EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0963

Uredba Komisije (EZ) br. 963/2007 od 14. kolovoza 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 s obzirom na odstupanja koja treba odobriti za strukturne poslovne statistike

SL L 213, 15.8.2007, p. 7–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/963/oj

13/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

85


32007R0963


L 213/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 963/2007

od 14. kolovoza 2007.

o provedbi Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 s obzirom na odstupanja koja treba odobriti za strukturne poslovne statistike

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturno-poslovnim statistikama (1), a posebno njezin članak 12. točku x.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ, Euratom) br. 58/97 uspostavljen je zajednički okvir za izradu statistike Zajednice o troškovima zaštite okoliša kao i o strukturi, aktivnostima, rezultatima i konkurentnosti mirovinskih fondova.

(2)

Člankom 11. Uredbe (EZ, Euratom) br. 58/97 predviđa se da se odstupanja od odredaba prilogâ toj Uredbi mogu prihvatiti tijekom prijelaznih razdoblja. U skladu s odjeljkom 10. Priloga 2. i odjeljkom 10. Priloga 7. toj Uredbi, predviđena prijelazna razdoblja mogu se produžiti za dodatno razdoblje s obzirom na određena obilježja.

(3)

Uredba Komisije (EZ) br. 1667/2003 od 1. rujna 2003. (2) državama članicama odobrava odstupanja tijekom prijelaznog razdoblja za referentne godine 2001. do 2004. s obzirom na statistike o troškovima zaštite okoliša te referentne godine 2002. do 2004. s obzirom na statistike o mirovinskim fondovima.

(4)

Neke su države članice za produženo prijelazno razdoblje zatražile odstupanja od određenih odredaba Priloga 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 58/97 s obzirom na obilježja 21 12 0 te 21 14 0 za referentne godine 2005. do 2008. kako bi uspostavile potrebne sustave za prikupljanje podataka ili prilagodile postojeće tako da se do kraja prijelaznog razdoblja ispune odredbe Uredbe.

(5)

Nekoliko država članica je za produženo prijelazno razdoblje zatražilo odstupanja od određenih odredaba Priloga 7. Uredbi (EZ, Euratom) br. 58/97 u odnosu na mirovinske fondove za referentne godine 2005. do 2007. godine kako bi uspostavile potrebne sustave za prikupljanje podataka ili prilagodile postojeće tako da se do kraja prijelaznog razdoblja ispune odredbe Uredbe.

(6)

Opravdano je odobriti ova odstupanja budući da se zahtjevi država članica temelje na zakonitoj potrebi za daljnjim prilagođavanjem njihovih sustava prikupljanja podataka.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupanja od obilježja 21 12 0 i 21 14 0 iz odjeljka 4. Priloga 2. Uredbi (EZ, Euratom) br. 58/97 odobravaju se za referentne godine 2005. do 2008. kako je određeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Odstupanja od popisa obilježja predviđenih odjeljkom 4. Priloga 7. Uredbi (EZ, Euratom) br. 58/97 odobravaju se za referentne godine 2005. do 2007. kako je određeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2007.

Za Komisiju

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(2)  SL L 244, 29.9.2003., str. 1.


PRILOG I.

Odstupanja za varijable 21 12 0 i 21 14 0 iz Priloga 2.

BELGIJA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

Djelomično odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

18 + 3

18 + 3

Djelatnosti koje nedostaju

NACE Rev.1.1 37

NACE Rev.1.1 37

Nedostaju razredi veličine

Ne

Ne

Druge točke

Ne

Ne


BUGARSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

Bez odstupanja

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

Ne

Nedostaju djelatnosti

 

Ne

Nedostaju razredi veličine

 

Ne

Druge točke

 

Ne


DANSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

Potpuno odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

Nedostaju djelatnosti

 

 

Nedostaju razredi veličine

 

 

Druge točke

 

 


NJEMAČKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

Djelomično odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

18 + 9 za NACE Rev.1.1 područje E

18 + 9 za NACE Rev.1.1 područje E

Nedostaju djelatnosti

Ne

Ne

Nedostaju razredi veličine

Ne

Ne

Druge točke

Ne

Ne


GRČKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

Djelomično odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

Ne

Nedostaju djelatnosti

Ne

Ne

Nedostaju razredi veličine

1-9 zaposlenih osoba

1-9 zaposlenih osoba

Druge točke

Ne

Ne


FRANCUSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

Djelomično odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

Ne

Nedostaju djelatnosti

Ne

Ne

Nedostaju razredi veličine

1-49 zaposlenih osoba

osim za:

NACE Rev.1.1 Odjeljci 15 i 16

1-49 zaposlenih osoba

osim za:

NACE Rev.1.1 Odjeljci 15 i 16

Druge točke

Ne

Ne


IRSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

Potpuno odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

Nedostaju djelatnosti

 

 

Nedostaju razredi veličine

 

 

Druge točke

 

 

Napomena: U skladu s odredbama odjeljka 4. stavaka 3. i 4. Priloga 2. Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97, podatke koji su nužni za izradu statistika s obzirom na obilježja 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 ne treba prikupljati ako u državi članici ukupni prihod od prodaje ili broj osoba zaposlenih u određenom odjeljku NACE rev. 1, u područjima od C do E predstavljaju manje od 1 % ukupnog iznosa za Zajednicu.


LUKSEMBURG

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

Potpuno odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

Nedostaju djelatnosti

 

 

Nedostaju razredi veličine

 

 

Druge točke

 

 

Napomena: U skladu s odredbama odjeljka 4. stavaka 3. i 4. Priloga 2. Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97, podatke koji su nužni za izradu statistika s obzirom na obilježja 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 ne treba prikupljati ako u državi članici ukupni prihod od prodaje ili broj osoba zaposlenih u određenom odjeljku NACE rev. 1, u područjima od C do E predstavljaju manje od 1 % ukupnog iznosa za Zajednicu.


RUMUNJSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

2005.-2006.: Potpuno odstupanje

2005.-2006.: Potpuno odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

Nedostaju djelatnosti

 

 

Nedostaju razredi veličine

 

 

Druge točke

 

 

Napomena: U skladu s odredbama odjeljka 4. stavaka 3. i 4. Priloga 2. Uredbi Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97, podatke koji su nužni za izradu statistika s obzirom na obilježja 21 11 0, 21 12 0 i 21 14 0 ne treba prikupljati ako u državi članici ukupni prihod od prodaje ili broj osoba zaposlenih u određenom odjeljku NACE rev. 1, u područjima od C do E predstavljaju manje od 1 % ukupnog iznosa za Zajednicu.


SLOVENIJA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

Djelomično odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

18 + 6

18 + 6

Nedostaju djelatnosti

NACE Rev.1.1 41

Ne

Nedostaju razredi veličine

Sva područja djelatnosti 1 do 19 zaposlenih osoba i sve veličine razreda za NACE djelatnost 41

Sva područja djelatnosti 1 do 19 zaposlenih osoba, osim za NACE 41 1 do 9 zaposlenih osoba

Druge točke

Ne

Ne


SLOVAČKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 12 0

Višegodišnje statistike poduzeća 2005. do 2008. varijabla 21 14 0

Ulaganja u opremu i postrojenja koji se povezuju s čišćim tehnologijama (integriranu tehnologiju)

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

Djelomično odstupanje

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

Ne

Nedostaju djelatnosti

Ne

Ne

Nedostaju razredi veličine

1 do 19 zaposlenih osoba

1 do 19 zaposlenih osoba

Druge točke

Ne

Ne


PRILOG II.

Odstupanja za Prilog 7.

BELGIJA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

12 + 3

 

12 + 3

 

Nedostaju varijable

Za 2005. do 2007.

 

Za 2005.

 

 

 

 

Godišnje statistike poduzeća prema zemljopisnoj podjeli

12 15 0

Dodana vrijednost troškova faktora

48 61 0

Zemljopisna podjela prihoda

Za 2005.

 

 

 

48 00 5

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih naknada

 

 

48 00 6

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih doprinosa

 

 

48 00 7

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za kombinirane mirovinske sustave

 

 

48 12 0

Ulaganja u povezana društva i sudjelujući interesi (MF)

 

 

48 10 1

Ukupne investicije uložene u „pokroviteljsko poduzeće”

 

 

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednje velika poduzeća

 

 

48 70 1

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih naknada

 

 

48 70 2

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih doprinosa

 

 

48 70 3

Broj članova kombiniranih mirovinskih sustava

 

 

 

Godišnje statistike poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

 

 

11 15 0

Broj poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

 

 

Druge točke

Ne

 

Ne

 


BUGARSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

Ne

 

Za 2005. do 2006.

