EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0479

2007/479/EZ: Odluka Komisije od 25. lipnja 2007. o kompatibilnosti s propisima Zajednice mjera koje poduzima Belgija u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja

OJ L 180, 10.7.2007, p. 24–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 155 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/479/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

155


32007D0479


L 180/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 25. lipnja 2007.

o kompatibilnosti s propisima Zajednice mjera koje poduzima Belgija u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja

(2007/479/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja (1), a posebno njezin članak 3.a stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje odbora osnovanog u skladu s člankom 23.a Direktive 89/552/EEZ,

budući da:

(1)

Belgija je dopisom od 10. prosinca 2003. obavijestila Komisiju o mjerama koje će poduzeti u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive 89/552/EEZ.

(2)

Komisija je u roku od tri mjeseca nakon primitka te obavijesti potvrdila da su predmetne mjere u skladu s propisima Zajednice, posebno u pogledu proporcionalnosti mjera i transparentnosti nacionalnog postupka za savjetovanje.

(3)

Komisija je prilikom svog razmatranja uzela u obzir raspoložive podatke o belgijskom medijskom prostoru.

(4)

Popis događaja od velike važnosti za društvo, koji su uključeni u belgijske mjere, sastavljen je na jasan i transparentan način, a o tome je u Belgiji pokrenut opširan postupak savjetovanja.

(5)

Komisija je sa zadovoljstvom utvrdila da događaji navedeni u belgijskim mjerama ispunjavaju najmanje dva od sljedećih kriterija za koje se smatra da su pouzdani pokazatelji važnosti događaja za društvo: i. poseban opći odjek u državi članici, a ne samo važnost onima koji inače prate predmetni sport ili aktivnost; ii. općenito priznata izrazita kulturna važnost koju tom događaju pridaje stanovništvo države članice, posebno kao katalizator kulturnog identiteta; iii. sudjelovanje državne reprezentacije u predmetnom natjecanju ili turniru od međunarodne važnosti; i iv. činjenica da se događaj tradicionalno emitira na besplatnoj televiziji i privlači veliki dio televizijskoga gledateljstva.

(6)

Znatan broj događaja navedenih u belgijskim mjerama, uključujući ljetne i zimske Olimpijske igre, kao i finalne turnire Svjetskog prvenstva u nogometu i Europskog prvenstva u nogometu (za muškarce), spadaju u kategoriju događaja koji se tradicionalno smatraju događajima od velike važnosti za društvo, kako je izričito navedeno u uvodnoj izjavi 18. Direktive 97/36/EZ. Ti događaji u cijelosti imaju poseban opći odjek u Belgiji jer su posebno popularni među širom javnošću, a ne samo među onima koji obično prate sportske događaje.

(7)

S obzirom na to da je cilj finala Belgijskog nogometnog kupa (za muškarce) suočiti dva najbolja belgijska kluba i na kraju dodijeliti trofej (kup), popularnost tog događaja nadilazi krug ljudi koji uobičajeno prate sportske događaje te stoga ima poseban opći odjek u Belgiji.

(8)

Navedeni nogometni događaji u kojima sudjeluju nacionalne reprezentacije imaju poseban opći odjek u Belgiji budući da belgijskim reprezentacijama daju mogućnost promicanja belgijskog nogometa na međunarodnoj razini.

(9)

Finalne i polufinalne utakmice Lige prvaka i Kupa UEFA-e imaju poseban opći odjek u Belgiji zbog popularnosti nogometa u Belgiji i ugleda tih utakmica koje prati šira javnost, a ne samo oni koji inače prate sportske događaje.

(10)

Cestovni biciklizam je popularan sport u Belgiji. Dio biciklističke utrke Tour de France (za muškarce), najvažnijeg biciklističkog događaja, odvija se u Belgiji. Belgijsko prvenstvo u cestovnom biciklizmu (za muškarce) ima poseban opći odjek u Belgiji budući da njime završava profesionalna biciklistička sezona, a prate ga šira javnost i belgijski mediji. Ostali navedeni biciklistički događaji imaju poseban opći odjek u Belgiji zbog uobičajenog uspjeha belgijskih sudionika na međunarodnoj razini. Navedeni međunarodni biciklistički događaji koji se odvijaju u Belgiji također pružaju mogućnost za promicanje Belgije kao države.

