EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0478

2007/478/EZ: Odluka Komisije od 25. lipnja 2007. o kompatibilnosti mjera koje poduzima Irska sukladno članku 3.a stavku 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja s propisima Zajednice

OJ L 180, 10.7.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 148 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/478/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

148


32007D0478


L 180/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 25. lipnja 2007.

o kompatibilnosti mjera koje poduzima Irska sukladno članku 3.a stavku 1. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja s propisima Zajednice

(2007/478/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja (1), a posebno njezin članak 3.a stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje odbora osnovanog sukladno članku 23.a Direktive 89/552/EEZ,

budući da:

(1)

Irska je dopisom od 7. studenoga 2002. obavijestila Komisiju o mjerama koje će poduzeti sukladno članku 3.a stavku 1. Direktive 89/552/EEZ.

(2)

Komisija je u roku od tri mjeseca nakon primitka te obavijesti potvrdila da su predmetne mjere u skladu s propisima Zajednice, posebno u pogledu proporcionalnosti mjera i transparentnosti nacionalnog postupka za savjetovanje.

(3)

Komisija je prilikom svog razmatranja uzela u obzir raspoložive podatke o irskom medijskom prostoru.

(4)

Popis događaja od velike važnosti za društvo koji su uključeni u irske mjere sastavljen je na jasan i transparentan način, a o tome su u Irskoj pokrenuta opširna savjetovanja.

(5)

Komisija je sa zadovoljstvom utvrdila da događaji navedeni u irskim mjerama ispunjavaju najmanje dva od sljedećih kriterija za koje se smatra da su pouzdani pokazatelji važnosti događaja za društvo: i. poseban opći odjek u državi članici, a ne samo značaj onima koji inače prate predmetni sport ili aktivnost; ii. općenito priznata, izrazita kulturna važnost koju tom događaju pridaje stanovništvo države članice, posebno kao katalizator kulturnog identiteta; iii. sudjelovanje državne reprezentacije u predmetnom natjecanju ili turniru od međunarodne važnosti; i iv. činjenica da se događaj tradicionalno emitira na besplatnoj televiziji i privlači veliki dio televizijskoga gledateljstva.

(6)

Znatan broj događaja navedenih u irskim mjerama, uključujući ljetne Olimpijske igre, utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu i Europskog prvenstva u nogometu u kojima sudjeluje irska nacionalna reprezentacija, kao i prvu utakmicu, polufinale i finale tih turnira, spada u kategoriju događaja koji se tradicionalno smatraju događajima od velike važnosti za društvo, kako je izričito navedeno u uvodnoj odredbi 18. Direktive 97/36/EZ. Ti događaji u cijelosti imaju poseban opći odjek u Irskoj, budući da su posebno popularni među cjelokupnim stanovništvom, a ne samo među onima koji obično prate sportske događaje. Štoviše, utakmice Svjetskog i Europskog prvenstva u nogometu u kojima sudjeluje Irska imaju opće priznatu izrazitu kulturnu važnost kao katalizator nacionalnog kulturnog identiteta. Te utakmice djeluju kao točke okupljanja za društvo u cjelini i pomažu izgradnji nacionalnog identiteta i ponosa stanovnika što su Irci.

(7)

Irske domaće i gostujuće kvalifikacijske utakmice za Europsko i Svjetsko prvenstvo u nogometu imaju poseban opći odjek u Irskoj, zbog toga što ih prati znatno veći broj gledatelja nego inače.

(8)

Gaelski nogomet i hurling (irski hokej) izrazito su irski sportovi. Stoga sve irske finalne utakmice gaelskog nogometa i hurlinga između grofovija imaju opće priznatu izrazitu kulturnu važnost za irsko stanovništvo kao katalizator nacionalnog kulturnog identiteta.

(9)

U Irskoj se ragbi igra organizirano diljem cijele države. Stoga utakmice na prvenstvu Šest nacija i finalnom turniru kupa u ragbiju u kojima sudjeluje Irska imaju poseban opći odjek među stanovništvom Irske. Budući da utakmice na finalnom turniru Svjetskog kupa u ragbiju u kojima sudjeluje Irska predstavljaju sudjelovanje irske nacionalne reprezentacije na velikom međunarodnom natjecanju, one utječu na irski nacionalni identitet.

