EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0037

Direktiva Komisije 2006/37/EZ od 30. ožujka 2006. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uključivanje određenih tvari Tekst značajan za EGP

OJ L 94, 1.4.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 327–328 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 49 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 54 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/37/oj

13/Sv. 034

HR

Službeni list Europske unije

54


32006L0037


L 094/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.03.2006.


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/37/EZ

od 30. ožujka 2006.

o izmjeni Priloga II. Direktivi 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na uključivanje određenih tvari

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dodatke prehrani (1), a posebno njezin članak 4. stavak 5.,

nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane,

budući da:

(1)

U Direktivi 2002/46/EZ se navode vitamini i minerali te njihovi kemijski oblici koji se mogu koristiti u proizvodnji dodataka prehrani.

(2)

Te vitamine i mineralne tvari koje je ocijenila Europska agencija za sigurnost hrane, (dalje u tekstu „Agencija”), i koje su dobile povoljnu znanstvenu ocjenu treba uključiti u Priloge Direktivi 2002/46/EZ.

(3)

Agencija je nedavno dala i objavila povoljnu znanstvenu ocjenu za određene vitamine i mineralne tvari.

(4)

Primjereno je zamijeniti naslov kategorije „folna kiselina” kako bi se uzelo u obzir uključivanje drugih kemijskih oblika folata u Prilog II. Direktivi 2002/46/EZ.

(5)

Direktivu 2002/46/EZ stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog II. Direktivi 2002/46/EZ izmjenjuje se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. travnja 2007. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koji donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51.


PRILOG

Prilog II. Direktivi 2002/46/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u odjeljku A. Vitamini:

(a)

naslov „10. FOLNA KISELINA” se zamjenjuje s „10. FOLATI”;

(b)

pod naslovom 10. FOLATI dodaje se sljedeći redak:

„(b)

kalcijev-L-metilfolat”;

2.

u odjeljku B. Minerali, ispred bakrov karbonat umeće se sljedeći redak:

„željezo bisglicinat”.


Top