EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:313:TOC

Službeni list Europske unije, L 313, 6. rujna 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 313

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
6 rujna 2021.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1444 оd 17. lipnja 2021. o dopuni Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu normi za mjesta za punjenje električnih autobusa ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1445 оd 23. lipnja 2021. o izmjeni priloga II. i VII. Uredbi (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1446 оd 3. rujna 2021. o ispravku provedbenih uredbi (EU) br. 540/2011 i (EU) br. 563/2014 u pogledu CAS broja osnovne tvari hitozan hidroklorid ( 1 )

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1447 оd 3. rujna 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2020/1534 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih pripremljenih ili konzerviranih agruma (mandarina itd.) podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

13

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1448 оd 3. rujna 2021. o produljenju odobrenja aktivne tvari niskog rizika kalcijev karbonat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1449 оd 3. rujna 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari 2-fenilfenol (uključujući njegove soli kao što je natrijeva sol), 8-hidroksikvinolin, amidosulfuron, bifenoks, klormekvat, klortoluron, klofentezin, klomazon, cipermetrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimetaklor, etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinska ulja, penkonazol, pikloram, propakizafop, prosulfokarb, kizalofop-P-etil, kizalofop-P-tefuril, sumpor, tetrakonazol, tri-alat, triflusulfuron i tritosulfuron ( 1 )

20

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1450 оd 3. rujna 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu roka važenja odobrenja aktivnih tvari akrinatrin i prokloraz ( 1 )

25

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1451 оd 3. rujna 2021. o neodobravanju dimetil sulfida kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

28

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1452 оd 3. rujna 2021. o produljenju odobrenja aktivne tvari kalijev hidrogen karbonat kao tvari niskog rizika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1453 оd 3. rujna 2021. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/605 o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu afričke svinjske kuge ( 1 )

35

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top