EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0042

Odluka br. 1/2018 Odbora za pridruživanje EU-Jordan od 4. prosinca 2018. o izmjeni odredaba Protokola 3. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i popisa obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih na državnom području Hašemitske Kraljevine Jordana te povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom [2019/42]

ST/3301/2018/INIT

OJ L 9, 11.1.2019, p. 147–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/42/oj

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 9/147


ODLUKA br. 1/2018 ODBORA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-JORDAN

od 4. prosinca 2018.

o izmjeni odredaba Protokola 3. uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i popisa obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih na državnom području Hašemitske Kraljevine Jordana te povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom [2019/42]

ODBOR ZA PRIDRUŽIVANJE EU-JORDAN,

uzimajući u obzir Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane („Sporazum”), a posebno članak 94. Sporazuma i članak 39. Protokola 3. uz Sporazum,

budući da:

(1)

Od stupanja na snagu Odluke br. 1/2016 Odbora za pridruživanje EU-Jordan (1) do ožujka 2018. jedanaest trgovačkih društava registriralo se kako bi iskoristilo ublaženi sustav pravila o podrijetlu.

(2)

Između siječnja 2016. i listopada 2018. Hašemitska Kraljevina Jordan („Jordan”) izdala je više od 120 000 radnih dozvola sirijskim izbjeglicama, od čega su otprilike 42 000 bile aktivne radne dozvole tijekom trećeg tromjesečja 2018.

(3)

U prosincu 2017. Jordan je predstavio prvo godišnje izvješće o provedbi Odluke br. 1/2016 o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i popisu obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih na državnom području Jordana te povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom.

(4)

Na temelju nalazâ tog izvješća Jordan je podnio zahtjev za preispitivanje Odluke br. 1/2016 i uvođenje dodatnih fleksibilnosti. Unija je smatrala da bi određena poboljšanja sustava dodatno pridonijela većoj zaposlenosti sirijskih izbjeglica, kao i Jordanaca.

(5)

Daljnja revizija ili zahtjevi koji se primjenjuju na gospodarske subjekte koji žele ostvariti koristi od sustava pravila o podrijetlu podlijegali bi određenim uvjetima kako bi se osiguralo da te koristi idu ruku pod ruku s jordanskim naporima u pogledu zapošljavanja sirijskih izbjeglica.

(6)

Prilog ovoj Odluci primjenjuje se na robu proizvedenu u proizvodnim postrojenjima koja se nalaze u Jordanu i cilj mu je doprinijeti stvaranju radnih mjesta za sirijske izbjeglice i za jordansko stanovništvo.

(7)

Cilj je ove izmjene poboljšati izvornu inicijativu kako bi se poboljšali učinci sustava na jordansko gospodarstvo i pridonijelo povećanju broja sirijskih izbjeglica koji su zakonito zaposleni u Jordanu, kao i broja zaposlenih Jordanaca.

(8)

Trebalo bi omogućiti privremenu suspenziju primjene Priloga ovoj Odluci ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 1. stavcima 1., 2. i 3. Priloga ovoj Odluci.

(9)

Trebala bi postojati i mogućnost privremene suspenzije primjene Priloga ovoj Odluci u pogledu bilo kojeg od proizvoda navedenih u članku 2. Priloga ovoj Odluci koji je uvezen u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje znatnu štetu Unijinim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na cijelom području ili jednom dijelu područja Unije ili znatne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva Unije u skladu s člancima 24. i 26. Sporazuma, odnosno prijeti uzrokovanjem takve štete.

(10)

Ova bi Odluka trebala vrijediti tijekom ograničenog razdoblja dostatnog za pružanje poticaja dodatnim ulaganjima i stvaranju radnih mjesta te bi stoga trebala isteći 31. prosinca 2030.

(11)

Postizanje cilja stvaranja, od strane Jordana, a za sirijske izbjeglice, najmanje 60 000 zakonitih i aktivnih mogućnosti zapošljavanja, posebno onih koje se odnose na aktivne radne dozvole ili druga mjerljiva sredstva koja se odnose na zakonito i aktivno zapošljavanje koja je utvrdio Odbor za pridruživanje, predstavljalo bi također značajnu prekretnicu. U skladu s time i nakon postizanja tog cilja Unija i Jordan trebali bi, uzimajući u obzir i modernizaciju Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla, proširiti područje primjene ove Odluke kako bi se obuhvatila sva proizvodnja u Jordanu proizvoda obuhvaćenih ovom Odlukom bez potrebe za ispunjavanjem posebnih uvjeta utvrđenih u članku 1. stavku 1. točki (b) Priloga ovoj Odluci.

(12)

Ako se ne postigne cilj stvaranja, za sirijske izbjeglice, najmanje 60 000 zakonitih i aktivnih mogućnosti zapošljavanja, posebno onih koje se odnose na aktivne radne dozvole ili druga mjerljiva sredstva koja se odnose na zakonito i aktivno zapošljavanje koja je utvrdio Odbor za pridruživanje, trebali bi se primjenjivati posebni uvjeti utvrđeni u članku 1. stavku 1. točki (b) Priloga ovoj Odluci.

