EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0337

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 337/2007 od 27. ožujka 2007. o usklađivanju od 1. siječnja 2007. ljestvice primjenljive na misije dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica u Bugarskoj i Rumunjskoj

SL L 90, 30.3.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
SL L 4M, 8.1.2008, p. 287–288 (MT)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/337/oj

01/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

165


32007R0337


L 090/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ, EURATOM) br. 337/2007

od 27. ožujka 2007.

o usklađivanju od 1. siječnja 2007. ljestvice primjenljive na misije dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica u Bugarskoj i Rumunjskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica utvrđen Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), a posebno članak 13. njegovog Priloga VII.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

radi pristupanja Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji 1. siječnja 2007., naknade dužnosnicima i ostalim službenicima za troškove nastale na misijama u ovim zemljama trebaju od tog datuma podlijegati propisima iz članka 13. Priloga VII. Pravilnika o osoblju,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ljestvica dnevnica za misije u članku 13. stavku 2. točki (a) Priloga VII. Pravilnika o osoblju zamjenjuje se sljedećom tablicom:

(u eurima)

Odredište

Gornja granica za troškove hotelskog smještaja

Dnevnica

Belgija

140

92

Bugarska

169

58

Češka

155

75

Danska

150

120

Njemačka

115

93

Estonija

110

71

Grčka

140

82

Španjolska

125

87

Francuska

150

95

Irska

150

104

Italija

135

95

Cipar

145

93

Latvija

145

66

Litva

115

68

Luksemburg

145

92

Mađarska

150

72

Malta

115

90

Nizozemska

170

93

Austrija

130

95

Poljska

145

72

Portugal

120

84

Rumunjska

170

52

Slovenija

110

70

Slovačka

125

80

Finska

140

104

Švedska

160

97

Ujedinjena Kraljevina

175

101

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2007.

Za Vijeće

Predsjednik

P. STEINBRÜCK


(1)  SL br. L 56, 4.3.1968., str. 1. Uredba kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 1066/2006 (SL L 194, 14.7.2006., str. 1.).


Top