EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995A1101(01)

Okvirni sporazum o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila

OJ L 262, 1.11.1995, p. 54–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 162 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 041 P. 4 - 15

In force

11/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

4


21995A1101(01)


L 262/54

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


OKVIRNI SPORAZUM O SURADNJI

između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

s jedne strane,

VLADA SAVEZNE REPUBLIKE BRAZILA,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR prijateljske odnose i tradicionalne veze između država članica Europske ekonomske zajednice, dalje u tekstu: „Zajednica”, i Savezne Republike Brazila, dalje u tekstu: „Brazil”,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI važnost koju pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda, demokratskim vrijednostima i poštovanju ljudskih prava,

IMAJUĆI NA UMU zajedničku volju za proširivanjem i razvojem međusobne trgovine i za unapređivanjem trgovinske, gospodarske, znanstvene, tehničke i financijske suradnje,

PREPOZNAJUĆI pozitivni utjecaj reforme, modernizacije gospodarstva i liberalizacije trgovine u Brazilu na trgovinske i gospodarske odnose između stranaka,

ZAGOVARAJUĆI institucionalizaciju dijaloga između Skupine iz Rija i Zajednice i njezinih država članica, kako je navedeno u Rimskoj deklaraciji od 20. prosinca 1990., kao i unapređivanje integracije kroz Zajedničko tržište Južne Amerike (Mercosur),

PREPOZNAJUĆI važnost poboljšanja zaštite okoliša zajedno s potrebom za održivim gospodarskim i društvenim razvojem,

UVJERENI u važnost pravila i načela Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) za otvorenu međunarodnu trgovinu, te potvrđujući svoje obveze iz toga Sporazuma i poštovanje prava na intelektualno vlasništvo i slobodu ulaganja,

PREPOZNAJUĆI potrebu za promicanjem socijalnih prava, a posebno prava najzapostavljenijih sektora,

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

VLADU SAVEZNE REPUBLIKE BRAZILA,

SPORAZUMJELI KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Demokratska osnova suradnje

Suradnja između Zajednice i Brazila i ovaj Sporazum se u cijelosti temelje na poštovanju demokratskih načela i ljudskih prava koji nadahnjuju unutrašnju i vanjsku politiku Zajednice i Brazila te su ključni dio ovog Sporazuma.

Članak 2.

Jačanje suradnje

1.   Ugovorne stranke se obvezuju osnažiti svoje međusobne odnose. Za postizanje tog ključnog cilja, odlučile su posebno poticati razvoj suradnje u području trgovine, ulaganja, financija i tehnologije, imajući na umu posebni status Brazila kao zemlje u razvoju.

2.   Kako bi se postigli ciljevi ovog Sporazuma, ugovorne stranke potvrđuju vrijednost međusobnog savjetovanja o međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 3.

Gospodarska suradnja

1.   Ugovorne se stranke obvezuju, uzimajući pritom u obzir svoje zajedničke interese te srednjoročne i dugoročne gospodarske ciljeve, uspostaviti gospodarsku suradnju u najvećem mogućem opsegu. Ciljevi takve suradnje su posebno:

(a)

opće jačanje i razvijanje gospodarskih veza između ugovornih stranaka;

(b)

doprinos održivom razvoju gospodarstava i poboljšanje životnih standarda;

(c)

promicanje širenja trgovine s ciljem povećanja raznolikosti trgovine i otvaranja novih tržišta;

(d)

poticanje investicijskih tokova, prijenosa tehnologije i bolje zaštite ulaganja;

(e)

promicanje suradnje između gospodarskih subjekata, a posebno između malih i srednjih poduzeća;

(f)

utvrđivanje uvjeta koji pospješuju otvaranje novih radnih mjesta;

(g)

očuvanje i unapređenje okoliša;

(h)

poticanje mjera ruralnog razvoja;

(i)

jačanje znanstvenih temelja i inovacijskih kapaciteta ugovornih stranaka;

(j)

potpora nastojanjima i inicijativama za regionalnu integraciju;

2.   Ne isključujući unaprijed nijedno područje, ugovorne stranke, u zajedničkom interesu i s obzirom na svoje ovlasti i mogućnosti, sporazumno određuju područja koja obuhvaća gospodarska suradnja. Ova suradnja je posebno usmjerena na:

(a)

industriju;

(b)

uporabu prirodnih resursa u okviru održivog razvoja;

(c)

intelektualno vlasništvo uključujući industrijsko vlasništvo, norme i kriterije kakvoće;

(d)

propise o zdravlju i zdravstvenom stanju bilja;

(e)

usluge općenito, a posebno turizam i promet;

(f)

obradu podataka, elektroniku, telekomunikacije, uporabu svemirske tehnologije;

(g)

obavješćivanje o monetarnom području.

