EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0930(03)

Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane

OJ L 304, 30.9.2004, p. 39–208 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 076 P. 204 - 374
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 076 P. 204 - 374
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 046 P. 4 - 173

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2016

11/Sv. 046

HR

Službeni list Europske unije

4


22004A0930(03)


L 304/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.06.2001.


EURO-MEDITERANSKI SPORAZUM

o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUXEMBOURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju EUROPSKE ZAJEDNICE i Ugovora o osnivanju EUROPSKE ZAJEDNICE ZA UGLJEN I ČELIK, dalje u tekstu „države članice”, i

EUROPSKA ZAJEDNICA i EUROPSKA ZAJEDNICA ZA UGLJEN I ČELIK, dalje u tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT, dalje u tekstu „Egipat”,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih tradicionalnih veza između Zajednice, njezinih država članica i Egipta te njihovih zajedničkih vrijednosti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica, njezine države članice i Egipat žele ojačati te veze i uspostaviti trajne odnose koji se zasnivaju na partnerstvu i uzajamnosti,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, posebno poštovanju ljudskih prava, demokratskih načela i političkih i gospodarskih sloboda koje predstavljaju temelj pridruživanja,

ŽELEĆI uspostaviti i razviti stalni politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa,

UZIMAJUĆI U OBZIR razlike u gospodarskom i društvenom razvoju koje postoje između Egipta i Zajednice i potrebu za jačanjem procesa gospodarskog i socijalnog razvoja u Egiptu,

ŽELEĆI poboljšati njihove gospodarske odnose i posebno razvoj trgovine, ulaganja i tehnološke suradnje, potpomognute redovitim dijalogom o gospodarskim, znanstvenim, tehnološkim, kulturnim, audiovizualnim i društvenim pitanjima s ciljem poboljšanja međusobnog poznavanja i razumijevanja,

UZIMAJUĆI U OBZIR opredijeljenost Zajednice i Egipta za slobodnu trgovinu, a posebno za poštovanje prava i dužnosti koje proizlaze iz odredaba Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. i ostalih multilateralnih sporazuma priloženih Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije,

SVJESNE potrebe za udruživanjem svojih nastojanja za jačanjem političke stabilnosti i gospodarskog razvoja u regiji poticanjem regionalne suradnje,

UVJERENE da će Sporazum o pridruživanju stvoriti novo ozračje za njihove odnose,

SPORAZUMJELI SU SE:

Članak 1.

1.   Ovim se uspostavlja pridruživanje između Zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Egipta, s druge strane.

2.   Ciljevi ovog Sporazuma su:

pružiti odgovarajući okvir za politički dijalog, omogućujući razvoj bliskih političkih odnosa između stranaka,

uspostaviti uvjete za postupnu liberalizaciju trgovine robom, uslugama i kapitalom,

poticati razvoj uravnoteženih gospodarskih i socijalnih odnosa između stranaka putem dijaloga i suradnje,

doprinijeti gospodarskom i socijalnom razvoju Egipta,

poticati regionalnu suradnju s ciljem konsolidacije mirnog suživota te gospodarske i političke stabilnosti,

promicati suradnju u drugim područjima koja su od zajedničkog interesa.

Članak 2.

Odnosi među strankama, kao i sve odredbe ovog Sporazuma, temelje se na poštovanju i demokratskim načelima i temeljnim ljudskim pravima, kako je određeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, koja usmjerava njihovu unutarnju i međunarodnu politiku i predstavlja ključni element ovog Sporazuma.

GLAVA I.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 3.

1.   Među strankama se uspostavlja redoviti politički dijalog. On jača njihove odnose, doprinosi razvoju trajnog partnerstva i povećava međusobno razumijevanje i solidarnost.

2.   Cilj je političkog dijaloga i suradnje posebno:

razvijanje boljeg međusobnog razumijevanja i većeg približavanja pozicija o međunarodnim pitanjima, a posebno o onim pitanjima koja bi mogla imati bitan učinak na jednu ili drugu stranku,

omogućavanje svakoj stranci da uzme u obzir stajalište i interese one druge,

poboljšanje regionalne sigurnosti i stabilnosti,

promicanje zajedničkih inicijativa.

Članak 4.

Politički dijalog obuhvaća sve teme od zajedničkog interesa, a posebno mir, sigurnost, demokraciju i regionalni razvoj.

Članak 5.

1.   Politički dijalog održava se u redovitim razmacima i kad god je to potrebno, a posebno:

(a)

na ministarskoj razini, uglavnom u okviru Vijeća za pridruživanje;

(b)

na razini visokih dužnosnika Egipta, s jedne strane, i Predsjedništva Vijeća i Komisije, s druge strane;

(c)

koristeći u najvećoj mogućoj mjeri sve diplomatske kanale, uključujući redovita informiranja dužnosnika, savjetovanja na međunarodnim sastancima i kontakte između diplomatskim predstavnika u trećim zemljama;

(d)

na bilo koji drugi način koji može doprinijeti jačanju i razvoju dijaloga te povećanju njegove učinkovitosti.

2.   Provodi se politički dijalog između Europskog parlamenta i egipatske Narodne skupštine.

GLAVA II.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

OSNOVNA NAČELA

Članak 6.

Zajednica i Egipat postupno uspostavljaju područje slobodne trgovine tijekom prijelaznog razdoblja koje ne prelazi 12 godina od stupanja ovog Sporazuma na snagu, prema modalitetima određenima u ovoj glavi i u skladu s odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. te ostalih multilateralnih sporazuma o trgovini robom priloženih Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), dalje u tekstu „GATT”.

POGLAVLJE 1.

Industrijski proizvodi

Članak 7.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Egipta, a koji su obuhvaćeni poglavljima od 25. do 97. kombinirane nomenklature i egipatske carinske tarife, s iznimkom proizvoda navedenih u Prilogu I.

Članak 8.

Uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Egipta odobrava se bez plaćanja carina i svih drugih davanja s istovrsnim učinkom te je oslobođen količinskih ograničenja i svih ostalih ograničenja s istovrsnim učinkom.

Članak 9.

1.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na uvoz u Egipat proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu II. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

danom stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 75 % osnovne carine,

godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 50 % osnovne carine,

dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 25 % osnovne carine,

tri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve preostale carine i davanja ukidaju se.

2.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na uvoz u Egipat proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

tri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 90 % osnovne carine,

četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma carina i davanje smanjuju se na 75 % osnovne carine,

pet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 60 % osnovne carine,

šest godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 45 % osnovne carine,

sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 30 % osnovne carine,

osam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 15 % osnovne carine,

devet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve preostale carine i davanja ukidaju se.

3.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na uvoz u Egipat proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu IV. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

pet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 95 % osnovne carine,

šest godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 90 % osnovne carine,

sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 75 % osnovne carina,

osam godina nakon dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 60 % osnovne carine,

devet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 45 % osnovne carine,

10 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 30 % osnovne carine,

11 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 15 % osnovne carine,

12 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve preostale carine i davanja ukidaju se.

4.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na uvoz u Egipat proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu V. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

šest godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 90 % osnovne carine,

sedam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 80 % osnovne carine,

osam godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 70 % osnovne carine,

devet godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 60 % osnovne carine,

10 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 50 % osnovne carine,

11 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 40 % osnovne carine,

12 godina od dan stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 30 % osnovne carine,

13 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 20 % osnovne carine,

14 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka carina i davanje smanjuju se na 10 % osnovne carine,

15 godina od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma sve preostale carine i davanja ukidaju se.

5.   Carine i davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na uvoz u Egipat proizvoda podrijetlom iz Zajednice, osim onih iz priloga II., III., IV. i V., ukidaju se u skladu s odgovarajućim rasporedom na temelju odluke Odbora za pridruživanje.

6.   U slučaju da se kod određenog proizvoda pojave ozbiljne poteškoće, Odbor za pridruživanje može zajedničkom suglasnošću preispitati odgovarajuće rasporede iz stavaka 1., 2., 3. i 4., pod uvjetom da se raspored za koji je zatraženo preispitivanje ne može produljiti za dotični proizvod izvan maksimalnog prijelaznog razdoblja. Ako Odbor za pridruživanje ne donese odluku o preispitivanju rasporeda u roku od 30 dana, Egipat može privremeno suspendirati raspored na razdoblje koje ne može prelaziti godinu dana.

7.   Za svaki predmetni proizvod, osnovna carina koja se postupno smanjuje kako je predviđeno u člancima 1., 2., 3. i 4. jesu stope iz članka 18.

Članak 10.

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina također se primjenjuju na carine fiskalne naravi.

Članak 11.

1.   Odstupajući od odredaba članka 9., Egipat može poduzeti izvanredne mjere ograničenog trajanja kako bi povećao ili ponovo uveo carine.

2.   Takve mjere mogu se primijeniti samo na nove ili nerazvijene industrije ili na sektore koji se nalaze u postupku restrukturiranja ili se suočavaju s ozbiljnim poteškoćama, a posebno ako te poteškoće uzrokuju veće socijalne probleme.

3.   Carine na uvoz u Egipat proizvoda podrijetlom iz Zajednice koje se uvode takvim izvanrednim mjerama ne smiju prelaziti 25 % ad valorem i moraju zadržati povlaštenu granicu za proizvode podrijetlom iz Zajednice. Ukupna vrijednost uvoza proizvoda koji podliježu takvim mjerama ne smije prelaziti 20 % ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz Zajednice tijekom prethodne godine za koju su statistički podaci dostupni.

4.   Takve se mjere ne smiju se primjenjivati dulje od pet godina, osim u slučaju da Odbor za pridruživanje odobri dulje trajanje. One se prestaju primjenjivati najkasnije istekom maksimalnog prijelaznog razdoblja.

5.   Takve mjere ne mogu se uvesti za određeni proizvod ako su prošle više od tri godine od ukidanja svih carina, količinskih ograničenja te davanja i mjera s istovrsnim učinkom na predmetni proizvod.

6.   Egipat obavješćuje Odbor za pridruživanje od svim izvanrednim mjerama koje namjerava donijeti i, na zahtjev Zajednice, održavaju se savjetovanja o dotičnim mjerama i sektorima prije nego što se provedu. Kod usvajanja takvih mjera, Egipat Zajednici dostavlja raspored ukidanja carina uvedenih sukladno ovom članku. Takav raspored predviđa postupno ukidanje dotičnih carina u jednakim godišnjim obrocima, počevši ne kasnije od kraja druge godine nakon njihovog uvođenja. Odbor za pridruživanje može odlučiti o drukčijem rasporedu.

7.   Odstupajući od odredaba stavka 4., Odbor za pridruživanje može iznimno, kako bi uzeo u obzir poteškoće povezane s uspostavom novih industrija, odobriti mjere koje je Egipat već poduzeo u skladu sa stavkom 1. na maksimalno razdoblje od četiri godine nakon prijelaznog razdoblja od 12 godina.

POGLAVLJE 2.

Poljoprivredni proizvodi, proizvodi ribarstva i prerađeni poljoprivredni proizvodi

Članak 12.

Odredbe ovog poglavlja primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Egipta, a koji su obuhvaćeni poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature i egipatske carinske tarife te na proizvode navedene u Prilogu I.

Članak 13.

Zajednica i Egipat postupno uspostavljaju veću liberalizaciju trgovine poljoprivrednim proizvodima, proizvodima ribarstva i prerađenim poljoprivrednim proizvodima u interesu obiju stranaka.

Članak 14.

1.   Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Egipta navedeni u Protokolu 1. o uvozu u Zajednicu podliježu režimima određenima u tom Protokolu.

2.   Poljoprivredni proizvodi podrijetlom iz Zajednice navedeni u Protokolu 2. o uvozu u Egipat podliježu režimima određenima u tom Protokolu.

