EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0693

Uredba Vijeća (EZ) br. 693/2008 od 8. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Slovačkoj

OJ L 195, 24.7.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/693/oj

10/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

258


32008R0693


L 195/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.07.2008.


UREDBA VIJEĆA (EZ) BR. 693/2008

od 8. srpnja 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Slovačkoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 123. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura (2) predviđa se zamjena eurom valuta onih država članica koje su ispunile potrebne uvjete za usvajanje jedinstvene valute u trenutku kad je Zajednica ušla u treću fazu ekonomske i monetarne unije.

(2)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2596/2000 (3) izmijenjena je Uredba (EZ) br. 974/98 kako bi se omogućila zamjena grčke valute eurom.

(3)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 2169/2005 (4) izmijenjena je Uredba (EZ) br. 974/98 kako bi se pripremilo naknadno uvođenje eura u državama članicama koje još nisu usvojile euro kao jedinstvenu valutu.

(4)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1647/2006 (5) izmijenjena je Uredba (EZ) br. 974/98 kako bi se omogućila zamjena slovenske valute eurom.

(5)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 835/2007 (6) izmijenjena je Uredba (EZ) br. 974/98 kako bi se omogućila zamjena ciparske valute eurom.

(6)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 836/2007 izmijenjena je Uredba (EZ) br. 974/98 kako bi se omogućila zamjena malteške valute eurom.

(7)

Sukladno članku 4. Akta o pristupanju iz 2003., Slovačka je država članica s odstupanjem kako je određeno u članku 122. Ugovora.

(8)

Na temelju Odluke 2008/608/EZ od 8. srpnja 2008. u skladu s člankom 122. stavkom 2. Ugovora o usvajanju jedinstvene valute u Slovačkoj 1. siječnja 2009. (7), Slovačka ispunjava uvjete potrebne za usvajanje jedinstvene valute, te se odstupanje u korist Slovačke stavlja izvan snage od 1. siječnja 2009.

(9)

Uvođenje eura u Slovačkoj zahtijeva proširenje postojećih odredbi o uvođenju eura, utvrđenih Uredbom (EZ) br. 974/98 na Slovačku.

(10)

Slovački plan zamjene određuje da bi novčanice i kovanice eura trebale postati zakonsko sredstvo plaćanja u toj državi članici na dan uvođenja eura kao njezine valute. Stoga bi datum usvajanja eura i datum prelaska na gotovinu eura trebao biti 1. siječnja 2009. Ne bi se trebalo primjenjivati razdoblje „postupnog ukidanja”.

(11)

Uredbu (EZ) br. 974/98 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 974/98 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2009.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2008.

Za Vijeće

Predsjednica

C. LAGARDE


(1)  Mišljenje od 3. srpnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL L 139, 11.5.1998., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 836/2007 (SL L 186, 18.7.2007., str. 3.).

(3)  SL L 300, 29.11.2000., str. 2.

(4)  SL L 346, 29.12.2005., str. 1.

(5)  SL L 309, 9.11.2006., str. 2.

(6)  SL L 186, 18.7.2007., str 1.

(7)  SL L 195, 24.7.2008., str. 24.


PRILOG

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 974/98 umeće se sljedeći redak između stavki za Sloveniju i Finsku:

Država članica

Datum prihvaćanja eura

Datum prelaska na gotovinu eura

Država članica s razdobljem „postupnog ukidanja”

„Slovačka

1. siječnja 2009.

1. siječnja 2009.

Ne”


Top