3.   U interesu ostvarivanja ciljeva gospodarske suradnje, ugovorne stranke, svaka u skladu sa svojim zakonodavstvom, nastoje promicati sljedeće aktivnosti:

(a)

kontinuirana razmjena mišljenja i informacija u vezi sa suradnjom, i to prvenstveno dobivanjem pristupa postojećim bazama podataka ili stvaranjem novih;

(b)

poticanje zajedničkih ulaganja, a u širem smislu razvoj partnerstva koja odgovaraju potrebama poduzeća;

(c)

organizacija posjeta, sastanaka i aktivnosti za promicanje suradnje između pojedinaca i delegacija koje predstavljaju tvrtke ili privredne organizacije, te osmišljavanje odgovarajućih mehanizama i institucija;

(d)

organizacija seminara i skupova poslovnih ljudi, kao i priređivanje i održavanje specijaliziranih sajmova, izložaba i simpozija, te učvršćivanje kontakata između gospodarskih subjekata koji sudjeluju na tim događanjima;

(e)

provedba studija ili procjena o izvedivosti projekta ili na prethodni odabir novih oblika suradnje;

(f)

istraživačke projekte i razmjenu znanstvenika.

Članak 4.

Tretman najpovlaštenije države

Ugovorne stranke jedna drugoj dodjeljuju tretman najpovlaštenije države u trgovini, u skladu s Općim sporazumom o carinama i trgovini.

Obje stranke ponovno potvrđuju svoju odluku da se međusobna trgovina obavlja u skladu s navedenim Sporazumom.

Članak 5.

Razvoj trgovinske suradnje

1.   Ugovorne stranke se obvezuju, vodeći pritom računa o gospodarskoj situaciji svake stranke, razvijati i širiti trgovinu i olakšavati trgovinske transakcije u što je moguće većoj mjeri.

2.   S tim ciljem, ugovorne stranke nastoje pronaći načine i metode smanjivanja i uklanjanja prepreka razvoju trgovine, posebno necarinskih i paracarinskih prepreka, uzimajući u obzir posao koji su u tom području izvršile međunarodne organizacije.

3.   Ugovorne su stranke suglasne promicati razmjenu informacija i održavati savjetovanja u vezi s carinama, zdravstvenim i tehničkim potrebama, trgovačkim pravom i trgovinskom praksom, kao i o mogućoj primjeni antidampinških ili kompenzacijskih pristojbi.

4.   Ne dovodeći u pitanje svoja prava i obveze u okviru GATT-a, ugovorne stranke se obvezuju savjetovati o svim mogućim spornim pitanjima u vezi trgovine.

Ako jedna od stranaka zatraži takvo savjetovanje, ono se treba održati što je prije moguće. Ugovorna stranka koja podnosi zahtjev mora drugoj stranci pribaviti svu potrebnu dokumentaciju za detaljno ispitivanje situacije.

U okviru takvih savjetovanja, ugovorne stranke se obvezuju što je prije moguće riješiti trgovinske sporove.

5.   Ako se u trgovini između ugovornih stranaka pojavi sumnja na damping ili subvencije koja vodi do istrage od strane nadležnih tijela, svaka ugovorna stranka se obavezuju ispitati zahtjeve podnesene od druge stranke u vezi s tim slučajem.

Nadležna tijela ugovornih stranaka obavješćuju zainteresirane strane, na njihov zahtjev, o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih se donosi odluka. Te se informacije trebaju osigurati na vrijeme i prije donošenja konačnih zaključaka istrage kako bi zainteresirane stranke mogle braniti svoje interese.

Prije uvođenja konačnih antidampinških i kompenzacijskih pristojbi, ugovorne stranke čine sve što je u njihovoj moći kako bi pronašle konstruktivno rješenje problema.

