EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0686

98/686/EZ: Odluka Vijeća od 23. ožujka 1998. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola o daljnjem smanjenju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.

OJ L 326, 3.12.1998, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 030 P. 96 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 018 P. 124 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 018 P. 124 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 111 - 111

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/686/oj

11/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

111


31998D0686


L 326/34

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.03.1998.


ODLUKA VIJEĆA

od 23. ožujka 1998.

o sklapanju, u ime Europske zajednice, Protokola o daljnjem smanjenju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979.

(98/686/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 130.s stavak 1., u vezi s prvom rečenicom njegovog članka 228. stavka 2. i prvim podstavkom članka 228. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da je 14. lipnja 1994. Zajednica potpisala Protokol o daljnjem smanjuju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. (dalje u tekstu „Protokol”);

budući da se Protokolom žele utvrditi vršne vrijednosti emisija sumpora za sve ugovorne stranke Konvencije;

budući da mjere predviđene Protokolom pridonose ostvarivanju ciljeva politike Zajednice u području okoliša;

budući da Zajednica i države članice surađuju, u okviru svojih odnosnih nadležnosti, s trećim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacijama;

budući da Zajednica slijedom toga treba odobriti Protokol,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovime se, u ime Zajednice, odobrava Protokol o daljnjem smanjenju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979., potpisan 14. lipnja 1994.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Uz isprave o odobrenju polaže se sljedeća Izjava:

„Europska zajednica izjavljuje da vršna vrijednost emisija i ponderirani prosječni postotak za Europsku zajednicu ne smiju prijeći zbirni iznos obaveza država članica Europske unije koje su potvrdile Protokol, istodobno naglašavajući da su sve njezine države članice dužne smanjiti svoje emisije SO2 u skladu s vršnim vrijednostima određenima u Dodatku II. Protokolu i u skladu s odgovarajućim propisima Zajednice.”

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovim se ovlašćuje odrediti osobu ovlaštenu položiti isprave o odobrenju i Izjavu iz članka 1. kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda, u skladu s člankom 14. Protokola.

Članak 3.

Ova će Odluka biti objavljena u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 1998.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MEACHER


(1)  SL C 190, 21.6.1997., str. 13.

(2)  SL C 14, 19.1.1998.


Top