3.   Trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima obuhvaćenima ovim poglavljem podliježe režimima određenim u Protokolu 3.

Članak 15.

1.   Tijekom treće godine provedbe Sporazuma, Zajednica i Egipat ispituju stanje kako bi odredili mjere koje će Zajednica i Egipat primjenjivati od početka četvrte godine od stupanja Sporazuma na snagu, u skladu s ciljevima određenima u članku 13.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe stavka 1. i uzimajući u obzir opseg međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, proizvodima ribarstva i prerađenim poljoprivrednim proizvodima te njihove posebne osjetljivosti, Zajednica i Egipat ispituju u okviru Vijeća za pridruživanje, proizvod po proizvod te na točnoj i uzajamnoj osnovi, mogućnost međusobnog davanja daljnjih koncesija.

Članak 16.

1.   U slučaju uvođenja posebnih pravila kao posljedica provedbe njezine poljoprivredne politike ili bilo koje promjene sadašnjih pravila ili u slučaju promjene ili proširenja odredaba koje se odnose na provedbu njezine poljoprivredne politike, dotična stranka može izmijeniti režim koji proizlazi iz Sporazuma s obzirom na dotične proizvode.

2.   U takvim slučajevima dotična stranka obavješćuje Odbor za pridruživanje. Na zahtjev druge stranke Odbor za pridruživanje sastaje se kako bi uzeo u obzir interese druge stranke.

3.   Ako Zajednica ili Egipat, pri primjeni stavka 1., izmijene režim predviđen ovim Sporazumom za poljoprivredne proizvode, oni priznaju uvozu podrijetlom iz druge stranke pogodnost usporedivu s onom predviđenom ovim Sporazumom.

4.   Primjena ovog članka trebala bi biti predmetom savjetovanja unutar Vijeća za pridruživanje.

POGLAVLJE 3.

Zajedničke odredbe

Članak 17.

1.   Ne uvode se nikakva nova količinska ograničenja uvoza niti bilo koja druga ograničenja s istovrsnim učinkom u trgovini između Zajednice i Egipta.

2.   Količinska ograničenja uvoza ili bilo koja druga ograničenja s istovrsnim učinkom u trgovini između Zajednice i Egipta ukidaju se stupanjem ovog Sporazuma na snagu.

3.   Zajednica i Egipat ne primjenjuju na međusobni izvoz carine niti davanja s istovrsnim učinkom niti količinska ograničenja ili mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 18.

1.   Primjenjive stope uvoza između stranaka jesu stopa koja je obvezujuća unutar WTO-a ili niža primijenjena stopa koja se provodi od 1. siječnja 1999. Ako se od 1. siječnja 1999. smanjenje carina primjenjuje na osnovi erga omnes, primjenjuje se smanjena stopa.

2.   Ne uvode se nikakve nove carine na uvoz ili izvoz niti davanja s istovrsnim učinkom, niti se povećavaju one koje se već primjenjuju, u trgovini između Zajednice i Egipta, osim ako je ovim Sporazumom određeno drukčije.

3.   Stranke dostavljaju jedna drugoj svoje odgovarajuće stope koje se primjenjuju 1. siječnja 1999.

Članak 19.

1.   Proizvodima podrijetlom iz Egipta pri uvozu u Zajednicu ne dodjeljuje se tretman povoljniji od onog koji države članice primjenjuju među sobom.

2.   Primjena odredaba ovog Sporazuma ne dovodi u pitanje posebne odredbe za primjenu prava Zajednice na Kanarske otoke.

Članak 20.

1.   Stranke se suzdržavaju od svih mjera ili praksi unutarnje fiskalne naravi koje uspostavljaju, izravno ili neizravno, diskriminaciju između proizvoda jedne stranke i sličnih proizvoda podrijetlom iz područja druge stranke.

2.   Proizvodi koji se izvoze na područje jedne od stranaka ne mogu koristiti povrat neizravnog nacionalnog poreza koji premašuje iznos neizravnog oporezivanja koje se na njih primjenjuje bilo izravno ili neizravno.

Članak 21.

1.   Ovim se Sporazumom ne isključuje održavanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora o pograničnom prometu, osim u mjeri u kojoj se njima mijenja trgovinski režim predviđen u ovom Sporazumu.

2.   Savjetovanja između stranaka održavaju se unutar Vijeća za pridruživanje u odnosu na dogovore o uspostavi carinskih unija ili područja slobodne trgovine i, ako se to zatraži, druga važna pitanja koje se odnose na njihovu trgovinsku politiku s trećim zemljama. Posebno, u slučaju pristupanja treće zemlje Uniji, takvo se savjetovanje održava kako bi se osiguralo da se uzajamni interesi stranaka uzmu u obzir.

Članak 22.

Ako jedna od stranaka ustanovi da u trgovinskoj razmjeni s drugom strankom dolazi do dampinga u smislu odredaba članka VI. GATT-a iz 1994., ona može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. i odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

Članak 23.

Ne dovodeći u pitanje članak 34., Sporazum WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama primjenjuje se među strankama.

Sve dok se ne donesu potrebna pravila iz članka 34. stavka 2., ako bilo koja od stranaka utvrdi da se provodi subvencioniranje u trgovini s drugom strankom u smislu članaka VI. i XVI. GATT-a iz 1994., može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama i odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

Članak 24.

1.   Odredbe članka XIX. GATT-a iz 1994. i Sporazum WTO-a o zaštitnim mjerama primjenjuju se među strankama.

2.   Prije primjene zaštitnih mjera u skladu s odredbama članka XIX. GATT-a iz 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama, stranka koja namjerava primijeniti takve mjere dostavlja Odboru za pridruživanje sve važne informacije potrebne za detaljno ispitivanje situacije radi pronalaženja rješenja prihvatljivog za stranke.

Kako bi se pronašlo takvo rješenje, stranke odmah održavaju savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje. Ako, kao rezultat tih savjetovanja, stranke ne postignu dogovor unutar 30 dana od pokretanja savjetovanja o rješenju kako bi se izbjegla primjena zaštitnih mjera, stranka koja namjerava primijeniti zaštitne mjere može primijeniti odredbe članka XIX. GATT-a iz 1994. i Sporazuma WTO-a o zaštitnim mjerama.

3.   Pri izboru zaštitnih mjera sukladno ovom članku, stranke daju prednost onima koje najmanje ometaju postizanje ciljeva ovog Sporazuma.

4.   Zaštitne mjere odmah se dostavljaju Odboru za pridruživanje i predmet su periodičkih savjetovanja unutar Odbora, posebno s ciljem njihovog ukidanja čim to okolnosti dopuste.

Članak 25.

1.   Ako poštovanje odredaba članka 17. stavka 3. dovodi do:

i.

ponovnog izvoza u treću zemlju u odnosu na koju stranka izvoznica za dotični proizvod zadržava količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere s istovrsnim učinkom; ili

ii.

ozbiljne nestašice ili opasnosti nestašice proizvoda ključnog za stranku izvoznicu;

i u slučaju kada gore navedene situacije uzrokuju ili bi mogle uzrokovati značajne poteškoće za stranku izvoznicu, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s postupcima utvrđenima u stavku 2.

2.   Poteškoće koje proizlaze iz situacija iz stavka 1. podnose se na ispitivanje Odboru za pridruživanje. Odbor može donijeti bilo koju odluku, potrebnu za okončanje tih poteškoća. Ako ne donese takvu odluku u roku od 30 dana nakon što mu je predmet upućen, stranka izvoznica može primijeniti odgovarajuće mjere u vezi s izvozom dotičnog proizvoda. Te mjere ne smiju biti diskriminirajuće i uklanjaju se kada uvjeti više ne budu opravdavali njihovo zadržavanje.

Članak 26.

Ništa u ovom Sporazumu ne isključuje zabrane ili ograničenja na uvoz, izvoz ili provoz robe opravdane razlozima javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, zaštite nacionalnog blaga koje ima umjetničku, povijesnu ili arheološku vrijednost, zaštite intelektualnog vlasništva ili propisa koji se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane i ograničenja ne smiju predstavljati sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine između stranaka.

Članak 27.

Pojam „proizvoda s podrijetlom” za primjenu odredaba ove glave i načini administrativne suradnje s tim u vezi određeni su u Protokolu 4.

Članak 28.

Kombinirana nomenklatura robe primjenjuje se na razvrstavanje robe za uvoz u Zajednicu. Egipatska carinska tarifa primjenjuje se na razvrstavanje robe za uvoz u Egipat.

GLAVA III.

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I PRUŽANJE USLUGA

Članak 29.

1.   Stranke ponovno potvrđuju svoje pripadajuće obveze u okviru Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS) koji je priložen Sporazumu o osnivanju WTO-a, a posebno obvezu međusobnog dodjeljivanja tretmana najpovlaštenije nacije u uslužnim sektorima obuhvaćenim tim obvezama.

2.   U skladu s GATS-om, ovaj se tretman ne primjenjuje na:

(a)

prednosti koje je bilo koja stranka dodijelila u skladu s odredbama sporazuma kako je određeno u članku V. GATS-a ili u skladu s mjerama prihvaćenima na temelju takvog sporazuma;

(b)

ostale prednosti dodijeljene sukladno popisu izuzeća od tretmana najpovlaštenije nacije koji je bilo koja od stranaka priložila GATS-u.

Članak 30.

1.   Stranke će razmotriti proširenje područja primjene Sporazuma kako bi uključile pravo poslovnog nastana trgovačkih društava jedne stranke na području druge stranke i liberalizaciju pružanja usluga od strane trgovačkih društava jedne stranke za korisnike usluga u drugoj stranci.

2.   Vijeće za pridruživanje daje potrebne preporuke za provedbu ciljeva određenih u stavku 1.

Pri sastavljanju tih preporuka Vijeće za pridruživanje uzima u obzir iskustvo stečeno provedbom tretmana najpovlaštenije nacije koji su stranke dodijelile jedna drugoj u skladu sa svojim pripadajućim obvezama u okviru GATS-a, a posebno njegovog članka V.

3.   Ciljevi određeni u stavku 1. ovog članka podliježu prvom ispitivanju od strane Vijeća za pridruživanje najkasnije pet godina od stupanja ovog Sporazuma na snagu.

GLAVA IV.

KRETANJE KAPITALA I DRUGA GOSPODARSKA PITANJA

POGLAVLJE 1.

Plaćanja i kretanje kapitala

Članak 31.

Podložno odredbama članka 33., stranke se obvezuju odobriti sva plaćanja tekućih računa u slobodnoj konvertibilnoj valuti.

Članak 32.

1.   Zajednica i Egipat od stupanja ovog Sporazuma na snagu osiguravaju slobodno kretanje kapitala za izravna ulaganja u trgovačka društva osnovana u skladu sa zakonodavstvom zemlje domaćina te likvidaciju ili povrat tih ulaganja i sve druge dobiti koja iz tog proizlazi.

2.   Stranke održavaju savjetovanja s ciljem olakšavanja kretanja kapitala između Zajednice i Egipta i postižu njegovu potpunu liberalizaciju čim uvjeti budu ispunjeni.

Članak 33.

U slučaju kada su jedna ili više država članica Zajednice ili Egipat suočeni ili u opasnosti od suočavanja s ozbiljnim poteškoćama u vezi s platnom bilancom, Zajednica odnosno Egipat može, u skladu s uvjetima utvrđenima u okviru GATT-a i članaka VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, poduzeti mjere ograničavanja s obzirom na tekuća plaćanja ako su takve mjere nužne. Zajednica odnosno Egipat, ovisno o slučaju, odmah o tome obavješćuju drugu stranku i što je prije moguće pružaju raspored za uklanjanje tih mjera.

