EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1254

Uredba Komisije (EU) br. 1254/2009 od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite Tekst značajan za EGP

OJ L 338, 19.12.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 66 - 66

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/oj

07/Sv. 025

HR

Službeni list Europske unije

66


32009R1254


L 338/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.12.2009.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1254/2009

od 18. prosinca 2009.

o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 4.,

budući da:

(1)

Treba odrediti kriterije kojima bi se državama članicama omogućilo odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i donošenje alternativnih mjera zaštite kojima se osigurava jednaka razina zaštite na temelju (lokalne) procjene rizika. Ovakve se alternativne mjere mogu opravdati razlozima koji su povezani s veličinom zrakoplova ili s prirodom, opsegom ili učestalošću operacija ili drugih odgovarajućih djelatnosti. Kriteriji koje treba postaviti se stoga trebaju opravdati ovim razlozima.

(2)

U skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 300/2008, Prilog navedenoj Uredbi primjenjuje se od datuma koji će se utvrditi u provedbenim pravilima, ali najkasnije 24 mjeseca od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 300/2008. Primjenu mjerila donesenih u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 300/2008 stoga treba odgoditi do donošenja provedbenih pravila u skladu s člankom 4. stavkom 3., ali najkasnije do 29. travnja 2010.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zaštitu civilnog zračnog prometa,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice mogu odstupiti od zajedničkih osnovnih standarda iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008 i donijeti alternativne mjera zaštite kojima se osigurava jednaka razina zaštite na temelju lokalne procjene rizika, u zračnim lukama ili demarkiranim zonama zračnih luka na kojima je promet ograničen na jednu ili više sljedećih kategorija:

1.

zrakoplovi s najvećom uzletnom dopuštenom masom manjom od 15 000 kilograma;

2.

helikopteri;

3.

letovi s namjenom provedbe zakona;

4.

letovi za gašenje požara;

5.

letovi za zdravstvene usluge, hitne slučajeve i spašavanje;

6.

letovi za namjene istraživanja i razvoja;

7.

letovi za radove iz zraka;

8.

letovi za humanitarnu pomoć;

9.

letovi koje obavljaju zračni prijevoznici, proizvođači zrakoplova ili poduzeća koja se bave održavanjem zrakoplova, pri čemu se ne prevoze niti putnici, niti prtljaga, niti teret, niti pošta;

10.

letovi zrakoplova s najvećom dopuštenom uzletnom masom manjom od 45 500 kilograma za prijevoz vlastitog osoblja i putnika ili robe za koje se ne naplaćuje prijevoz, kao pomoć u poslovanju poduzeća.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma navedenog u provedbenim pravilima donesenim u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008, ali najkasnije od 29. travnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2009.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 97, 9.4.2008., str. 72.


Top