(10)

Poseban opći odjek navedenih konjskih utrka i konjičkih sportskih događaja u Irskoj rezultat je velikog utjecaja irskog konjogojstva na seoske zajednice diljem države. Najvažnije konjske utrke u Irskoj su Irish Grand National i Irish Derby. S obzirom na važnost konjskih trka za turizam i međunarodni ugled Irske, ti događaji imaju opće priznatu izrazitu kulturnu važnost za irsko stanovništvo kao katalizator nacionalnog kulturnog identiteta. Kup nacija na Dublin Horse Showu također ima izrazitu kulturnu važnost budući da promiče irsku disciplinu preponskog jahanja i privlači najjače ekipe u sportu preponskog jahanja.

(11)

Navedeni događaji tradicionalno se emitiraju na besplatnoj televiziji te privlače veliki broj televizijskoga gledateljstva u Irskoj.

(12)

Iz razloga velikog javnog interesa za osiguranjem pristupa široke javnosti emitiranju događaja od velike važnosti za društvo, irske mjere čine se razmjernima i može ih se smatrati opravdanim odstupanjem od temeljne slobode pružanja usluga iz Ugovora o EZ-u.

(13)

Irske mjere su u skladu s pravilima EZ-a o tržišnom natjecanju jer se definicija televizijskih kuća koje ispunjavaju uvjete za emitiranje navedenih događaja temelji na objektivnim kriterijima koji omogućuju stvarno i potencijalno tržišno natjecanje za stjecanje prava na emitiranje tih događaja. Usto, broj navedenih događaja nije toliko nerazmjeran da bi krivulja tržišnog natjecanja ukazivala na pad tržišta besplatne televizije i pretplatničke televizije.

(14)

Nakon što je Komisija ostale države članice obavijestila o irskim mjerama i nakon savjetovanja s Odborom osnovanim sukladno članku 23.a Direktive 89/552/EEZ, glavni direktor za obrazovanje i kulturu je dopisom od 10. veljače 2003. obavijestio Irsku da Europska komisija nema namjere uložiti prigovor na izvještene mjere.

(15)

Irske mjere donesene su 13. ožujka 2003.

(16)

Te su mjere objavljene u seriji „C”Službenog lista Europske unije  (2) sukladno članku 3.a stavku 2. Direktive 89/552/EEZ kako je izmijenjena Direktivom 97/36/EZ.

(17)

Iz presude prvostupanjskog suda u predmetu T-33/01, Infront WM protiv Komisije, proizlazi da izjava o tome da su mjere koje su poduzete u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive 89/552/EEZ u skladu s propisima Zajednice, predstavlja odluku u smislu članka 249. Ugovora o EZ-u koju stoga Komisija mora prihvatiti. Sukladno tome, ovom Odlukom je potrebno izjaviti da su mjere o kojima je izvijestila Irska u skladu s propisima Zajednice. Te je mjere, u obliku kako ih je konačno poduzela Irska i kako su utvrđene u Prilogu ovoj Odluci, potrebno objaviti u Službenom listu sukladno članku 3.a stavku 2. Direktive 89/552/EEZ,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Mjere poduzete u skladu s člankom 3.a stavkom 1. Direktive 89/552/EEZ o kojima je Irska 7. studenoga 2002. obavijestila Komisiju, u obliku kako su objavljene u Službenom listu Europske unije C 100 od 26. travnja 2003., u skladu su s propisima Zajednice.

Članak 2.

Mjere, u obliku kako ih je konačno poduzela Irska i kako su utvrđene u Prilogu ovoj Odluci, objavljuju se u Službenom listu sukladno članku 3.a stavku 2. Direktive 89/552/EEZ.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. lipnja 2007.

Za Komisiju

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  SL L 298, 17.10.1989., str. 23. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 97/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 202, 30.7.1997., str. 60.).

(2)  SL L 100, 26.4.2003., str. 12.


PRILOG

Objava u skladu s člankom 3.a stavkom 2. Direktive Vijeća 89/552/EEZ o usklađivanju određenih odredaba propisanih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanju djelatnosti televizijskog emitiranja

Mjere koje je poduzela Irska i koje se objavljuju sukladno članku 3.a stavku 2. Direktive 89/552/EEZ su sljedeće:

BROJ 28. IZ 1999.

Zakon o radiodifuziji (televizijsko praćenje velikih događaja), 1999.

Raspored odjeljaka

Odjeljci

1.

Tumačenje

2.

Utvrđivanje velikih događaja

3.

Savjetovanje

4.

Dužnosti televizijskih kuća u pogledu određenih događaja

5.

Dužnosti televizijskih kuća u pogledu događaja država članica

6.

Građanski pravni lijekovi

7.

Opravdane tržišne cijene

8.

Skraćeni naziv

Navedeni zakoni

Zakon o Europskim zajednicama, 1972., br. 27.

Izmjena Zakona o Europskim zajednicama, 1993., br. 25.