6.   Stavci 3., 4. i 5. prestaju se primjenjivati kada u Brazilu i u Zajednici stupi na snagu novi antidampinški zakonik te ostali instrumenti GATT-a o kojima se trenutačno pregovara u okviru Urugvajskog kruga.

Članak 6.

Sredstva za ostvarivanje trgovinske suradnje

U interesu postizanja aktivnije trgovinske suradnje, ugovorne stranke, sukladno svojim zakonima i uzimajući u obzir različite stupnjeve razvoja, poduzimaju sljedeće mjere:

poticanje sastanaka, razmjena i kontakata između poduzetnika svake stranke kako bi utvrdili prikladnu robu za prodaju na tržištu druge stranke,

omogućavanje suradnje između carinskih službi, a posebno u pogledu strukovnog osposobljavanja, pojednostavnjenja postupaka i sprečavanja i otkrivanja carinskih prekršaja,

poticanje i potpora aktivnostima za širenje trgovine kao što su seminari, simpoziji, sajmovi te trgovinske i industrijske izložbe, trgovinski posjeti, poslovni tjedni i druge aktivnosti, s ciljem potpore nastojanjima za proširenje tržišta,

pružanje potpore vlastitim organizacijama i poduzećima kako bi im omogućile uključivanje u aktivnosti koje će biti od koristiti za obje strane,

poštovanje međusobnih interesa u pogledu pristupa tržištu proizvoda, polugotovih i gotovih proizvoda te u skladu s ciljevima koje su dogovorile nadležne međunarodne organizacija,

ispitivanja načina i sredstava za olakšavanje trgovinske razmjene i za uklanjanje trgovinskih prepreka, uzimajući u obzir rad međunarodnih organizacija.

Članak 7.

Privremeni uvoz robe

Ugovorne stranke se obvezuju jedna drugoj odobriti oslobođenje od poreza i carina za privremeni uvoz robe, u skladu sa svojim zakonima te uzimajući u obzir, koliko je to moguće, postojeće međunarodne sporazume u tom području.

Članak 8.

Industrijska suradnja

Ugovorne stranke potiču širenje i raznovrsnost proizvodne osnove Brazila u industrijskom i uslužnom sektoru, a posebno podupiru suradnju malih i srednjih poduzeća čime se olakšava pristup izvorima kapitala, tržištima i odgovarajućoj tehnologiji. Ugovorne stranke također potiču zajedničke aktivnosti koje su posebno usmjerene na trgovinu između stranaka i na tržište trećih zemalja.

U tu svrhu, u okviru svojih nadležnosti, ugovorne stranke potiču projekte i mjere koje unapređuju suradnju među gospodarskim subjektima, kao što su zajednički pothvati ulaganja, podizvođenje, prijenos tehnologije, davanje licencija, primijenjeno istraživanje i franšize, a posebno objedinjavanjem postojećih mreža za promicanje industrije i ulaganja, kao što su Investicijski partneri Europske zajednice (ECIP) i Mreža poslovne suradnje (BC-Net).

Članak 9.

Ulaganja

Ugovorne stranke su suglasne da, u okviru svojih nadležnosti, pravila i propisa, te politika:

potiču rast obostrano korisnih ulaganja,

ispitaju mogućnost uvođenja mjera i mehanizama za poboljšanje uvjeta za takva ulaganja, a u skladu sa smjernicama stavka 38. Rimske deklaracije o odnosima između Europske ekonomske zajednice i njezinih država članica sa zemljama Skupine iz Rija.

Članak 10.

Znanstvena i tehnološka suradnja

1.   Ugovorne stranke se obvezuju, u skladu sa zajedničkim interesima te ciljevima njihovih znanstvenih politika, razvijati znanstvenu i tehnološku suradnju, a posebno s ciljem:

jačanja veza između njihovih znanstvenih i tehnoloških zajednica,

poticanja razmjene istraživača,

promicanja obostrano korisnih prijenosa tehnologije,

unapređenja odnosa između istraživačkih centara obiju ugovornih stranaka,

poticanja inovacija,

utvrđivanja okvira suradnje u području primijenjene znanosti.