POGLAVLJE 2.

Tržišno natjecanje i druga gospodarska pitanja

Članak 34.

1.   Sljedeće je nespojivo s pravilnim funkcioniranjem Sporazuma u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i Egipta:

i.

svi sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje među poduzetnicima koji imaju za cilj ili posljedicu sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

ii.

zloporaba vladajućeg položaja od strane jednog ili više poduzetnika na području Zajednice ili Egipta u cjelini ili na njihovom znatnom dijelu;

iii.

svaka državna potpora koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja dajući prednost određenim poduzetnicima ili proizvodnji određene robe.

2.   Vijeće za pridruživanje unutar pet godina od stupanja ovog Sporazuma na snagu odlukom usvaja potrebna pravila za provedbu stavka 1.

Dok se ta pravila ne usvoje, primjenjuju se odredbe članka 23. u vezi provedbe stavka 1. točke iii.

3.   Svaka stranka osigurava transparentnost u području državne potpore, inter alia, godišnjim izvješćivanjem druge stranke o ukupnom iznosu i raspodjeli pružene potpore i, na zahtjev, dostavljanjem informacija o programima potpora. Na zahtjev jedne stranke, druga stranka dostavlja informacije o određenim pojedinim slučajevima državne potpore.

4.   U odnosu na poljoprivredne proizvode iz glave II. poglavlja 2., stavak 1. točka iii. ne primjenjuje se. Sporazum WTO-a o poljoprivredi i relevantne odredbe Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama primjenjuju se u odnosu na ove proizvode.

5.   Ako Zajednica ili Egipat smatraju da je određena praksa nespojiva s uvjetima stavka 1. i:

njome se provedbena pravila iz stavka 2. ne bave na odgovarajući način, ili

u nedostatku takvih pravila, i ako takva praksa ugrožava ili prijeti da će ozbiljno ugroziti interes druge stranke ili materijalno naštetiti njezinoj domaćoj industriji, uključujući uslužni sektor,

dotična stranka može poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja unutar Odbora za pridruživanje ili nakon 30 radnih dana od upućivanja na takvo savjetovanje.

U pogledu praksi koje su nespojive sa stavkom 1. točkom iii., takve odgovarajuće mjere, kada su pravila WTO-a primjenjiva na njih, mogu se donijeti jedino u skladu s postupcima i pod uvjetima utvrđenima od strane WTO-a ili bilo kojeg drugog relevantnog instrumenta, dogovorenog pod njegovim pokroviteljstvom i primjenjivog na stranke.

6.   Neovisno o suprotnim odredbama donesenima u skladu sa stavkom 2., stranke razmjenjuju informacije uzimajući u obzir ograničenja koja određuju zahtjevi profesionalne i poslovne tajne.

Članak 35.

Države članice i Egipat, postupno prilagođuju, ne dovodeći u pitanje svoje obveze prema GATT-u, sve državne monopole tržišne naravi kako bi osigurali da do kraja pete godine od stupanja ovog Sporazuma na snagu ne postoji diskriminacija u pogledu uvjeta pod kojima se roba nabavlja i stavlja na tržište između državljana država članica i Egipta. Odbor za pridruživanje bit će obaviješten o mjerama donesenima radi provedbe ovog cilja.

Članak 36.

U odnosu na javna poduzeća ili poduzeća kojima su dodijeljena posebna ili isključiva prava, Vijeće za pridruživanje osigurava da se od pete godine od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu ne donese niti zadrži bilo koja mjera koja narušava trgovinu između Zajednice i Egipta suprotno interesima stranaka. Ova odredba ne bi smjela sprečavati pravno ili stvarno provođenje posebnih zadaća dodijeljenih tim poduzećima.

Članak 37.

1.   U skladu s odredbama ovog članka i Priloga VI., stranke dodjeljuju i osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva u skladu s važećim međunarodnim normama, uključujući i učinkovita sredstva provođenja tih prava.

2.   Provedbu ovog članka i Priloga VI. stranke redovito preispituju. Ako se pojave problemi u području intelektualnog vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, na traženje bilo koje stranke obavljaju se hitna savjetovanja s ciljem postizanja uzajamno zadovoljavajućih rješenja.

Članak 38.

Stranke se slažu s ciljem postupne liberalizacije jave nabave. Vijeće za pridruživanje održava savjetovanja o provedbi tog cilja.

GLAVA V.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 39.

Ciljevi

1.   Stranke se obvezuju pojačati gospodarsku suradnju od njihovog zajedničkog interesa.

2.   Cilj je gospodarske suradnje:

poticanje provedbe općih ciljeva ovog Sporazuma,

promicanje uravnoteženih gospodarskih odnosa među strankama,

podupiranje vlastitih napora Egipta da ostvari održivi gospodarski i socijalni razvoj.

Članak 40.

Područje primjene

1.   Suradnja je ponajprije usmjerena na sektore koji trpe unutarnje poteškoće ili koji su pogođeni ukupnim postupkom liberalizacije gospodarstva Egipta, a posebno liberalizacijom trgovine između Egipta i Zajednice.

2.   Slično tome, suradnja je usmjerena na područja koja bi mogla približiti gospodarstva Zajednice i Egipta, a posebno na ona koja pospješuju rast i zapošljavanje.

3.   Suradnja potiče provedbu mjera namijenjenih razvoju suradnje unutar regije.

4.   Očuvanje okoliša i ekološke ravnoteže uzima se u obzir pri provedbi različitih sektora gospodarske suradnje za koje je važno.

5.   Stranke se mogu dogovoriti o proširenju gospodarske suradnje na druge sektore koji nisu obuhvaćeni odredbama ove glave.

Članak 41.

Metode i modaliteti

Gospodarska suradnja provodi se posebno:

(a)

redovitim gospodarskim dijalogom među strankama koji pokriva sva područja makroekonomske politike;

(b)

redovitom razmjenom informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke službenika i stručnjaka;

(c)

prenošenjem savjeta, stručnosti i osposobljavanja;

(d)

provedbom zajedničkih akcija, poput seminara i radionica;

(e)

tehničkom, administrativnom i regulatornom pomoći.

Članak 42.

Obrazovanje i osposobljavanje

Stranke surađuju s ciljem identificiranja i korištenja najučinkovitijih sredstava kako bi se značajno poboljšalo obrazovanje i strukovno osposobljavanje, posebno s obzirom na javna i privatna poduzeća, usluge povezane s trgovinom, javne administracije i tijela, tehničke agencije, tijela za normizaciju i certificiranje te druge relevantne organizacije. U tom kontekstu, pristup žena visokom obrazovanju i osposobljavanju dobit će posebnu pozornost.

Suradnja također potiče uspostavu veza između specijaliziranih tijela u Zajednici i u Egiptu te promiče razmjenu informacija i iskustava te udruživanje tehničkih resursa.

Članak 43.

Znanstvena i tehnološka suradnja

Suradnja ima za cilj:

(a)

poticanje uspostavljanja trajnih veza među znanstvenim zajednicama stranaka, posebno kroz:

pristup Egipta programima Zajednice za istraživanje i razvoj, u skladu s postojećim odredbama koje se odnose na sudjelovanje trećih zemalja,

sudjelovanje Egipta u mrežama decentralizirane suradnje,

promicanje sinergije između osposobljavanja i istraživanja;

(b)

jačanje istraživačkog kapaciteta u Egiptu;

(c)

poticanje tehnoloških inovacija, prenošenje novih tehnologija i širenje znanja i iskustva.

Članak 44.

Okoliš

1.   Suradnja je usmjerena na sprečavanje propadanja okoliša, kontrolu onečišćenja i osiguranje racionalnog korištenja prirodnih resursa kako bi se zajamčio održivi razvoj.

2.   Suradnja je posebno usmjerena na:

širenje pustinje,

kvalitetu vode Sredozemnog mora te kontrolu i sprečavanje onečišćenja mora,

upravljanje vodenim resursima,

upravljanje energijom,

gospodarenje otpadom,

salinizaciju,

okolišno upravljanje osjetljivim obalnim područjima,

utjecaj industrijskog razvoja i, posebno, sigurnost industrijskog postrojenja,

utjecaj poljoprivrede na kvalitetu tla i vode,

obrazovanje i svijest o okolišu.

Članak 45.

Industrijska suradnja

Suradnja promiče i potiče posebno:

raspravu o industrijskoj politici i konkurentnosti u otvorenom gospodarstvu,

industrijsku suradnju između gospodarskih subjekata u Zajednici i Egiptu, uključujući pristup Egipta mrežama Zajednice za uzajamno približavanje poduzetnika i mrežama stvorenima u kontekstu decentralizirane suradnje,

modernizaciju i restrukturiranje egipatske industrije,

uspostavljanje okruženja pogodnog za razvoj privatnog poduzetništva kako bi se potaknuo rast i diversifikacija industrijske proizvodnje,

prijenos tehnologije, inovacije te istraživanje i razvoj,

povećanje ljudskih potencijala,

pristup tržištu kapitala za financiranje proizvodnog ulaganja.

Članak 46.

Ulaganja i promicanje ulaganja

Suradnja je usmjerena na povećanje toka kapitala, stručnosti i tehnologije u Egipat putem, inter alia:

odgovarajućih sredstava prepoznavanja mogućnosti za ulaganje i informacijskih kanala o propisima koji se odnose na ulaganje,

pružanja informacija o europskim investicijskim režimima (poput tehničke pomoći, izravne financijske potpore, fiskalnih poticaja i osiguranja ulaganja) u vezi s vanjskim ulaganjima i povećanjem mogućnosti Egipta da ih koristi,

pravnog okvira pogodnog za ulaganje između dviju stranaka, prema potrebi sklapanjem sporazumâ između država članica i Egipta o zaštiti ulaganja te sporazumâ o sprečavanju dvostrukog oporezivanja,

ispitivanja stvaranja zajedničkih pothvata, posebno za mala i srednja poduzeća i, prema potrebi, sklapanjem sporazumâ između država članica i Egipta,

uspostavljanja mehanizama za poticanje i promicanje ulaganja.

Suradnja se može proširiti na planiranje i provedbu projekata koji dokazuju učinkovito stjecanje i korištenje osnovnih tehnologija, korištenje normi, razvoj ljudskih potencijala i stvaranje poslova na lokalnoj razini.

Članak 47.

Normizacija i ocjena sukladnosti

Stranke imaju za cilj smanjivanje razlika u normizaciji i ocjeni sukladnosti. Suradnja u ovom polju usmjerena je posebno na:

(a)

pravila na polju normizacije, mjeriteljstva, standarda kvalitete i priznavanja sukladnosti, posebno u pogledu sanitarnih i fitosanitarnih normi za poljoprivredne i prehrambene proizvode;

(b)

unapređivanje razine egipatskih tijela za ocjenu sukladnosti, s ciljem pravodobnog sklapanja sporazuma o uzajamnom priznavanju u području ocjene sukladnosti;

(c)

razvoj struktura za zaštitu intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva te za normizaciju i utvrđivanje standarda kvalitete.

Članak 48.

Usklađivanje zakona

Stranke ulažu najveće napore radi usklađivanja svojih odgovarajućih propisa kako bi olakšale provedbu ovog Sporazuma.

Članak 49.

Financijske usluge

Stranke surađuju s ciljem uzajamnog približavanja svojih normi i pravila, a posebno:

(a)

radi poticanja jačanja i restrukturiranja financijskog sektora u Egiptu;

(b)

radi poboljšanja računovodstvenih, nadzornih i regulatornih sustava bankarstva, osiguranja i ostalih dijelova financijskog sektora u Egiptu.

Članak 50.