(13)

Jordan će izraditi jasan i stabilan pravni okvir za pristojno zapošljavanje sirijskih izbjeglica. Konkretno, Jordan će i dalje povećavati broj sektora i zanimanja otvorenih izbjeglicama, uglavnom na tehničkoj razini, s posebnim naglaskom na sudjelovanju žena. Pri provedbi Nacionalnog programa za osnaživanje i zapošljavanje i izračunu udjela zaposlenih osoba koje nisu državljani Jordana u svim sektorima Jordan će izuzeti izbjeglice od mogućih smanjenja postotka osoba koje nisu državljani Jordana. Jordan će također osigurati da se trošak stjecanja prava na rad za sirijske izbjeglice trajno ukine.

(14)

Jordan će, prema potrebi uz pomoć EU-a, osigurati jasan okvir za uspostavu zajedničkih pothvata između Jordanaca i državljana trećih zemalja, među ostalim sirijskih izbjeglica, s posebnim naglaskom na žene, osiguravajući pritom da se prava obiju stranaka poštuju, da vlasništvo bude jasno i pristup financiranju olakšan.

(15)

Jordan će poduzeti potrebne korake s ciljem olakšavanja ulaganja i poboljšanja cjelokupne poslovne klime. U tu svrhu Jordan će donijeti i provesti akcijski plan uz blisko savjetovanje s Europskom unijom. Posebice, Jordan će ostvariti jače sinergije između subjekata javnog sektora, privatnog sektora i donatora s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja ulaganja. Kako bi nadopunila to djelovanje, međunarodna zajednica osigurat će pomoć i programe na razini poduzeća, usmjerene na povećanje izvoznih kapaciteta jordanskih poduzeća u sektorima u kojima ta zemlja ima prednost u odnosu na konkurenciju na svjetskom tržištu.

(16)

Jordan će osigurati regulatornu predvidljivost s ciljem smanjenja birokracije i troškova za ulagače. To uključuje razvoj poticaja za formaliziranje poslovanja pojednostavnjenjem postupka za registraciju trgovačkih društava, donošenjem stabilnog pravnog okvira za nesolventnost, oporezivanje trgovačkih društava, bankovno kreditiranje, kao i razvoj nebankovnih financijskih institucija te smanjenje administrativnog opterećenja za trgovačka društva kojima je potrebna izvozna dozvola.

(17)

Jordan će pravodobno organizirati poslovnu i ulagačku konferenciju u Jordanu kako bi demonstrirao reformirani sustav, koja se prvotno trebala održati u Jordanu u jesen 2017.

(18)

Jordan podupire modernizaciju Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla s ciljem poboljšanja uvjeta za pristup jordanskog izvoza tržištu u Europskoj uniji te proširenja regionalne trgovine i gospodarske integracije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Prilog II.(a) Protokolu 3. uz Sporazum, koji sadržava uvjete za primjenu i popis obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi proizvod proizveden u Jordanu povezan s dodatnim zapošljavanjem sirijskih izbjeglica stekao status proizvoda s podrijetlom, zamjenjuje se novom verzijom Priloga II.(a) Protokolu 3. uz Sporazum, koja se nalazi u Prilogu ovoj Odluci.

2.   Prilog II.(a) Protokolu 3. uz Sporazum primjenjuje se do 31. prosinca 2030.

Članak 2.

Prilog čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja od strane Odbora za pridruživanje.

Sastavljeno u Ammanu 4. prosinca 2018.

Za Odbor za pridruživanje EU-Jordan

Predsjednik

Yousef AL SHAMALI


(1)  Odluka br. 1/2016 Odbora za pridruživanje EU-Jordan od 19. srpnja 2016. o izmjeni odredaba Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, te Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i popisa obrada ili prerada koje je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi određene kategorije proizvoda, proizvedenih u posebnim razvojnim zonama i industrijskim područjima te povezanih sa stvaranjem radnih mjesta za sirijske izbjeglice i Jordance, stekle status proizvoda s podrijetlom [2016/1436] (SL L 233, 30.8.2016., str. 6.).


PRILOG

„PRILOG II.(a)

DODATAK POPISU OBRADA ILI PRERADA KOJE JE POTREBNO OBAVITI NA MATERIJALIMA BEZ PODRIJETLA KAKO BI PROIZVEDENI PROIZVOD STEKAO STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Članak 1.

Zajedničke odredbe

A.   Definicija podrijetla

1.

Za proizvode navedene u Prilogu 2. mogu se, umjesto pravila navedenih u Prilogu II. Protokolu 3., primjenjivati i sljedeća pravila, pod uvjetom da ti proizvodi zadovoljavaju sljedeće uvjete:

(a)

obrada ili prerada koju je potrebno obaviti na materijalima bez podrijetla kako bi ti proizvodi stekli status proizvoda s podrijetlom odvija se u proizvodnim postrojenjima koja se nalaze na državnom području Jordana; i

(b)

udio sirijskih izbjeglica u ukupnoj radnoj snazi svakog proizvodnog postrojenja koje se nalazi na državnom području Jordana i u kojem se takvi proizvodi obrađuju ili prerađuju iznosi najmanje 15 % (izračunato pojedinačno za svako proizvodno postrojenje).

2.

Odgovarajući udio na temelju stavka 1. točke (b) izračunava se u bilo kojem trenutku nakon stupanja na snagu ovog Priloga i potom na godišnjoj osnovi, pri čemu se uzima u obzir broj sirijskih izbjeglica zaposlenih na službenim i pristojnim radnim mjestima, na temelju ekvivalenta punog radnog vremena i koji su u skladu s jordanskim zakonodavstvom koje se primjenjuje dobili radnu dozvolu za razdoblje od najmanje 12 mjeseci.

