EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0724

Odluka Vijeća 2012/724/ZVSP od 26. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

OJ L 327, 27.11.2012, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 176 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/724/oj

18/Sv. 014

HR

Službeni list Europske unije

176


32012D0724


L 327/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.11.2012.


ODLUKA VIJEĆA 2012/724/ZVSP

od 26. studenoga 2012.

o izmjeni Odluke 2011/72/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. siječnja 2011. donijelo Odluku 2011/72/ZVSP (1).

(2)

Zbog lakšeg vraćanja nezakonito prisvojenih sredstava državi Tunis, trebalo bi izmijeniti odstupanja u Odluci 2011/72/ZVSP da se dozvoli oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, kad su potrebna za ispunjavanje sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u državi članici, prije ili poslije datuma uvrštenja predmetne fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela.

(3)

Odluku 2011/72/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/72/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma uvrštenja fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz stavka 1. na popis iz Priloga, ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u predmetnoj državi članici prije ili nakon tog datuma;

(b)

sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenim važećim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c)

odluka nije u korist fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz Priloga; i

(d)

priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom predmetne države članice.

Predmetna država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju ovog stavka.”;

2.

Članak 1. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune iz naslova:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom ove Odluke; ili

(c)

plaćanja dospjelih na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene u Uniji ili izvršive u predmetnoj državi članici,

pod uvjetom da se na te kamate, druge zarade i plaćanja i dalje primjenjuju mjere iz stavka 1.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2012.

Za Vijeće

Predsjednik

G. DEMOSTHENOUS


(1)  SL L 28, 2.2.2011., str. 62.


Top