Zakon o radiodifuziji (televizijsko praćenje velikih događaja), 1999.

Zakon kojim se osigurava televizijsko praćenje događaja od velike važnosti za društvo, kojim se preuzima članak 3.a Direktive Vijeća 89/552/EEZ od 3. listopada 1989. kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 97/36/EZ od 30. lipnja 1997. i kojim se osiguravaju ostala povezana pitanja. 13. studenoga 1999. za donošenje od strane irskog parlamenta Oireachtas, kako slijedi:

(1)

U ovom Zakonu:

 

‚televizijska kuća’ ima značenje iz Direktive Vijeća;

 

‚Direktiva Vijeća’ znači Direktiva Vijeća 89/552/EEZ od 3. listopada 1989. (1) kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 97/36/EZ od 30. lipnja 1997. (2);

 

‚Sporazum o EGP-u’ ima značenje iz Izmjene zakona o Europskim zajednicama, 1993.;

 

‚događaj’ znači događaj za koji je zainteresirana opća javnost u Europskoj uniji, nekoj državi članici ili u državi, ili u znatnom dijelu države, a koji organizira organizator događaja koji sukladno zakonu ima pravo prodavati prava na emitiranje događaja;

 

‚besplatna televizijska usluga’ znači usluga televizijskog emitiranja za potrebe prijema, za koju osoba koja tu uslugu pruža ne naplaćuje nikakvu naknadu;

 

‚država članica’ znači država članica Europskih zajednica (u smislu Zakona o Europskim zajednicama, 1972.) i uključuje državu koja je država-ugovorna stranka Sporazuma o EGP-u;

 

‚ministar’ znači ministar za umjetnost, baštinu, Gaeltacht (područja u kojima se govori irskim gaelskim jezikom) i otoke;

 

‚gotovo opće praćenje’ znači:

(a)

usluga besplatne televizije, čiji je prijem dostupan najmanje 95 % stanovništva države; ili

(b)

u slučaju da je u bilo kojem trenutku manje od tri televizijske kuće u mogućnosti pružati praćenje koje se zahtijeva sukladno stavku (a), usluga besplatne televizije, čiji je prijem dostupan najmanje 90 % stanovništva države;

 

‚kvalificirana televizijska kuća’ znači televizijska kuća koja se na temelju pododjeljka 2. smatra kvalificiranom televizijskom kućom;

 

‚televizijsko emitiranje’ ima značenje iz Direktive Vijeća.

(2)

Sljedeće televizijske kuće smatraju se kvalificiranim televizijskim kućama:

(a)

do 31. prosinca 2001., televizijska kuća koja pruža besplatnu uslugu televizijskog praćenja određenog događaja, do koje pristup ima najmanje 85 % stanovništva države;

(b)

od 1. siječnja 2002. nadalje, televizijska kuća koja pruža gotovo opće praćenje određenog događaja.

(3)

U smislu pododjeljka 2., dvije ili više televizijskih kuća koje sklope ugovor ili se dogovore o zajedničkom pružanju gotovo općeg praćenja određenog događaja smatraju se jednom televizijskom kućom u pogledu tog događaja.

(4)

Televizijska kuća može zatražiti da ministar riješi bilo koji spor u vezi s opsegom besplatne televizijske usluge koju televizijska kuća pruža u državi, u smislu pododjeljka 2. i definicije ‚gotovo općeg praćenja’ u pododjeljku 1.

(5)

Ministar se može prije rješavanja spora iz pododjeljka 4. savjetovati sa svim tehničkim stručnjacima i drugim osobama ili tijelima za koje smatra da su primjereni.

(6)

U ovom Zakonu:

(a)

pozivanje na bilo koju zakonsku odredbu, osim ako iz konteksta ne proizlazi drukčije, smatra se pozivanjem na onu zakonsku odredbu kako je izmijenjena ili proširena na temelju bilo koje kasnije zakonske odredbe, uključujući ovaj Zakon;

(b)

pozivanje na odjeljak je pozivanje na odjeljak ovog Zakona, osim ako nije naznačeno da se radi o pozivanju na neku drugu zakonsku odredbu;

(c)

pozivanje na pododjeljak, stavak ili podstavak je pozivanje na pododjeljak, stavak ili podstavak odredbe u kojoj se to pozivanje nalazi, osim ako nije naznačeno da se radi o pozivanju na neku drugu zakonsku odredbu.