2.   Opseg suradnje se određuje prema željama ugovornih stranaka koje zajednički odabiru prioritetna područja.

3.   Za postizanje odabranih ciljeva, ugovorne stranke promiču i potiču, između ostalog, sljedeće aktivnosti: osposobljavanje visokokvalificiranih znanstvenika, vođenje zajedničkih istraživačkih projekata i razmjenjivanje znanstvenih informacija putem seminara, radionica, kongresa i radnih sastanaka između znanstvenih zajednica obiju stranaka. Te aktivnosti mogu obavljati institucije, tijela i poduzeća u javnom i privatnom sektoru.

Članak 11.

Suradnju u području standarda

Ne dovodeći u pitanje svoje međunarodne obveze, ugovorne stranke, u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa svojim zakonima, poduzimaju mjere za smanjenje razlika u težinama i mjerama, standardizacije i certifikacije poticanjem uporabe usklađenih sustava standarda i certifikacija. U tu svrhu, one posebno potiču:

uspostavljanje veza između stručnjaka kako bi olakšale razmjenu informacija i istraživanja o težinama i mjerama, standardima, kontroli, unapređenju i certifikaciji kvalitete,

razmjene i kontakte između stručnih organizacija i institucija na tom području,

promicanje mjera za postizanje uzajamno priznatog sustava certifikacije kvalitete,

razvoj tehničke pomoći u vezi s težinama i mjerama, standardizacijom i certifikacijom te u vezi s programima za promicanje kvalitete,

održavanje savjetovanja kako bi se osiguralo da standardi ne budu prepreka u razvoju trgovine.

Članak 12.

Tehnološki razvoj i intelektualno vlasništvo

1.   S ciljem postizanja učinkovite suradnje između poduzeća u Brazilu i poduzeća Zajednice u područjima prijenosa tehnologije, davanja licencija, zajedničkih ulaganja i financiranja poduzetničkim kapitalom, ugovorne se stranke obvezuju:

utvrditi industrijske grane ili sektore na koje će usmjeriti suradnju i sredstva za poticanje industrijske suradnje u području visoke tehnologije,

surađivati u osiguravanju financijskih sredstava za podupiranje zajedničkih projekata brazilskih poduzeća i poduzeća Zajednice čiji je cilj primjena novih tehnologija u industriji,

podupirati osposobljavanje kvalificiranog osoblja za tehnološka istraživanja,

poticati inovacije razmjenom informacija o programima koje svaka stranka provodi u tu svrhu, redovnom razmjenom iskustava u vođenju inovacijskih programa te privremenom razmjenom osoba zaduženih za poticanje inovacija između brazilskih institucija i institucija Zajednice.

2.   Ugovorne stranke se obavezuju, u skladu sa svojim zakonima, propisima i politikama, osigurati odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog i industrijskog vlasništva, uključujući patente, robne ili uslužne žigove, autorsko pravo i srodna prava, oznake zemljopisnog podrijetla (uključujući oznake izvornosti), industrijski dizajn i topografije integriranih sklopova i, prema potrebi, tu zaštitu i pojačati. Također se obvezuju, u okviru svojih mogućnosti,u tom području olakšati pristup bazama podataka.

Članak 13.

Suradnja u području rudarstva

Ugovorne stranke su suglasne poticati suradnju u području rudarstva u skladu sa svojim zakonima, a posebno provedbom aktivnosti s ciljem:

poticanja sudjelovanja poduzeća obiju stranaka u istraživanju, iskorištavanja i stavljanja određenih mineralnih resursa na tržište,

pokretanja aktivnosti za poticanje zajedničkih ulaganja malih i srednjih poduzeća u rudarstvu,

razmjene iskustava i tehnologije u rudarskom istraživanju i iskorištavanju, te provedbe zajedničkih istraživanja za unapređivanje tehnološkog razvoja.

Članak 14.

Suradnja u području energetike

Ugovorne stranke prepoznaju važnost energetskog sektora za gospodarski i socijalni razvoj i spremne su pojačati međusobnu suradnju u pogledu očuvanja i učinkovitog korištenja energije. Ova poboljšana suradnja također uzima u obzir energetsko planiranje i utjecaj na okoliš.

