EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0361

93/361/EEZ: Odluka Vijeća od 17. svibnja 1993. o pristupanju Zajednice Protokolu o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Ženevsku konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

OJ L 149, 21.6.1993, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 022 P. 50 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 022 P. 50 - 51
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 019 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 242 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 242 - 243
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/361/oj

11/Sv. 010

HR

Službeni list Europske unije

4


31993D0361


L 149/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.05.1993.


ODLUKA VIJEĆA

od 17. svibnja 1993.

o pristupanju Zajednice Protokolu o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Ženevsku konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

(93/361/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 130.s,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da se člankom 130. stavkom 5. Ugovora predviđa aktivna suradnja Zajednice i država članica u međunarodnim mjerama za zaštitu okoliša; budući da je u interesu Zajednice, s obzirom na prekograničnu prirodu onečišćenja zraka, sudjelovanje u međunarodnim mjerama namijenjenim smanjenju onečišćenja;

budući da je Zajednica ugovorna stranka Konvencije Ekonomske komisije za Europu pri Ujedinjenim narodima o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju (Ženevska konvencija iz 1979.) (4) i jednog od njezinih protokola o financiranju EMEP-a (Program suradnje za praćenje i ocjenu dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku u Europi) (5);

budući da se člankom 130.r stavkom 2. Ugovora predviđa da se mjere Zajednice trebaju temeljiti na načelima poduzimanja preventivnih radnji te da štete nanesene okolišu treba kao prioritet ispraviti na izvoru; budući da ova načela, što se tiče onečišćenja zraka, sadržava nekoliko pravnih akata Zajednice o smanjenju emisije dušičnih oksida iz glavnih izvora (motorna vozila i veliki pogoni za izgaranje);

budući da je načelo ispravljanja na izvoru jedan od ciljeva Protokola o Nox-u Konvencije koji posebno utvrđuje opći cilj stabiliziranja ukupnih emisija dušikovih oksida i osigurava primjenu emisijskih normi te usvajanje mjera protiv onečišćenja, pri čemu prema potrebi zadržava pravo pooštrenja obveza za naknadne pregovore;

budući da je uporaba najbolje dostupne tehnologije koja ne zahtijeva prekomjerne troškove, kako je određeno u temeljnim obvezama Protokola, unesena u pravo Zajednice o borbi protiv onečišćenja zraka industrijskog podrijetla još 1984.; budući da je to isto načelo, od 1989., postalo osnovnom filozofijom za smanjenje emisije iz motornih vozila;

budući da bi, s obzirom na štetu koju izaziva za okoliš, a u svjetlu prekogranične prirode dalekosežnih onečišćenja zraka zbog emisije dušikovih oksida, trebala postojati zajednička akcija na međunarodnoj razini; budući da bi Zajednica trebala pristupiti Protokolu o smanjenju emisije dušičnih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja;

budući da je stabilizacija ukupnih emisija dušikovih oksida prvi značajan korak; budući da u Zajednici kao cjelini postoji potreba značajnog smanjenja razine sadašnjih emisija i dušikovih oksida i svih dušikovih onečišćujućih tvari,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Europska ekonomska zajednica ovime pristupa Protokolu o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine.

Tekst navedenog Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća polaže instrument o pristupanju u skladu s člankom 14. Protokola.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. svibnja 1993.

Za Vijeće

Predsjednik

J. HILDEN


(1)  SL C 230, 4.9.1991., str. 61.

(2)  SL C 150, 15.6.1992., str. 226.

(3)  SL C 40, 17.2.1992., str. 11.

(4)  SL L 171, 27.6.1981., str. 11.

(5)  SL L 181, 4.7.1986., str. 1.


Top