EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:316:TOC

Službeni list Europske unije, L 316, 6. prosinca 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 316

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
6. prosinca 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/2073 od 5. prosinca 2019. o sklapanju Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu iz Revidiranog Memoranduma o razumijevanju u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Američke Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (2014.)

1

 

*

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti za visokokvalitetnu govedinu iz Revidiranog Memoranduma o razumijevanju u vezi s uvozom goveđeg mesa životinja koje nisu tretirane određenim hormonima za poticanje rasta i povećanim carinama koje Sjedinjene Američke Države primjenjuju na određene proizvode Europske unije (2014.)

3

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2074 оd 23. rujna 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o posebnim službenim kontrolama pošiljaka određenih životinja i robe podrijetlom iz Unije i na povratku u nju nakon što im je zabranjen ulazak u treću zemlju ( 1 )

6

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/2075 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 8, 34, 37 i 38, međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 2, 3 i 6, tumačenja 12, 19, 20 i 22 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja te tumačenja 32 Stalnog odbora za tumačenja ( 1 )

10

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2076 оd 29. studenoga 2019. o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Contec IPA Product Family” ( 1 )

19

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2019/2077 od 28. studenoga 2019. o produljenju mandata voditelja misije Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granicama u Libiji (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2019)

32

 

*

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2019/2078 od 2. prosinca 2019. o imenovanju člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, kojeg je predložila Savezna Republika Njemačka

34

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2079 оd 27. studenoga 2019. o utvrđivanju količinskih ograničenja i dodjeli kvota za tvari koje podliježu kontroli na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8535)

35

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2080 оd 28. studenoga 2019. o odobrenju za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7477)  ( 1 )

51

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2081 оd 28. studenoga 2019. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu uljanu repicu T45 (ACS-BNØØ8-2) ili su proizvedeni od nje, zbog stavljanja te uljane repice na tržište u trećim zemljama do 2005., u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7480)  ( 1 )

57

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2082 оd 28. studenoga 2019. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7481)  ( 1 )

62

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2083 оd 28. studenoga 2019. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 89788 (MON-89788-1), sastoje se ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7482)  ( 1 )

68

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2084 оd 28. studenoga 2019. o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), sastoje se ili su proizvedeni od nje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7483)  ( 1 )

74

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2085 оd 28. studenoga 2019. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i potkombinacije MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njih, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8419) (Vjerodostojan je samo tekst na francuskom jeziku) ( 1 )

80

 

*

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2019/2086 оd 28. studenoga 2019. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, sastoje se ili su proizvedeni od njega, i genetski modificirani kukuruz u kojem se kombiniraju dvije, tri ili četiri od pojedinačnih promjena MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 i DAS-40278-9, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8425)  ( 1 )

87

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/2087 оd 28. studenoga 2019. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 i genetski modificirani kukuruz koji je kombinacija dviju, triju, četiriju ili pet pojedinačnih promjena Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 8428)  ( 1 )

94

 

 

POSLOVNICI

 

*

Izmjene poslovnika suda

103

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2019/1890 od 11. studenoga 2019. o mjerama ograničavanja s obzirom na nezakonite aktivnosti bušenja koje Turska provodi u istočnom Sredozemlju (Službeni list Europske unije L 291 od 12. studenoga 2019.)

107

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (ZVSP) 2019/1894 od 11. studenoga 2019. o mjerama ograničavanja s obzirom na nezakonite aktivnosti bušenja koje Turska provodi u istočnom Sredozemlju (Službeni list Europske unije L 291 od 12. studenoga 2019.)

108

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top