U tom su smislu stranke suglasne poticati:

provedbu zajedničkih studija i istraživanja,

održavanje stalnih kontakata između planera u području energetike (uključujući dugoročne procjene energetskih mogućnosti itd.),

provedbu zajedničkih programa i projekata u tom području.

Članak 15.

Suradnja u području prometa

Prepoznajući važnost prometa za gospodarski razvoj i jačanje trgovine, ugovorne stranke donose potrebne mjere za unapređenje suradnje u ovom području.

Suradnja u području zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, kao i u području infrastrukture prvenstveno je usredotočena na sljedeće:

razmjenu informacija o temama od zajedničkog interesa, uključujući prometne politike,

programe osposobljavanja za gospodarske subjekte i nadležne osobe u tijelima javnog sektora,

tehničku pomoć, a posebno u okviru programa modernizacije infrastrukture, zamjene željezničkih vozila, vozila i letjelica te uvođenja tehnologije koja se odnosi na kombiniranu i raznovrsnu vožnju.

Članak 16.

Suradnja u području informacijske tehnologije i telekomunikacija te u korištenju svemirske tehnologije

Ugovorne stranke prepoznaju da su informacijske tehnologije i telekomunikacije ključne za razvoj gospodarstva i društva te su spremne razvijati suradnju u područjima od zajedničkog interesa, a posebno u pogledu:

standardizacije, ispitivanja i potvrđivanja,

zemaljskih i svemirskih telekomunikacija kao što su prijenosne mreže, sateliti, optička vlakna, digitalne mreže integriranih usluga (ISDN), prijenos podataka,

elektronike i mikroelektronike,

informacija i automatizacije,

televizije visoke rezolucije,

istraživanja i razvoja u području novih informacijskih tehnologija i telekomunikacija,

poticanja ulaganja i zajedničkih ulaganja.

Ova se suradnja posebno ostvaruje:

suradnjom među stručnjacima,

istraživanjem i razmjenom informacija,

osposobljavanjem znanstvenika i tehničkog osoblja,

oblikovanjem projekata od uzajamne koristi,

promicanjem zajedničkih projekata i uspostavom informacijskih mreža i baza podataka koje povezuju sveučilišta, istraživačke centre, ispitne laboratorije, poduzeća i javne i privatne operatere u Zajednici i Brazilu.

Članak 17.

Suradnja u području turizma

Ugovorne stranke, u skladu sa svojim zakonima, doprinose suradnji u području turizma posebnim mjerama, kao što su:

razmjena informacija i preliminarna istraživanja,

pomoć u statistici i obradi podataka,

osposobljavanje,

organizacija događanja,

poticanje ulaganja i zajedničkog ulaganja s ciljem širenja turizma.

Članak 18.

Suradnja u području zaštite okoliša

Pri uspostavljanju suradnje u pitanjima zaštite okoliša, ugovorne stranke potvrđuju svoju spremnost da doprinesu održivom razvoju. One nastojat će uskladiti potrebu za gospodarskim i socijalnim razvojem s potrebom za odgovarajućom zaštitom okoliša te će u svojoj suradnji posebnu pozornost posvetiti najsiromašnijim slojevima stanovništva, gradskom okolišu i zaštiti ekosustava kao što su tropske šume.

U tom smislu, ugovorne stranke, u skladu sa svojim zakonima, nastoje zajednički djelovati s ciljem:

poboljšanja javnih i privatnih struktura za zaštitu okoliša,

osposobljavanja stručnjaka,

javnog informiranje i osvješćivanje,

provedbe istraživanja, organiziranja sastanaka, razmjene znanja i iskustava te stručnih mišljenja,

razvijanje zajedničkih projekata,

podupiranja i pomaganja ekološkim istraživanjima,

uspostave industrijske suradnje u području zaštite okoliša.

Članak 19.

Suradnja u području poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja

Ugovorne stranke uspostavljaju suradnju u području poljoprivrede, šumarstva, poljoprivredne industrije te poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

U duhu suradnje i dobre volje, te uzimajući u obzir svoje zakone koji se odnose na ta područja, ugovorne stranke u tu svrhu ispituju:

mogućnosti razvoja trgovine poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima i proizvodima u području šumarstva,

mjere u vezi sa zdravljem ljudi, zdravstvenim stanjem bilja i zaštitom okoliša, kako bi se uklonile sve moguće trgovinske prepreke u tom području.

