Uredbe (EZ) br. 1333/2008.

(11)

U skladu s prijelaznim odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1129/2011 od 11. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem Unijina popisa prehrambenih aditiva (4), Prilog II. kojim se utvrđuje Unijin popis prehrambenih aditiva odobrenih za uporabu u hrani i uvjeti njihove uporabe primjenjuje se od 1. lipnja 2013. Kako bi se dopustila uporaba kalijevog diacetata prije tog datuma, potrebno je odrediti raniji datum primjene za navedeni prehrambeni aditiv.

(12)

Uredbe (EZ) br. 1333/2008 i (EU) br. 231/2012 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, a nije im se usprotivio ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenjaju se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. siječnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  SL L 83, 22.3.2012., str. 1.

(4)  SL L 295, 12.11.2011., str. 1.


PRILOG I.

A.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu B, u točki 3. „Aditivi, osim bojila i sladila”, unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati (1)

2.

U dijelu C, u skupini I., unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati (2)

quantum satis

3.

U dijelu E:

(a)

u kategoriji hrane 04.2.3. „Voće i povrće u konzervama ili staklenkama”, unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati

quantum satis

 

Razdoblje primjene:

od 6. veljače 2013.”

(b)

u kategoriji hrane 07.1.1. „Kruh pripremljen isključivo od sljedećih sastojaka: pšeničnog brašna, vode, kvasca ili sredstva za dizanje tijesta, soli”, unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati

quantum satis

 

Razdoblje primjene:

od 6. veljače 2013.”

(c)

u kategoriji hrane 07.1.2. „Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek”, unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati

quantum satis

 

samo Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

Razdoblje primjene:

od 6. veljače 2013.”

(d)

u kategoriji hrane 08.1.2. „Mesni pripravci kako su definirani Uredbom (EZ) br. 853/2004”, unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati

quantum satis

 

samo pretpakirani pripravci svježeg mljevenog mesa

Razdoblje primjene:

od 6. veljače 2013.”

(e)

u kategoriji hrane 13.1.3. „Prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu kako je definirana Direktivom 2006/125/EZ”, unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati

quantum satis

 

samo prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana, samo za podešavanje pH vrijednosti

Razdoblje primjene:

od 6. veljače 2013.”

B.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu 3., unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

(b)

u dijelu 5. odjeljku A, unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati

quantum satis

Sve hranjive tvari”

 

(c)

u dijelu 6. tablici 1., unos za aditiv E 261 zamjenjuje se sljedećim:

„E 261

Kalijevi acetati”


(1)  Razdoblje primjene: od 6. veljače 2013.”

(2)  Razdoblje primjene: od 6. veljače 2013.”


PRILOG II.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se kako slijedi:

(a)

u unosu za aditiv E 261 naslov se zamjenjuje sljedećim:

E 261 i. KALIJEV ACETAT

(b)

iza unosa za aditiv E 261 i. umeće se sljedeći unos:

E 261 ii. KALIJEV DIACETAT

Sinonimi

 

Definicija

Kalijev diacetat je molekularni spoj kalijevog acetata i octene kiseline

EINECS

224-217-7

Kemijsko ime

Kalijev hidrogen diacetat

Kemijska formula

C4H7KO4

Molekulska masa

158,2

Analiza

Sadrži od 36 do 38 % slobodne octene kiseline i od 61 do 64 % kalijevog acetata

Opis

Bijeli kristali

Identifikacija

pH

4,5-5 (10 %-tna vodena otopina)

Test na acetat

Pozitivan

Test na kalij

Pozitivan

Čistoća

Udio vode

Najviše 1 % (Karl Fischer metoda)

Mravlja kiselina, formijati i druge oksidirajuće tvari

Najviše 1 000 mg/kg izraženo kao mravlja kiselina

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Živa

Najviše 1 mg/kg”


Top