EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0840

2003/840/EZ: Odluka Vijeća od 17. studenoga 2003. o sklapanju u ime Europske zajednice Konvencije br. 180 Vijeća Europe o informacijama i pravnoj suradnji u području usluga informacijskog društva

OJ L 321, 6.12.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 681 - 682
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 041 P. 58 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 041 P. 58 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 99 - 100

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/840/oj

Related international agreement

13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

99


32003D0840


L 321/41

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.11.2003.


ODLUKA VIJEĆA

od 17. studenoga 2003.

o sklapanju u ime Europske zajednice Konvencije br. 180 Vijeća Europe o informacijama i pravnoj suradnji u području usluga informacijskog društva

(2003/840/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 133. u vezi s člankom 300. stavkom 2. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Konvencija br. 180 Vijeća Europe o informacijama i pravnoj suradnji u području usluga informacijskog društva (Konvencija) uspostavlja međunarodni sustav prethodne notifikacije i administrativne suradnje koji se posebno odnosi na usluge informacijskog društva.

(2)

Budući da usluge informacijskog društva pružaju se na daljinu, elektroničkim sredstvima i na osobni zahtjev primatelja usluga (prema definiciji iz članka 2. Konvencije), te usluge ne zahtijevaju fizičko kretanje pružatelja ni primatelja usluge. Stoga su one predmet zajedničke trgovinske politike i pod isključivom su nadležnošću Europske zajednice prema Mišljenju 1/94 Suda Europskih zajednica s obzirom na Svjetsku trgovinsku organizaciju (1).

(3)

Iskustva s Direktivom 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (2), koja je u uporabi od 1999., izrazito su pozitivna kao mehanizam prethodnog informiranja i administrativnog dijaloga u području online usluga.

(4)

Sličan međunarodni mehanizam treba ubrzo biti uspostavljen unutar Vijeća Europe, u kojemu Zajednica želi izravno sudjelovati. Takav bi mehanizam omogućio redovitu obaviještenost Zajednice o zakonskim poticajima koji se pripremaju u drugim zemljama i, ako je potrebno, izražavanje njezinih zapažanja o nacrtima dokumenata koji bi mogli imati ozbiljne pravne i gospodarske posljedice povezane s online djelatnostima.

(5)

Takvo bi se sudjelovanje u praksi temeljilo na operativnom mehanizmu uvedenom 1983. Direktivom 83/189/EEZ, koja je kasnije stavljena izvan snage i zamijenjena Direktivom 98/34/EZ, i da bi se, osobito, izbjegla svaka obveza država članica za dodatnom notifikacijom, osim onih koje već imaju na temelju Direktive 98/34/EZ.

(6)

Konvenciju treba odobriti,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Konvencija br. 180 Vijeća Europe o informacijama i pravnoj suradnji u području usluga informacijskog društva ovim se odobrava u ime Zajednice.

Tekst Konvencije priložen je ovoj Odluci (3).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovim je ovlašten odrediti osobu (osobe) ovlaštenu (ovlaštene) da potpiše (potpišu) Konvenciju kao pravno obvezujuću za Zajednicu.

Članak 3.

Ova će Odluka biti objavljena u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  Mišljenje Suda od 15. studenoga 1994., [1994] ECR, str. I-5267.

(2)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 217, 5.8.1998., str. 18.).

(3)  Tekst Konvencije, kako je zaključena, postoji na engleskome i francuskome, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.


Top