(1)

Ministar može nalogom:

(a)

odrediti događaje od velike važnosti za društvo za koje je potrebno, u interesu javnosti, osigurati kvalificiranoj televizijskoj kući pravo na praćenje tog događaja putem besplatne televizijske usluge; i

(b)

odrediti treba li praćenje događaja određenog u stavku (a) putem besplatne televizijske usluge biti dostupno:

i.

izravno, odgođeno ili i izravno i odgođeno; i

ii.

u cijelosti, djelomično ili i u cijelosti i djelomično.

(2)

Prilikom donošenja odluke na temelju pododjeljka 1. točke (a) ministar uzima u obzir sve okolnosti, a posebno svaki od sljedećih kriterija:

(a)

razmjer posebnog općeg odjeka predmetnog događaja među stanovništvom Irske;

(b)

razmjer opće priznate izrazite kulturne važnosti predmetnog događaja za stanovništvo Irske.

(3)

Ministar prilikom utvrđivanja u kojoj su mjeri ispunjeni kriteriji iz pododjeljka 2. može u obzir uzeti sljedeće čimbenike:

(a)

da li na događaju sudjeluju nacionalna ili nenacionalna reprezentacija ili Irci;

(b)

prošlu praksu ili iskustvo u vezi s televizijskim praćenjem predmetnog događaja ili sličnih događaja.

(4)

Prilikom donošenja odluke na temelju pododjeljka 1. točke (b), ministar uzima u obzir sljedeće:

(a)

prirodu događaja;

(b)

vrijeme u državi kada se događaj odvija;

(c)

aspekte praktičnosti emitiranja.

(5)

Ministar može uredbom opozvati ili izmijeniti nalog na temelju ovog odjeljka.

(6)

Ministar se prije donošenja, opoziva ili izmjene naloga na temelju ovog odjeljka savjetuje s ministrom za turizam, sport i rekreaciju.

(7)

U slučaju prijedloga za donošenjem, opozivom ili izmjenom naloga na temelju ovog odjeljka, nacrt naloga upućuje se obim domovima irskog parlamenta Oireachtas, a nalog se ne izdaje sve dok svaki dom ne donese odluku o odobrenju nacrta.

(1)

Prije izdavanja naloga na temelju odjeljka 2., ministar:

(a)

poduzima sve što je u njegovoj moći kako bi se savjetovao s organizatorima događaja i televizijskim kućama koji se nalaze pod nadležnošću države u smislu Direktive Vijeća;

(b)

objavljuje obavijest o događaju koji namjerava odrediti na temelju tog odjeljka u barem jednoj novini koja izlazi u cijeloj državi; i

(c)

poziva javnost da uputi primjedbe o namjeravanom određivanju.

(2)

Ako nije moguće utvrditi tko je organizator događaja ili ako se organizator ili televizijska kuća pod nadležnošću države ne odazovu na ministrove napore da se s njima posavjetuje, to ne sprečava izdavanje naloga na temelju odjeljka 2.

(1)

Ako televizijska kuća pod nadležnošću države koja nije kvalificirana televizijska kuća stekne ekskluzivna prava na emitiranje određenog događaja, ta televizijska kuća ne smije emitirati događaj, osim ako događaj nije bio dostupan kvalificiranoj televizijskoj kući, sukladno nalogu na temelju odjeljka 2., na zahtjev i uz plaćanje opravdane tržišne cijene.

(2)

Ako televizijska kuća stekne pravo na emitiranje određenog događaja (na temelju ovog odjeljka ili izravno), kvalificirana televizijska kuća emitira događaj putem besplatne televizijske usluge koja osigurava gotovo opće praćenje u skladu s nalogom na temelju odjeljka 2.

(3)

U ovom odjeljku, ‚određeni događaj’ znači događaj koji je određen u nalogu na temelju odjeljka 2.

5.   Ako je druga država članica neki događaj odredila kao događaj od velike važnosti za društvo u toj državi članici, a Europska komisija je obavijestila o mjerama koje je ta država članica poduzela u skladu s člankom 3.a stavkom 2. Direktive Vijeća, nijedna televizijska kuća pod nadležnošću države koja stekne ekskluzivna prava na određeni događaj ne smije ostvarivati ta ekskluzivna prava tako da znatnom dijelu javnosti u toj državi članici bude uskraćena mogućnost praćenja događaja u skladu s poduzetim mjerama.

