EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1226

Uredba Komisije (EZ) br. 1226/1999 od 28. svibnja 1999. o odstupanjima koja će se odobriti za statistiku osigurateljnih usluga Tekst značajan za EGP

SL L 154, 19.6.1999, p. 46–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1226/oj

06/Sv. 9

HR

Službeni list Europske unije

73


31999R1226


L 154/46

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1226/1999

od 28. svibnja 1999.

o odstupanjima koja će se odobriti za statistiku osigurateljnih usluga

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturnim poslovnim statistikama (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 410/98 (2), a posebno njezin članak 12. stavak x.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ, Euratom) br. 58/97 utvrđen je zajednički okvir za izradu statistike Zajednice koja se odnosi na strukturu, djelatnost, rezultate i konkurentnost sektora osiguranja unutar Zajednice.

(2)

Trebalo bi odobriti odstupanja koja se odnose na statistiku osigurateljnih usluga.

(3)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U skladu s člankom 11. Uredbe (EZ, Euratom) br. 58/97, odstupanja od osobina iz Popisa A Priloga 5. toj Uredbi navedena su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 1999.

Za Komisiju

Yves-Thibault de SILGUY

Član Komisije


(1)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1.

(2)  SL L 52, 21.2.1998., str. 1.


PRILOG

BELGIJA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Djelomično odstupanje

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

66,04

 

4

66,04

 

4

Varijable koje nedostaju

Nema

 

 

32 11 6

Bruto premije iz prihvata u reosiguranje, zaračunate premije raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 5, 6

 

 

 

 

32 18 2

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama raščlanjen prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 5, 6

 

 

 

 

33 12 1

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

1, 2, 5, 6


DANSKA

 

Godišnja statistika društava za razdoblje

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Djelomično odstupanje

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

36 11 1

Zemljišta i zgrade koji služe društvu za osiguranje za obavljanje djelatnosti

1, 2, 4

33 14 1

Bruto poslovni rashodi izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21, 66.03.22)

2

 

32 61 4

Vanjski troškovi za robu i usluge

1, 2, 4

 

 

 

 

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi vezani za likvidaciju šteta

1, 2, 4

 

 

 


NJEMAČKA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Djelomično odstupanje

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

36 11 1

Zemljišta i zgrade koji služe društvu za osiguranje za obavljanje djelatnosti

4

11 11 5

Broj društava raščlanjen prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 4

 

 

 

 

32 11 5

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2

 

 

 

 

32 11 6

Bruto premije iz prihvata u reosiguranje, zaračunate premije raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 4

 

 

 

 

32 18 2

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama raščlanjen prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 4


GRČKA

 

Godišnja statistika društava 1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje (1)

 

 

Potpuno odstupanje (1)

 

 

Potrebna dodatna odgoda

 

 

 

 

 

 

Poslovi koji nedostaju

66.01, 66.03, 66.04

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

66.01, 66.03, 66.04

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Varijable koje nedostaju

 

 

 

 

 

 


ŠPANJOLSKA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1997.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1997.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Djelomično odstupanje

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

12 11 7

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora bez sudjelovanja u dobiti

1, 5

33 11 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

1, 5

 

12 11 8

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora sa sudjelovanjem u dobiti

1, 5

33 12 1

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

1, 5

 

12 11 9

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik

1, 5

 

 

 

 

32 11 2

Promjena bruto pričuve za prijenosne premije

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 15 0

Promjena pričuve za kolebanje šteta

2, 4, 6

 

 

 

 

32 16 0

Ostale stavke tehničkog računa, bruto iznos

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 18 0

Saldo reosiguranja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 18 3

Udio reosiguratelja u promjeni bruto pričuve za prijenosne premije

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 18 8

Udio reosiguratelja u bruto iznosu ostalih stavki tehničkog računa

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 23 0

Nerealizirani dobici od ulaganja

1, 5

 

 

 

 

32 28 0

Nerealizirani gubici od ulaganja

1, 5

 

 

 

 

32 46 0

Ostali prihodi

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 47 0

Ostali troškovi, uključujući ispravke vrijednosti

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 61 4

Vanjski troškovi za robu i usluge

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi vezani za likvidaciju šteta

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 61 6

Troškovi pribave

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 61 7

Administrativni troškovi

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 61 8

Ostali bruto tehnički izdaci

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 61 9

Troškovi upravljanja ulaganjima

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 71 1

Prihodi od sudjelovanja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 71 3

Prihodi od zemljišta i zgrada

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 71 4

Prihodi od ostalih ulaganja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 71 5

