EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1254-20161221

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 1254/2009 od 18. prosinca 2009. o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/2016-12-21

02009R1254 — HR — 21.12.2016 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1254/2009

od 18. prosinca 2009.

o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite

(Tekst značajan za EGP)

( L 338 19.12.2009, 17)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2096 оd 30. studenoga 2016.

  L 326

7

1.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1254/2009

od 18. prosinca 2009.

o utvrđivanju mjerila na temelju kojih se državama članicama omogućuje odstupanje od zajedničkih osnovnih standarda zaštite civilnog zračnog prometa i o donošenju alternativnih mjera zaštite

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

▼M1

Države članice mogu odstupiti od zajedničkih osnovnih standarda iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 300/2008 i donijeti alternativne mjere zaštite kojima se osigurava odgovarajuća razina zaštite na temelju procjene rizika koju je odobrilo odgovarajuće nadležno tijelo, u zračnim lukama ili demarkiranim zonama zračnih luka na kojima je promet ograničen na jednu ili više sljedećih kategorija:

▼B

1. zrakoplovi s najvećom uzletnom dopuštenom masom manjom od 15 000 kilograma;

2. helikopteri;

▼M1

3. državni i vojni letovi te letovi s namjenom provedbe zakona;

▼B

4. letovi za gašenje požara;

5. letovi za zdravstvene usluge, hitne slučajeve i spašavanje;

6. letovi za namjene istraživanja i razvoja;

7. letovi za radove iz zraka;

8. letovi za humanitarnu pomoć;

9. letovi koje obavljaju zračni prijevoznici, proizvođači zrakoplova ili poduzeća koja se bave održavanjem zrakoplova, pri čemu se ne prevoze niti putnici, niti prtljaga, niti teret, niti pošta;

▼M1

10. letovi zrakoplova s najvećom dopuštenom uzletnom masom manjom od 45 500 kilograma u vlasništvu poduzeća namijenjeni za prijevoz vlastitog osoblja i putnika ili robe za koje se ne naplaćuje prijevoz, kao pomoć u poslovanju poduzeća;

11. letovi zrakoplova s najvećom dopuštenom uzletnom masom manjom od 45 500 kilograma koji je neko poduzeće u potpunosti uzelo u čarter ili najam od operatora zrakoplova s kojim je potpisalo ugovor o prijevozu vlastitog osoblja i putnika ili robe za koje se ne naplaćuje prijevoz, kao pomoć u poslovanju poduzeća;

12. letovi zrakoplova s najvećom dopuštenom uzletnom masom manjom od 45 500 kilograma, za prijevoz vlasnika zrakoplova te putnika i robe za koje se ne naplaćuje prijevoz.

▼M1

Za letove zrakoplova obuhvaćenih točkama 10., 11. i 12., ali s najvećom dopuštenom uzletnom masom od 45 500  kilograma ili većom odgovarajuće nadležno tijelo može u iznimnim slučajevima te na temelju pojedinačne procjene rizika odobriti odstupanje od ograničenja mase utvrđenog za te kategorije. Države članice koje primaju letove tih zrakoplova s uzletnom masom od 45 500 kilograma ili većom mogu zahtijevati da ih se o tome prethodno obavijesti, pri čemu takva obavijest može uključivati presliku provedene procjene rizika, ili zahtijevati da unaprijed odobre takve letove. Zahtjev za prethodnu obavijest ili odobrenje u pisanom se obliku podnosi svim drugim državama članicama.

▼B

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma navedenog u provedbenim pravilima donesenim u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008, ali najkasnije od 29. travnja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Top