Ugovorne stranke nastoje poticati suradnju u područjima:

razvoja poljoprivrede,

razvoja i zaštite šumskih resursa,

zaštite okoliša u poljoprivrednom i ruralnom okruženju,

rješavanja problema u vezi ljudskog razvojnog faktora,

znanstvenog i tehnološkog osposobljavanja u poljoprivredi,

provedbe agronomskih istraživanja,

uspostave kontakata između poljoprivrednika ugovornih stranaka u interesu olakšavanja trgovine i ulaganja,

poljoprivredne statistike.

Članak 20.

Suradnja u području zdravstva

Ugovorne stranke su suglasne surađivati u području javnog zdravlja s ciljem povećanja pristupa zdravstvenoj zaštiti u Brazilu i njezine kvalitete, usmjerujući svoje napore na primarnu zdravstvenu zaštitu najsiromašnijeg dijela stanovništva.

U tu svrhu nastoje:

podupirati strukovno osposobljavanje u određenim područjima zdravstvene zaštite,

provoditi programe i projekte za poboljšanje zdravstvenih uvjeta i zdravlja u urbanim i ruralnim sredinama,

podržavati borbu za suzbijanje infektivnih i zaraznih bolesti, uključujući sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS).

Članak 21.

Suradnja u području socijalnog razvoja

1.   Ugovorne stranke uspostavljaju suradnju u području društvenog razvoja s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i kvalitete života najsiromašnijeg dijela stanovništva.

2.   Mjere za ostvarivanje tih ciljeva, uključujući potporu, provodit će se uglavnom u obliku tehničke pomoći u područjima:

upravljanja socijalnim službama,

osposobljavanja i otvaranja novih radnih mjesta,

poboljšavanja životnih uvjeta i higijene u urbanim i ruralnim sredinama,

preventivne medicine,

zaštite djece,

obrazovanja i programa za pomoć maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.

Članak 22.

Borba protiv droge

1.   Sukladno sa svojim zakonima, ugovorne se stranke obvezuju na koordinaciju i povećanje napora u sprečavanju i smanjivanju proizvodnje i potrošnje droga.

2.   Ta suradnja obuhvaća sljedeće:

osposobljavanje, obrazovanje, liječenje i detoksikaciju ovisnika, uključujući projekte za njihovu radnu i društvenu reintegraciju. Ovi se projekti provode, kad god je to moguće, u zemlji korisnika uz korištenje postojeće infrastrukture,

istraživačke programe i projekte,

mjere za poticanje alternativnih ekonomskih mogućnosti,

razmjenu svih važnih informacija, uključujući informacije o pranju novca.

3.   Ugovorne stranke mogu zatražiti financiranje aktivnosti iz stavka 2. od javnih i privatnih ustanova, te državnih, regionalnih i međunarodnih organizacija.

Članak 23.

Suradnja u području regionalne integracije i suradnje

1.   Suradnja između ugovornih stranaka se može proširiti na aktivnosti koje se provode u okviru sporazuma o suradnji ili integraciji s drugim zemljama iste regije pod uvjetom da su te aktivnosti usklađene s tim sporazumima.

2.   Ne isključujući ostala područja, poseban se naglasak stavlja na:

tehničku pomoć (usluge vanjskih stručnjaka, osposobljavanje tehničkog osoblja za određene praktične aspekte integracije),

promicanje trgovine unutar regije,

podršku regionalnim ustanovama i zajedničkim projektima i inicijativama u okviru Mercosura, Skupine iz Rija kao i Ugovora o suradnji zemalja Amazonije,

istraživanja o regionalnoj povezanosti i komunikacijama.

3.   Neka se područja, kao što su telekomunikacije i ekologija, mogu sporazumno otvoriti za sudjelovanje drugim zainteresiranim zemljama u regiji i na taj način izbjeći ograničavanje suradnje na isključivo bilateralnoj razini.

Na zahtjev jedne ili druge ugovorne stranke, i drugi projekti mogu dobiti regionalnu dimenziju.

Članak 24.

