EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:421:TOC

Službeni list Europske unije, L 421, 26. studenoga 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 421

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
26. studenoga 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2021/2061 od 11. studenoga 2021. o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije (za razdoblje 2021.–2026.)

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2062 оd 23. kolovoza 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/2014 o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2021.-2023.

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2063 оd 25. kolovoza 2021. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2020/2015 o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja u određenim vrstama ribolova u zapadnim vodama za razdoblje 2021.–2023.

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2064 оd 25. kolovoza 2021. o dopuni Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja de minimis izuzeća od obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru

9

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2065 оd 25. kolovoza 2021. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov romba kvrgaša u Crnome moru

14

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2066 оd 25. kolovoza 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za određene pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru za razdoblje 2022.–2024.

17

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2067 оd 24. studenog 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

22

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2068 оd 25. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari benfluralin, dimoksistrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oksamil i piraklostrobin ( 1 )

25

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2069 оd 25. studenoga 2021. o izmjeni Priloga VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072 u pogledu unošenja u Uniju merkantilnog krumpira iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije te o stavljanju izvan snage provedbenih odluka 2012/219/EU i (EU) 2015/1199

28

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2070 оd 25. studenoga 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 474/2006 u pogledu popisa zračnih prijevoznika kojima je letenje u Uniji zabranjeno ili ograničeno ( 1 )

31

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2071 оd 25. studenoga 2021. o nadzoru nad izvozom određenih cjepiva i aktivnih tvari koje se koriste za proizvodnju takvih cjepiva

52

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2072 od 25. studenoga 2021. za potporu jačanju otpornosti u području biološke zaštite i biološke sigurnosti putem Konvencije o biološkom i toksičnom oružju

56

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2073 od 25. studenoga 2021. o potpori jačanju operativne djelotvornosti Organizacije za zabranu kemijskog oružja (OPCW) s pomoću satelitskih snimaka

65

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2074 od 25. studenoga 2021. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2017/2370 za potporu Haškom kodeksu postupanja i neširenju balističkih projektila u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

70

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2075 od 25. studenoga 2021. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2020/979 o potpori razvoju međunarodno priznatog sustava za potvrđivanje upravljanja oružjem i streljivom u skladu s otvorenim međunarodnim standardima

72

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1056 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju ( SL L 231, 30.6.2021. )

74

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013 ( SL L 231, 30.6.2021. )

75

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top