EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0489

2010/489/EU: Odluka Vijeća od 12. srpnja 2010. o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

SL L 243, 16.9.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/489/oj

11/Sv. 117

HR

Službeni list Europske unije

15


32010D0489


L 243/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 12. srpnja 2010.

o potpisivanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

(2010/489/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. i članak 207. stavak 4., u vezi s člankom 218. stavkom 5. i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Komisija je u ime Europske unije pregovorima dogovorila Sporazum o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu s Vladom Savezne Republike Brazila u skladu s Odlukom Vijeća od 9. listopada 2009. o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora.

(2)

Sporazum koji je Komisija pregovorima dogovorila treba potpisati, podložno njegovom kasnijem sklapanju.

(3)

Države članice trebaju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale prekid svojih bilateralnih sporazuma s Brazilom o istom predmetu od datuma stupanja na snagu Sporazuma,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potpisivanje Sporazuma između Europske unije i Vlade Savezne Republike Brazila o sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu (dalje u tekstu „Sporazum”) odobrava se u ime Unije, podložno kasnijem sklapanju Sporazuma (1).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašćuje se odrediti osobu(-e) opunomoćenu(-e) za potpisivanje Sporazuma u ime Unije, podložno njegovom sklapanju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na datum donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2010.

Za Vijeće

Predsjednica

S. LARUELLE


(1)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s odlukom o njegovom sklapanju.


Top