EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:321:TOC

Službeni list Europske unije, L 321, 12. prosinca 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 321

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
12. prosinca 2019.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2019/2121 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2122 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih kategorija životinja i robe izuzetih od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama, posebnih kontrola osobne prtljage putnika i malih pošiljaka robe koje se šalju fizičkim osobama i nisu namijenjene stavljanju na tržište te o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 142/2011 ( 1 )

45

 

*

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za utvrđivanje u kojim slučajevima i pod kojim uvjetima se provjere identiteta i fizičke provjere određene robe mogu obavljati na kontrolnim točkama, a provjere dokumentacije na udaljenosti od graničnih kontrolnih postaja ( 1 )

64

 

*

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za službene kontrole pošiljaka životinja i robe u provozu, pretovaru i daljnjem prijevozu kroz Uniju i o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 1251/2008, (EZ) br. 119/2009, (EU) br. 206/2010, (EU) br. 605/2010, (EU) br. 142/2011, (EU) br. 28/2012, Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 i Odluke Komisije 2007/777/EZ ( 1 )

73

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2125 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o provedbi posebnih službenih kontrola drvene ambalaže, obavijesti o određenim pošiljkama i mjerama koje treba poduzeti u slučajevima neusklađenosti

99

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2126 оd 10. listopada 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o posebnim službenim kontrolama određenih kategorija životinja i robe, mjerama koje je potrebno poduzeti nakon provedbe takvih kontrola te određenim kategorijama životinja i robe izuzetima od službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama ( 1 )

104

 

*

Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2127 оd 10. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma primjene određenih odredaba direktiva Vijeća 91/496/EEZ, 97/78/EZ i 2000/29/EZ ( 1 )

111

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2128 оd 12. studenoga 2019. o utvrđivanju predloška službenog certifikata i pravila za izdavanje službenih certifikata za robu koja se isporučuje na plovila koja napuštaju Uniju i koja je namijenjena opskrbi brodova ili potrošnji od strane posade i putnika ili vojnoj bazi NATO-a ili Sjedinjenih Američkih Država ( 1 )

114

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2129 оd 25. studenoga 2019. o utvrđivanju pravila za ujednačenu primjenu stopa učestalosti provjera identiteta i fizičkih provjera određenih pošiljaka životinja i robe koje ulaze u Uniju ( 1 )

122

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2130 оd 25. studenoga 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o postupcima koje je potrebno provesti tijekom i nakon provjera dokumentacije, provjera identiteta i fizičkih provjera životinja i robe koji podliježu službenim kontrolama na graničnim kontrolnim postajama ( 1 )

128

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2131 оd 28. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1198 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz keramičkih stolnih i kuhinjskih proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera na temelju članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća

139

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Zajedničkog Odbora EGP-a br. 256/2018 od 5. prosinca 2018. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2019/2132]

168

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 79/2019 od 29. ožujka 2019. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) Sporazumu o EGP-u [2019/2133]

170

 

*

Odluka Zajedničkog Odbora EGP-a br. 125/2019 od 8. svibnja 2019. o izmjeni Priloga IX. (Financijske usluge) i Priloga XIX. (Zaštita potrošača) Sporazumu o EGP-u [2019/2134]

176

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane direktive Komisije (EU) 2019/1846 оd 8. kolovoza 2019. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u lemovima koji se upotrebljavaju u određenim motorima s unutarnjim izgaranjem (Službeni list Europske unije L 283 od 5. studenoga 2019.)

178

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top