Poljoprivreda i ribarstvo

Suradnja je usmjerena na:

(a)

modernizaciju i restrukturiranje poljoprivrede i ribarstva, uključujući: modernizaciju infrastrukture i opreme; razvoj tehnika pakiranja, skladištenja i stavljanja na tržište; poboljšanje privatnih distribucijskih kanala;

(b)

diversifikaciju proizvodnje i vanjskih tržišta, inter alia, kroz poticanje zajedničkih pothvata u poljoprivredno-poslovnom sektoru;

(c)

promicanje suradnje u veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i u tehnikama uzgoja, s ciljem olakšavanja trgovine među strankama. U tom smislu, stranke razmjenjuju informacije.

Članak 51.

Promet

Suradnja je usmjerena na:

restrukturiranje i modernizaciju infrastruktura cesta, luka i zračnih luka, povezanih s glavnim transeuropskim linijama komunikacije od zajedničkog interesa,

uspostavu i provedbu operativnih standarda usporedivih s onima koji prevladavaju u Zajednici,

unapređivanje tehničke opreme za cestovni/željeznički promet, kontejnerski promet i pretovar,

poboljšanje upravljanja zračnih luka, željeznica i kontrole zračnog prometa, uključujući suradnju između relevantnih nacionalnih tijela,

poboljšanje navigacijske pomoći.

Članak 52.

Informacijsko društvo i telekomunikacije

Stranke priznaju da informacijske i telekomunikacijske tehnologije predstavljaju ključni element modernog društva, ključne su za gospodarski i socijalni razvoj i temeljni su kamen informacijskog društva u nastajanju.

Aktivnosti suradnje između stranaka u ovom području usmjerene su na:

dijalog o pitanjima koja se odnose na različite aspekte informacijskog društva, uključujući telekomunikacijske politike,

razmjenu informacija i moguću tehničku pomoć u vezi s regulatornim pitanjima, normizacijom, ispitivanjem sukladnosti i certificiranjem u odnosu na informacijske tehnologije i telekomunikacije,

širenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i poboljšanje novih primjena u tim područjima,

provedbu zajedničkih projekata za istraživanje, tehnički razvoj ili industrijsku primjenu u informacijskim tehnologijama, komunikaciji, telematici i informacijskom društvu,

sudjelovanje egipatskih organizacija u pilot-projektima i europskim programima unutar uspostavljenih okvira,

međupovezanost mreža i interoperabilnost telematskih usluga u Zajednici i Egiptu.

Članak 53.

Energetika

Prioritetna područja suradnje su:

promicanje obnovljivih energija,

promicanje štednje energije i energetske učinkovitosti,

primijenjeno istraživanje u pogledu mreža s bazama podataka u gospodarskim i društvenim sektorima, a posebno mreža koje povezuju operatore Zajednice i Egipta,

potpora u modernizaciji i razvoju energetskih mreža i njihovom povezivanju s mrežama Europske zajednice.

Članak 54.

Turizam

Prioriteti suradnje su:

promicanje ulaganja u turizam,

poboljšanje poznavanja turističke industrije i osiguranje veće dosljednosti politika koje utječu na turizam,

promicanje dobrog sezonskog širenja turizma,

promicanje suradnje među regijama i gradovima susjednih zemalja,

isticanje važnosti kulturnog nasljeđa za turizam,

osiguranje prikladnog održavanja uzajamnog djelovanja turizma i okoliša,

podizanje konkurentnosti turizma kroz potporu većeg profesionalizma.

Članak 55.

Carina

1.   Stranke razvijaju carinsku suradnju kako bi osigurale poštovanje odredaba o trgovini. Suradnja je posebno usmjerena na:

(a)

pojednostavljenje kontrola i postupaka koji se odnose na carinjenje robe;

(b)

uvođenje jedinstvene carinske deklaracije i sustava koji povezuje provozne režime Zajednice i Egipta.

2.   Ne dovodeći u pitanje ostale oblike suradnje predviđene u ovom Sporazumu, osobito za borbu protiv droge i pranja novca, administracije stranaka pružaju uzajamnu pomoć u skladu s odredbama Protokola 5.

Članak 56.

Suradnja u području statistike

Glavni cilj suradnje u ovom području je usklađivanje metodologije u svrhu stvaranja pouzdane osnove za uporabu statistike u svim područjima koja su obuhvaćena ovim Sporazumom i na raspolaganju su za uspostavljanje statistike.

Članak 57.

Pranje novca

1.   Stranke posebno surađuju s ciljem sprečavanja korištenja svojih financijskih sustava za pranje prihoda koji proizlaze iz kriminalnih aktivnosti općenito, a posebno trgovine drogom.

2.   Suradnja u ovom području posebno uključuje tehničku i administrativnu pomoć s ciljem uspostavljanja učinkovitih normi koje se odnose na borbu protiv pranja novca u skladu s međunarodnim normama.

Članak 58.

Borba protiv droge

1.   Stranke surađuju posebno s ciljem:

poboljšanja učinkovitosti politika i mjera za suzbijanje opskrbe i nedozvoljenog prometa opojnim drogama i psihotropnim tvarima te smanjenje zloporabe tih proizvoda,

poticanja zajedničkog pristupa smanjenju potražnje.

2.   Stranke zajednički odlučuju, u skladu sa svojim odgovarajućim zakonodavstvom, o metodama strategije i suradnje prikladnima za postizanje tih ciljeva. Njihove aktivnosti, osim zajedničkog djelovanja, predmetom su savjetovanja i bliske koordinacije.

Relevantna vladina i nevladina sektorska tijela, u skladu s vlastitim ovlastima, u suradnji s nadležnim tijelima Egipta, Zajednice i njezinih država članica, mogu sudjelovati u tim aktivnostima.

3.   Suradnja ima oblik razmjene informacija i, ako je potrebno, zajedničkih aktivnosti u vezi s:

uspostavom ili proširenjem socijalnih i zdravstvenih ustanova i informativnih centara za liječenje i rehabilitaciju ovisnika o drogama,

provedbom projekata u području prevencije, osposobljavanja i epidemiološkog istraživanja,

uspostavom učinkovitih normi u odnosu na sprečavanje zlouporabe prekursora i drugih bitnih tvari koje se koriste za nezakonitu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari, u skladu s međunarodnim normama.

Članak 59.

Borba protiv terorizma

U skladu s međunarodnim konvencijama i njihovim odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvima, stranke surađuju u ovom području i posebno su usmjerene na:

razmjenu informacija o sredstvima i metodama koje se koriste u borbi protiv terorizma,

razmjenu iskustava u pogledu sprečavanja terorizma,

zajedničko istraživanje i studije u području sprečavanja terorizma.

Članak 60.

Regionalna suradnja

Regionalna suradnja usmjerena je na:

razvoj gospodarskih infrastruktura,

znanstveno i tehnološko istraživanje,

intraregionalnu trgovinu,

carinska pitanja,

kulturna pitanja,

pitanja okoliša.

Članak 61.

Zaštita potrošača

Suradnja u ovom području usmjerena je na usklađivanje programa zaštite potrošača u Europskoj zajednici i Egiptu i treba, u mjeri u kojoj je to moguće, uključivati:

povećanje usklađenosti zakonodavstava u području zaštite potrošača kako bi se izbjegle trgovinske prepreke,

uspostavljanje i razvoj sustava međusobnog obavješćivanja o opasnoj hrani i industrijskim proizvodima i njihovo povezivanje (sustavi brzog uzbunjivanja),

razmjenu informacija i stručnjaka,

organiziranje programa osposobljavanja i pružanje tehničke pomoći.

GLAVA VI.

POGLAVLJE 1.

Dijalog i suradnja na socijalnim pitanjima

Članak 62.

Stranke ponovno potvrđuju važnost koju pridaju pravednom postupanju sa svojim radnicima koji zakonito borave i zaposleni su na području druge stranke. Države članice i Egipat, na zahtjev bilo koga od njih, suglasni su s pokrenuti razgovore o uzajamnim bilateralnim sporazumima u vezi s uvjetima rada i pravima socijalne sigurnosti egipatskih radnika i radnika država članica koji zakonito borave i zaposleni su na njihovim područjima.

Članak 63.

1.   Stranke održavaju redoviti dijalog o socijalnim pitanjima od njihova interesa.

2.   Taj dijalog koristi se za pronalaženje načina za postizanje napretka u području kretanja radnika i jednakog postupanja i socijalne integracije egipatskih državljana i državljana Zajednice koji zakonito borave na područjima njihovih zemalja domaćina.

3.   Dijalog posebno obuhvaća sva pitanja koja se odnose na:

(a)

životne i radne uvjete zajednica migranata;

(b)

migraciju;

(c)

nezakonitu migraciju;

(d)

mjere za poticanje jednakog postupanja s egipatskim državljanima i državljanima Zajednice, uzajamno poznavanje kultura i civilizacija, produbljivanje tolerancije i uklanjanje diskriminacije.

Članak 64.

Dijalog o socijalnim pitanjima provodi se u skladu s istim postupcima poput onih predviđenih u glavi I. ovog Sporazuma.

Članak 65.

S ciljem učvršćivanja suradnje među strankama u području socijalnih pitanja, provode se projekti i programi u svim područjima od njihovog interesa.

Prioritet se daje:

(a)

smanjenju migratornih pritisaka, posebno poboljšanjem životnih uvjeta, stvaranjem poslova, djelatnosti koje stvaraju dohodak i razvijanjem osposobljavanja u područjima iz kojih useljenici dolaze;

(b)

promicanju uloge žena u gospodarskom i socijalnom razvoju;

(c)

podupiranju i razvoju programa planiranja obitelji u Egiptu i programa zaštite majki i djece;

(d)

poboljšanju sustava socijalne zaštite;

(e)

poboljšanju sustava zdravstvene zaštite;

(f)

poboljšanju životnih uvjeta u siromašnim područjima;

(g)

provedbi i financiranju programa razmjene i rekreacije za miješane skupine mladih Egipćana i Europljana koji borave u državama članicama, s ciljem promicanja međusobnog poznavanja njihovih kultura i jačanja tolerancije.

Članak 66.

Programi suradnje mogu se provoditi u suradnji s državama članicama i relevantnim međunarodnim organizacijama.

Članak 67.

Vijeće za pridruživanje osniva radnu skupinu najkasniju na kraju prve godine od stupanja ovog Sporazuma na snagu. Odgovorna je za stalnu i redovitu procjenu provedbe poglavlja od 1. do 3.

POGLAVLJE 2.

Suradnja radi sprečavanja i kontrole nezakonite imigracije i druga konzularna pitanja

Članak 68.

Stranke se slažu da će surađivati radi sprečavanja i kontrole nezakonite imigracije. U tu svrhu:

svaka država članica slaže se da će ponovno prihvatiti svakog svojeg državljanina nezakonito prisutnog na državnom području Egipta, na zahtjev Egipta i bez dodatnih formalnosti nakon što su te osobe pozitivno identificirane kao takve,

Egipat se slaže da će ponovno prihvatiti svakog svojeg državljanina nezakonito prisutnog na državnom području države članice, na zahtjev te države članice i bez dodatnih formalnosti nakon što su te osobe pozitivno identificirane kao takve.

Države članice i Egipat također osiguravaju svojim državljanima odgovarajuće osobne isprave u te svrhe.

U pogledu država članica Europske unije, obveze iz ovog članka primjenjuju se jedino s obzirom na one osobe koje se smatraju njihovim državljanima za potrebe Zajednice.

U pogledu Egipta, obveze iz ovog članka primjenjuju se jedino s obzirom na one osobe koje se smatraju državljanima Egipta u skladu s egipatskim pravnim sustavom i svim relevantnim zakonima koji se odnose na državljanstvo.

Članak 69.

Nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu stranke, na zahtjev bilo koje od njih, pregovaraju i sklapaju bilateralne sporazume jedna s drugom, uređujući posebne obveze za ponovni prihvat svojih državljana. Ti sporazumi također obuhvaćaju, ako bilo koja stranka to smatra nužnim, dogovore o ponovnom prihvatu državljana trećih zemalja. Takvi sporazumi uređuju pojedinosti o kategorijama osoba obuhvaćenih tim dogovorima kao i modalitete njihovog ponovnog prihvata.

Egiptu će se pružiti prikladna financijska i tehnička pomoć za provedbu tih sporazuma.

Članak 70.

Vijeće za pridruživanje ispituje koji se drugi zajednički napori mogu poduzeti radi sprečavanja i kontrole nezakonite imigracije kao i postupanja s drugim konzularnim pitanjima.

POGLAVLJE 3.

Suradnja u kulturnim pitanjima, audiovizualnim medijima i informiranju

Članak 71.

1.   Stranke se slažu da će promicati kulturnu suradnju u područjima od zajedničkog interesa i u duhu međusobnog poštovanja kultura. Uspostavljaju održivi kulturni dijalog. Ovom suradnjom promiče se posebno:

očuvanje i obnavljanje povijesnog i kulturnog nasljeđa (poput spomenika, lokaliteta, predmeta, rijetkih knjiga i rukopisa),

razmjenu umjetničkih izložbi, glumačkih družina, umjetnika, književnika, intelektualaca i kulturnih događaja,

prijevode,

osposobljavanje osoba koje rade u području kulture.

2.   Suradnjom u području audiovizualnih medija nastoji se poticati suradnju u područjima poput koprodukcije i osposobljavanja. Stranke traže načine kako bi potaknule sudjelovanje Egipta u inicijativama Zajednice u ovom sektoru.

3.   Stranke su suglasne da se postojeći kulturni programi Zajednice i jedne ili više država članica i daljnje aktivnosti u interesu obiju strana mogu proširiti na Egipat.

4.   Stranke, nadalje, rade na promicanju kulturne suradnje komercijalne prirode, posebno kroz zajedničke projekte (proizvodnju, ulaganje i stavljanje na tržište), osposobljavanje i razmjenu informacija.

5.   Stranke pri određivanju projekata i programa suradnje i zajedničkih aktivnosti posebnu pozornost posvećuju mladima, samoizražavanju, pitanjima očuvanja baštine, širenju kulture i komunikacijskim vještinama uz korištenje pisanih i audiovizualnih medija.

6.   Suradnja se provodi posebno kroz:

redoviti dijalog među strankama,

redovitu razmjenu informacija i ideja u svim sektorima suradnje, uključujući sastanke službenika i stručnjaka,

prenošenje savjeta i stručnosti i mjere osposobljavanja,

provedbu zajedničkih akcija, poput seminara i radionica,

tehničku, administrativnu i regulatornu pomoć,

širenje informacija o inicijativama suradnje.

GLAVA VII.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 72.

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma, paket financijske suradnje stavlja se na raspolaganje Egiptu u skladu s odgovarajućim postupcima i potrebnim financijskim resursima.

Financijska suradnja usmjerena je na:

promicanje reformi namijenjenih modernizaciji gospodarstva,

unapređivanje gospodarske infrastrukture,

promicanje privatnog ulaganja i aktivnosti koje stvaraju poslove,

reagiranje na gospodarske posljedice koje za Egipat ima postupno uvođenje područja slobodne trgovine, posebno unapređenjem i restrukturiranjem industrije i povećanjem izvozne mogućnosti Egipta,

popratne mjere za politike koje se provode u socijalnom sektoru,

promicanje kapaciteta i sposobnosti Egipta u području zaštite prava intelektualnog vlasništva,

prema potrebi, dopunske mjere za provedbu bilateralnih sporazuma kako bi se spriječila i kontrolirala nezakonita imigracija,

popratne mjere za uspostavu i provedbu zakonodavstva u području tržišnog natjecanja.

Članak 73.

Kako bi osigurale usvajanje usklađenog pristupa za sve iznimne makroekonomske i financijske probleme koji mogu nastati kao rezultat provedbe ovog Sporazuma, stranke koriste redoviti gospodarski dijalog predviđen u glavi V. kako bi posvetile osobitu pozornost praćenju trgovinskih i financijskih trendova u odnosima između Zajednice i Egipta.

GLAVA VIII.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Ovim se osniva Vijeće za pridruživanje koje se sastaje na ministarskoj razini jednom godišnje i kada okolnosti to zahtijevaju, na inicijativu njegovog predsjednika i u skladu s uvjetima utvrđenima u njegovom poslovniku.

Ispituje sva važna pitanja koja proizlaze unutar okvira ovog Sporazuma i bilo koja druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 75.

1.   Vijeće za pridruživanje čine članovi Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i članovi Vlade Egipta, s druge strane.

2.   Članovi Vijeća za pridruživanje mogu se dogovoriti da budu zastupani u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

3.   Vijeće za pridruživanje donosi svoj poslovnik.

4.   Vijećem za pridruživanje predsjedavaju naizmjence član Vijeća Europske unije i član Vlade Egipta, u skladu s odredbama utvrđenima u njegovom poslovniku.

Članak 76.

Vijeće za pridruživanje, s ciljem ostvarenja ciljeva ovog Sporazuma, ovlašteno je donositi odluke u slučajevima koji su u njemu predviđeni.

Donesene odluke obvezujuće su za stranke, koje donose mjere potrebne za njihovu provedbu. Vijeće za pridruživanje također može dati odgovarajuće preporuke.

Vijeće za pridruživanje sastavlja svoje odluke i preporuke na temelju dogovora između dviju stranaka.

Članak 77.

1.   Podložno ovlastima Vijeća za pridruživanje, ovim se osniva Odbor za pridruživanje koji je zadužen za provedbu Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može, u cijelosti ili djelomično, prenijeti bilo koju od svojih ovlasti na Odbor za pridruživanje.

Članak 78.

1.   Odbor za pridruživanje, koji se sastaje na razini službenika, čine predstavnici članova Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica, s jedne strane, i predstavnici Vlade Egipta, s druge strane.

2.   Odbor za pridruživanje donosi svoj poslovnik.

3.   Odborom za pridruživanje predsjedavaju naizmjence predstavnik Predsjedništva Vijeća Europske unije i predstavnik Vlade Egipta.

Članak 79.

1.   Odbor za pridruživanje ovlašten je donositi odluke za upravljanje Sporazumom, kao i u područjima za koje je Vijeće za pridruživanje na njega prenijelo svoje ovlasti.

2.   Odbor za pridruživanje sastavlja svoje odluke i preporuke na temelju dogovora između dviju stranaka. Te su odluke obvezujuće za stranke, koje donose mjere potrebne za provedbu donesenih odluka.

Članak 80.

Vijeće za pridruživanje može donijeti odluku o osnivanju bilo koje radne skupine ili tijela potrebnog za provedbu ovog Sporazuma. Ono određuje nadležnosti svake takve radne skupine ili tijela koje mu je podređeno.

Članak 81.

Vijeće za pridruživanje poduzima sve prikladne mjere kako bi olakšalo suradnju i kontakte između Europskog parlamenta i egipatske Narodne skupštine.

Članak 82.

1.   Svaka stranka može Vijeću za pridruživanje uputiti svaki spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma.

2.   Vijeće za pridruživanje može riješiti spor odlukom.

3.   Svaka stranka obvezna je poduzeti mjere potrebne za provedbu odluke iz stavka 2.

4.   U slučaju da nije moguće riješiti spor u skladu sa stavkom 2., bilo koja stranka može obavijestiti drugu stranku o imenovanju arbitra; druga stranka mora tada imenovati drugog arbitra unutar dva mjeseca. Za potrebe primjene ovog postupka, Zajednica i države članice smatraju se jednom strankom u sporu.

Vijeće za pridruživanje određuje trećeg arbitra.

Odluke arbitara donose se većinom glasova.

Svaka stranka u sporu mora poduzeti mjere potrebne za provedbu odluke arbitara.

Članak 83.

Ništa u ovom Sporazumu ne sprečava stranku u poduzimanju mjera:

(a)

koje smatra nužnima za sprečavanje objavljivanja informacija protivno njezinim ključnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom ili na istraživanje, razvoj i proizvodnju nužnu za obrambene svrhe, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u odnosu na proizvode koji nisu namijenjeni izričito u vojne svrhe;

(c)

koje smatra ključnima za vlastitu sigurnost u slučaju ozbiljnih unutarnjih poremećaja koji utječu na očuvanje javnog poretka, u vrijeme rata ili ozbiljnih međunarodnih napetosti koje predstavljaju ratnu prijetnju ili radi ispunjavanja obveza prihvaćenih radi očuvanja mira i međunarodne sigurnosti.

Članak 84.

U područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje bilo koje posebne odredbe sadržane u njemu:

režimi koje primjenjuje Egipat u odnosu na Zajednicu ne smiju imati za posljedicu diskriminaciju među državama članicama, njihovim državljanima ili njihovim trgovačkim društvima ili poduzećima,

režimi koje primjenjuje Zajednica u odnosu na Egipat ne smiju imati za posljedicu diskriminaciju među egipatskim državljanima ili njegovim trgovačkim društvima ili poduzećima.

Članak 85.

U pogledu izravnog oporezivanja, ništa u ovom Sporazumu nema za posljedicu:

proširenje fiskalnih prednosti koje bilo koja stranka dodjeljuje na temelju nekog međunarodnog sporazuma ili dogovora koji je za nju obvezujući,

sprečavanje donošenja ili primjene, od strane bilo koje stranke, bilo koje mjere koja za cilj ima sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza,

protivljenje pravu bilo koje stranke da primijeni odgovarajuće odredbe svojeg poreznog zakonodavstva na porezne obveznike koji nisu u jednakoj situaciji, a posebno u odnosu na njihovo mjesto boravišta.

Članak 86.

1.   Stranke poduzimaju sve opće i posebne mjere potrebne za ispunjenje njihovih obveza u skladu s ovim Sporazumom. Brinu se za to da se ostvare ciljevi određeni u ovom Sporazumu.

2.   Ako bilo koja stranka smatra da druga stranka nije ispunila neku obvezu na temelju ovog Sporazuma, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u slučajevima materijalne povrede ovog Sporazuma od strane druge stranke, Vijeću za pridruživanje dostavlja sve relevantne podatke potrebne za temeljito preispitivanje situacije s ciljem pronalaska rješenja koje je prihvatljivo za stranke.

Materijalnu povredu ovog Sporazuma čini povreda ovog Sporazuma koje nije sankcionirana općim pravilima međunarodnog prava ili ozbiljno kršenje ključnog elementa ovog Sporazuma, što stvara okolinu koja nije pogodna za savjetovanja ili kada bi odgađanje bilo štetno za ciljeve ovog Sporazuma.

3.   Pri odabiru odgovarajućih mjera iz stavka 2., prednost se mora dati onima koje najmanje ometaju funkcioniranje ovog Sporazuma. Stranke su također suglasne da se te mjere poduzimaju u skladu s međunarodnim pravom i da su proporcionalne kršenju.

O mjerama se odmah obavješćuje Vijeće za pridruživanje i predmet su savjetovanja unutar Vijeća za pridruživanje ako to zatraži druga stranka. Ako jedna stranka poduzme mjere zbog materijalne povrede ovog Sporazuma iz stavka 2., druga stranka može se pozvati na postupak za rješavanje sporova.

Članak 87.

Protokoli od 1. do 5. i prilozi od I. do VI. čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 88.

Za potrebe ovog Sporazuma, izraz „stranke” znači Egipat, s jedne strane, i Zajednica ili države članice ili Zajednica i države članice u skladu s njihovim pripadajućim ovlastima, s druge strane.

