EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/EZ: Odluka Komisije od 4. kolovoza 2006. o utvrđivanju indikativne alokacije odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja za razdoblje od 2007. do 2013. (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3472)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

14/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

13


32006D0593


L 243/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.08.2006.


ODLUKA KOMISIJE

od 4. kolovoza 2006.

o utvrđivanju indikativne alokacije odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja za razdoblje od 2007. do 2013.

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3472)

(2006/593/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. o utvrđivanju općih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu i Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1260/1999 (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 3. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1083/2006, cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja usmjeren je na jačanje konkurentnosti i privlačnosti regija.

(2)

Na temelju članka 4. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 1083/2006, Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond doprinose ostvarenju ciljeva iz članka 3. stavka 2. točke (b) te Uredbe. Na temelju članka 4. stavka 2. Kohezijski fond intervenira i u regijama koje nisu prihvatljive za potporu u okviru cilja konvergencije, ali pripadaju državama članicama koje su prihvatljive za potporu iz tog Fonda.

(3)

Na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, 15,95 % sredstava raspoloživih za izdvajanje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskoga socijalnog fonda i Kohezijskog fonda (dalje u tekstu fondovi) u razdoblju od 2007. do 2013. dodjeljuje se za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja, uključujući 21,14 % za prijelaznu i posebnu potporu iz članka 8. stavka 2. te Uredbe.

(4)

Potrebno je napraviti indikativnu raspodjelu po državi članici sredstava koja se dodjeljuju za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja. Prema članku 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 to bi trebalo učiniti u skladu s kriterijima i metodologijom iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1083/2006.

(5)

Četvrtom točkom Priloga II. Uredbe (EZ) br. 1083/2006 utvrđuje se metoda za dodjeljivanje raspoloživih sredstava državama članicama i regijama prihvatljivih za financiranje u skladu s člankom 6. te Uredbe.

(6)

Točkom 6. podtočkom (b) Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 određuje se metoda za određivanje alokacija za prijelazne potpore iz članka 8. stavka 2. te Uredbe.

(7)

Točkom 7. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 određuje se najviša razina prijenosa sredstava iz fondova svakoj pojedinoj državi članici.

(8)

Točkama od 12. do 31. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1083/2006 određuju se iznosi koji se odnose na neke posebne slučajeve za razdoblje 2007. – 2013.

(9)

Na temelju članka 24. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, 0,25 % sredstava raspoloživih za izdvajanje iz Fondova za razdoblje 2007. – 2013. namijenjeno je financiranju tehničke pomoći na inicijativu Komisije; indikativna alokacija po državi članici stoga bi trebala isključiti iznos namijenjen tehničkoj pomoći,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Indikativni iznosi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici za regije koje su prihvatljive za financiranje iz strukturnih fondova u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, uključujući dodatne iznose utvrđene Prilogom II. toj Uredbi, utvrđeni su u tablici 1. Priloga I.

Godišnja raspodjela po državi članici i po godini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz prethodnoga stavka utvrđena je u tablici 2. Priloga I.

Članak 2.

Indikativni iznosi odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici za prijelaznu i posebnu potporu iz strukturnih fondova u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1083/2006, uključujući dodatne iznose utvrđene Prilogom II. toj Uredbi, utvrđeni su u tablici 1. Priloga II.

Godišnja raspodjela po državi članici i po godini odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz prethodnoga stavka utvrđena je u tablici 2. Priloga II.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. kolovoza 2006.

Za Komisiju

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  SL L 210, 31.7.2006., str. 25.


PRILOG I.

Indikativna alokacija odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici za regije prihvatljive za financiranje iz strukturnih fondova za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.

(EUR)

Država članica

TABLICA 1. Iznos odobrenih sredstava (cijene iz 2004.)

Regije prihvatljive u okviru cilja regionalne konkurentnosti i zapošljavanja

Dodatno financiranje iz Priloga II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1083/2006 pod točkom:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Država članica

TABLICA 2. Godišnja raspodjela odobrenih sredstava (cijene iz 2004.)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Ceská republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Ukupno

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


PRILOG II.

Indikativna alokacija odobrenih sredstava za preuzimanje obveza po državi članici za regije prihvatljive za financiranje iz strukturnih fondova na posebnoj i prijelaznoj osnovi u okviru cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.

(EUR)

Država članica

TABLICA 1. Iznos odobrenih sredstava (cijene iz 2004.)

Regije prihvatljive na temelju prijelaznog režima za cilj regionalne konkurentnosti i zapošljavanja

Dodatno financiranje iz Priloga II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1083/2006 pod točkom

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Ukupno

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Država članica

TABLICA 2. Godišnja raspodjela odobrenih sredstava (cijene iz 2004.)

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Ukupno

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top