EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1177

Uredba Komisije (EZ) br. 1177/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora Tekst značajan za EGP

SL L 314, 1.12.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1177/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

283


32009R1177


L 314/64

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1177/2009

od 30. studenoga 2009.

o izmjeni direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na pragove za primjenu postupaka za sklapanje ugovora

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnoga gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (1), a posebno članak 69. iste Direktive,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama (2), a posebno članak 78. iste Direktive,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama u području obrane i sigurnosti koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (3), a posebno članak 68. iste Direktive,

po savjetovanju sa Savjetodavnim odborom za ugovore o javnoj nabavi,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. - 1994.) (4), Vijeće je odobrilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”), a koji se nalazi u Prilogu 4. spomenutoj Odluci. U skladu s uvjetima Sporazuma, pravila koja se njime predviđaju treba primijeniti čim ugovori o javnoj nabavi dosegnu ili premaše iznose (dalje u tekstu „pragovi”), koji su određeni Sporazumom i izraženi kao posebna prava vučenja.

(2)

Jedan od ciljeva direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ je omogućiti naručiteljima i javnim naručiteljima, koji primjenjuju spomenute direktive, da se istodobno pridržavaju i obveza utvrđenih Sporazumom. Da bi se to postiglo, pragovi utvrđeni tim direktivama za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom moraju biti usklađeni kako bi se osiguralo da odgovaraju ekvivalentima u eurima pragova u koji su određeni Sporazumom, zaokruženima na najbližu tisućicu.

(3)

Zbog međusobne povezanosti, također je primjereno uskladiti i one pragove iz direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ koji nisu obuhvaćeni Sporazumom. Istodobno, pragovi utvrđeni Direktivom 2009/81/EZ moraju se uskladiti s revidiranim pragovima utvrđenima u članku 16. Direktive 2004/17/EZ.

(4)

Stoga direktive 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ treba odgovarajuće izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2004/17/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „412 000 eura” zamjenjuje se iznosom „387 000 eura”;

(b)

u točki (b), iznos „5 150 000 eura” zamjenjuje se iznosom „4 845 000 eura”.

2.

Članak 61. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., iznos „412 000 eura” zamjenjuje se iznosom „387 000 eura”;

(b)

u stavku 2., iznos „412 000 eura” ‚ zamjenjuje se iznosom „387 000 eura”.

Članak 2.

Direktiva 2004/18/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „133 000 eura” zamjenjuje se iznosom „125 000 eura”;

(b)

u točki (b), iznos „206 000 eura” zamjenjuje se iznosom „193 000 eura”;

(c)

u točki (c), iznos „5 150 000 eura” zamjenjuje se iznosom „4 845 000 eura”.

2.

Prvi stavak članka 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „5 150 000 eura” zamjenjuje se iznosom „4 845 000 eura”;

(b)

u točki (b), iznos „206 000 eura” zamjenjuje se iznosom „193 000 eura”.

3.

U članku 56., iznos „5 150 000 eura” zamjenjuje se iznosom „4 845 000 eura”.

4.

U prvom podstavku članka 63. stavka 1., iznos „5 150 000 eura” zamjenjuje se iznosom „4 845 000 eura”.

5.

Članak 67. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „133 000 eura” zamjenjuje se iznosom „125 000 eura”;

(b)

u točki (b), iznos „206 000 eura” zamjenjuje se iznosom „193 000 eura”;

(c)

u točki (c), iznos „206 000 eura” zamjenjuje se iznosom „193 000 eura”.

Članak 3.

Članak 8. Direktive 2009/81/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), iznos „412 000 eura” zamjenjuje se iznosom „387 000 eura”;

(b)

u točki (b), iznos „5 150 000 eura” zamjenjuje se iznosom „4 845 000 eura”.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 134, 30.4.2004., str. 114.

(3)  SL L 216, 20.8.2009., str. 76.

(4)  SL L 336, 23.12.1994., str. 1.


Top