 

 

Godišnje statistike poduzeća prema zemljopisnoj podjeli

48 61 0

Zemljopisna podjela prihoda

Druge točke

Ne

 

Ne

 


DANSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

 

 

 

Godišnje statistike poduzeća prema zemljopisnoj podjeli

48 00 5

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih naknada

 

 

48 00 6

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih doprinosa

48 61 0

Zemljopisna podjela prihoda

48 00 7

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za kombinirane mirovinske sustave

 

 

48 03 1

Redovna plaćanja za mirovine

 

 

48 03 2

Paušalna plaćanja za mirovine

 

 

48 03 3

Izlazni transferi

 

 

15 11 0

Bruto ulaganja u materijalnu imovinu

 

 

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorsko poduzeće”

 

 

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednje velika poduzeća

 

 

48 70 1

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih naknada

 

 

48 70 2

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih doprinosa

 

 

48 70 3

Broj članova kombiniranih mirovinskih sustava

 

 

48 70 5

Broj bivših članova

 

 

Druge točke

Ne

 

Ne

 


NJEMAČKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


GRČKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


ŠPANJOLSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

2005.: 12 + 36

 

2005.: 12 + 36

 

2006.: 12 + 24

 

2006.: 12 + 24

 

2007.: 12 + 12

 

2007.: 12 + 12

 

Nedostaju varijable

13 31 0

Trošak osoblja

Ne

 

48 07 0

Svi porezi

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorsko poduzeće”

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

Druge točke

Ne

 

Ne

 


FRANCUSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


IRSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

 

Godišnje statistike poduzeća

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema veličini razreda

11 11 0

Broj poduzeća

11 11 8

Broj poduzeća podijeljen prema veličini investicija

12 11 0

Prihod

48 00 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaćaju članovi

11 11 9

Broj poduzeća podijeljen prema veličini razreda članova

48 00 2

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaćaju poslodavci

48 00 3

Ulazni transferi

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema valutama

48 00 4

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

 

48 00 5

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih naknada

48 64 0

Ukupna ulaganja podijeljena na euro i ne-euro sastavnice

48 00 6

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih doprinosa

48 01 0

Prihod od ulaganja (MF)

 

Godišnje statistike poduzeća zemljopisno podijeljene

48 01 1

Kapitalna dobit i gubici

 

48 02 1

Potraživanja na temelju odštetnih zahtjeva

48 61 0

Zemljopisna podjela prihoda

48 02 2

Drugi prihodi

48 03 3

Izlazni transferi

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

12 15 0

Dodana vrijednost troškova faktora

48 03 0

Ukupni izdaci za mirovine

48 03 1

Redovna plaćanja za mirovine

48 03 2

Paušalna plaćanja za mirovine

48 04 0

Neto promjena tehničkih rezervi (pričuva)

48 05 0

Obveze na temelju premija osiguranja

48 06 0

Ukupni operativni troškovi

13 11 0

Ukupna nabava robe i usluga

13 31 0

Troškovi osoblja

15 11 0

Bruto ulaganja u materijalnu imovinu

48 07 0

Svi porezi

48 11 0

Zemljište i objekti (MF)

48 12 0

Ulaganja u povezana društva i sudjelujući interesi (MF)

48 13 0

Dionice i ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

48 14 0

Udjeli u poduzećima za skupno ulaganje u prenosivim vrijednosnim papirima

48 15 0

Dužnički vrijednosni papiri i ostali vrijednosni papiri s fiksnim prinosom

48 16 0

Udjeli u zajedničkim ulaganjima (MF)

48 17 0

Hipotekarni krediti i ostali krediti koji nisu drugdje navedeni

48 18 0

Ostala ulaganja

48 10 0

Ukupna ulaganja mirovinskih fondova

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorsko poduzeće”

48 10 4

Ukupna ulaganja u tržišnim vrijednostima

48 13 1

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednje velika poduzeća

48 13 3

Dionice kojima se javno ne trguje

48 13 4

Ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

48 20 0

Ostala imovina

48 30 0

Kapital i rezerve

48 40 0

Neto tehničke rezerve (MF)

48 50 0

Ostale obveze

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

48 70 4

Broj aktivnih članova

48 70 5

Broj bivših članova

48 70 6

Broj umirovljenih članova

Druge točke

Ne

 

Ne

 


ITALIJA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

 

 

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema valutama

48 00 3

Ulazni transferi

 

 

48 01 0

Prihod od ulaganja (MF)

48 64 0

Ukupna ulaganja podijeljena na euro i ne-euro sastavnice

48 01 1

Kapitalna dobit i gubici

 

Godišnje statistike poduzeća zemljopisno podijeljene

48 02 1

Potraživanja na temelju odštetnih zahtjeva

48 61 0

Zemljopisna podjela prihoda

48 02 2

Ostali prihod (MF)

 

 

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

 

 

12 15 0

Dodana vrijednost troškova faktora

 

 

48 03 3

Izlazni transferi

 

