EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0642

2013/642/EU: Provedbena odluka Komisije оd 8. studenoga 2013. o utvrđivanju datuma za početak djelovanja Viznog informacijskog sustava (VIS) u devetoj, desetoj i jedanestoj regiji

OJ L 299, 9.11.2013, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/642/oj

9.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 299/52


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 8. studenoga 2013.

o utvrđivanju datuma za početak djelovanja Viznog informacijskog sustava (VIS) u devetoj, desetoj i jedanestoj regiji

(2013/642/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o Viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka između država članica o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (1), a posebno njezin članak 48. stavak 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2012/274/EU od 24. travnja 2012. o određivanju druge skupine regija za početak rada Viznog informacijskog sustava (VIS) (2), deveta regija u kojoj započinje prikupljanje i prijenos podataka za sve aplikacije za VIS uključuje Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan; deseta regija obuhvaća Brunej, Burmu/Mjanmar; Kambodžu, Indoneziju, Laos, Maleziju, Filipine, Singapur, Tajland i Vijetnam; a jedanaesta regija obuhvaća okupirani palestinski teritorij.

(2)

Države članice obavijestile su Komisiju da su obavile potrebne tehničke i pravne pripreme za prikupljanje i prijenos podataka, navedenih u članku 5. stavku 1. Uredbe o VIS-u, u VIS za sve aplikacije u toj regiji, uključujući pripreme za prikupljanje i/ili prijenos podataka u ime druge države članice.

(3)

Prema tome je uvjet utvrđen u prvoj rečenici članka 48. stavka 3. Uredbe o VIS-u ispunjen te je potrebno utvrditi datum od kojega će VIS početi djelovati u devetoj, desetoj i jedanaestoj regiji.

(4)

S obzirom da je u vrlo bliskoj budućnosti potrebno utvrditi datum početka djelovanja VIS-a, ova će Odluka stupiti na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

(5)

Budući da se Uredba o VIS-u temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, Danska je izvijestila o uvrštavanju Uredbe o VIS-u svoje nacionalno zakonodavstvo u skladu s člankom 5. Protokola o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice. Danska je stoga u skladu s međunarodnim pravom obvezna provoditi ovu Odluku.

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske da sudjeluje u određenim odredbama schengenske pravne stečevine (3). Ova Odluka stoga nije za Ujedinjenu Kraljevinu obvezujuća niti se u njoj primjenjuje.

(7)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske da sudjeluje u određenim odredbama schengenske pravne stečevine (4). Ova Odluka stoga nije za Irsku obvezujuća niti se u njoj primjenjuje

(8)

Ova Odluka predstavlja za Island i Norvešku razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o njihovom pridruživanju provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (5), koje su obuhvaćene područjem iz članka 1. točke B Odluke Vijeća 1999/437/EZ o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma (6).

(9)

Ova Odluka predstavlja za Švicarsku razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju shengenske pravne stečevine (7), koje pripadaju u područje iz članka 1. točke B Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (8).

(10)

Ova Odluka predstavlja za Lihtenštajn razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola potpisanog između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajn o pridruživanju Kneževine Lihtenštajn Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9), koje pripadaju u područje iz članka 1. točke B Odluke Vijeća 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (10).

(11)

Što se tiče Cipra ova Odluka predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na koji drugi način s njom povezan u smislu članka 3. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2003.

(12)

Ova Odluka predstavlja za Bugarsku i Rumunjsku akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na koji drugi način s njom povezan u smislu članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2005.

(13)

Ova Odluka predstavlja za Hrvatsku akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na koji drugi način s njom povezan u smislu članka 4. stavka 2. Akta o pristupanju iz 2011.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Vizni informacijski sustav počet će djelovati u devetoj, u desetoj i u jedanaestoj regiji 14. studenog 2013. kako je utvrđeno Provedbenom odlukom 2012/274/EU.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova se Odluka primjenjuje u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 218, 13.8.2008., str. 60.

(2)  SL L 134, 24.5.2012., str. 20.

(3)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(4)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(6)  SL L 176, 10.7.1999., str. 31.

(7)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(8)  SL L 53, 27.2.2008., str. 1.

(9)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(10)  SL L 160, 18.6.2011., str. 19.


Top