Članak 89.

Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vrijeme.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum slanjem obavijesti o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje se primjenjivati šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 90.

Ovaj Sporazum primjenjuje se, s jedne strane, na područjima gdje se primjenjuju Ugovor o osnivanju Europske zajednice i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik te pod uvjetima utvrđenima u tim Ugovorima i, s druge strane, na državnom području Egipta.

Članak 91.

Ovaj Sporazum sastavljen je u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i arapskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova je jednako vjerodostojan.

Članak 92.

1.   Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada stranke obavijeste jedna drugu da su postupci iz prvog podstavka završeni.

2.   Stupanjem na snagu, ovaj Sporazum zamjenjuje Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Egipta te Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Egipta, potpisane u Bruxellesu 18. siječnja 1977.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil uno.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og et.

Geschehen zu Luxemburg a fünfundzwanzigsten Juni zweitausendundeins.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and one.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille un.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilauno.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizendeneen.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e um.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundraett.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαïκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image


POPIS PRILOGA I PROTOKOLA

Prilog I.:

Popis poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji su obuhvaćeni poglavljima od 25. do 97. Harmoniziranog sustava iz članaka 7. i 12.

Prilog II.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se primjenjuju, pri uvozu u Egipat, rasporedi ukidanja carina iz članka 9. stavka 1.

Prilog III.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se primjenjuju, pri uvozu u Egipat, rasporedi ukidanja carina iz članka 9. stavka 2.

Prilog IV.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se primjenjuju, pri uvozu u Egipat, rasporedi ukidanja carina iz članka 9. stavka 3.

Prilog V.:

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice iz članka 9. stavka 4.

Prilog VI.:

Prava intelektualnog vlasništva iz članka 37.

Protokol 1.:

Režimi koji se primjenjuju na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Egipta.

Protokol 2.:

Režimi koji se primjenjuju na uvoz u Egipat poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice.

Protokol 3.:

Režimi koji se primjenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode.

Protokol 4.:

Definicija pojma „proizvod s podrijetlom” i načini administrativne suradnje.

Protokol 5.:

Uzajamna pomoć administrativnih tijela u carinskim pitanjima.

PRILOG I.

Popis poljoprivrednih i prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji su obuhvaćeni poglavljima od 25. do 97. Harmoniziranog sustava iz članaka 7. i 12.

oznaka HS

2905 43

(manitol)

oznaka HS

2905 44

(sorbitol)

oznaka HS

2905 45

(glicerol)

tarifni broj HS

3301

(eterična ulja)

oznaka HS

3302 10

(mirisne tvari)

tarifni brojevi HS

od 3501 do 3505

(bjelančevinaste supstance, modificirani škrobovi, ljepila)

oznaka HS

3809 10

(sredstva za doradu)

tarifni broj HS

3823

(industrijske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije, industrijski masni alkoholi)

oznaka HS

3824 60

(sorbitol n.e.p.)

tarifni brojevi HS

od 4101 do 4103

(krzno i koža)

tarifni broj HS

4301

(sirova krzna)

tarifni brojevi HS

od 5001 do 5003

(sirova svila i svileni otpaci)

tarifni brojevi HS

od 5101 do 5103

(vuna i životinjska dlaka)

tarifni brojevi HS

od 5201 do 5203

(sirovi pamuk, otpad i grebenani ili češljani pamuk)

tarifni broj HS

5301

(sirovi lan)

tarifni broj HS

5302

(sirova konoplja)

PRILOG II.

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se primjenjuju, pri uvozu u Egipat, rasporedi ukidanja carina iz članka 9. stavka 1.

 

2501001

 

2502000

 

2503100

 

2503900

 

2504100

 

2504900

 

2505109

 

2505909

 

2506100

 

2506210

 

2506290

 

2507000

 

2508100

 

2508200

 

2508300

 

2508400

 

2508500

 

2508600

 

2508700

 

2509000

 

2511100

 

2511200

 

2512000

 

2513110

 

2513190

 

2513210

 

2513290

 

2514000

 

2517100

 

2517200

 

2517300

 

2517411

 

2517491

 

2518100

 

2518200

 

2518300

 

2519100

 

2519900

 

2520201

 

521000

 

2522100

 

2522200

 

2522300

 

2524000

 

2525100

 

2525200

 

2525300

 

2526201

 

2527000

 

2528100

 

2528900

 

2529100

 

2529210

 

2529220

 

2529300

 

2530100

 

2530200

 

2530400

 

2530909

 

2601110

 

2601120

 

2601200

 

2602000

 

2603000

 

2604000

 

2605000

 

2606000

 

2607000

 

2608000

 

2609000

 

2610000

 

2611000

 

2612100

 

2612200

 

2613100

 

2613900

 

2614000

 

2615100

 

2615900

 

2616100

 

2616900

 

2617100

 

2617900

 

2618000

 

2619000

 

2620110

 

2620190

 

2620200

 

2620300

 

2620400

 

2620500

 

2620900

 

2621000

 

2701110

 

2701120

 

2701190

 

2701200

 

2702100

 

2702200

 

2703000

 

2709000

 

2710001

 

2710002

 

2711110

 

2711120

 

2711139

 

2711140

 

2711190

 

2711210

 

2711290

 

2712100

 

2712200

 

2712900

 

2713110

 

2713120

 

2713200

 

2713900

 

2714100

 

2714900

 

2715000

 

2716000

 

2801200

 

2801300

 

2802000

 

2804210

 

2804290

 

2804500

 

2804610

 

2804690

 

2804700

 

2804800

 

2804900

 

2805110

 

2805190

 

2805210

 

2805220

 

2805300

 

2805400

 

2809100

 

2809201

 

2810001

 

2812100

 

2812900

 

2813100

 

2813900

 

2814100

 

2814200

 

2815200

 

2815300

 

2816100

 

2816200

 

2816300

 

2817000

 

2818100

 

2818200

 

2818300

 

2819100

 

2819900

 

2820100

 

2820900

 

2821100

 

2821200

 

2822000

 

2823000

 

2825101

 

2825109

 

2825200

 

2825300

 

2825400

 

2825500

 

2825600

 

2825700

 

2825800

 

2825900

 

2826110

 

2826120

 

2826190

 

2826200

 

2826300

 

2826900

 

2827100

 

2827200

 

2827310

 

2827320

 

2827330

 

2827340

 

2827350

 

2827360

 

2827370

 

2827380

 

2827390

 

2827410

 

2827490

 

2827510

 

2827590

 

2827600

 

2828909

 

2829110

 

2829199

 

2829900

 

2830100

 

2830200

 

2830300

 

2830900

 

2831100

 

2831900

 

2832100

 

2832200

 

2832300

 

2833210

 

2833220

 

2833230

 

2833240

 

2833250

 

2833260

 

2833270

 

2833290

 

2833300

 

2833400

 

2834100

 

2834210

 

2834220

 

2834290

 

2835000

 

2835210

 

2835220

 

2835230

 

2835240

 

2835250

 

2835260

 

2835290

 

2835310

 

2835390

 

2836100

 

2836201

 

2836301

 

2836401

 

2836409

 

2836500

 

2836600

 

2836700

 

2836910

 

2836920

 

2836930

 

2836990

 

2837110

 

2837190

 

2837200

 

2838000

 

2839000

 

2839190

 

2839200

 

2839900

 

2840110

 

2840190

 

2840200

 

2840300

 

2841100

 

2841200

 

2841300

 

2841400

 

2841500

 

2841600

 

2841700

 

2841800

 

2841900

 

2842100

 

2842900

 

2843100

 

2843210

 

2843290

 

2843300

 

2843900

 

2844101

 

2844109

 

2844200

 

2844300

 

2844400

 

2844500

 

2845100

 

2845900

 

2846100

 

2846900

 

2847000

 

2848100

 

2848900

 

2849100

 

2849200

 

2849900

 

2850000

 

2851000

 

2901109

 

2901210

 

2901220

 

2901230

 

2901240

 

2901290

 

2901299

 

2902110

 

2902190

 

2902300

 

2902410

 

2902420

 

2902430

 

902440

 

2902500

 

2902600

 

2902700

 

2902900

 

2902909

 

2903110

 

2903120

 

2903130

 

2903140

 

2903150

 

2903160

 

2903190

 

2903210

 

2903220

 

2903230

 

2903290

 

2903300

 

2903400

 

2903510

 

2903590

 

2903610

 

2903620

 

2903690

 

2904100

 

2904200

 

2904201

 

2904209

 

2904900

 

2905110

 

2905120

 

2905130

 

2905140

 

2905150

 

2905160

 

2905170

 

2905190

 

2905210

 

2905220

 

2905290

 

2905310

 

2905320

 

2905390

 

2905410

 

2905420

 

2905490

 

2905500

 

2906110

 

2906120

 

2906130

 

2906140

 

2906190

 

2906210

 

2906290

 

2907110

 

2907120

 

2907130

 

2907140

 

2907150

 

2907190

 

2907210

 

2907220

 

2907230

 

2907290

 

2907300

 

2908100

 

2908200

 

2908900

 

2909110

 

2909190

 

2909200

 

2909300

 

2909410

 

2909420

 

2909430

 

2909440

 

2909490

 

2909500

 

2909600

 

2910100

 

2910200

 

2910300

 

2910900

 

2911000

 

2912110

 

2912120

 

2912130

 

2912190

 

2912210

 

2912290

 

2912300

 

2912410

 

2912420

 

2912490

 

2912500

 

2913000

 

2914110

 

2914120

 

2914130

 

2914190

 

2914210

 

2914220

 

2914230

 

2914290

 

2914300

 

2914410

 

2914490

 

2914500

 

2914600

 

2914690

 

2914700

 

2915110

 

2915120

 

2915130

 

2915211

 

2915220

 

2915230

 

2915240

 

2915290

 

2915310

 

2915320

 

2915330

 

2915340

 

2915350

 

2915390

 

2915400

 

2915500

 

2915600

 

2915700

 

2915901

 

2915909

 

2916110

 

2916120

 

2916130

 

2916140

 

2916150

 

2916190

 

2916200

 

2916310

 

2916320

 

2916330

 

2916390

 

2917110

 

2917120

 

2917130

 

2917140

 

2917190

 

2917200

 

2917310

 

2917320

 

2917330

 

2917340

 

2917350

 

917360

 

2917370

 

2917390

 

2918110

 

2918120

 

2918130

 

2918140

 

2918150

 

2918160

 

2918170

 

2918190

 

2918210

 

2918220

 

2918230

 

2918290

 

2918300

 

2918900

 

2919000

 

2920100

 

2920900

 

2921110

 

2921120

 

2921190

 

2921210

 

2921220

 

2921290

 

2921300

 

2921410

 

2921420

 

2921430

 

2921440

 

2921450

 

2921490

 

2921510

 

2921590

 

2922110

 

2922120

 

2922130

 

2922190

 

2922210

 

2922220

 

2922300

 

2922410

 

2922420

 

2922490

 

2922500

 

2923100

 

2923200

 

2923900

 

2924100

 

2924210

 

2924291

 

2924299

 

2925110

 

2925190

 

2925200

 

2926100

 

2926200

 

2926900

 

2927000

 

2928000

 

2929100

 

2929900

 

2930100

 

2930200

 

2930300

 

2930400

 

2930900

 

2931000

 

2932110

 

2932120

 

2932130

 

2932190

 

2932210

 

2932290

 

2932900

 

2933110

 

2933190

 

2933210

 

2933290

 

2933310

 

2933390

 

2933400

 

2933510

 

2933590

 

2933610

 

2933690

 

2933710

 

2933790

 

2933900

 

2934100

 

2934200

 

2934300

 

2934900

 