3.

Nadležna tijela Jordana prate ispunjavaju li prihvatljiva proizvodna postrojenja uvjete utvrđene u stavku 1., proizvodnim postrojenjima koja ispunjavaju te uvjete dodjeljuju broj ovlaštenja i odmah povlače taj broj ovlaštenja ako proizvodna postrojenja više ne ispunjavaju takve uvjete.

B.   Dokaz o podrijetlu

4.

Dokaz o podrijetlu sastavljen u skladu s ovim Prilogom sadržava sljedeću izjavu na engleskom jeziku: „Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 –authorisation number granted by the competent authorities of Jordan”.

C.   Administrativna suradnja

5.

Kada u skladu s člankom 33. stavkom 5. ovog Protokola, kako je izmijenjen Odlukom br. 1/2006 Vijeća za pridruživanje EU-Jordana (1), carinska tijela Jordana obavješćuju Europsku komisiju ili carinska tijela država članica Europske unije („države članice”) koja su to zatražila o rezultatima provjere, ona navode da proizvodi iz članka 2. ispunjavaju uvjete utvrđene u stavku 1.

6.

Kada postupak provjere ili bilo koja druga dostupna informacija upućuje na to da uvjeti utvrđeni u stavku 1. nisu ispunjeni, Jordan na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europske komisije ili carinskih tijela država članica uz primjerenu hitnost provodi odgovarajuće istrage ili osigurava provedbu takvih istraga radi utvrđivanja i sprječavanja takvih kršenja pravila. Europska komisija ili carinska tijela država članica mogu sudjelovati u istragama u tu svrhu.

D.   Izvješće, praćenje i preispitivanje

7.

Svake godine nakon stupanja na snagu ovog Priloga Jordan podnosi Europskoj komisiji izvješće o funkcioniranju i učincima ovog Priloga, koje uključuje statističke podatke o proizvodnji i izvozu na razini osam znamenki ili na najdetaljnijoj dostupnoj razini za proizvode obuhvaćene sustavom. Jordan također podnosi popis kojim se utvrđuju proizvodna postrojenja u Jordanu i određuje postotak sirijskih izbjeglica zaposlenih u svakom pojedinačnom proizvodnom postrojenju na godišnjoj osnovi. Jordan svaka tri mjeseca izvješćuje i o ukupnom broju aktivnih radnih dozvola ili drugih mjerljivih sredstava koja odgovaraju zakonitom i aktivnom zapošljavanju koja je utvrdio Odbor za pridruživanje. Stranke zajednički preispituju takva izvješća i sva pitanja povezana s provedbom i praćenjem ovog Priloga u okviru tijela osnovanih Sporazumom o pridruživanju, a posebno u okviru Pododbora za industriju, trgovinu i usluge. Stranke također osiguravaju uključivanje relevantnih međunarodnih organizacija, kao što su Međunarodna organizacija rada i Svjetska banka, u proces praćenja.

8.

Nakon što Jordan postigne svoj cilj olakšavanja većeg sudjelovanja sirijskih izbjeglica na službenom tržištu rada izdavanjem najmanje 60 000 aktivnih radnih dozvola sirijskim izbjeglicama ili drugim mjerljivim sredstvima koja odgovaraju zakonitom i aktivnom zapošljavanju koja je utvrdio Odbor za pridruživanje, stranke primjenjuju odredbe ovog Priloga na sve proizvode obuhvaćene ovim Prilogom bez obveze ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih u stavku 1. točki (b).

9.

Ako Unija smatra da nema dovoljno dokaza da Jordan ispunjava uvjete utvrđene u stavku 8., Unija može uputiti predmet Odboru za pridruživanje. Ako Odbor za pridruživanje u roku od 90 dana od upućivanja predmeta ne izjavi da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 8. ili ne izmijeni ovaj Prilog, Unija može odlučiti da se primjenjuju posebni uvjeti utvrđeni u stavku 1. točki (b).

E.   Privremena suspenzija

10.

(a)

Ne dovodeći u pitanje stavke 8. i 9., Unija može, ako smatra da nema dovoljno dokaza da Jordan ili bilo koje konkretno proizvodno postrojenje ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 1., 2. i 3., uputiti predmet Odboru za pridruživanje. Prilikom upućivanja predmeta navodi se može li se neispunjavanje uvjeta utvrđenih u stavku 1. pripisati Jordanu ili jednom od proizvodnih postrojenja.

(b)

Ako Odbor za pridruživanje u roku od 90 dana od upućivanja predmeta ne izjavi da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 1. ili ne izmijeni ovaj Prilog, primjena ovog Priloga suspendira se. Opseg suspenzije jest onaj koji je Unija navela prilikom upućivanja predmeta Odboru za pridruživanje.

(c)

Odbor za pridruživanje može također odlučiti produljiti rok od 90 dana. U tom slučaju suspenzija počinje proizvoditi učinke ako Vijeće za pridruživanje unutar produljenog roka nije poduzelo nijednu od mjera utvrđenih u točki (b).

(d)

Primjena ovog Priloga može se nastaviti ako Odbor za pridruživanje tako odluči.

