EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1895

Uredba Vijeća (EZ, EURATOM) br. 1895/2006 od 19. prosinca 2006. o usklađivanju, s učinkom od 1. srpnja 2006. , primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica i koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju

SL L 397, 30.12.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1895/oj

01/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

203


32006R1895


L 397/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ, EURATOM) br. 1895/2006

od 19. prosinca 2006.

o usklađivanju, s učinkom od 1. srpnja 2006., primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica i koeficijenata ispravka koji se na njih primjenjuju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Protokol o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica, a posebno njegov članak 13.,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica koji su utvrđeni Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), a posebno članke 63., 64., 65. i 82. Pravilnika o osoblju i njegove priloge VII., XI. i XIII. te članak 20. prvi stavak i članke 64. i 92. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Kako bi se osiguralo da kupovna moć dužnosnika i ostalih službenika Zajednice raste usporedno s kupovnom moći državnih službenika u državama članicama, trebalo bi u okviru godišnjeg preispitivanja 2006. godine prilagoditi primitke od rada i mirovine dužnosnika i ostalih službenika Zajednica.

(2)

Slijedom pristupanja Bugarske i Rumunjske, koje proizvodi učinke od 1. srpnja 2007., za te bi države članice trebalo utvrditi koeficijente ispravka koji se primjenjuju na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica u skladu s Prilogom XI. Pravilniku o osoblju,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

S učinkom od 1. srpnja 2006., datum „1. srpnja 2005.” u članka 63. drugom podstavku Pravilnika o osoblju zamjenjuje se datumom „1. srpnja 2006.”

Članak 2.

S učinkom od 1. srpnja 2006., tablica osnovnih mjesečnih plaća u članku 66. Pravilnika o osoblju koja se primjenjuje za izračun primitaka od rada i mirovina zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Image

Članak 3.

S učinkom od 16. svibnja 2006., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika zaposlenih u niže navedenim zemljama i mjestima iznose kako slijedi:

Slovenija – 86,8.

Članak 4.

S učinkom od 1. srpnja 2006., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na primitke od rada dužnosnika i ostalih službenika u skladu s člankom 64. Pravilnika o osoblju navedeni su u stupcu 2 sljedeće tablice. Međutim, dan stupanja na snagu koeficijenata ispravka za Bugarsku i Rumunjsku je 1. siječnja 2007.

S učinkom od 1. siječnja 2007., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na prijenose koje izvršavaju dužnosnici i ostali službenici u skladu s člankom 17. stavkom 3. Priloga VII. Pravilniku o osoblju navedeni su u stupcu 3 sljedeće tablice.

S učinkom od 1. srpnja 2006., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na mirovine u skladu s člankom 20. stavkom 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju navedeni su u stupcu 4 sljedeće tablice. Međutim, dan stupanja na snagu koeficijenata ispravka za Bugarsku i Rumunjsku je 1. siječnja 2007.

S učinkom od 1. svibnja 2007., koeficijenti ispravka koji se primjenjuju na mirovine u skladu s člankom 20. stavkom 2. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju navedeni su u stupcu 5 sljedeće tablice.Image

Članak 5.

S učinkom od 1. srpnja 2006., naknada za roditeljski dopust iz članka 42.a Pravilnika o osoblju iznosi 840,97 EUR i 1 121,28 EUR za samohrane roditelje.

Članak 6.

S učinkom od 1. srpnja 2006., osnovni je iznos naknade za kućanstvo iz članka 1. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju 157,29 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2006., naknada za uzdržavano dijete iz članka 2. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 343,69 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2006., naknada za obrazovanje iz članka 3. stavka 1. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 233,20 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2006., naknada za obrazovanje iz članka 3. stavka 2. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 83,96 EUR.

S učinkom od 1. srpnja 2006., najmanja naknada za život u inozemstvu iz članka 69. Pravilnika o osoblju i članka 4. stavka 1. drugog podstavka Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi 466,17 EUR.

Članak 7.