(11)

Memorijal Ivo Van Damme, dio Zlatne lige, ima poseban opći odjek u Belgiji s obzirom da se radi o međunarodnom vrhunskom atletskom događaju koji se održava u Belgiji u sjećanje na tog velikog belgijskog atletičara i spaja sport i glazbu, stoga je vrlo popularan među općom javnosti.

(12)

Navedeni dijelovi Svjetskog prvenstva u atletici u kojima sudjeluju belgijski sportaši imaju poseban opći odjek u Belgiji budući da predstavljaju mogućnost za belgijske atletičare da se natječu na međunarodnoj razini.

(13)

Velika nagrada Belgije u Formuli 1 ima poseban opći odjek budući da promiče posebno lijepu belgijsku stazu koja je predmet posebnog nacionalnog ponosa.

(14)

Navedeni teniski mečevi u kojima sudjeluju domaći igrači i igračice ili reprezentacije imaju poseban opći odjek u Belgiji s obzirom na uspjeh belgijskih tenisačica i tenisača na međunarodnoj razini.

(15)

Finale glazbenog natjecanja kraljice Elizabete ima izrazitu kulturnu važnost kao katalizator belgijskog kulturnog identiteta zbog važnog doprinosa kraljice Elizabete i njenog supruga, kralja Alberta, belgijskoj povijesti te iznimno visoke kvalitete i svjetskog značaja tog kulturnog događaja.

(16)

Navedeni događaji, uključujući one koji se smatraju cjelinom, a ne nizom pojedinačnih događaja, tradicionalno se emitiraju na besplatnoj televiziji te privlače veliki dio televizijskoga gledateljstva. Ako, iznimno, nisu dostupni konkretni podaci o gledanosti (finalni turnir Europskog prvenstva u nogometu), uključivanje događaja dodatno je opravdano njegovom opće priznatom izrazitom kulturnom važnošću za belgijsko stanovništvo, važnim doprinosom tog događaja razumijevanju među narodima, kao i važnošću nogometa za belgijsko društvo u cjelini te za nacionalni ponos, budući da pruža priliku vrhunskim belgijskim sportašima da uspiju na tom važnome međunarodnom natjecanju.

(17)

Zbog velikog javnog interesa za osiguranjem pristupa široke javnosti emitiranju događaja od velike važnosti za društvo, belgijske mjere čine se proporcionalnima i može ih se smatrati opravdanima odstupanjem od temeljne slobode pružanja usluga iz Ugovora o EZ-u.

(18)

Belgijske mjere u skladu su s pravilima EZ-a o tržišnom natjecanju jer se definicija televizijskih kuća koje ispunjavaju uvjete za emitiranje navedenih događaja temelji na objektivnim kriterijima koji omogućuju stvarno i potencijalno tržišno natjecanje za stjecanje prava na emitiranje tih događaja. Usto, broj navedenih događaja nije toliko neproporcionalan da bi krivulja tržišnog natjecanja ukazivala na pad tržišta besplatne televizije i pretplatničke televizije.

(19)

Nakon što je Komisija ostale države članice obavijestila o belgijskim mjerama i savjetovanja s Odborom osnovanim u skladu s člankom 23.a Direktive 89/552/EEZ, glavni direktor za obrazovanje i kulturu je dopisom od 7. travnja 2004. obavijestio Belgiju da Europska komisija nema namjere uložiti prigovor na prijavljene mjere.

(20)

Belgijske mjere su u Flamanskoj zajednici donesene 28. svibnja 2004., a u Francuskoj zajednici 8. lipnja 2004.

(21)

Te su mjere objavljene u seriji „C”Službenog lista Europske unije  (2) u skladu s člankom 3.a stavkom 2. Direktive 89/552/EEZ.

(22)

Iz presude prvostupanjskog suda u predmetu T-33/01, Infront WM protiv Komisije, proizlazi da izjava o tome da su mjere koje su poduzete u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive 89/552/EEZ u skladu s propisima Zajednice, predstavlja odluku u smislu članka 249. Ugovora o EZ-u koju stoga Komisija mora prihvatiti. U skladu s time, ovom je Odlukom potrebno izjaviti da su mjere o kojima je izvijestila Belgija u skladu s propisima Zajednice. Te je mjere, u obliku kako ih je konačno poduzela Belgija i kako su utvrđene u Prilogu ovoj Odluci, potrebno objaviti u Službenom listu u skladu s člankom 3.a stavkom 2. Direktive 89/552/EEZ,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Mjere poduzete u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive 89/552/EEZ o kojima je Belgija 10. prosinca 2003. obavijestila Komisiju, u obliku kako su objavljene u Službenom listu Europske unije C 158 od 29. lipnja 2005., u skladu su s propisima Zajednice.