(e)

Ovaj se Prilog u slučaju suspenzije nastavlja primjenjivati u razdoblju od četiri mjeseca u pogledu proizvoda koji se na datum privremene suspenzije Priloga nalaze u provozu ili u privremenom smještaju u carinskim skladištima ili u slobodnim zonama u Uniji i za koje je dokaz o podrijetlu ispravno sastavljen u skladu s odredbama ovog Priloga prije datuma privremene suspenzije.

F.   Zaštitni mehanizam

11.

Ako je proizvod koji je naveden u članku 2. i koji ostvaruje korist od primjene ovog Priloga uvezen u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje značajnu štetu Unijinim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na cijelom području ili jednom dijelu područja Unije ili značajne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva Unije u skladu s člancima 24. i 26. Sporazuma odnosno prijeti njihovim uzrokovanjem, Unija može uputiti predmet na razmatranje Odboru za pridruživanje. Ako Odbor za pridruživanje u roku od 90 dana nakon što mu je predmet upućen ne donese odluku o uklanjanju takve značajne štete ili značajnih poremećaja odnosno njihove prijetnje ili ako se ne postigne drugo zadovoljavajuće rješenje, primjena ovog Priloga suspendira se u pogledu tog proizvoda sve dok Odbor za pridruživanje ne donese odluku u kojoj izjavljuje da su oni uklonjeni ili dok stranke ne postignu zadovoljavajuće rješenje i o tome ne obavijeste Odbor za pridruživanje.

G.   Stupanje na snagu i primjena

12.

Ovaj Prilog primjenjuje se od dana stupanja na snagu odluke Odbora za pridruživanje kojoj je priložen te se primjenjuje do 31. prosinca 2030.

Članak 2.

Popis proizvoda i potrebnih obrada i prerada

Popis proizvoda na koje se primjenjuje ovaj Prilog te pravila obrade i prerade koja se mogu primjenjivati kao alternativa pravilima navedenima u Prilogu II. navedeni su u nastavku.

Prilog I. Protokolu 3. uz Sporazum, koji sadržava uvodne napomene uz popis u Prilogu II. Protokolu 3. uz Sporazum, primjenjuje se mutatis mutandis na popis u nastavku, podložno sljedećim izmjenama:

U napomeni 5.2. sljedeći osnovni materijali dodaju se u drugi podstavak:

staklena vlakna,

metalna vlakna.

U napomeni 7.3. tekst se zamjenjuje sljedećim:

Za potrebe tarifnih brojeva ex 2707 i 2713, jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

ex poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra; vapno i cement; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, neovisno o tome je li čist, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida.

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim može se upotrijebiti prirodni magnezijev karbonat (magnezit).

ex poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2707

Ulja u kojima masa aromatskih premašuje masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobivenim destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65 % njihova opsega na temperaturi do 250 °C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili toplinsko gorivo.

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (2)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih materijala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih materijala koji čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja.

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (3)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici.

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikro-kristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak od mrkog ugljena i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno o tome jesu li obojeni.

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (3)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

2713

Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od nafte ili ulja od bitumenskih materijala.

Postupci rafiniranja i/ili jedan specifični proces ili više njih (2)

ili

druge radnje u kojima su svi upotrijebljeni materijali tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex poglavlje 28.

Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2811

Sumporni trioksid; i

Proizvodnja od sumpornog dioksida

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2840

Natrijev perborat;

Proizvodnja od dinatrijevog tetraborata pentahidrata

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

2843

Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno o tome jesu li kemijski određeni; amalgami plemenitih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2843 .

ex 2852

spojevi žive s unutarnjim eterima i njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati.

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

 

spojevi žive s nukleinskim kiselinama i njihovim solima, neovisno o tome jesu li kemijski određene; ostali heterociklički spojevi.

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852 , 2932 , 2933 i 2934 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex poglavlje 29.

Organske kemikalije; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tarifnog broja, te od etanola; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2905 . Međutim kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica.

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); glicerol (glicerin)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

2915

Zasićene acikličke mono-karboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2932

unutarnji eteri i njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

 

ciklični acetati i hemi-acetali te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (heteroatomima)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno o tome jesu li kemijski određene; ostali heterociklički spojevi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 , 2933 i 2934 ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

poglavlje 31.

Gnojiva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3301

Eterična ulja (bez terpentina ili s terpentinom), uključujući takozvane konkrete i absolue; rezinoidi; ekstrahirani oleorezini; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili sličnom, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja s pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski provodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite „skupine” (4) iz ovog tarifnog broja. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski voskovi” te zubarski pripravci na osnovi sadre, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova od bitumenskih minerala, prešanog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

poglavlje 37.

Proizvodi za fotografsku i kinematografsku uporabu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz istog tarifnog broja mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3803

Rafinirano talno ulje

Rafiniranje sirovog talnog ulja

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3805

Alkoholi sulfatnog terpentina, pročišćeni

Pročišćivanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3806 30

Smolni esteri

Proizvodnja od smolnih kiselina

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

Destilacija drvnog katrana

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja i fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (na primjer sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu: na osnovi škrobnih tvari

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3823

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

3824 60

Sorbitol, osim onog iz tarifnog podbroja 2905 44

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda i osim materijala iz tarifnog podbroja 2905 44 . Međutim materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 39.