Prihodi od pripisa

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 71 6

Dobici od realizacije ulaganja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 1

Troškovi upravljanja ulaganjima, uključujući kamate

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 2

Ispravci vrijednosti ulaganja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 3

Gubici od realizacije ulaganja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

36 11 1

Zemljišta i zgrade koji služe društvu za osiguranje za obavljanje djelatnosti

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

36 20 0

Ulaganja za račun i rizik ugovaratelja životnog osiguranja

1, 3

 

 

 

 

37 20 0

Podređene obveze

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 34 0

Bruto pričuva za bonuse i popuste

1, 2, 3, 4

 

 

 


FRANCUSKA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Djelomično odstupanje

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

1, 2, 3, 4

11 11 5

Broj društava raščlanjenih prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 11 5

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 5, 6

 

 

 

 

32 11 6

Bruto premije iz prihvata u reosiguranje, zaračunate premije raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 18 2

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama raščlanjen prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

34 31 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina) i prema državama članicama, geografska raščlamba poslova obavljenih u okviru prava poslovnog nastana: raščlamba za N, LI i IS nije raspoloživa za 1996.

1, 2, 5, 6

 

 

 

 

34 32 1

Zaračunate bruto premije od izravnog osiguranja prema kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina) i prema državama članicama, geografska raščlamba poslova obavljenih u okviru slobode pružanja usluga: raščlamba za N, LI i IS nije raspoloživa za 1996.

1, 2, 5, 6


IRSKA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Djelomično odstupanje

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

66,04

 

4

66,04

 

4

Varijable koje nedostaju

12 11 3

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, pojedinačne premije

1

11 11 5

Broj društava prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2

 

12 11 4

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru grupnih ugovora

1

32 11 5

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2

 

12 11 7

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora bez sudjelovanja u dobiti

1

32 11 6

Bruto premije iz prihvata u reosiguranje, zaračunate premije raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2

 

12 11 8

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora sa sudjelovanjem u dobiti

1

32 18 2

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama raščlanjen prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2

 

32 11 2

Promjena bruto pričuve za prijenosne premije

1

33 11 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a: samo 66.03.21 i 66.03.22

2

 

32 13 4

Promjena bruto pričuva šteta

1

33 12 1

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a: samo 66.03.21 i 66.03.22

2

 

32 16 0

Ostale stavke tehničkog računa, bruto iznos

1

33 13 1

Bruto troškovi za štete izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a: samo 66.03.21 i 66.03.22

2

 

32 17 0

Međuzbroj I (= bruto stanje tehničkog računa)

1

 

 

 

 

32 19 0

Međuzbroj II (= neto stanje tehničkog računa)

1

 

 

 

 

32 18 3

Udio reosiguratelja u promjeni bruto pričuve za prijenosne premije

1

 

 

 

 

32 18 6

Udio reosiguratelja u promjeni bruto pričuve šteta

1

 

 

 

 

32 23 0

Nerealizirani dobici od ulaganja

1

 

 

 

 

32 25 0

Promjena bruto pričuve životnog osiguranja

1

 

 

 

 

32 27 0

Troškovi ulaganja

1

 

 

 

 

32 28 0

Nerealizirani gubici od ulaganja

1

 

 

 

 

32 29 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni na netehnički račun

1

 

 

 

 

32 33 4

Udio reosiguratelja u promjeni bruto pričuve životnog osiguranja

1

 

 

 

 

32 43 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni s tehničkog računa životnog osiguranja

1

 

 

 

 

32 44 0

Troškovi ulaganja

1, 2

 

 

 

 

32 45 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni na tehnički račun neživotnog osiguranja

2

 

 

 

 

32 47 0

Ostali troškovi uključujući vrijednosna usklađenja

1, 2

 

 

 

 

32 48 0

Rezultat redovnih poslovnih djelatnosti

1

 

 

 

 

32 49 0

Izvanredna dobit ili gubitak

1

 

 

 

 

32 51 0

Dobit ili gubitak poslovne godine

1

 

 

 

 

32 61 4

Vanjski troškovi za robu i usluge

1, 2

 

 

 

 

13 31 0

Troškovi osoblja

2

 

 

 

 

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi vezani za likvidaciju šteta

1, 2

 

 

 

 

32 61 6

Troškovi pribave

1, 2

 

 

 

 

32 61 7

Administrativni troškovi

1, 2

 

 

 

 

32 61 8

Ostali bruto tehnički izdaci

1, 2

 

 

 

 