Članak 2.

Mjere, u obliku kako ih je konačno poduzela Belgija i kako su utvrđene u Prilogu ovoj Odluci, objavljuju se u Službenom listu u skladu s člankom 3.a stavkom 2. Direktive 89/552/EEZ.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. lipnja 2007.

Za Komisiju

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  SL L 298, 17.10.1989., str. 23. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 97/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 202, 30.7.1997., str. 60.).

(2)  SL L 158, 29.6.2005., str. 13.


PRILOG

Objava u skladu s člankom 3.a stavkom 2. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja

Mjere koje je poduzela Belgija i koje se objavljuju u skladu s člankom 3.a stavkom 2. Direktive 89/552/EEZ navedene su u sljedećim izvadcima iz instrumenata koje je donijela Flamanska, odnosno Francuska zajednica i koji su objavljeni u službenom listu Moniteur Belge:

za Francusku zajednicu, u Dekretu od 27. veljače 2003. o radiodifuziji (MB br. 137, 17.4.2003.) i u Nalogu od 8. lipnja 2004. (MB br. 318, 6.9.2004.),

za Flamansku zajednicu, u Dekretu od 25. siječnja 1995. (DCFL br. 1995-01-25/38) i u Nalogu od 28. svibnja 2004. (MB br. 295, 19.8.2004.).

Konsolidirani popis događaja od velike važnosti za Belgiju nalazi se u sporazumu koji su Francuska zajednica i Flamanska zajednica zaključile 28. studenoga 2003.

FRANCUSKA ZAJEDNICA

1.     Dekret o radiodifuziji

[…]

Čl. 4. § 1.

Nakon savjetovanja s belgijskim regulatornim tijelom za medije (CSA), Vlada može donijeti popis događaja za koje smatra da su od velike važnosti za javnost Francuske zajednice. Neka televizijska kuća ili RTBF ne smiju za takve događaje primjenjivati ekskluzivna prava kako bi se velikom dijelu te zajednice uskratio pristup tim događajima putem televizijske usluge s pristupom bez ograničenja.

Vlada određuje da li se događaji prenose izravno, odgođeno, u cijelosti ili u isječcima.

Čl. 4. § 2.

Događaj se smatra događajem od velike važnosti za javnost Francuske zajednice ako ispunjava najmanje dva od sljedećih kriterija:

1.

događaj je posebno popularan u javnosti Francuske zajednice općenito, ne samo među onima koji inače prate takve događaje;

2.

događaj ima kulturnu važnost koja je opće priznata u javnosti Francuske zajednice te je dio kulturnog identiteta te zajednice;

3.

belgijska osoba ili reprezentacija sudjeluje na predmetnom događaju u okviru međunarodno važnog natjecanja ili događaja;

4.

događaj se tradicionalno emitira na programu televizijske usluge s pristupom bez ograničenja u Francuskoj zajednici te privlači široko gledateljstvo.

Nakon savjetovanja s CSA, Vlada može donijeti postupke koji služe za omogućivanje dostupnosti gore navedenih događaja.

Čl. 4. § 3.

Usluga televizijskog emitiranja smatra se uslugom „s pristupom bez ograničenja” ako se emitira na francuskom jeziku i može ju primati 90 % kućanstava s opremom za primanje televizijskog signala koja se nalaze u regiji u kojoj se govori francuski jezik ili u dvojezičnoj regiji glavnoga grada Bruxellesa. Osim tehničkih troškova, prijem te usluge ne smije biti uvjetovan plaćanjem bilo kakve naknade, osim cijenom pretplate za osnovni kabelski paket.

Čl. 4. § 4.

Neka televizijska kuća ili RTBF ne smiju primjenjivati ekskluzivna prava koja su možda stekli nakon 30. srpnja 1997. kako bi se velikom dijelu javnosti neke države članice Europske unije uskratio pristup događajima od velike važnosti putem televizijske usluge s pristupom bez ograničenja, a koji se nalaze na popisu koji je objavljen u Službenom listu Europskih zajednica.

Moraju poštovati posebne uvjete utvrđene u trenutku objave gore navedenih popisa, a koji se odnose na izravan ili odgođeni pristup, u cijelosti ili u isječcima.