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3907

kopolimer, izrađen od polikarbonata i kopolimera akrilonitrilbutadienstirena (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica (5).

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

 

poliester

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od polikarbonata tetrabroma-(bisfenol A)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3920

ploča ili prevlaka ionomera

Proizvodnja od termoplastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od visoko prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (6)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

4012

Protektirane ili rabljene vanjske pneumatske gume; pune gume ili gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici, od gume:

 

 

protektirane gume, pune gume ili gume za napuhavanje, od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

 

ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4011 i 4012

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 41.

Sirova koža (osim krzna) i štavljena koža; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

4101 do 4103

Sirove kože životinja vrste goveda (uključujući bivolje) ili kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađene), neovisno o tome jesu li s dlakom ili ne, cijepane ili ne; sirove ovčje ili janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), neovisno o tome jesu li s vunom ili su cijepane ili ne, osim onih isključenih napomenom 1.(c) uz poglavlje 41.; ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), neovisno o tome jesu li bez dlake ili cijepane ili ne, osim onih isključenih napomenom 1.(b) ili 1.(c) uz poglavlje 41.

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

4104 do 4106

Štavljene ili „crust” kože, bez vune ili dlake, neovisno o tome jesu li cijepane, ali ne dalje obrađene

Ponovno štavljenje štavljenih ili predštavljenih koža iz podbrojeva 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ili 4106 91 ,

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

4107 , 4112 , 4113

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili „crust” obrade

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz tarifnih podbrojeva 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 i 4106 92 mogu se upotrijebiti samo ako se vrši postupak ponovnog štavljenja štavljene ili „crust” kože u suhom stanju.

poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

4301

Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu), osim sirovih koža iz tarifnih brojeva 4101 , 4102 ili 4103

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz rezanje i sastavljanje nesastavljenih štavljenih ili obrađenih kožica krzna

 

ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih štavljenih ili dorađenih krzna

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od nesastavljenog, štavljenog ili dorađenog krzna iz tarifnog broja 4302

ex poglavlje 44.

Drvo i drvni proizvodi; drveni ugljen; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem, sječenjem ili ljuštenjem, debljine veće od 6 mm, blanjano, brušeno ili spajano na krajevima

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem laminiranog drva nožem) i za šperploče, debljine ne veće od 6 mm, spojeni, i ostalo drvo piljeno po duljini, sječeno ili ljušteno, debljine do 6 mm, blanjano, brušeno ili spajano na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4410 do ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4415

Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična drvena ambalaža, od drveta

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

ex 4418

građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim mogu se upotrijebiti celularne drvene ploče, piljena šindra i cijepana šindra.

 

rubne letvice i vijenci

Prerada u obliku rubnih letvica i vijenaca

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drveni klinovi ili igle za obuću

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

ex poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (7)

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

Tkanje (7)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 52.

Pamuk; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (7)

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

Tkanje (7)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5306 do 5308

Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (7)

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe:

Tkanje (7)

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5401 do 5406

Pređa, monofilament i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana (7)

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetičke filament pređe:

Tkanje (7)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5501 do 5507

Umjetna ili sintetička rezana vlakna

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (7)

5512 do 5516

Tkanine od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana:

Tkanje (7)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijal; posebna pređa; konopi, uzice i užad te proizvodi od njih; osim sljedećeg:

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak (7)

5602

Pust, neovisno o tome je li impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran:

 

 

iglani pust

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati oblikovanje tkanine

Međutim:

polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnog broja 5503 ili 5506 , ili

polipropilenski filament kučine iz tarifnog broja 5501 ,

pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa,

može se upotrijebiti, uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Samo oblikovanje tekstila u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana. (7)

 

ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati oblikovanje tkanine

ili

Samo oblikovanje tekstila u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana (7)

5603

Netkani materijali, neovisno o tome jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili ne

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom

5604

Nit i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi s gumom ili plastičnom masom:

 

 

niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti ili jezgri koje nisu prekrivene tekstilom

 

ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana (7)

5605

Metalizirana pređa, neovisno o tome je li obavijena, što se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana (7)

5606

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 (osim obavijenih proizvoda iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjskih dlaka iz grive i repa); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana

ili

Predenje koje prati flokiranje

ili

Flokiranje koje prati bojenje (7)

poglavlje 57.

Sagovi i drugi tekstilni podni pokrivači:

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Proizvodnja od kokosove pređe ili sisal pređe ili pređe jute

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

Tafting koji prati bojenje ili tisak

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prate tehnike bez tkanja, uključujući probadanje iglom (7)

Međutim:

polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5402 ,

polipropilenska vlakna iz tarifnog broja 5503 ili 5506 , ili

polipropilenski filament kučine iz tarifnog broja 5501 ,

pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, uz uvjet da njihova vrijednosti ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Tkanine od jute smiju se upotrebljavati kao podloga

ex poglavlje 58.

