EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0134

Uredba Vijeća (EZ) br. 134/2002 od 22. siječnja 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2531/98 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke

OJ L 24, 26.1.2002, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 8 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 003 P. 161 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 003 P. 161 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 007 P. 24 - 24

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/134/oj

01/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

24


32002R0134


L 024/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.01.2002.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 134/2002

od 22. siječnja 2002.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2531/98 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut”), a posebno njegov članak 19.2.,

uzimajući u obzir preporuku Europske središnje banke (ESB),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Komisije (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 107. stavku 6. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i u članku 42. Statuta te pod uvjetima navedenim u članku 43.1 Statuta, stavku 8. Protokola o određenim odredbama koje se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske te stavku 2. Protokola o određenim odredbama koje se odnose na Dansku, pri čemu su oba protokola priložena navedenom Ugovoru,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. studenoga 1998. donijelo Uredbu (EZ) br. 2531/98 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (3).

(2)

Posebne sankcije i postupci utvrđeni su u Uredbi (EZ) br. 2531/98, kojom se predviđa pojednostavnjeni postupak za izricanje sankcija u slučaju određenih vrsta povreda te se upućuje na Uredbu Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (4) u pogledu načela i postupaka koji se odnose na izricanje sankcija.

(3)

Iskustvo s postupkom preispitivanja utvrđenim u članku 3. stavku 7. Uredbe (EZ) br. 2532/98 i pojednostavnjenim člankom 7. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2531/98, dokazalo je da skraćeni rok od 15 dana ne osigurava Upravnom vijeću dovoljno vremena za donošenje primjerene odluke.

(4)

Da bi se osigurao učinkoviti postupak preispitivanja, rok za donošenje odluka Upravnog vijeća potrebno je produljiti na dva mjeseca,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 2531/98 briše se uputa na članak 3. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 2532/98.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova se Uredba primjenjuje na zahtjeve podnesene nakon stupanja na snagu ove Uredbe. U tu je svrhu mjerodavan dan primitka zahtjeva od strane ESB-a.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. siječnja 2002.

Za Vijeće

Predsjednik

R. DE RATO Y FIGAREDO


(1)  Mišljenje od 4.7.2001. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 24.10.2001. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 318, 27.11.1998., str. 1.

(4)  SL L 318, 27.11.1998., str. 4.


Top