32 61 9

Troškovi upravljanja ulaganjima

1, 2

 

 

 

 

32 71 1

Prihodi od sudjelovanja

1, 2

 

 

 

 

32 71 3

Prihodi od zemljišta i zgrada

1, 2

 

 

 

 

32 71 4

Prihodi od ostalih ulaganja

1, 2

 

 

 

 

32 71 5

Prihodi od pripisa

1, 2

 

 

 

 

32 72 1

Troškovi upravljanja ulaganjima, uključujući kamate

1, 2

 

 

 

 

32 72 2

Vrijednosna usklađenja ulaganja

1, 2

 

 

 

 

36 11 1

Zemljišta i zgrade koji služe društvu za osiguranje za obavljanje djelatnosti

1, 2

 

 

 

 

36 12 2

Dužnički vrijednosni papiri izdani od strane povezanih društava i zajmovi povezanim društvima i društvima s kojima je društvo za osiguranje povezano na temelju sudjelujućeg udjela

1, 2

 

 

 

 

36 13 0

Ostala financijska ulaganja

1, 2

 

 

 

 

36 13 3

Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

1, 2

 

 

 

 

36 13 4

Zajmovi jamčeni hipotekom

1, 2

 

 

 

 

36 13 5

Ostali zajmovi

1, 2

 

 

 

 

36 14 0

Depoziti kod preuzetog poslovanja osiguranja u reosiguranje

1, 2

 

 

 

 

37 20 0

Podređene obveze

1

 

 

 

 

37 31 0

Bruto pričuva za prijenosne premije

1

 

 

 

 

37 34 0

Bruto pričuva za bonuse i popuste

1, 2

 

 

 

 

37 35 0

Pričuva za kolebanje šteta

1, 2

 

 

 

 

37 30 1

Ukupne neto tehničke pričuve

1

 

 

 

 

37 41 0

Dugoročni zajmovi

1, 2

 

 

 

 

37 42 0

Obveze prema kreditnim institucijama

1, 2

 

 

 


ITALIJA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1997.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično za 1996. do 1997.

 

 

Nema odstupanja

 

 

Potrebna dodatna odgoda

12 + 5 za 1996.

 

 

Ne

 

 

Poslovi koje nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

12 11 7

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora bez sudjelovanja u dobiti

1, 5

Nema

 

 

 

12 11 8

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora sa sudjelovanjem u dobiti

1, 5

 

 

 

 

12 11 9

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik

1, 5

 

 

 

 

32 12 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni s netehničkog računa

2, 4, 6

 

 

 

 

32 15 0

Promjena pričuve za kolebanje šteta

2, 4, 6

 

 

 

 

32 17 0

Međuzbroj I (= bruto stanje tehničkog računa)

1, 5

 

 

 

 

32 23 0

Nerealizirani dobici od ulaganja

1, 5

 

 

 

 

32 27 0

Troškovi ulaganja

1, 5

 

 

 

 

32 28 0

Nerealizirani gubici od ulaganja

1, 5

 

 

 

 

32 29 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni na netehnički račun

1, 5

 

 

 

 

32 19 0

Međuzbroj II (= neto stanje tehničkog računa)

1, 5

 

 

 

 

32 42 0

Prihodi od ulaganja

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 43 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni s tehničkog računa životnog osiguranja

1, 3

 

 

 

 

32 44 0

Troškovi ulaganja

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 45 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni na tehnički račun neživotnog osiguranja

2, 3, 4

 

 

 

 

32 46 0

Ostali prihodi

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 47 0

Ostali troškovi, uključujući ispravke vrijednosti

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 48 0

Rezultat redovnih poslovnih djelatnosti

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 49 0

Izvanredna dobit ili gubitak

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 50 0

Svi porezi (porez na rezultat redovnih poslovnih djelatnosti, porez na izvanrednu dobit ili gubitak, ostali porezi)

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 51 0

Dobit ili gubitak poslovne godine

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 71 5

Prihodi od pripisa

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 1

Troškovi upravljanja ulaganjima, uključujući kamate

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 2

Ispravci vrijednosti ulaganja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 3

Gubici od realizacije ulaganja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

36 11 1

Zemljišta i zgrade koji služe društvu za osiguranje za obavljanje djelatnosti

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

36 12 2

Dužnički vrijednosni papiri izdani od strane povezanih društava i zajmovi povezanim društvima i društvima s kojima je društvo za osiguranje povezano na temelju sudjelujućeg udjela