Posebne tkanine; tekstilne tkanine dobivene tafting postupkom; čipka; tapiserije; pozamenterija; vez; osim sljedećeg:

Tkanje (7)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5805

Tapiserije ručno tkane, vrsta gobelins, flanders, aubusson, bauveais i slično te tapiserije iglom rađene (na primjer sitnim bodom i križićima), neovisno o tome jesu li gotovi proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

5901

Tekstilne tkanine prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima koje se upotrebljavaju za vanjsko uvezivanje knjiga i u slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine (buckram) i slične krute tkanine koje se upotrebljavaju u izradi šešira

Tkanje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

5902

Kord tkanine za vanjske pneumatske gume od najlonske pređe ili ostalih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike čvrstoće:

 

 

sa sadržajem 90 % masenog udjela ili manje tekstilnih tvari

Tkanje

 

ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati tkanje

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5904

Linoleum, neovisno o tome je li rezan u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, neovisno o tome jesu li rezani u oblike

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje (7)

5905

Tekstilne zidne obloge:

 

 

impregnirane, premazane ili prekrivene gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

 

ostalo

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (7):

5906

Gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tarifnog broja 5902 :

 

 

Pletene ili kukičane tkanine

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje

ili

Pletenje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje (7)

 

ostale tkanine od pređe na temelju sintetskog vlakna, što sadržavaju više od 90 % tekstilnih tvari u masi

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati tkanje

 

ostalo

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koju prati tkanje

5907

Tekstilne tkanine na drugi način impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna oslikana za kazališne kulise, umjetničke radionice i sličnu upotrebu

Tkanje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5908

Tekstilni stijenjevi, tkani, prepleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za plinsku rasvjetu i cjevaste pletene tkanine za čarapice; neovisno o tome jesu li impregnirane

 

 

čarapice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja od cjevasto pletenog vlakna za plinsku rasvjetu

 

ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

 

 

diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tarifnog broja 5911

Tkanje

 

tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene pustom ili ne, neovisno o tome jesu li impregnirane ili presvučene ili ne, cjevaste ili beskonačne, s jednom osnovom i/ili potkom ili više njih, ili ravno tkane s više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

Tkanje (7)

 

ostalo

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata ili predenje prirodnih ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakna, koju prati tkanje (7)

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

poglavlje 60.

Pletene ili kukičane tkanine

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje

ili

Pletenje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje

ili

Končanje ili teksturiranje koje prati pletenje uz uvjet da vrijednost upotrijebljene nekončane/neteksturirane pređe ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani:

 

 

dobiveni šivanjem ili spajanjem na drukčiji način dvaju ili više pletenih ili kukičanih materijala, koji su bili razrezani u oblike ili su bili proizvedeni već oblikovani

Proizvodnja od tkanine

 

ostalo

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje (pleteni u određene oblike)

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje (pleteni u određene oblike) (7)

ex poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, koji nisu pleteni ili kukičani; osim sljedećeg:

Proizvodnja od tkanine

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi:

 

 

vezeni

Izrađeni tkanjem (uključujući rezanje)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica (8)

ili

Sastavljanje prije kojeg slijedi tisak s najmanje dvije pripremne ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (7)  (8)

 

ostalo

Izrađeni tkanjem (uključujući rezanje)

ili

Sastavljanje nakon kojeg slijedi tisak s najmanje dvije pripremne ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, cijeđenje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), uz uvjet da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne premašuje 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (7)  (8)

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212 :

 

 

vezeni

Izrađeni tkanjem (uključujući rezanje)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica (8)

 

protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Izrađeni tkanjem (uključujući rezanje)

ili

Prevlačenje uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih nepresvučenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica koje prati izrada (uključujući krojenje) (8)

 

međupostave za ovratnike i orukvice, razrezane

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; krpe; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

6301 do 6304

Pokrivači, debeli vuneni pokrivači, posteljno rublje itd.; zavjese itd.; ostali proizvodi za unutarnje opremanje:

 

 

od pusta ili netkanog materijala

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom koji prati izrada (uključujući krojenje)

 

ostalo:

 

 

vezeni

Tkanje ili pletenje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, uz uvjet da vrijednost nevezenih tkanina ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica (8)  (9)

 

ostalo

Tkanje ili pletenje koje prati izrada (uključujući krojenje)

6305

Vreće i vrećice, vrsta koje se rabe za pakiranje robe

Tkanje ili pletenje i izrada (uključujući krojenje) (7)

6306

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; šatori; jedra za čamce, daske za jedrenje ili suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje

 

 

od netkanog materijala

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom koji prati izrada (uključujući krojenje)

 

ostalo

Tkanje koje prati izrada (uključujući rezanje) (7)  (8)

ili

Prevlačenje uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih nepresvučenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica koje prati izrada (uključujući krojenje)

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 40 % cijene proizvoda franko tvornica

6308

Kompleti koji se sastoje od komada tkanine i pređa, neovisno o tome jesu li s priborom ili bez njega, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta, ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljenih u pakiranja za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo koje vrijedi i kada nije u setu. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 25 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenoga gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornjište neovisno o tome je li pričvršćeno na unutarnji potplat osim na vanjski potplat); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci, zaštitne dokoljenice i slični proizvodi te njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

poglavlje 65.

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 6803

Proizvodi od prirodna ili aglomerirana škriljevca

Proizvodnja od obrađena škriljevca

ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mješavine na osnovi azbesta ili mješavine na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 6814

Proizvodi od tinjca; uključujući i aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, na podlozi od papira, kartona ili ostalih materijala

Proizvodnja od obrađenog tinjca (obuhvaćen aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)

poglavlje 69.

