EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:427:TOC

Službeni list Europske unije, L 427, 30. studenoga 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 427

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
30. studenoga 2021.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2021/2084 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o sudjelovanju Unije u Europskom partnerstvu za mjeriteljstvo koje zajednički poduzima više država članica

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2021/2085 od 19. studenoga 2021. o osnivanju zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 219/2007, (EU) br. 557/2014, (EU) br. 558/2014, (EU) br. 559/2014, (EU) br. 560/2014, (EU) br. 561/2014 i (EU) br. 642/2014

17

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2086 оd 5. srpnja 2021. o izmjeni prilogâ II. i IV. Uredbi (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća radi dodavanja taložnih fosfatnih soli i derivata kao kategorije sastavnih materijala u gnojidbenim proizvodima EU-a ( 1 )

120

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2087 оd 6. srpnja 2021. o izmjeni prilogâ II., III. i IV. Uredbi (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća radi dodavanja materijala i derivata dobivenih toplinskom oksidacijom kao kategorije sastavnih materijala u gnojidbenim proizvodima EU-a ( 1 )

130

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2088 оd 7. srpnja 2021. o izmjeni prilogâ II., III. i IV. Uredbi (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća radi dodavanja materijala dobivenih pirolizom i uplinjavanjem kao kategorije sastavnih materijala u gnojidbenim proizvodima EU-a ( 1 )

140

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2089 оd 21. rujna 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2019/2122 u pogledu određenih kategorija robe niskog rizika, robe koja čini dio osobne prtljage putnika i kućnih ljubimaca izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama te o izmjeni te delegirane uredbe i Delegirane uredbe (EU) 2019/2074 u pogledu upućivanja na određeno zakonodavstvo koje je stavljeno izvan snage ( 1 )

149

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2090 оd 25. studenoga 2021. o odbijanju odobrenja titanijeva dioksida kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

160

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2091 оd 26. studenog 2021. o nadoknadi odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2021. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

162

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2092 оd 29. studenoga 2021. o odobrenju kalijeva diformata kao dodatka hrani za svinje za tov i odbijenu prasad ( 1 )

166

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2093 оd 29. Studenoga 2021. o odobrenju dinatrijeva 5’-gvanilata kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

169

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2094 оd 29. studenoga 2021. o odobrenju dekokvinata (Deccox i Avi-Deccox 60G) kao dodatka hrani za piliće za tov (nositelj odobrenja: Zoetis Belgium SA) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1289/2004 ( 1 )

173

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2095 оd 29. studenoga 2021. o odobrenju L-lizina bazičnog, L-lizin monohidroklorida i L-lizin sulfata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

179

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2096 оd 29. studenoga 2021. o odobrenju endo-1,4-beta-ksilanaze dobivene od Trichoderma reesei CBS 143953 kao dodatka hrani za sve vrste peradi, svinje za tov, prasad i sve manje značajne vrste svinja (nositelj odobrenja: društvo Danisco (UK) Ltd, čiji je zastupnik u Uniji Genencor International B.V.) ( 1 )

187

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2097 оd 29. studenoga 2021. o odobrenju pripravka benzojeve kiseline, kalcijeva formata i fumarne kiseline kao dodatka hrani za purane za tov i purane koji se uzgajaju za rasplod (nositelj odobrenja: Novus Europe NV) ( 1 )

190

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2021/2098 od 25. studenog 2021. o dodatnom produljenju privremenog odstupanja od Poslovnika Vijeća uvedenog Odlukom (EU) 2020/430 s obzirom na poteškoće u vezi s putovanjima uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u Uniji

194

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2082 оd 26. studenoga 2021. o utvrđivanju mjera za provedbu Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zajedničkog europskog sustava klasifikacije rizika ( SL L 426, 29.11.2021. )

196

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top