EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:119:TOC

Službeni list Europske unije, L 119, 21. travnja 2022.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 119

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 65.
21. travnja 2022.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/648 оd 15. veljače 2022. o izmjeni Priloga XI. Uredbi (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu iznosa potpore Unije za vrste intervencija u području ruralnog razvoja za financijsku godinu 2023.

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/649 оd 20. travnja 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (EU) 2022/650 оd 20. travnja 2022. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za natrijev diacetat (E 262 ii.) ( 1 )

65

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/651 оd 20. travnja 2022. o pokretanju revizije Provedbene uredbe (EU) 2017/1993 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana podrijetlom iz Narodne Republike Kine kako je proširena na uvoz određenih tkanina otvorene mrežaste strukture od staklenih vlakana poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana i Tajlanda, bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz tih zemalja ili nemaju, radi utvrđivanja mogućnosti odobravanja izuzeća od tih mjera jednom indijskom proizvođaču izvozniku, stavljanja izvan snage antidampinške pristojbe s obzirom na uvoz tog proizvođača izvoznika te uvođenja obveze evidentiranja uvoza tog proizvođača izvoznika

68

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/652 оd 20. travnja 2022. o odobrenju ekstrakta gorke naranče kao dodatka hrani za određene životinjske vrste ( 1 )

74

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/653 оd 20. travnja 2022. o odobrenju pripravka od ekstrakta lišća Melissa officinalis L. kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

79

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/654 оd 20. travnja 2022. o odobrenju butiliranog hidroksianisola kao dodatka hrani za mačke ( 1 )

84

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/655 od 11. travnja 2022. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za partnerstvo osnovanog Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnikâ Vijeća za partnerstvo, Odbora za partnerstvo, pododborâ i ostalih tijela koje je osnovalo Vijeće za partnerstvo te utvrđivanja popisa pododbora, za primjenu tog sporazuma

89

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2022/656 od 11. travnja 2022. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Tehničkog odbora za određivanje carinske vrijednosti i Tehničkog odbora za pravila o podrijetlu, osnovanih pod okriljem Svjetske carinske organizacije, u pogledu donošenja savjetodavnih mišljenja, komentara, napomena s objašnjenjima, studija slučaja, studija i sličnih akata, koji se odnose na određivanje vrijednosti uvezene robe u carinske svrhe na temelju Sporazuma o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. te u pogledu donošenja savjetodavnih mišljenja, informacija i savjeta i sličnih akata, koji se odnose na utvrđivanje podrijetla robe na temelju Sporazuma o pravilima o podrijetlu

103

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2022/657 od 12. travnja 2022. o imenovanju zapovjednika snaga misije EU-a za vojnu misiju Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) i stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2021/2209 (EUTM Mali/1/2022)

108

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Konačnog donošenja (EU, Euratom) 2022/182 općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. ( SL L 45, 24.2.2022. )

110

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/394 od 9. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini ( SL L 81, 9.3.2022. )

114

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije(EU) 2020/1740 оd 20. studenoga 2020. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka produljenja odobrenja za djelatne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća, i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 ( SL L 392, 23.11.2020. )

115

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top