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

7006

Staklo iz tarifnih brojeva 7003 , 7004 i 7005 , svijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno,

 

 

podloga od staklene ploče, presvučena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljiva u skladu s normama instituta SEMI (10)

Proizvodnja od neprevučenih staklenih ploča (podloge) iz tarifnog broja 7006

 

ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7010

Opletene boce, boce, staklenke, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih predmeta ne premašuje 50 % vrijednosti cijene franko tvornica

7013

Stakleni proizvodi vrsta što ih se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, za unutarnje opremanje ili slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018 )

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih predmeta ne premašuje 50 % vrijednosti cijene franko tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak) puhanih staklenih proizvoda, uz uvjet da vrijednost puhanog staklenog predmeta ne premašuje 50 % vrijednost gotova proizvoda franko tvornica

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim pređe)

Proizvodnja od:

neobojenih strukova, roving prediva, pređe ili rezanog vlakna, ili

staklene vune

ex poglavlje 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, drago i poludrago kamenje, plemenite kovine, kovine presvučene plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

7106 , 7108 i 7110

Plemenite kovine:

 

 

u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 7106 , 7108 i 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106 , 7108 ili 7110

ili

Fuzija i/ili međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106 , 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

 

poluobrađene ili u prahu

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina

ex 7107 , ex 7109 i ex 7111

Kovine platirane plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku

Proizvodnja iz neobrađenih kovina platiranih plemenitim kovinama

7115

Ostali predmeti od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7117

Imitacije draguljarskih proizvoda

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, uz uvjet da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % vrijednosti proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 73.

Proizvodi od željeza ili čelika; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ex 7301

Žmurje (talpe)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7207

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206

7304 , 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ili 7224

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika

Savijanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, brušenje i pjeskarenje od neobrađenih materijala, uz uvjet da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih materijala ne premašuje 35 % cijene proizvoda franko tvornica

7308

Konstrukcije (isključujući montažne zgrade iz tarifnog broja 9406 ) i dijelovi konstrukcija (na primjer mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; željezni ili čelični limovi, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim ne mogu se upotrijebiti zavareni kutovi, kalupi i profili iz tarifnog broja 7301 .

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 74.

Bakar i predmeti napravljeni od njega; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex poglavlje 76.

Aluminij i predmeti napravljeni od njega; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7601

Aluminij u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

7607

Folije od aluminija (neovisno o tome jesu li tiskane ili s podlogom od papira, kartona, plastičnih masa ili sličnih materijala ili ne) debljine (ne računajući podlogu) ne veće od 0,2 mm

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 7606

ex poglavlje 78.

Olovo i predmeti napravljeni od njega; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

7801

Olovo u sirovim oblicima:

 

 

rafinirano olovo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

 

ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim ne mogu se upotrijebiti otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 .

poglavlje 80.

Kositar i predmeti napravljeni od njega

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ex poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi, žlice i vilice, od običnih kovina; dijelovi za njih od običnih kovina; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205 , u setovima za pojedinačnu prodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 8202 do 8205 . Međutim alati iz tarifnih brojeva od 8202 do 8205 mogu se upotrijebiti u sklopu setova uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15 % cijene seta franko tvornica.

8211

Noževi s reznim oštricama, nazubljeni ili ne (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208 , i njihove oštrice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim mogu se upotrijebiti oštrice noža i ručke od običnih kovina.

8214

Ostali nožarski proizvodi (na primjer strojevi za šišanje i striženje, mesarske ili kuhinjske sjekirice s dugom oštricom i kratkim drškom (bradve, satare), sjeckalice i slične sprave za sjeckanje, noževi za papir); sprave i setovi sprava za njegu ruku ili nogu (manikir i pedikir) (uključujući i rašpe za nokte)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim mogu se upotrijebiti ručke od običnih kovina.

8215

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim mogu se upotrijebiti ručke od običnih kovina.

ex poglavlje 83.

Razni proizvodi od običnih kovina; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8302

Ostali proizvodi za montiranje, podešavanje i slični proizvodi prikladni za građenje te automatski zatvarači za vrata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz tarifnog broja 8302 mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 20 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex 8306

Kipići i drugi ukrasni predmeti od običnih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim materijali iz tarifnog broja 8306 mogu se upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica.

ex poglavlje 84.

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8401

Nuklearni reaktori; neozračeni gorivi elementi (ulošci) za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje (separaciju) izotopa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim i rotacijskim kretanjem klipa

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8427

Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8482

Valjni ležajevi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; aparati za snimanje ili reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor; osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8501 , 8502

Električni motori i električni generatori; električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8503

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8513

Prijenosne električne svjetiljke, konstruirane za rad s vlastitim izvorom energije (na primjer primarnim baterijama, akumulatorima, elektromagnetima), osim opreme za rasvjetu iz tarifnog broja 8512

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8519

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8521

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno o tome imaju li ugrađen videoprijamnik

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8523

Pripremljeni nesnimljeni nosači zvuka ili nosači sličnih zapisa, osim proizvoda iz poglavlja 37.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8525

Odašiljači za radiodifuziju ili televiziju, neovisno o tome imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere, digitalne kamere i druge videokamere (kamkorderi)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8527

Prijamnici radiodifuzije, neovisno o tome jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8528

Monitori i projektori, koji nemaju ugrađen televizijski prijamnik; televizijski prijamnici, neovisno o tome imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8535 do 8537