2.     Nalog o određivanju događaja od velike važnosti i utvrđivanju postupaka za njihovu dostupnost

Članak 1.

U skladu s ograničenjima utvrđenima u ovom Nalogu, pristup javnosti Francuske zajednice tim događajima je izravan, odgođeni, u cijelosti ili u isječcima, u skladu s Prilogom ovom nalogu.

Članak 2.

Usluga televizijskog emitiranja u Francuskoj zajednici koja namjerava ostvarivati svoja ekskluzivna prava na emitiranje događaja od velike važnosti, mora taj događaj emitirati na usluzi televizijskog emitiranja s pristupom bez ograničenja u skladu s Prilogom ovom Nalogu.

Članak 3.

Televizijska kuća koja je stekla prava na izravan prijenos događaja u cijelosti može usprkos tome odgoditi emitiranje tog događaja na usluzi televizijskog emitiranja s pristupom bez ograničenja u sljedećim slučajevima:

ako se događaj odvija između 00.00 i 08.00 sati po belgijskom vremenu,

ako se događaj podudara s vijestima ili aktualnim informativnim programom koji ta usluga uobičajeno emitira u to vrijeme,

ako se događaj sastoji od nekoliko elemenata koji se odvijaju istodobno.

Članak 4.

Ovim Nalogom ne stvaraju se nikakve obveze emitiranja za ravnatelja RTBF-a ili usluge televizijskog emitiranja Francuske zajednice.

Članak 5.

Za provedbu ovog Naloga odgovoran je ministar za audiovizualne usluge.

U Bruxellesu 8. lipnja 2004.

Za Vladu Francuske zajednice

Ministar za audiovizualne usluge

O. CHASTEL

3.     Prilog Nalogu

Popis događaja i kategorija događaja od velike važnosti i rješenja za slobodan pristup javnosti tim događajima

 

ljetne i zimske Olimpijske igre, izravno i u isječcima;

 

finalna utakmica Belgijskog nogometnog kupa (za muškarce), izravno i u cijelosti;

 

sve utakmice u kojima sudjeluje belgijska muška nogometna reprezentacija, izravno i u cijelosti;

 

finalni turnir Svjetskog prvenstva u nogometu (za muškarce), izravno i u cijelosti;

 

završni krug Europskog prvenstva u nogometu (za muškarce), izravno i u cijelosti;

 

Liga prvaka, utakmice u kojima sudjeluju belgijski klubovi, izravno i u cijelosti;

 

Kup UEFA-e, utakmice u kojima sudjeluju belgijski klubovi, izravno i u cijelosti;

 

biciklistička utrka Tour de France, za muškarce profesionalne bicikliste, izravno i u isječcima;

 

biciklistička utrka Liège-Bastogne-Liège, izravno i u isječcima;

 

biciklistička utrka Amstel Gold Race, izravno i u isječcima;

 

biciklistička utrka Tour of Flanders, izravno i u isječcima;

 

biciklistička utrka Pariz-Roubaix, izravno i u isječcima;

 

biciklistička utrka Milano-San Remo, izravno i u isječcima;

 

Belgijsko prvenstvo u cestovnom biciklizmu, za muškarce profesionalne bicikliste, izravno i u isječcima;

 

Svjetsko prvenstvo u cestovnom biciklizmu, za muškarce profesionalne bicikliste, izravno i u isječcima;

 

Memorijal Ivo Van Damme, izravno i u cijelosti;

 

Velika nagrada Belgije u Formuli 1, izravno i u cijelosti;

 

sljedeći teniski turniri za Grand Slam: Roland Garros i Wimbledon, četvrtfinale, polufinale i finale u kojem sudjeluje belgijska tenisačica ili tenisač, izravno i u cijelosti;

 

Davisov kup i Fed kup, četvrtfinale, polufinale i finale u kojem sudjeluje belgijska reprezentacija, izravno i u cijelosti;

 

finale glazbenog natjecanja kraljice Elizabete, izravno i u cijelosti;

 

biciklistička utrka La Flèche wallonne, izravno i u isječcima;

 

Svjetsko prvenstvo u atletici, ako sudjeluju belgijski atletičari i atletičarke, izravno i u cijelosti;

Prilaže se Nalogu od 8. lipnja 2004.

Ministar za audiovizualne usluge

O. CHASTEL”

FLAMANSKA ZAJEDNICA

1.     Dekret od 25. siječnja 1995.

Čl. 76. § 1.