Suradnja u području državne uprave

1.   U skladu sa svojim zakonima, ugovorne stranke surađuju u području državne uprave na saveznoj, državnoj i općinskoj razini.

2.   U tu svrhu poduzimaju mjere koje su usmjerene na sljedeće:

modernizaciju javnog sektora,

osposobljavanje u novim tehnikama upravljanja,

obuku za usavršavanja ili obnavljanje znanja kako bi se omogućila mobilnost i prekvalifikacija koju zahtijeva reforma uprave,

reorganizaciju i poboljšanje metoda planiranja proračuna,

pružanje tehničke pomoć za socijalne službe i suradnju u gospodarskom i socijalnom planiranju.

3.   Sukladno navedenom, ugovorne stranke dogovaraju:

sastanke i posjete tehničkih stručnjaka, seminare i tečajeve za državne službenike na saveznoj, državnoj i općinskoj razini,

razmjenu informacija o programima za modernizaciju tijela državne službe.

Članak 25.

Suradnja u području informiranja i kulture

Ugovorne stranke su suglasne da u okviru svojih ovlasti zajednički poduzimaju mjere u području informiranja i komunikacije kako bi ojačale kulturne veze koje već postoje između Brazila i država članica Zajednice.

Ove mjere se posebno ostvaruju:

odgovarajućom razmjenom informacija o pitanjima od zajedničkog interesa,

pripremnim studijama i tehničkom pomoći za očuvanje kulturne baštine,

poticanjem kulturnih događanja te kulturne i akademske razmjene.

Članak 26.

Suradnja u području ribarstva

Ugovorne stranke potvrđuju važnost usklađivanja svojih interesa u području ribarstva. One, prema tome, nastoje u tom području ojačati i razviti suradnju kroz izradu i provedbu određenih programa uz aktivno sudjelovanje zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Članak 27.

Suradnja u području osposobljavanja

Ugovorne stranke provode programe osposobljavanja u sektorima od zajedničkog interesa, uzimajući u obzir nove tehnologije u ovom području.

Ova suradnja se može provoditi u obliku:

ciljanih mjera koje uključuju slanje stručnjaka ili pojedinaca specijaliziranih za određenu djelatnost u zemlju partnera,

tečajeva za osposobljavatelje i rukovodeće osoblje u javnoj upravi ili u privatnom sektoru,

programa razmjene znanja i iskustava i tehnika između institucija (posebno u području statistike).

Članak 28.

Sredstva za ostvarivanje suradnje

Kako bi se olakšalo postizanje ciljeva predviđenih ovim Sporazumom, ugovorne se stranke obvezuju, u okviru svojih mogućnosti i putem vlastitih kanala, osigurati odgovarajuća sredstva, uključujući i financijska. S tim u vezi, provodi se višegodišnje planiranje programa i određuju se prioriteti, vodeći pritom računa o potrebama i stupnju razvijenosti Brazila.

Članak 29.

Zajednički odbor

1.   Ugovorne su stranke odlučile zadržati Zajednički odbor koji je osnovan prema Sporazumu o suradnji iz 1982. One su također odlučile zadržati Pododbor za znanost i tehnologiju, osnovan 1987., te Pododbor za industrijsku suradnju koji je osnovan 1989. godine.

2.   Zajednički odbor treba:

osigurati pravilnu provedbu ovog Sporazuma,

koordinirati aktivnosti, projekte i konkretne akcije u vezi s ciljevima ovog Sporazuma i predlagati potrebne mjere za njihovu provedbu,

analizirati razvoj trgovine i suradnje između ugovornih stranaka,

davati potrebne preporuke za promicanje razvoja trgovine i za jačanje i širenje suradnje,

tražiti odgovarajuće načine sprečavanja problema koji se mogu pojaviti u područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

3.   Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju dnevni red, datum i mjesto sastanka Zajedničkog odbora.

Odbor donosi odredbe o učestalosti i mjestu održavanja narednih sastanaka, o predsjedništvu, o mogućem osnivanju pododbora uz već postojeće i o ostalim pitanjima.

Članak 30.

Drugi sporazumi

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe Ugovora o osnivanju Europskih zajednica, ovaj Sporazum kao i mjere poduzete njegovom okviru ni na koji način ne utječu na ovlasti država članica Zajednice da s Brazilom u području gospodarske suradnje poduzimaju bilateralne aktivnosti ili da, prema potrebi, s Brazilom sklapaju nove sporazume o gospodarskoj suradnji.

