EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:188:TOC

Službeni list Europske unije, L 188, 28. svibnja 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 188

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 64.
28. svibnja 2021.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2021/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi Programa za suradnju u području oporezivanja „Fiscalis” i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1286/2013

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2021/848 od 27. svibnja 2021. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

18

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/849 оd 11. ožujka 2021. o izmjeni dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njegove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku ( 1 )

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2021/850 оd 26. svibnja 2021. o izmjeni i ispravku Priloga II. i izmjeni prilogâ III., IV. i VI. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima ( 1 )

44

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/851 оd 26. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

52

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/852 оd 27. svibnja 2021. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 i Uredbe Komisije (EZ) br. 847/2006 u pogledu isključivanja uvoza proizvoda podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine iz carinskih kvota

54

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/853 оd 27. svibnja 2021. o produljenju odobrenja aktivne tvari Streptomyces soj K61 u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 ( 1 )

56

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/854 оd 27. svibnja 2021. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz hladnovaljanih plosnatih proizvoda od nehrđajućeg čelika podrijetlom iz Indije i Indonezije

61

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/855 od 27. svibnja 2021. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

90

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/856 оd 25. svibnja 2021. o utvrđivanju datuma na koji Ured europskog javnog tužitelja preuzima istražne zadaće i zadaće kaznenog progona

100

 

*

Odluka Komisije (EU) 2021/857 оd 27. svibnja 2021. o izmjeni Odluke (EU, Euratom) 2021/625 u pogledu uključivanja određenih investicijskih društava u kriterije prihvatljivosti za članstvo u mreži primarnih trgovaca Unije

103

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/858 оd 27. svibnja 2021. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/253 u pogledu uzbuna uzrokovanih ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i u svrhu otkrivanja kontakata putnika identificiranih s pomoću obrazaca za lociranje putnika ( 1 )

106

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top