Flamanska vlada sastavlja popis događaja koji se smatraju događajima od velike važnosti za javnost i koji se iz tog razloga ne smiju emitirati na ekskluzivnoj osnovi čime ih veliki dio javnosti Flamanske zajednice ne bi mogao gledati izravno ili odgođeno na televiziji s pristupom bez ograničenja.

Flamanska Vlada odlučuje hoće li se ti događaji emitirati putem cjelovitog ili djelomičnog izravnog praćenja ili, ako je to potrebno ili prikladno iz objektivnih razloga općeg interesa, putem cjelovitog ili djelomičnog odgođenog praćenja.

Čl. 76. § 2.

Televizijske kuće Flamanske zajednice ili televizijske kuće koje priznaje Flamanska zajednica ne smiju ostvarivati ekskluzivna prava koja su stekle, tako da veliki dio javnosti neke druge države članice Europske zajednice ne može, bez plaćanja, gledati događaje koje je ta država članica odredila u cijelosti ili djelomično putem izravnog prijenosa, ili, ako je to potrebno ili prikladno iz objektivnih razloga općeg interesa, u cijelosti ili djelomično putem odgođenog prijenosa, kako god odluči ta država članica.

2.     Nalog Flamanske vlade o uspostavi popisa događaja od velike važnosti za društvo […]

Događaj se smatra događajem od velike važnosti za društvo ako ispunjava najmanje dva od sljedećih uvjeta:

1.

događaj je od velike aktualne važnosti i privlači znatan interes javnosti;

2.

događaj se odvija u okviru važnog međunarodnog natjecanja ili se radi o natjecanju na kojem sudjeluje nacionalna reprezentacija, belgijski klub ili jedan/jedna ili više belgijskih sportaša ili sportašica;

3.

događaj spada u važnu sportsku disciplinu i predstavlja važnu kulturnu vrijednost za Flamansku zajednicu;

4.

događaj se tradicionalno emitira na televiziji s pristupom bez ograničenja te ima veliku gledanost za svoju kategoriju.

[…]

Članak 1. § 1.

Sljedeći događaji smatraju se događajima od velike važnosti za društvo:

1.

ljetne Olimpijske igre;

2.

nogomet (za muškarce): sve utakmice u kojima sudjeluje nacionalna reprezentacija i sve finalne utakmice Svjetskog i Europskog prvenstva u nogometu;

3.

Liga prvaka i Kup UEFA-e:

utakmice koje igra belgijski klub,

polufinale i finale;

4.

finale Belgijskog nogometnog kupa (za muškarce);

5.

Biciklizam:

 

biciklistička utrka Tour de France za elitne bicikliste (muškarci): sve etape;

 

sljedeće utrke Svjetskog kupa: Milano-San Remo, Tour of Flanders, Pariz-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Pariz-Tours i Giro di Lombardia;

 

Belgijsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo za elitne bicikliste (muškarci).

6.

Biciklistički kros: Belgijsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo za elitne bicikliste (muškarci).

7.

Tenis:

 

Grand Slam turniri: svi mečevi u kojima igraju belgijske tenisačice ili tenisači od četvrtfinala nadalje i sva finala (u pojedinačnoj konkurenciji);

 

Davisov kup i Fed kup: četvrtfinale, polufinale i finale u kojem sudjeluje belgijska reprezentacija.

8.

Velika nagrada Belgije u Formuli 1.

9.

atletika: Memorijal Van Damme.

10.

natjecanje kraljice Elizabete.

Članak 1. § 2.

Događaji iz točaka 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. i 10. dostupni su cijelosti putem izravnog praćenja.

Događaji iz točaka 1.do 5. dostupni su putem djelomičnog izravnog praćenja.

Članak 2.

Ekskluzivna prava na događaje iz članka 1. § 1. ne smiju se ostvarivati tako da sprečavaju veliki dio stanovništva u praćenju tih događaja putem televizije s pristupom bez ograničenja.

Smatra se da je veliki dio stanovništva Flamanske zajednice u mogućnosti pratiti događaj od velike važnosti za društvo putem televizije s pristupom bez ograničenja ako događaj emitira televizijska postaja na nizozemskom jeziku i može ga primati najmanje 90 % stanovništva bez bilo kakvog plaćanja osim cijene pretplate za televizijsku distribuciju.

Čl. 3. § 1.