2.   Pridržavajući se odredaba stavka 1. o gospodarskoj suradnji, odredbe ovog Sporazuma zamjenjuju odredbe sporazuma koji su sklopljeni između država članica Zajednice i Brazila ako te odredbe ili nisu u skladu ili su istovjetne odredbama ovog Sporazuma.

Članak 31.

Klauzula o teritorijalnom području primjene

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područja na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice i pod uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru te, s druge strane, na državnom području Brazila.

Članak 32.

Prilog

Prilog je sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 33.

Stupanje na snagu i prešutno obnavljanje

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon dana kada ugovorne stranke jedna drugu obavijeste o izvršenju postupaka potrebnih za tu svrhu. Ovaj Sporazum se sklapa na razdoblje od pet godina i svake se godine prešutno obnavlja dok ga jedna od ugovornih stranaka ne otkaže u pisanom obliku šest mjeseci prije isteka njegove valjanosti.

Članak 34.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u dva izvornika na danskom, engleskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, talijanskom i španjolskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Članak 35.

Klauzula o budućem razvoju

1.   Ugovorne stranke mogu sporazumno razvijati i poboljšavati ovaj Sporazum s ciljem širenja i jačanja suradnje te ga dopunjavati sporazumima za posebna područja ili aktivnosti.

2.   U okviru provedbe ovog Sporazuma, svaka ugovorna stranka može iznositi prijedloge za širenje opsega suradnje, vodeći računa o iskustvu stečenom u primjeni Sporazuma.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtingden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Hecho en Brasilia, el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Brasilia, den niogtyvende juni nitten hundrede og tooghalvfems.

Geschehen zu Brasilia am neunundzwanzigsten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στη Βραζιλία, στις είκοσι εννέα Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.

Done at Brasilia on the twenty-ninth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Brasilia, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Fatto a Brasilia, addì ventinove giugno millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brasilia, de negenentwintigste juni negentienhonderd twee-en-negentig.

Feito em Brasília, em vinte e nove de Junho de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Image

Por el Gobierno de la República Federativa de Brasil

For regeringen for Den Føderative Republik Brasilien

Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien

Για την Κυβέρνηση της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Βραζιλίας

For the Government of the Federative Republic of Brazil

Pour le gouvernement de la République fédérative du Brésil

Per il Governo della Repubblica federativa del Brasile

Voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië

Pelo Governo da República Federativa do Brasil

Image


PRILOG

RAZMJENA PISAMA

između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila o pomorskom prometu

Poštovani gospodine,

bili bismo Vam zahvalni kad biste potvrdili da je Vaša Vlada suglasna sa sljedećim:

Prilikom potpisivanja Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila, ugovorne stranke su se obvezale da će na odgovarajući način rješavati pitanja u vezi pomorskog prometa, a posebno kada bi on mogao ometati razvoj trgovine. U tom pogledu, tražit će se obostrano zadovoljavajuća rješenja o pomorskom prometu, pri čemu će se poštovati načela slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja ma komercijalnoj osnovi.

Isto tako je dogovoreno da bi o tim pitanjima trebao raspravljati i Zajednički odbor.

Primite, gospodine, izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

U ime Vijeća Europskih zajednica

Poštovani gospodine,

čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom i potvrditi da je moja Vlada suglasna sa sljedećim:

„Prilikom potpisivanja Sporazuma o suradnji između Europske ekonomske zajednice i Savezne Republike Brazila, ugovorne stranke su se obvezale da će na odgovarajući način rješavati pitanja u vezi pomorskog prometa, a posebno kada bi on mogao ometati razvoj trgovine. U tom pogledu, tražit će se obostrano zadovoljavajuća rješenja o pomorskom prometu, pri čemu će se poštovati načela slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja ma komercijalnoj osnovi.

Isto tako je dogovoreno da bi o tim pitanjima trebao raspravljati i Zajednički odbor.”

Primite, gospodine, izraze mojeg najdubljeg poštovanja.

Za Vladu Savezne Republike Brazila


Top