2935000

 

2936100

 

2936210

 

2936220

 

2936230

 

2936240

 

2936250

 

2936260

 

2936270

 

2936280

 

2936290

 

2936900

 

2937100

 

2937210

 

2937220

 

2937290

 

2937910

 

2937920

 

2937990

 

2938100

 

2938900

 

2939100

 

2939210

 

2939290

 

2939300

 

2939400

 

2939500

 

2939600

 

2939700

 

2939909

 

2940000

 

2941100

 

2941200

 

2941300

 

2941400

 

2941500

 

941900

 

2942000

 

3001100

 

3001200

 

3001900

 

3002100

 

3002200

 

3002310

 

3002390

 

3002901

 

3002909

 

3003310

 

3003901

 

3004310

 

3004901

 

3006109

 

3006200

 

3006300

 

3006400

 

3006600

 

3101000

 

3102210

 

3104100

 

3104200

 

3104300

 

3104900

 

3105100

 

3105200

 

3105300

 

3105400

 

3105510

 

3105590

 

3105600

 

3105900

 

3201100

 

3201200

 

3201300

 

3201900

 

3202100

 

3202900

 

3203000

 

3205000

 

3211001

 

3212100

 

3214101

 

3401202

 

3402119

 

3402129

 

3402139

 

3402199

 

3403119

 

3403199

 

3403919

 

3403999

 

3404100

 

3404200

 

3404909

 

3407001

 

3507100

 

3507900

 

3701100

 

3701302

 

3701992

 

3702100

 

3702511

 

3702521

 

3702522

 

3702551

 

3702559

 

3702561

 

3702911

 

3702921

 

3702922

 

3702941

 

3702951

 

3703101

 

3703201

 

3703901

 

3801100

 

3801200

 

3801300

 

3801900

 

3802100

 

3802900

 

3803000

 

3804000

 

3805100

 

3805200

 

3805900

 

3806100

 

3806200

 

3806300

 

3806900

 

3807001

 

3807009

 

3809910

 

3809920

 

3809930

 

3809990

 

3810100

 

3810900

 

3811119

 

3811199

 

3811219

 

3811299

 

3811909

 

3812100

 

3812200

 

3812300

 

3813000

 

3814000

 

3815110

 

3815120

 

3815190

 

3815900

 

3816000

 

3817100

 

3817200

 

3818000

 

3819000

 

3820000

 

3821000

 

3822000

 

3822600

 

3901100

 

3901200

 

3901300

 

3901901

 

3901909

 

3902100

 

3902200

 

3902300

 

3902900

 

3903110

 

3903190

 

3903200

 

3903300

 

3903900

 

3904101

 

3904300

 

3904400

 

3904500

 

3904610

 

3904690

 

3904900

 

3905110

 

3905190

 

3905900

 

3906100

 

3906900

 

3907100

 

3907200

 

3907300

 

3907400

 

3907501

 

3907509

 

3907600

 

3907910

 

3907990

 

3908100

 

3908900

 

3909100

 

3909200

 

3909300

 

3909409

 

3909500

 

3910000

 

3911100

 

911900

 

3912110

 

3912120

 

3912209

 

3912310

 

3912390

 

3912900

 

3913100

 

3913900

 

3914000

 

3915100

 

3915200

 

3915300

 

3915900

 

3917101

 

3920101

 

3921901

 

3923301

 

3923501

 

3926903

 

3926907

 

4001100

 

4001210

 

4001220

 

4001291

 

4001301

 

4002110

 

4002191

 

4002201

 

4002311

 

4002391

 

4002410

 

4002491

 

4002510

 

4002591

 

4002601

 

4002701

 

4002801

 

4002910

 

4002991

 

4003000

 

4004000

 

4014100

 

4016101

 

4016921

 

4016992

 

4016993

 

4017001

 

4104101

 

4104102

 

4104291

 

4105191

 

4106191

 

4110000

 

4205001

 

4206101

 

4401100

 

4401210

 

4401220

 

4401300

 

4402000

 

4403100

 

4403200

 

4403201

 

4403209

 

4403310

 

4403320

 

4403330

 

4403340

 

4403350

 

4403910

 

4403920

 

4403991

 

4403999

 

4404100

 

4404200

 

4406100

 

4406900

 

4407100

 

4407210

 

4407220

 

4407230

 

4407910

 

4407920

 

4407990

 

4408101

 

4408201

 

4408901

 

4413000

 

4417001

 

4421901

 

4421903

 

4501100

 

4501900

 

4503100

 

4701000

 

4702000

 

4703110

 

4703190

 

4703210

 

4703290

 

4704110

 

4704190

 

4704210

 

4704290

 

4705000

 

4706100

 

4706910

 

4706920

 

4706930

 

4707100

 

4707200

 

4707300

 

4707900

 

4801000

 

4802521

 

4802601

 

4810991

 

4811311

 

4811312

 

4811391

 

4812000

 

4819501

 

4823901

 

4823903

 

4823904

 

4901100

 

4901910

 

4901990

 

4902100

 

4902900

 

4903000

 

4904000

 

4905010

 

4905910

 

4905990

 

4906000

 

4907001

 

4907002

 

4907010

 

4907020

 

4911993

 

5004001

 

5104000

 

5105101

 

5105291

 

5303100

 

5303900

 

5304100

 

5304900

 

5305110

 

305190

 

5305210

 

5305290

 

5305910

 

5404102

 

5405002

 

5407101

 

5501100

 

5501200

 

5501300

 

5501900

 

5502000

 

5503100

 

5503200

 

5503300

 

503400

 

5503900

 

5504100

 

5504900

 

5505100

 

5505200

 

506100

 

5506200

 

5506300

 

5506900

 

5507000

 

5602101

 

5602210

 

5602290

 

5602900

 

5902100

 

5902200

 

5902300

 

5902900

 

5903902

 

6812200

 

6812400

 

6812700

 

6812901

 

6815201

 

7001000

 

7002100

 

7002311

 

7002321

 

7011100

 

7011200

 

7011900

 

7017100

 

7017200

 

7017900

 

7019391

 

7102100

 

7102210

 

7102290

 

7102310

 

7104200

 

7105100

 

7105900

 

7106910

 

7106921

 

7108120

 

7108131

 

7108200

 

7110111

 

7110191

 

7110211

 

7110291

 

7110311

 

7110391

 

7110411

 

7110491

 

7112100

 

7112200

 

7112900

 

7118100

 

7118101

 

7118109

 

7118900

 

7118901

 

7118902

 

7118909

 

7201400

 

7202410

 

7202490

 

7202500

 

7202600

 

7202700

 

7202800

 

7202910

 

7202920

 

7202930

 

7202999

 

7203100

 

7203900

 

7204100

 

7204210

 

7204290

 

7204300

 

7204410

 

7204490

 

7205210

 

7205290

 

7206901

 

7210111

 

7210121

 

7210901

 

7212101

 

7218100

 

7218900

 

7219110

 

7219120

 

7219130

 

7219140

 

7219210

 

7219220

 

7219230

 

7219240

 

7219310

 

7219320

 

7219330

 

7219340

 

7219350

 

7219900

 

7220110

 

7220120

 

7220200

 

7220900

 

7223000

 

7225100

 

7226100

 

7226920

 

7302300

 

7302400

 

7317002

 

7401100

 

7401200

 

7402000

 

7403110

 

7403120

 

7403130

 

7403190

 

7403210

 

7403220

 

7403230

 

7403290

 

7404000

 

7405100

 

7405900

 

7406100

 

7406200

 

7407101

 

7407221

 

7407291

 

7410211

 

7410221

 

7501100

 

7501200

 

7502100

 

7502200

 

7503000

 

7508001

 

7606111

 

7606121

 

7606911

 

7606921

 

7607111

 

7607191

 

7607201

 

7801100

 

7801910

 

7801990

 

7802000

 

7901110

 

7901120

 

7901200

 

7902000

 

8001100

 

8001200

 

8002000

 

8101100

 

8101910

 

8101920

 

8101931

 

8101939

 

8101990

 

8102100

 

8102910

 

8102920

 

8102930

 

8102990

 

8103100

 

8103900

 

8104110

 

8104190

 

8104200

 

8104300

 

8104900

 

8105101

 

8105109

 

8105900

 

8106001

 

8106009

 

8107101

 

8107102

 

8107900

 

8108101

 

8108102

 

8108900

 

8109101

 

8109102

 

8109900

 

8110001

 

8110009

 

8111001

 

8111009

 

8112111

 

8112112

 

8112190

 

8112201

 

8112209

 

8112301

 

8112309

 

8112401

 

8112409

 

8112911

 

8112919

 

8112990

 

8113001

 

8113009

 

8201100

 

8201200

 

8201300

 

8201400

 

8201500

 

8201600

 

8201900

 

8202100

 

8202200

 

8202310

 

8202320

 

8202400

 

8202910

 

8202990

 

8203100

 

8203200

 

8203300

 

8203400

 

8204110

 

8204120

 

8204200

 

8205600

 

8206000

 

8207110

 

8207120

 

8207200

 

8207300

 

8207400

 

8207500

 

8207600

 

8207700

 

8207800

 

8207900

 

8208100

 

8208200

 

8208300

 

8208400

 

8208900

 

8209000

 

8303000

 

8308902

 

8401100

 

8401200

 

8401300

 

8401400

 

8402111

 

8402119

 

8402129

 

8402192

 

8402199

 

8402202

 

8402209

 

8402902

 

8402909

 

8403100

 

8403900

 

8404101

 

8404109

 

8404202

 

8404209

 

8404901

 

8404909

 

8405900

 

8406110

 

8406190

 

8406900

 

8407100

 

8407290

 

8407310

 

8407320

 

8407331

 

8407332

 

8407333

 

8407341

 

8407342

 

8407343

 

8408109

 

8408209

 

8408909

 

8409100

 

8410110

 

8410120

 

8410130

 

8410900

 

8411110

 

8411120

 

8411210

 

8411220

 

8411810

 

8411820

 

8411910

 

8411990

 

8412100

 

8412210

 

8412290

 

8412310

 

8412390

 

8412801

 

8412809

 

8412901

 

8412909

 

8413200

 

8413400

 

8413500

 

8413600

 

8413709

 

8413812

 

8413819

 

8413820

 

8413919

 

8413920

 

8414100

 

8414200

 

8414309

 

8414400

 

8414599

 

8414809

 

8416100

 

8416200

 

8416300

 

8416900

 

8417100

 

8417200

 

8417800

 

8417901

 

8417909

 

8418501

 

8418611

 

8418691

 

8419200

 

8419310

 

8419320

 

8419390

 

8419400

 

8419500

 

8419600

 

8419810

 

8419890

 

8420101

 

8420109

 

8420911

 

8420919

 

8420991

 

8420999

 

8421110

 

8421129

 

8421190

 

8421219

 

8421220

 

8421290

 

8421390

 

8422190

 

8422200

 

8422300

 

8422400

 

8422909

 

8423101

 

8423891

 

8423902

 

8424200

 

8424300

 

8424812

 

8424819

 

8424891

 

8425110

 

8425190

 

8425200

 

8425310

 

8425390

 

8425410

 

8425420

 

8425490

 

8426110

 

8426120

 

8426190

 

8426200

 

8426300

 

8426410

 

8426490

 

8426910

 

8426990

 

8427100

 

8427200

 

8428109

 

8428200

 

8428310

 

8428320

 

8428330

 

8428390

 

8428400

 

8428500

 

8428600

 

8428900

 

8429110

 

8429190

 

8429200

 

8429300

 

8429400

 

8429510

 

8429520

 

8429590

 

8430100

 

8430310

 

8430390

 

8430410

 

8430490

 

8430500

 

8430610

 

8430620

 