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

36 13 1

Dionice i drugi vrijednosni papiri koji donose promjenljiv prihod te udjeli u uzajamnim investicijskim fondovima

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

36 13 2

Dužnički vrijednosni papiri i ostali vrijednosni papiri s fiksnim prinosom

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

36 13 3

Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 20 0

Podređene obveze

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 34 0

Bruto pričuva za bonuse i popuste

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 35 0

Pričuva za kolebanje šteta

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 30 1

Ukupne neto tehničke pričuve

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 41 0

Dugoročni zajmovi

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 42 0

Obveze prema kreditnim institucijama

1, 2, 3, 4

 

 

 


LUKSEMBURG

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Nema odstupanja

 

 

Nema odstupanja

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 


NIZOZEMSKA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Djelomično odstupanje

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

66.04 za 1996.

 

4

66.04 za 1996.

 

4

Varijable koje nedostaju

13 31 0

Troškovi osoblja

1, 2

11 41 0

Ukupan broj i smještaj podružnica u drugim državama

1, 2

 

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

1, 2

33 11 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

1, 2

 

32 16 0

Ostale stavke tehničkog računa, bruto iznos

1, 2, 4

33 12 1

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama izravnog osiguranja (peteroznamenkasta razina, podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

1, 2

 

32 17 0

Međuzbroj I (= bruto stanje tehničkog računa)

1, 2, 4

33 13 1

Bruto troškovi za štete izravnog osiguranja prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

2

 

32 18 0

Saldo reosiguranja

1, 2, 4

33 14 1

Bruto poslovni rashodi izravnog osiguranja, prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

2

 

32 18 3

Udio reosiguratelja u promjeni bruto pričuve za prijenosne premije

4

33 15 1

Saldo reosiguranja izravnog osiguranja, prema (pod)kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i podkategorije 66.03.21 i 66.03.22)

2

 

32 18 8

Udio reosiguratelja u bruto iznosu ostalih stavki tehničkog računa

1, 2, 4

34 31 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i prema državama članicama), geografska raščlamba poslova obavljenih u okviru prava poslovnog nastana

1, 2

 

32 11 2

Promjena bruto pričuve za prijenosne premije

1

34 32 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina i prema državama članicama), geografska raščlamba poslova obavljenih u okviru slobode pružanja usluga

1, 2

 

32 61 1

Provizije

1, 2

 

 

 

 

32 61 2

Provizije za poslove izravnog osiguranja

1, 2

 

 

 

 

32 61 4

Vanjski troškovi za robu i usluge

1, 2

 

 

 

 

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi vezani za likvidaciju šteta

1, 2, 4

 

 

 

 

32 61 6

Troškovi pribave

4

 

 

 

 

32 61 8

Ostali bruto tehnički izdaci

1, 2, 4

 

 

 

 

32 61 9

Troškovi upravljanja ulaganjima

1, 2

 

 

 

 

36 11 1

Zemljišta i zgrade koji služe društvu za osiguranje za obavljanje djelatnosti

4

 

 

 

 

36 12 1

Udjeli u povezanim društvima i sudjelujući udjeli

4

 

 

 

 

36 12 2

Dužnički vrijednosni papiri izdani od strane povezanih društava i zajmovi povezanim društvima i društvima s kojima je društvo za osiguranje povezano na temelju sudjelujućeg udjela

4

 

 

 

 

36 13 3

Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

4

 

 

 

 

36 13 6

Ostalo (uključujući depozite kod kreditnih institucija)

4

 

 

 

 

37 34 0

Bruto pričuve za bonuse i popuste

4

 

 

 

 

37 35 0

Pričuva za kolebanje šteta

4

 

 

 

 

37 36 0

Ostale bruto tehničke pričuve

4

 

 

 

 

37 42 0

Obveze prema kreditnim institucijama

4

 

 

 


AUSTRIJA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Nema odstupanja

 

 

Nema odstupanja

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 


PORTUGAL

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Nema odstupanja

 

 

Potrebna dodatna odgoda

12 + 6

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

12 + 6

 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

32 11 2

Promjena bruto pričuve za prijenosne premije

1, 2, 4, 5, 6

Nema

 

 

 

32 12 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni s netehničkog računa

2, 4, 6

 

 

 

 

32 18 3

Udio reosiguratelja u promjeni bruto pričuve za prijenosne premije

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 29 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni na netehnički račun

1, 5

 

 

 

 

32 45 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni na tehnički račun neživotnog osiguranja

2, 3, 4

 

 

 

 

32 43 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni s tehničkog računa životnog osiguranja

1, 3

 

 

 