S učinkom od 1. siječnja 2007., naknada za kilometražu iz članka 8. Priloga VII. Pravilniku o osoblju prilagođava se kako slijedi:

0 EUR po kilometru od 0 do 200 km

0,3496 EUR po kilometru od 201 do 1 000 km

0,5826 EUR po kilometru od 1 001 do 2 000 km

0,3496 EUR po kilometru od 2 001 do 3 000 km

0,1165 EUR po kilometru od 3 001 do 4 000 km

0,0561 EUR po kilometru od 4 001 do 10 000 km

0 EUR po kilometru preko 10 000 km.

Prethodno navedenoj naknadi za kilometražu dodaje se paušalni dodatak u iznosu:

174,77 EUR ako je udaljenost vlakom između mjesta rada i matičnog mjesta između 725 km i 1 450 km,

349,52 EUR ako je udaljenost vlakom između mjesta rada i matičnog mjesta veća od 1 450 km.

Članak 8.

S učinkom od 1. srpnja 2006., dnevnica iz članka 10. Priloga VII. Pravilniku o osoblju iznosi:

36,12 EUR za dužnosnika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

29,12 EUR za dužnosnika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 9.

S učinkom od 1. srpnja 2006., donja granica naknade za nastanjenje iz članka 24. stavka 3. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi:

1 028,45 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

611,52 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 10.

S učinkom od 1. srpnja 2006., u pogledu naknade za nezaposlenost iz članka 28.a stavka 3. drugog podstavka Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, donja granica iznosi 1 233,04 EUR, gornja granica iznosi 2 466,81 EUR, a standardna naknada iznosi 1 121,28 EUR.

Članak 11.

S učinkom od 1. srpnja 2006., tablica osnovnih mjesečnih plaća u članku 63. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika zamjenjuje se sljedećim:

Image

Članak 12.

S učinkom od 1. srpnja 2006., tablica osnovnih mjesečnih plaća u članku 93. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika zamjenjuje se sljedećim:

Image

Članak 13.

S učinkom od 1. srpnja 2006., donja granica naknade za nastanjenje iz članka 94. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika iznosi:

773,57 EUR za službenika koji ima pravo na naknadu za kućanstvo,

458,63 EUR za službenika koji nema pravo na naknadu za kućanstvo.

Članak 14.

S učinkom od 1. srpnja 2006., u pogledu naknade za nezaposlenost iz članka 96. stavka 3. drugog podstavka Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, donja granica iznosi 925,06 EUR, gornja granica iznosi 1 850,11 EUR, a standardna naknada iznosi 840,97 EUR.

Članak 15.

S učinkom od 1. srpnja 2006., naknade za rad u smjenama utvrđene člankom 1. Uredbe Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 (2) iznose 352,51 EUR, 532,06 EUR, 581,74 EUR i 793,10 EUR.

Članak 16.

S učinkom od 1. srpnja 2006., iznosi iz članka 4. Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 (3) podliježu koeficijentu od 5,088579.

Članak 17.

S učinkom od 1. srpnja 2006., tablica u članku 8. stavku 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju zamjenjuje se sljedećim:

Image

Članak 18.

S učinkom od 1. srpnja 2006., naknada za uzdržavano dijete iz članka 14. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju iznosi kako slijedi:

1.7.2006. – 31.12.2006.

302,32

1.1.2007. – 31.12.2007.

316,11

1.1.2008. – 31.12.2008.

329,89

Članak 19.

S učinkom od 1. srpnja 2006., naknada za obrazovanje iz članka 15. stavka 1. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju iznosi kako slijedi:

1.7.2006. – 31.8.2006.

33,59

1.9.2006. – 31.8.2007.

50,361

1.9.2007. – 31.8.2008.

67,16

Članak 20.

S učinkom od 1. srpnja 2006., za potrebe primjene članka 18. Priloga XIII. Pravilniku o osoblju, fiksna naknada navedena u bivšem članku 4.a Priloga VII. Pravilniku o osoblju koji je bio na snazi prije 1. svibnja 2004. iznosi:

121,61 EUR mjesečno za dužnosnike razreda C4 ili C5,

186,45 EUR mjesečno za dužnosnike razreda C1, C2 ili C3.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 1066/2006 (SL L 194, 14.7.2006., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 od 9. veljače 1976. o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada (SL L 38, 13.2.1976., str. 1). Uredba kako je dopunjena Uredbom (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 1307/87 (SL L 124, 13.5.1987., str. 6.) i zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 860/2004 (SL L 161, 30.4.2004., str. 26.).

(3)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 Vijeća od 29. veljače 1968. o utvrđivanju uvjeta i postupka za primjenu poreza u korist Europskih zajednica. (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 1750/2002 (SL L 264, 2.10.2002., str. 15.).


Top