(1)

Ako neka televizijska kuća (‚oštećena televizijska kuća’) smatra da je jedna ili više televizijskih kuća (‚druga televizijska kuća’) obavljala, obavlja ili namjerava obavljati bilo koju djelatnost ili radnju zabranjenu odjeljkom 4. ili 5., oštećena televizijska kuća ima pravo podnijeti zahtjev višem sudu za sljedeće pravne lijekove protiv druge televizijske kuće:

(a)

zabrana drugoj televizijskoj kući da obavlja i pokušava obavljati djelatnosti ili radnje zabranjene odjeljkom 4. ili 5.;

(b)

izjavu da je ugovor na temelju kojega je druga televizijska kuća stekla ekskluzivna prava na određeni događaj ništavan;

(c)

naknadu štete od druge televizijske kuće;

(d)

uputu da se oštećenoj televizijskoj kući ponudi pravo na pružanje televizijskog praćenja događaja po opravdanim tržišnim cijenama.

(2)

Zahtjev višem sudu u vezi s nalogom iz pododjeljka 1. predstavlja samo prijedlog, a sud prilikom razmatranja predmeta može donijeti privremeni ili provizorni nalog ako to smatra primjerenim.

(1)

U smislu odjeljka 4. pododjeljka 1., ako se televizijske kuće ne mogu usuglasiti o tome što predstavlja opravdane tržišne cijene televizijskog praćenja događaja, bilo koja televizijska kuća može podnijeti zahtjev u obliku sažetka višem sudu za utvrđivanje opravdane tržišne cijene za događaj.

(2)

Sudska odluka iz pododjeljka 1. može sadržavati one posljedične ili dodatne odredbe koje viši sud smatra primjerenima.

8.   Ovaj Zakon može se navoditi kao Zakon o radiodifuziji (televizijsko praćenje velikih događaja), 1999.

Podzakonski akti

S.I. br. 99. iz 2003.

Nalog (određivanje velikih događaja) iz 2003. izdan na temelju Zakona o radiodifuziji (televizijsko praćenje velikih događaja) iz 1999.

Ja, Dermot Ahern, ministar za komunikacije, morske i prirodne izvore, izvršavajući ovlasti koje su mi dodijeljene sukladno pododjeljku 1. odjeljka 2. Zakona o radiodifuziji (televizijsko praćenje velikih događaja), 1999. (br. 28. iz 1999.) i Nalogom o radiodifuziji (prijenos resornih, upravnih i ministarskih funkcija) iz 2002. (S.I. br. 302. iz 2002.) (kako je prilagođen morskim i prirodnim izvorima), Nalogom (promjena naziva resora i titule ministra) iz 2002. (S. I. br. 307. iz 2002.)), nakon savjetovanja s ministrom za umjetnosti, sport i turizam kako je predviđeno pododjeljkom 6. (kako je prilagođen turizmom, sportom i rekreacijom), Nalogom (promjena naziva resora i titule ministra) iz 2002. (S. I. br. 307. iz 2002.)) tog odjeljka, ovime proglašavam sljedeći nalog u vezi s kojim je, na temelju pododjeljka 7. tog odjeljka, nacrt bio upućen obim domovima irskog parlamenta Oireachtas, a svaki je dom donio odluku o odobrenju nacrta:

1.

Ovaj Nalog može se navoditi kao Nalog (određivanje velikih događaja) iz 2003. izdan na temelju Zakona o radiodifuziji (televizijsko praćenje velikih događaja) iz 1999.

2.

Događaji navedeni u Dodatku ovom Nalogu određeni su kao događaji od velike važnosti za društvo za koje je potrebno, u interesu javnosti, osigurati kvalificiranoj televizijskoj kući pravo na izravno praćenje tog događaja putem besplatne televizijske usluge.

3.

Sve utakmice na ragbijaškom turniru Šest nacija u kojima sudjeluje Irska određene su kao događaji od velike važnosti za društvo za koje je potrebno, u interesu javnosti, osigurati kvalificiranoj televizijskoj kući pravo na odgođeno praćenje tog događaja putem besplatne televizijske usluge.

POPIS

Propis 2.

Ljetne Olimpijske igre

Sveirske finalne utakmice gaelskog nogometa i hurlinga između grofovija

Irske domaće i gostujuće kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo u nogometu i Svjetsko prvenstvo u nogometu (FIFA)

Irske utakmice na finalnom turniru Europskog prvenstva u nogometu i na finalnom turniru Svjetskog prvenstva u nogometu (FIFA)

Prva utakmica, polufinale i finale finalnog turnira Europskog prvenstva u nogometu i finalnog turnira Svjetskog prvenstva u nogometu (FIFA)

Utakmice na finalnom turniru Svjetskog kupa u ragbiju u kojima sudjeluje Irska

Irish Grand National i Irish Derby

Kup nacija na Dublin Horse Showu

IZDANO s mojim službenim pečatom,

13. ožujka 2003.

DERMOT AHERN

Ministar za komunikacije, morske i prirodne izvore.”


Top