Televizijske postaje koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 2. i koje steknu ekskluzivna prava na prijenos događaja iz članka 1. § 1. u regiji u kojoj se govori nizozemski jezik i u dvojezičnoj regiji glavnoga grada Bruxellesa ne smiju ostvarivati ta prava, osim ako ne mogu zajamčiti, na temelju sklopljenog ugovora, da velikom dijelu stanovništva neće biti onemogućeno praćenje tih događaja na televiziji s pristupom bez ograničenja, kako je predviđeno u članku 1. § 1. i članku 2.

Čl. 3. § 2.

Televizijske postaje koje imaju ekskluzivna prava na prijenos smiju dodjeljivati podlicence, po opravdanim tržišnim cijenama i za vremenska razdoblja koja će se dogovoriti s televizijskim postajama, televizijskim postajama koje ispunjavaju uvjete iz članka 2.

Čl. 3. § 3.

Ako nijedna televizijska postaja nije spremna preuzeti podlicencu pod tim uvjetima, predmetna televizijska postaja može, odstupanjem od članka 2., i članka 3. § 1., iskoristiti stečena prava na prijenos.

Članak 4.

Za provedbu ovog Naloga odgovoran je flamanski ministar nadležan za medijsku politiku.

U Bruxellesu 28. svibnja 2004.

Ministar predsjednik Flamanske Vlade

B. SOMERS

Flamanski ministar za stanovanje, medije i sport

M. KEULEN”

Konsolidirani popis događaja od velike važnosti za Belgiju

1.

ljetne Olimpijske igre

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

2.

finale Belgijskog nogometnog kupa (za muškarce)

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

3.

sve utakmice u kojima sudjeluje belgijska muška nogometna reprezentacija

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

4.

finalni turnir Svjetskog prvenstva u nogometu (za muškarce)

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

5.

završni krug Europskog prvenstva u nogometu (za muškarce)

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

6.

Liga prvaka, utakmice u kojima sudjeluju belgijski klubovi

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

7.

Kup UEFA-e, utakmice u kojima sudjeluju belgijski klubovi

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

8.

biciklistička utrka Tour de France, za muškarce profesionalce

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

9.

biciklistička utrka Liège-Bastogne-Liège

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

10.

biciklistička utrka Amstel Gold Race

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

11.

biciklistička utrka Tour of Flanders

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

12.

biciklistička utrka Pariz-Roubaix

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

13.

biciklistička utrka Milano-San Remo

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

14.

Belgijsko prvenstvo u cestovnom biciklizmu, za profesionalce (muškarci)

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

15.

Svjetsko prvenstvo u cestovnom biciklizmu, za profesionalce (muškarci)

Flamanska zajednica: izravno i u isječcima

Francuska zajednica: izravno i u isječcima

16.

Memorijal Ivo Van Damme.

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

17.

Velika nagrada Belgije u Formuli 1

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

18.

sljedeći Grand Slam teniski turniri: Roland Garros i Wimbledon, četvrtfinale, polufinale i finale u kojima sudjeluje belgijska tenisačica ili tenisač

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

19.

Davisov kup i Fed kup, četvrtfinale, polufinale i finale u kojem sudjeluje belgijska reprezentacija

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

20.

finale Glazbenog natjecanja kraljice Elizabete

Flamanska zajednica: izravno i u cijelosti

Francuska zajednica: izravno i u cijelosti

Posebni događaji s francuskog popisa

1.

Biciklistička utrka La Flèche wallonne (izravno i u isječcima).

2.

Zimske Olimpijske igre (izravno i u isječcima).

3.

Svjetsko prvenstvo u atletici, ako sudjeluju belgijski atletičari i atletičarke, izravno i u cijelosti.

Posebni događaji s flamanskog popisa

1.

Liga prvaka: finale i polufinale, izravno i u cijelosti.

2.

Kup UEFA-e: finale i polufinale, izravno i u cijelosti.

3.

Biciklizam, biciklističke utrke Pariz-Tours i Giro di Lombardia: izravno i u isječcima.

4.

Belgijsko i Svjetsko prvenstvo u biciklističkom krosu, za muškarce profesionalce: izravno i u cijelosti.

5.

Sljedeći Grand Slam teniski turniri: Otvoreno prvenstvo Australije i Otvoreno prvenstvo Sjedinjenih Američkih Država, četvrtfinale, polufinale i finale u kojem sudjeluje belgijska tenisačica ili tenisač, izravno i u cijelosti.


Top