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kabele; ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, za električno upravljanje ili razdiobu električne struje

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8538

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8540 11 i 8540 12

Katodne cijevi za televizijske prijamnike, uključujući katodne cijevi za videomonitore

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8542 31 do ex 8542 33 i ex 8542 39

monolitni integrirani krugovi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Postupak difuzije u kojem se integrirani krugovi formiraju na supstratu poluvodiča selektivnim uvođenjem odgovarajućeg dopanta, neovisno o tome jesu li sastavljeni i/ili ispitani u trećim državama ili ne

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči neovisno o tome jesu li opremljeni konektorima; kabeli od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno o tome sadržavaju li električne vodiče ili su opremljeni konektorima ili ne

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i drugi proizvodi od grafita ili od drugog ugljena, s kovinom ili bez nje, za električne svrhe

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (na primjer čahure s navojem) ugrađenim za vrijeme oblikovanja isključivo za svrhe montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546 ; elektrovodljive cijevi i njihove spojnice, od običnih kovina obloženih izolacijskim materijalom

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata i koji nisu spomenuti ni obuhvaćeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema za prometne putove svih vrsta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vagona i lokomotiva te njihovi dijelovi i pribor; osim sljedećeg:

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez nje; bočne prikolice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9002

Leće, prizme, zrcala i drugi optički elementi, neovisno od kojeg materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optički neobrađenih staklenih elemenata

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9033

Dijelovi i pribor (nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

poglavlje 91.

Ure i njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

poglavlje 94.

Pokućstvo; oprema za postelje, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima ili slično; montažne zgrade

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex poglavlje 95.

Igračke, rekviziti za društvene igre i šport; njihovi dijelovi i pribor, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9506

Palice za golf i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim grubo oblikovani blokovi za izradu glava za palice za golf mogu se upotrijebiti.

ex poglavlje 96.

Razni gotovi proizvodi, osim sljedećeg:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9601 i 9602

Obrađena bjelokost, kost, kornjačevina, rog, jelenji rog, koralj, sedef i ostali materijal životinjskog podrijetla za rezbarenje te proizvodi od tih materijala (uključujući proizvode dobivene oblikovanjem).

Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi uobličeni ili rezbareni od voska, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od masa za modeliranje te drugi uobličeni ili rezbareni proizvodi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine iz tarifnog broja 3503 ) i proizvodi od nestvrdnute želatine

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

9603

Metle, četke (uključujući četke što su dijelovi strojeva, aparata ili vozila), ručno pogonjene mehaničke sprave za čišćenje poda, bez motora, četke za paučinu i peruške; pripremljene vezice i snopovi za izradu metli ili četaka; pripremljene vezice i snopovi za izradu metli i četaka; brisači prozora, podova i slično (osim onih s valjkom)

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9605

Putni setovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odjeće

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo koje vrijedi i kada nije u setu. Međutim set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla uz uvjet da njihova ukupna vrijednost ne premašuje 15 % cijene proizvoda franko tvornica.

9606

Dugmad, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem ili na drugi način, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9608

Kemijske olovke; flomasteri i markeri s vrhom od pusta ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera na punjenje; pera za kopiranje; tehničke olovke; držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) navedenih proizvoda, osim onih iz tarifnog broja 9609

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda. Međutim pera i njihovi vrhovi iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti.

9612

Vrpce za pisaće strojeve ili slične vrpce, natopljene tiskarskom bojom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, neovisno o tome jesu li na svicima ili u patronama; jastučići za žigove, neovisno o tome jesu li natopljeni tintom ili ne, s kutijom ili bez kutije

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9613 20

Džepni upaljači, plinski, punivi

Proizvodnja u kojoj ukupna vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne premašuje 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9614

Lule za pušenje (uključujući glave lula) i usnici za cigare ili cigarete te dijelovi za njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja


(1)  Odluka br. 1/2006 Vijeća za pridruživanje EU-Jordan od 15. lipnja 2006. o izmjeni Protokola 3. uz Euromediteranski sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (SL L 209, 31.7.2006., str. 30.).

(2)  Za posebne uvjete povezane sa „specifičnim procesima” vidjeti uvodne napomene 7.1. i 7.3.

(3)  Za posebne uvjete povezane sa „specifičnim procesima” vidjeti uvodnu napomenu 7.2.

(4)  „Skupinom” se smatra bilo koji dio tarifnog broja odvojen od ostatka točka-zarezom.

(5)  U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala razvrstanih u tarifne brojeve od 3901 do 3906 s jedne strane, i tarifne brojeve od 3907 do 3911 s druge strane, to se ograničenje primjenjuje samo na skupinu materijala koja u tom proizvodu prevladava po težini.

(6)  Sljedeće folije smatraju se visoko prozirnima: folije čije je optičko zamućenje, mjereno u skladu s ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manje od 2 %.

(7)  Za posebne uvjete koji se odnose na proizvode izrađene od mješavine tekstilnih materijal vidjeti uvodnu napomenu 5.

(8)  Vidjeti uvodnu napomenu 6.

(9)  Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične ili gumirane, dobivene šivanjem ili sastavljanjem komadića pletene ili kukičane tkanine (izrezane ili ispletene u oblik), vidjeti uvodnu napomenu 6.

(10)  SEMI – Institut za poluvodičku opremu i materijale.


Top