EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R3626

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3626/84 od 19. prosinca 1984. o izmjeni Uredbe br. 11 o ukidanju diskriminacije u cijenama i uvjetima prijevoza, prema članku 79. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice

OJ L 335, 22.12.1984, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 224 - 224
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 224 - 224
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 103 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 103 - 103
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 218 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3626/oj

07/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

3


31984R3626


L 335/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.12.1984.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 3626/84

od 19. prosinca 1984.

o izmjeni Uredbe br. 11 o ukidanju diskriminacije u cijenama i uvjetima prijevoza, prema članku 79. stavku 3. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 75.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da Direktiva Vijeća 84/647/EEZ (3) predviđa mogućnost da se prijevoznici u javnom prijevozu i za vlastite potrebe koriste unajmljenim vozilima;

budući da definicija cestovnog prijevoza tereta za vlastite potrebe iz članka 9. Uredbe br. 11 (4) isključuje korištenje unajmljenih vozila; budući da je stoga potrebno izmijeniti navedenu Uredbu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prva alineja članka 9. Uredbe br. 11 zamjenjuje se sljedećim:

„—

teret se prevozi vozilima koja su u vlasništvu poduzeća ili ih je poduzeće nabavilo na kredit ili su unajmljena, pod uvjetom da u slučaju najma ispunjavaju uvjete iz članka 2. Direktive 84/647/EEZ (5)

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. srpnja 1986.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 1984.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BRUTON


(1)  SL C 10, 16.1.1984., str. 91.

(2)  SL C 35, 9.2.1984., str. 19.

(3)  SL L 335, 22.12.1984., str. 72.

(4)  SL 52, 16.8.1960., str. 1121/60.

(5)  SL L 335, 22.12.1984., str. 72.”


Top