EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0694

2011/694/EU: Odluka Vijeća od 26. rujna 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazil o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

SL L 273, 19.10.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/694/oj

Related international agreement

07/Sv. 21

HR

Službeni list Europske unije

263


32011D0694


L 273/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 26. rujna 2011.

o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazil o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

(2011/694/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE”

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2., i članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i člankom 218. stavkom 7. i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Komisija je u ime Europske unije sklopila Sporazum o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu s Vladom Savezne Republike Brazil u skladu s Odlukom Vijeća kojom se Komisiju ovlašćuje da započne pregovore.

(2)

Sporazum između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazil o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu („Sporazum”) potpisan je 14. srpnja 2010., podložno njegovu sklapanju u skladu s Odlukom Vijeća 2010/489/EU (1).

(3)

Sporazum treba odobriti.

(4)

Potrebno je utvrditi provedbene postupke za sudjelovanje Unije u zajedničkim tijelima koja su uspostavljena Sporazumom, te za donošenje određenih odluka koje se posebno odnose na izmjene Sporazuma i njegovih Priloga, dodavanje novih Priloga, ukidanje pojedinih Priloga, savjetovanja i rješavanje sporova te donošenje sigurnosnih mjera.

(5)

Države članice poduzimaju potrebne mjere kojima osiguravaju da njihovi bilateralni sporazumi s Brazilom o istoj temi prestaju važiti na dan stupanja na snagu Sporazuma,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sporazum između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazil o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu („Sporazum”) ovime se odobrava u ime Unije.

2.   Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da imenuje osobu ili osobe ovlaštene da predaju obavijest predviđenu člankom 16. stavkom 1. Sporazuma.

Članak 3.

1.   Uniju u zajedničkom odboru stranaka, osnovanom člankom 9. Sporazuma, zastupa Europska komisija kojoj pomaže Europska agencija za sigurnost zračnog prometa zajedno sa zrakoplovnim tijelima kao predstavnicima država članica.

2.   Uniju u zajedničkom sektorskom odboru za certifikaciju, koji je predviđen točkom 2.1.1 Priloga A Sporazumu i zajednički sektorski odbor o održavanju predviđen točkom 4.1.1 Priloga B Sporazumu, zastupa Europska agencija za sigurnost zračnog prometa kojoj pomažu ona zrakoplovna tijela na koje se dnevni red pojedinog sastanka izravno odnosi.

Članak 4.

1.   Komisija nakon savjetovanja s posebnim odborom koji imenuje Vijeće, određuje stajalište koje Unija zauzima u Zajedničkom odboru stranaka u vezi sa sljedećim pitanjima:

donošenjem ili izmjenom poslovnika zajedničkog odbora stranaka koji je predviđen člankom 9. Sporazuma.

2.   Komisija nakon savjetovanja s posebnim odborom iz stavka 1. i uzimajući u obzir u cijelosti njegovo mišljenje, poduzima sljedeće mjere:

donosi zaštitne mjere u skladu s člankom 6. Sporazuma,

zahtijeva savjetovanja u skladu s člankom 15. Sporazuma,

poduzima mjere za privremenu obustavu u skladu s člankom 10. Sporazuma,

izmjenjuje Priloge Sporazumu u skladu s člankom 16. stavkom 5. Sporazuma u mjeri u kojoj su te izmjene u skladu s odgovarajućim pravnim aktima Unije i ne uključuju njihove izmjene, pod uvjetom da je podnijela detaljnu stvarnu analizu učinaka i izvedivosti planiranih izmjena,

povlači pojedine Priloge u skladu s člankom 16. stavkom 3. i stavkom 5. Sporazuma,

donosi bilo koje druge mjere koje je morala donijeti stranka u skladu sa Sporazumom, podložno stavku 3. ovog članka i zakonodavstva EU-a.

3.   Vijeće kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije i u skladu s odredbama Ugovora odlučuje o svim drugim izmjenama Sporazuma koje nisu u području primjene stavka 2.ovog članka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. rujna 2011.

Za Vijeće

Predsjednik

M. KOROLEC


(1)  SL L 243, 16.9.2010., str. 1.


Top