EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0016

Direktiva Komisije 2010/16/EU od 9. ožujka 2010. o izmjeni Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzimanje određene institucije iz područja primjene Tekst značajan za EGP

SL L 60, 10.3.2010, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013L0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/16/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

288


32010L0016


L 060/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/16/EU

od 9. ožujka 2010.

o izmjeni Direktive 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzimanje određene institucije iz područja primjene

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 150. stavak 1. točku (d),

budući da:

(1)

Članak 2. Direktive 2006/48/EZ navodi institucije koje su izričito izuzete iz područja primjene navedene Direktive.

(2)

Ministarstvo financija Republike Slovenije zatražilo je uvrštavanje SID-Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d. Ljubljana (dalje u tekstu „Banka SID”) na popis institucija izuzetih iz područja primjene Direktive 2006/48/EZ kako je utvrđeno u članku 2. navedene Direktive.

(3)

Banka SID podupire strukturnu, socijalnu te druge javne politike slovenske vlade, pružanjem financijskih usluga, savjetovanja i obrazovanja u područjima kao što su, između ostalog, međunarodna trgovina i međunarodna suradnja, gospodarski poticaji za malo i srednje poduzetništvo, istraživanje i razvoj, regionalni razvoj te komercijalna i javna infrastruktura. Republika Slovenija je jedini dioničar Banke SID te je također i jamac za sve obveze nastale u banci.

(4)

Banka SID je institucija koja je uključena u posebne aktivnosti od javnoga interesa te stoga ispunjava uvjete za uvrštavanje na popis institucija izuzetih iz područja primjene Direktive 2006/48/EZ u skladu s člankom 2. navedene Direktive.

(5)

Direktivu 2006/48/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za bankarstvo,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U članku 2. Direktive 2006/48/EZ, umeće se sljedeća nova alineja nakon sedamnaeste alineje:

„—

u Sloveniji, ‚SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana’.”

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i ostale propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. lipnja 2010. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

One primjenjuju te odredbe od 1. srpnja 2010.

Kada države članice donesu ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 177, 30.6.2006., str. 1.


Top