EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:328:TOC

Službeni list Europske unije, L 328, 18. prosinca 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 328

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
18. prosinca 2019.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba (EU) 2019/2160 Europskog Parlamenta I Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica ( 1 )

1

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2019/2161 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i direktiva 98/6/EZ, 2005/29/EZ te 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila Unije o zaštiti potrošača ( 1 )

7

 

*

Direktiva (EU) 2019/2162 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica i izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2014/59/EU ( 1 )

29

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2163 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2020. i 2021. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće

58

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2164 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu ( 1 )

61

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2165 оd 17. prosinca 2019. o odobravanju promjene specifikacija nove hrane ulje od sjemenki biljke korijandra Coriandrum sativum u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

81

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2166 оd 16. prosinca 2019. o izmjeni Provedbene odluke 2014/908/EU s obzirom na uvrštenje Srbije i Južne Koreje u popise trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

84

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2167 оd 17. prosinca 2019. o odobravanju strateškog plana mreže za mrežne funkcije upravljanja zračnim prometom jedinstvenog europskog neba za razdoblje 2020.–2029.

89

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2168 оd 17. prosinca 2019. o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora mreže i njihovih zamjenika te članova Europske jedinice za koordinaciju kriznih situacija u zračnom prometu i njihovih zamjenika u pogledu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom u trećem referentnom razdoblju 2020.–2024.

90

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2169 оd 17. prosinca 2019. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 9369) ( 1 )

97

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top