EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0412

2010/412/EU: Odluka Vijeća od 13. srpnja 2010. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti

OJ L 195, 27.7.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/412/oj

18/Sv. 011

HR

Službeni list Europske unije

54


32010D0412


L 195/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.07.2010.


ODLUKA VIJEĆA

od 13. srpnja 2010.

o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti

(2010/412/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Sporazum o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 87. stavak 2., točku (a) i članak 88. stavak 2., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Odlukom donesenom 11. svibnja 2010., Vijeće je ovlastilo Komisiju da u ime Europske unije započne pregovore između Unije i Sjedinjenih Država o davanju na raspolaganje podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država u svrhu sprečavanja i borbe protiv terorizma i financiranja terorističkih djelatnosti.

(2)

U skladu s Odlukom Vijeća 2010/411/EU donesenom 28. lipnja 2010. (1) Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (Sporazum) potpisan je 28. lipnja 2010., podložno njegovom kasnijem sklapanju.

(3)

Sporazum bi trebalo sklopiti.

(4)

Sporazum poštuje temeljna prava i u skladu je s načelima prepoznatima posebno u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, a posebno pravo na privatan i obiteljski život, priznato u članku 7. Povelje, pravo na zaštitu osobnih podataka, priznato u članku 8. Povelje i pravo na učinkoviti pravni lijek i pravično suđenje, priznato u članku 47. Povelje. Sporazum bi trebalo primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(5)

U skladu s člankom 3. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina obavijestila je o svojoj želji da sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke.

(6)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, i ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona je ne obvezuje niti se na nju primjenjuje.

(7)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona je ne obvezuje niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se u ime Unije odobrava Sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i slanju podataka o izvješćima u vezi s financijskim plaćanjima iz Europske unije Sjedinjenim Američkim Državama za potrebe Programa za praćenje financiranja terorističkih djelatnosti (Sporazum) (2).

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Komisiju se poziva da, u roku od najviše godinu dana od stupanja Sporazuma na snagu, Europskom parlamentu i Vijeću podnese pravne i tehničke okvire za izvlačenje podataka na području EU.

Komisiju se poziva da, u roku od tri godine od stupanja Sporazuma na snagu, podnese izvješće o razvoju ekvivalentnog sustava EU-a u vezi s člankom 11. Sporazuma.

Ako pet godina nakon stupanja Sporazuma na snagu ekvivalentni sustav EU-a ne bude uspostavljen, Unija razmatra hoće li obnoviti Sporazum u skladu s njegovim člankom 21. stavkom 2.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća određuje osobu(-e) ovlaštenu(-e) razmijeniti instrumente odobrenja u ime Europske unije koji su predviđeni člankom 23. Sporazuma, kako bi se izrazila suglasnost Unije da bude njime obvezana.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2010.

Za Vijeće

Predsjednik

D. REYNDERS


(1)  OJ L 195, 27.7.2010., str. 5.

(2)  Datum stupanja Sporazuma na snagu objavljuje Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


Top