 

48 04 0

Neto promjena tehničkih rezervi (pričuva)

 

 

48 05 0

Obveze na temelju premija osiguranja

 

 

48 06 0

Ukupni operativni troškovi

 

 

13 11 0

Ukupna nabava robe i usluga

 

 

13 31 0

Troškovi osoblja

 

 

15 11 0

Bruto ulaganja u materijalnu imovinu

 

 

48 07 0

Svi porezi

 

 

48 16 0

Udjeli u zajedničkim ulaganjima (MF)

 

 

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorsko poduzeće”

 

 

48 10 4

Ukupna ulaganja u tržišnim vrijednostima

 

 

48 13 1

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu

 

 

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednja poduzeća

 

 

48 13 3

Dionice kojima se javno ne trguje

 

 

48 13 4

Ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

 

 

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

 

 

48 70 5

Broj bivših članova

 

 

48 12 0

Ulaganja u povezana društva i sudjelujući interesi (MF)

 

 

48 17 0

Hipotekarni krediti i ostali krediti koji nisu drugdje navedeni

 

 

48 30 0

Kapital i pričuve

 

 

Druge točke

Ne

 

Ne

 


CIPAR

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


LATVIJA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

Za 2005. do 2007.

 

Ne

 

48 17 0

Hipotekarni krediti i ostali krediti koji nisu drugdje navedeni

Za 2005.

 

48 00 5

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih naknada

48 00 7

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za kombinirane mirovinske sustave

48 04 0

Neto promjena tehničkih rezervi (pričuva)

48 07 0

Svi porezi

48 40 0

Neto tehničke rezerve (MF)

48 70 1

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih naknada

48 70 3

Broj članova kombiniranih mirovinskih sustava

Druge točke

Ne

 

Ne

 


LUKSEMBURG

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


MAĐARSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

 

Godišnje statistike poduzeća

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema valutama

48 02 1

Potraživanja na temelju odštetnih zahtjeva

48 64 0

Ukupna ulaganja podijeljena na euro i ne-euro sastavnice

48 05 0

Obveze na temelju premija osiguranja

48 61 0

Godišnje statistike poduzeća zemljopisno podijeljene

 

 

 

Zemljopisna podjela prihoda

Druge točke

Ne

 

Ne

 


MALTA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


NIZOZEMSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Bez odstupanja

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednje velika poduzeća

Ne

 

Druge točke

Ne

 

Ne

 


AUSTRIJA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

Za 2005. do 2007.

Godišnje statistike poduzeća

Na

 

48 00 5

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih naknada

48 00 6

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih doprinosa

48 12 0

Ulaganja u povezana društva i sudjelujući interesi (MF)

48 13 1

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednja poduzeća

48 13 3

Dionice kojima se javno ne trguje

48 13 4

Ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

48 70 1

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih naknada

48 70 2

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih doprinosa

48 70 5

Broj bivših članova

Za 2005. do 2007.

Godišnje statistike poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

11 15 0

Broj poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

Druge točke

Ne

 

Ne

 


POLJSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Bez odstupanja

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

 

Godišnje statistike poduzeća

Ne

 

48 02 1

Potraživanja na temelju odštetnih zahtjeva

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

12 15 0

Dodana vrijednost po troškovima faktora

48 03 1

Redovna plaćanja za mirovine

48 03 2

Paušalna plaćanja za mirovine

48 04 0

Neto promjena tehničkih rezervi (pričuva)

48 05 0

Obveze na temelju premija osiguranja

13 11 0

Ukupna nabava robe i usluga

13 31 0

Troškovi osoblja

15 11 0

Bruto ulaganja u materijalnu imovinu

48 07 0

Svi porezi

48 40 0

Neto tehničke rezerve (MF)

48 70 6

Broj umirovljenih članova

Druge točke

Ne

 

Ne

 


PORTUGAL

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Bez odstupanja

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

 

Godišnje statistike poduzeća

Ne

 

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednja poduzeća

 

Godišnje statistike poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

11 15 0

Broj poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

Druge točke

Ne

 

Ne

 


RUMUNJSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


SLOVENIJA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Bez odstupanja

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

Ne

 

Ne

 

Nedostaju varijable

 

Godišnje statistike poduzeća

 

 

48 00 1

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaćaju članovi

48 00 2

Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaćaju poslodavci

48 00 3

Ulazni transferi

48 00 4

Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje

48 00 5

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave definiranih naknada

48 00 7

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za kombinirane mirovinske sustave