 

32 61 2

Provizije za poslove izravnog osiguranja

1, 2, 3

 

 

 

 

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi vezani za likvidaciju šteta

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 71 5

Prihodi od pripisa

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 2

Ispravci vrijednosti ulaganja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

36 13 3

Sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

37 31 0

Bruto pričuva za prijenosne premije

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

37 32 0

Bruto pričuva životnog osiguranja

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

37 41 0

Dugoročni zajmovi

1, 2, 3, 4

 

 

 


FINSKA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Nema odstupanja

 

 

Nema odstupanja

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 


ŠVEDSKA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Djelomično odstupanje

 

 

Nema odstupanja

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

13 31 0

Troškovi osoblja

1, 2, 4

Nema

 

 

 

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

1, 2, 4

 

 

 

 

32 61 4

Vanjski troškovi za robu i usluge

1, 2, 4

 

 

 

 

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi vezani za likvidaciju šteta

1, 2, 4

 

 

 

 

36 11 1

Zemljište i zgrade koji služe društvu za osiguranje za obavljanje djelatnosti

1, 2, 4

 

 

 


UJEDINJENA KRALJEVINA

 

Godišnja statistika društava

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Godišnja statistika društava raščlanjeno

1996. do 1998.

Naziv

Vrsta društva ili poslova osiguranja

Potpuno odstupanje, djelomično odstupanje ili bez odstupanja

Potpuno odstupanje za 1996. i 1997. (2)

 

 

Potpuno odstupanje za 1996. i 1997. (2)

 

 

Potrebna dodatna odgoda

Ne

 

 

Ne

 

 

Poslovi koji nedostaju

Nema

 

 

Nema

 

 

Varijable koje nedostaju

12 11 7

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora bez sudjelovanja u dobiti

1, 5

11 11 5

Broj društava raščlanjenih prema zemlji sjedišta matičnog društva

4

 

12 11 8

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora sa sudjelovanjem u dobiti

1, 5

32 11 5

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 5, 6

 

12 11 9

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja, premije u okviru ugovora kod kojih ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik

1, 5

32 11 6

Bruto premije iz prihvata u reosiguranje, zaračunate premije raščlanjene prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 4, 5, 6

 

32 16 0

Ostale stavke tehničkog računa, bruto iznos

1, 2, 4, 5, 6

32 18 2

Udio reosiguratelja u zaračunatim bruto premijama raščlanjen prema zemlji sjedišta matičnog društva

1, 2, 4, 5, 6

 

32 18 8

Udio reosiguratelja u bruto iznosu ostalih stavki tehničkog računa

1, 2, 4, 5, 6

11 11 2

Broj društava raščlanjenih na temelju razreda veličine zaračunatih bruto premija

1, 2, 3

 

32 25 0

Promjena bruto pričuve životnog osiguranja

1, 5

11 11 3

Broj društava raščlanjenih na temelju razreda veličine bruto tehničkih pričuva

1

 

32 27 0

Troškovi ulaganja

1, 5

34 31 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina) i prema državama članicama, geografska raščlamba poslova obavljenih u okviru prava poslovnog nastana

1, 2, 5, 6

 

32 28 0

Nerealizirani gubici od ulaganja

1, 5

34 32 1

Zaračunate bruto premije izravnog osiguranja prema kategorijama CPA-a (peteroznamenkasta razina) i prema državama članicama, geografska raščlamba poslova obavljenih u okviru slobode pružanja usluga

1, 2, 5, 6

 

32 29 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni na netehnički račun

1, 5

 

 

 

 

32 33 4

Udio reosiguratelja u promjeni bruto pričuve životnog osiguranja

1, 5

 

 

 

 

32 43 0

Raspoređeni prihodi od ulaganja preneseni s tehničkog računa životnog osiguranja

1, 3

 

 

 

 

32 44 0

Troškovi ulaganja

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

13 31 0

Troškovi osoblja

1, 2, 3, 4

 

 

 

 

32 61 5

Vanjski i unutarnji troškovi vezani za likvidaciju šteta

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

32 72 1

Troškovi upravljanja ulaganjima, uključujući kamate

1, 2, 4, 5, 6

 

 

 

 

16 11 0

Broj zaposlenih osoba

1, 2, 3, 4

 

 

 


(1)  Dostavit će ipak se kratki skup podataka Tajništva Konferencije tijela za nadzor osiguranja Europske unije.

(2)  Dostavit će se ipak kratki skup podataka Tajništva Konferencije tijela za nadzor osiguranja Europske unije.


Top