EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:229:TOC

Službeni list Europske unije, L 229, 18. rujna 2023.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 229

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
18 rujna 2023.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2023/1781 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. rujna 2023. o uspostavi okvira mjera za jačanje europskog ekosustava poluvodiča i izmjeni Uredbe (EU) 2021/694 (Akt o čipovima) ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Informativna napomena o stupanju na snagu Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Mauricijusa (2022.–2026.)

54

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2023/1782 od 25. srpnja 2023. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/2085 o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa u pogledu Zajedničkog poduzeća za čipove ( 1 )

55

 

*

Uredba Komisije (EU) 2023/1783 оd 15. rujna 2023. o izmjeni priloga II. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za denatonijev benzoat, diuron, etoksazol, metomil i teflubenzuron u ili na određenim proizvodima ( 1 )

63

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1784 оd 15. rujna 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 686/2012 o dodjeljivanju ocjene aktivne tvari etoksazola, čije odobrenje istječe 31. siječnja 2028., državama članicama radi postupka obnavljanja ( 1 )

89

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2023/1785 оd 15. rujna 2023. o stavljanju izvan snage Odluke 2006/929/EZ o uspostavi mehanizma suradnje i provjere napretka Bugarske u ispunjavanju posebnih mjerila na području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

91

 

*

Odluka Komisije (EU) 2023/1786 оd 15. rujna 2023. o stavljanju izvan snage Odluke 2006/928/EZ o uspostavi mehanizma za suradnju i provjeru napretka Rumunjske u ispunjavanju posebnih mjerila na području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije

94

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top