8430690

 

8431100

 

8431209

 

8431319

 

8431390

 

8431410

 

8431420

 

8431430

 

8431490

 

8432101

 

8432109

 

8432211

 

8432219

 

8432291

 

8432299

 

8432301

 

8432309

 

8432401

 

8432409

 

8432801

 

8432809

 

8432900

 

8433110

 

8433190

 

8433200

 

8433300

 

8433400

 

8433510

 

8433520

 

8433530

 

8433590

 

8433600

 

8433900

 

8434100

 

8434200

 

8434900

 

8435100

 

8435900

 

8436100

 

8436210

 

8436290

 

8436800

 

8436910

 

8436990

 

8437100

 

8437800

 

8437900

 

8438100

 

8438200

 

8438300

 

8438400

 

8438500

 

8438600

 

8438800

 

8438900

 

8439100

 

8439200

 

8439300

 

8439910

 

8439990

 

8440100

 

8440900

 

8441100

 

8441200

 

8441300

 

8441400

 

8441800

 

8441900

 

8442100

 

8442200

 

8442300

 

8442400

 

8442501

 

8442509

 

8443110

 

8443120

 

8443190

 

8443210

 

8443290

 

8443300

 

8443400

 

8443500

 

8443600

 

8443900

 

8444000

 

8445110

 

8445120

 

8445130

 

8445190

 

8445200

 

8445300

 

8445400

 

8445900

 

8446100

 

8446210

 

8446290

 

8446300

 

8447110

 

8447120

 

8447200

 

8448110

 

8448190

 

8448200

 

8448320

 

8448330

 

8448390

 

8448420

 

8448490

 

8448510

 

8448590

 

8449000

 

8451100

 

8451299

 

8451401

 

8451409

 

8451500

 

8451800

 

8451901

 

8451903

 

8451909

 

8452210

 

8452290

 

8452300

 

8452909

 

8453100

 

8453200

 

8453800

 

8453900

 

8454100

 

8454200

 

8454300

 

8454900

 

8455100

 

8455210

 

8455220

 

8455300

 

8455900

 

8456101

 

8456109

 

8456201

 

8456209

 

8456301

 

8456309

 

8456901

 

8456909

 

8457100

 

8457200

 

8457300

 

8458110

 

8458190

 

8458910

 

8458990

 

8459100

 

8459210

 

8459290

 

8459310

 

8459390

 

8459400

 

8459510

 

8459590

 

8459610

 

8459690

 

8459700

 

8460110

 

8460190

 

8460210

 

8460290

 

8460310

 

8460390

 

8460400

 

460900

 

8461100

 

8461200

 

8461300

 

8461400

 

8461500

 

8461900

 

8462100

 

8462210

 

8462290

 

8462310

 

8462390

 

8462410

 

8462490

 

8462910

 

8462990

 

8463100

 

8463200

 

8463300

 

8463900

 

8464100

 

8464200

 

8464900

 

8465100

 

8465911

 

8465912

 

8465919

 

8465920

 

8465930

 

8465940

 

8465950

 

8465960

 

8465990

 

8466100

 

8466200

 

8466300

 

8466910

 

8466920

 

8466931

 

8466939

 

8466940

 

8467110

 

8467190

 

8467810

 

8467890

 

8467910

 

8467920

 

8467990

 

8468100

 

8468200

 

8468800

 

8468901

 

8468902

 

8468909

 

8471100

 

8471200

 

8471910

 

8471920

 

8471930

 

8471990

 

8473300

 

8474100

 

8474200

 

8474310

 

8474320

 

8474390

 

8474809

 

8474900

 

8475100

 

8475200

 

8475900

 

8476110

 

8476190

 

8476900

 

8477100

 

8477200

 

8477300

 

8477400

 

8477510

 

8477590

 

8477800

 

8477900

 

8478100

 

8478900

 

8479100

 

8479200

 

8479309

 

8479400

 

8479810

 

479820

 

8479892

 

8479899

 

8479900

 

8480100

 

8480200

 

8480410

 

8480490

 

8480500

 

8480600

 

8480710

 

8480790

 

8481100

 

8481200

 

8481300

 

8481400

 

8481809

 

8481900

 

8482100

 

8482200

 

8482300

 

8482400

 

8482500

 

8482800

 

8482910

 

8482990

 

8501100

 

8501200

 

8501310

 

8501320

 

8501330

 

8501340

 

8501409

 

8501519

 

8501529

 

8501530

 

8501610

 

8501620

 

8501630

 

8501640

 

8502139

 

8502200

 

8502300

 

8502400

 

8503001

 

8503002

 

8504219

 

8504221

 

8504222

 

8504223

 

8504231

 

8504232

 

8504233

 

8504321

 

8504322

 

8504323

 

8504331

 

8504332

 

8504333

 

8504341

 

8504342

 

8504343

 

8504409

 

8504500

 

8504900

 

8505110

 

8505190

 

8505200

 

8505300

 

8505900

 

8508100

 

8508200

 

8508800

 

8508900

 

8513101

 

8513901

 

8514100

 

8514200

 

8514300

 

8514400

 

8514900

 

8515110

 

8515191

 

8515199

 

8515210

 

8515291

 

8515299

 

8515310

 

8515391

 

8515800

 

8515900

 

8516904

 

8517100

 

8517200

 

8517301

 

8517309

 

8517401

 

8517402

 

8517409

 

8517810

 

8517820

 

8517901

 

8517902

 

8517909

 

8519991

 

8520901

 

8522901

 

8523111

 

8523121

 

8523131

 

8523201

 

8525101

 

8525200

 

8526100

 

8526910

 

8526921

 

8528102

 

8528202

 

8529901

 

8530100

 

8530800

 

8530900

 

8531109

 

8531200

 

8531809

 

8531909

 

8532100

 

8532210

 

8532220

 

8532230

 

8532240

 

8532250

 

8532290

 

8532300

 

8532900

 

8533100

 

8533210

 

8533290

 

8533310

 

533390

 

8533400

 

8533900

 

8535109

 

8535211

 

8535212

 

8535290

 

8535301

 

8535302

 

8535400

 

8536109

 

8536201

 

8536300

 

8536501

 

8536502

 

8539291

 

8539313

 

8539902

 

8540110

 

8540120

 

8540200

 

8540300

 

8540410

 

8540420

 

8540490

 

8540810

 

8540890

 

8540910

 

8540990

 

8541100

 

8541210

 

8541290

 

8541300

 

8541400

 

8541500

 

8541600

 

8541900

 

8542110

 

8542190

 

8542200

 

8542800

 

8542900

 

8543100

 

8543200

 

8543300

 

8543801

 

8543809

 

8543900

 

8544201

 

8544700

 

8545110

 

8545190

 

8545200

 

8545900

 

8546101

 

8546201

 

8547101

 

8601100

 

8601200

 

8602100

 

8602900

 

8603100

 

8603900

 

8604000

 

8607110

 

8607120

 

8607190

 

8607210

 

8607290

 

8607300

 

8607910

 

8607990

 

8608000

 

8701100

 

8701300

 

8701901

 

8701909

 

8704101

 

8704212

 

8704213

 

8704221

 

8704222

 

8704231

 

8704232

 

8704312

 

8704313

 

8704321

 

8704322

 

8704902

 

8704903

 

8708291

 

8708401

 

8708501

 

8708601

 

8708701

 

708801

 

8708911

 

8708921

 

8708931

 

8708941

 

8708991

 

8709110

 

8709190

 

8709900

 

8713100

 

8713900

 

8714200

 

8801100

 

8801900

 

8802110

 

8802120

 

8802200

 

8802300

 

8802400

 

8802500

 

8803100

 

8803200

 

8803300

 

8803900

 

8804000

 

8805100

 

8805200

 

8901101

 

8901102

 

8901103

 

8901201

 

8901301

 

8901901

 

8901902

 

8902001

 

8902003

 

8902300

 

8904000

 

8905100

 

8905200

 

8905900

 

8907100

 

8907900

 

8908000

 

9001100

 

9005801

 

9005901

 

9006100

 

9007190

 

9007291

 

9007919

 

9007921

 

9010101

 

9010109

 

9010201

 

9010209

 

9010300

 

9010900

 

9011100

 

9011200

 

9011800

 

9011900

 

9012100

 

9012900

 

9013100

 

9013200

 

9013800

 

9013900

 

9014100

 

9014200

 

014800

 

9014900

 

9015100

 

9015200

 

9015300

 

9015400

 

9015800

 

9015900

 

9016000

 

9017100

 

017201

 

9017209

 

9017300

 

017800

 

9017900

 

9018110

 

9018190

 

9018200

 

9018312

 

9018319

 

9018320

 

9018390

 

9018410

 

9018490

 

9018500

 

9018900

 

9019100

 

9019200

 

9020000

 

9021110

 

9021190

 

9021210

 

9021290

 

9021300

 

9021400

 

9021900

 

9022110

 

9022190

 

9022210

 

9022290

 

9022300

 

9022900

 

9023000

 

9024100

 

9024800

 

9024900

 

9025110

 

9025190

 

9025200

 

025800

 

9025900

 

9026100

 

9026200

 

026800

 

9026900

 

9027100

 

9027200

 

9027300

 

9027400

 

9027500

 

027800

 

9027900

 

9028100

 

028309

 

9028900

 

9029100

 

9029200

 

9029900

 

9030100

 

9030200

 

9030310

 

9030390

 

9030400

 

9030810

 

9030890

 

9030900

 

9031100

 

9031200

 

9031300

 

9031400

 

9031800

 

9031900

 

9032100

 

032200

 

9032810

 

9032890

 

9032900

 

9033000

 

9106100

 

9106200

 

9106900

 

9107000

 

9108110

 

9108120

 

9108190

 

9108200

 

9108910

 

9108990

 

9110110

 

9110120

 

9110190

 

9110900

 

9114100

 

9114200

 

9114300

 

9114400

 

9114900

 

9405101

 

9405501

 

501000

 

9502091

 

9502109

 

9502910

 

9502990

 

9503100

 

9503200

 

9503300

 

9503410

 

9503490

 

9503500

 

9503600

 

9503700

 

9503800

 

9503900

 

9504100

 

9506110

 

9506120

 

9506190

 

9506210

 

9506290

 

9506310

 

9506320

 

9506390

 

9506510

 

9506590

 

9506610

 

9506620

 

9506690

 

9506700

 

9506910

 

9506990

 

9507100

 

9507200

 

9507300

 

9507900

 

9508000

 

9603500

 

9607200

 

9608601

 

9618000

 

9705000

PRILOG III.

Popis industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice na koje se primjenjuju, pri uvozu u Egipat, rasporedi ukidanja carina iz članka 9. stavka 2.

 

2501009

 

2505101

 

2505901

 

2510100

 

2510200

 

2517419

 

2517499

 

2520100

 

2520209

 

2520900

 

2523291

 

2526100

 

2526209

 

2530300

 

2705000

 

2707100

 

2707200

 

2707500

 

2707600

 

2707910

 

2707990

 

2708100

 

2708200

 

2710003

 

2710009

 

2711131

 

2803000

 

2804100

 

2804300

 

2804400

 

2806100

 

2806200

 

2809209

 

2810009

 

2811110

 

2811190

 

2811210

 

2811220

 

2811230

 

2811290

 

2815110

 

2815120

 

2824100

 

2824200

 

2824901

 

2824909

 

2828101

 

2828102

 

2828901

 

2829191

 

2833110

 

2833190

 

2836209

 

2836309

 

2901101

 

2901291

 

2902200

 

2902901

 

2912600

 

3005101

 

3005109

 

3005901

 

3005909

 

3006101

 

3006500

 

3204110

 

3204121

 

3204129

 

3204130

 

3204141

 

3204149