EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:125:TOC

Službeni list Europske unije, L 125, 11. svibnja 2023.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 125

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 66.
11. svibnja 2023.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2023/936 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o Europskoj godini vještina ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/937 оd 10. svibnja 2023. o ispravku Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu uvrštenja proizvoda „fosfatirani diškrobni fosfat proizveden od pšeničnog škroba” na Unijin popis nove hrane ( 1 )

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/938 оd 10. svibnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2470 u pogledu uvjetâ upotrebe nove hrane „Biomasa kvasca Yarrowia lipolytica ( 1 )

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/939 оd 10. svibnja 2023. o povlačenju odobrenja aktivne tvari ipkonazol u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 571/2014 ( 1 )

19

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2023/940 od 4. svibnja 2023. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Posebnog odbora za suradnju u izvršavanju zakonodavstva i pravosudnu suradnju osnovanog Sporazumom o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu utvrđivanja standardnog obrasca zahtjeva za uzajamnu pomoć iz članka 635. stavka 1. tog sporazuma

23

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/941 оd 2. svibnja 2023. o usklađenim normama za osobnu zaštitnu opremu sastavljenima radi potpore Uredbi (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

37

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1860 оd 10. lipnja 2022. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda, formata, učestalosti te metoda i mehanizama za izvješćivanje ( SL L 262, 7.10.2022. )

59

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ ( SL L 151, 14.6.2018. )

60

 

*

Ispravak Direktive 2009/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u svrhu poboljšanja i proširenja sustava Zajednice za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova ( SL L 140, 5.6.2009. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 30 od 25. studenoga 2014.)

61

 

*

Ispravak Direktive (EU) 2018/410 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2018. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi poboljšanja troškovno učinkovitih smanjenja emisija i ulaganja za niske emisije ugljika te Odluke (EU) 2015/1814 ( SL L 76, 19.3.2018. )

62

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top