EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0893

Uredba Vijeća (EZ) br. 893/2007 od 23. srpnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribatija, s druge strane

OJ L 205, 7.8.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 171 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/893/oj

Related international agreement

04/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

171


32007R0893


L 205/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.07.2007.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 893/2007

od 23. srpnja 2007.

o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribatija, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37. u vezi s njegovim člankom 300. stavkom 2. i prvim podstavkom članka 300. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Zajednica je s Republikom Kiribatijem pregovarala o Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu kojim se ribarima Zajednice dodjeljuju ribolovne mogućnosti u vodama koje su pod suverenitetom ili jurisdikcijom Republike Kiribati što se tiče ribarstva.

(2)

Kao rezultat tih pregovora, 19. srpnja 2006. parafiran je novi Sporazum o partnerstvu u ribarstvu.

(3)

U interesu je Zajednice da odobri taj Sporazum.

(4)

Trebalo bi utvrditi način raspodjele ribolovnih mogućnosti među državama članicama,

DONIJELO JE SLJEDEĆU UREDBU:

Članak 1.

Ovime se u ime Zajednice odobrava Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Kiribati, s druge strane.

Tekst Sporazum priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom uz Sporazum raspodjeljuju se među državama članicama kako slijedi:

tunolovci plivaričari

Francuska:

Španjolska:

27 % raspoloživih povlastica

73 % raspoloživih povlastica

plovila za ribolov parangalom

Španjolska:

Portugal:

šest plovila

šest plovila

Ako zahtjevi za izdavanjem povlastice iz tih država članica ne obuhvate sve ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom, Komisija može prihvatiti zahtjeve za izdavanjem povlastica iz bilo koje druge države članice.

Članak 3.

Države članice čija plovila obavljaju ribolov na temelju Sporazuma iz članka 1. obavješćuju Komisiju o količinama pojedinog stoka, ulovljenog u ribolovnoj zoni Kiribatija, i to u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 500/2001 od 14. ožujka 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2847/93 o nadzoru ulova s ribarskih plovila Zajednice u vodama trećih zemalja i na otvorenim morima (1).

Članak 4.

Ovime se ovlašćuje predsjednik Vijeća da odredi osobe koje će biti ovlaštene potpisati Sporazum kako bi on obvezivao Zajednicu.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2007.

Za Vijeće

Predsjednik

L. AMADO


(1)  SL L 73, 15.3.2001., str. 8.


Top