48 03 1

Redovna plaćanja za mirovine

48 03 2

Paušalna plaćanja za mirovine

48 03 3

Izlazni transferi

48 07 0

Svi porezi

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorsko poduzeće”

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednja poduzeća

48 70 4

Broj aktivnih članova

48 70 5

Broj bivših članova

48 70 6

Broj umirovljenih članova

 

Godišnje statistike poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

11 15 0

Broj poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

Druge točke

Ne

 

Ne

 


SLOVAČKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

12 + 6

 

12 + 6

 

Nedostaju varijable

 

Godišnje statistike poduzeća

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema veličini razreda

48 01 1

Kapitalna dobit i gubici

11 11 8

Broj poduzeća podijeljen prema veličini investicija

48 11 0

Zemljište i objekti (MF)

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema valutama

48 12 0

Ulaganja u povezana društva i sudjelujući interesi (MF)

48 64 0

Ukupna ulaganja podijeljena na euro i ne-euro sastavnice

48 13 0

Dionice i ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

 

 

48 14 0

Udjeli u poduzećima za skupno ulaganje u prenosivim vrijednosnim papirima

 

 

48 15 0

Dužnički vrijednosni papiri i ostali vrijednosni papiri s fiksnim prinosom

 

 

48 16 0

Udjeli u zajedničkim ulaganjima (MF)

 

 

48 17 0

Hipotekarni krediti i ostali krediti koji nisu drugdje navedeni

 

 

48 18 0

Ostala ulaganja

 

 

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorsko poduzeće”

 

 

48 13 1

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu

 

 

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednja poduzeća

 

 

48 13 3

Dionice kojima se javno ne trguje

 

 

48 13 4

Ostali vrijednosni papiri s promjenjivim prinosom

 

 

 

Godišnje statistike poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

 

 

11 15 0

Broj poduzeća s nesamostalnim mirovinskim fondovima

 

 

Druge točke

Ne

 

Ne

 


ŠVEDSKA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje

 

Potpuno odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

 

 

 

 

Nedostaju varijable

 

 

 

 

Druge točke

 

 

 

 


UJEDINJENA KRALJEVINA

 

Godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Podijeljene godišnje statistike poduzeća 2005. do 2007.

Naslov

Potpuno, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

Djelomično odstupanje

 

Potrebno je dodatno razdoblje za dostavu

12 + 3

 

12 + 3

 

Nedostaju varijable

 

Godišnje statistike poduzeća

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema veličini razreda

11 11 0

Broj poduzeća

11 11 8

Broj poduzeća podijeljen prema veličini ulaganja

48 00 5

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih naknada

11 11 9

Broj poduzeća podijeljen prema veličini razreda članova

48 00 6

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za mirovinske sustave utvrđenih doprinosa

 

Godišnje statistike poduzeća podijeljene prema valutama

48 00 7

Doprinosi za mirovinsko osiguranje za kombinirane mirovinske sustave

48 64 0

Ukupna ulaganja podijeljena na euro i ne-euro sastavnice

48 01 0

Prihod od ulaganja (MF)

48 61 0

Godišnje statistike poduzeća zemljopisno podijeljene

48 01 1

Kapitalna dobit i gubici

 

Zemljopisna podjela prihoda

48 02 1

Potraživanja na temelju odštetnih zahtjeva

 

 

12 12 0

Vrijednost proizvodnje

 

 

12 15 0

Dodana vrijednost troškova faktora

 

 

48 04 0

Neto promjena tehničkih rezervi (pričuva)

 

 

48 05 0

Obveze na temelju premija osiguranja

 

 

13 11 0

Ukupna nabava robe i usluga

 

 

13 31 0

Troškovi osoblja

 

 

13 32 0

Nadnice i plaće

 

 

13 33 0

Troškovi socijalnog osiguranja

 

 

48 12 0

Ulaganja u povezana društva i sudjelujući interesi (MF)

 

 

48 10 1

Ukupna ulaganja u „sponzorsko poduzeće”

 

 

48 13 2

Dionice kojima se trguje na uređenom tržištu specijaliziranom za mala i srednja poduzeća

 

 

48 30 0

Kapital i pričuve

 

 

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

 

 

48 70 0

Broj članova

 

 

48 70 1

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih naknada

 

 

48 70 2

Broj članova mirovinskih sustava utvrđenih doprinosa

 

 

48 70 3

Broj članova kombiniranih mirovinskih sustava

 

 

48 70 4

Broj aktivnih članova

 

 

48 70 5

Broj bivših članova

 

 

48 70 6

Broj umirovljenih članova

 

 

Druge točke

Ne

 

Ne

 


Top