EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:325:TOC

Službeni list Europske unije, L 325, 20. prosinca 2022.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 325

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
20. prosinca 2022.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2022/2495 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1380/2013. u pogledu ograničenjâ pristupa vodama Unije

1

 

*

Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2022/2496 od 15. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.

11

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2497 оd 12. listopada 2022. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1217/2009 u pogledu područnih jedinica Francuske i Ujedinjene Kraljevine u sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka Unije

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2498 оd 9. prosinca 2022. o utvrđivanju tehničkih stavki skupova podataka o pristupu uslugama za anketu na uzorku u području dohotka i životnih uvjeta, u skladu s Uredbom (EU) 2019/1700 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2499 оd 12. prosinca 2022. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2015/220 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1217/2009 o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj uniji

31

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2500 оd 13. prosinca 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Keleméri bárányhús” (ZOZP))

52

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/2501 оd 14. prosinca 2022. o zabrani ribolova velike crvene kozice na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11 za plovila koja plove pod zastavom Italije i čija je duljina preko svega jednaka ili veća od 18 metara, ali manja od 24 metra

53

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2502 оd 19. prosinca 2022. o ispravku francuske jezične verzije Uredbe (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

56

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2503 оd 19. prosinca 2022. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2019/627 o praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola živih školjkaša i proizvoda ribarstva ili službenih kontrola povezanih s UV zračenjem ( 1 )

58

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2504 оd 19. prosinca 2022. o izmjeni priloga III. i V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata i službenih certifikata za ulazak u Uniju pošiljaka određenih proizvoda ribarstva i visokorafiniranih proizvoda životinjskog podrijetla te predloška privatne potvrde za ulazak u Uniju određenih mješovitih proizvoda ( 1 )

62

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/2505 od 8. prosinca 2022. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice, s jedne strane, te Vlade Danske i lokalne Vlade Farskih Otoka, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora

87

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2022/2506 od 15. prosinca 2022. o mjerama za zaštitu proračuna Unije od povreda načelâ vladavine prava u Mađarskoj

94

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/2507 od 19. prosinca 2022. o izmjeni Odluke 2010/452/ZVSP o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia

110

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/2508 оd 9. prosinca 2022. o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT-ima) za tekstilnu industriju, na temelju Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 8984)  ( 1 )

112

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/2509 оd 15. prosinca 2022. o utvrđivanju količinskih ograničenja i dodjeli kvota za tvari koje podliježu kontroli na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2022) 9109)

162

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Komisije (EU) 2022/2510 оd 8. prosinca 2022. o uspostavi europskog okvira za procjenu kemikalija i materijala koji su „sigurni i održivi po dizajnu”

179

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Delegirana odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 204/22/COL od 16. studenoga 2022. o izmjeni Odluke br. 196/22/COL o hitnim mjerama u Norveškoj zbog izbijanja visokopatogene influence ptica u skladu s člankom 259. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/429 i s člancima 21., 39. i 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 [2022/2511]

206

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top