Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:289:TOC

Službeni list Europske unije, L 289, 8. studenoga 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 289

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
8. studenoga 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/1864 od 24. listopada 2019. o potpisivanju, u ime Unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Švicarske Konfederacije u okviru pregovora na temelju članka XXVIII. GATT-a iz 1994. o izmjeni švicarskih koncesija WTO-a u pogledu začinjenog mesa

1

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1865 оd 6. lipnja 2019. o ispravku rumunjske jezične verzije Delegirane uredbe (EU) 2015/35 o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) ( 1 )

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 оd 3. srpnja 2019. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/653 radi usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća kao mogućnosti ulaganja u odnosnu imovinu s produljenim razdobljem izuzeća iz tog članka ( 1 )

4

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1867 оd 28. kolovoza 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu financiranja primjenom fiksnih stopa

6

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1868 оd 28. kolovoza 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 radi usklađivanja prodaje emisijskih jedinica na dražbi s pravilima ETS-a EU-a za razdoblje od 2021. do 2030. i s klasifikacijom emisijskih jedinica kao financijskih instrumenata u skladu s Direktivom br. 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

9

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1869 оd 7. studenoga 2019. o izmjeni i ispravku Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina određenih nepoželjnih tvari u hrani za životinje ( 1 )

32

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1870 оd 7. studenoga 2019. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine eruka kiseline i cijanovodične kiseline u određenoj hrani ( 1 )

37

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/1871 оd 7. studenoga 2019. o referentnim vrijednostima za poduzimanje mjera za neodobrene farmakološki djelatne tvari prisutne u hrani životinjskog podrijetla i stavljanju izvan snage Odluke 2005/34/EZ ( 1 )

41

 

*

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1872 оd 7. studenoga 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Japan na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz određenih proizvoda od peradi u Uniju ili njihov provoz kroz Uniju ( 1 )

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1873 оd 7. studenoga 2019. o postupcima koje provode nadležna tijela na graničnim kontrolnim postajama radi koordinirane provedbe pojačanih službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla, zametnih proizvoda, nusproizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda ( 1 )

50

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1874 оd 6. studenoga 2019. o primjerenosti nadležnih tijela Narodne Republike Kine u skladu s Direktivom 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7854)  ( 1 )

55

 

 

 

*

Ispravak Direktive Vijeća (EU) 2018/1910 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost za oporezivanje trgovine među državama članicama (Službeni list Europske unije L 311 od 7. prosinca 2018.)

59

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/934 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati alkoholna jakost, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze, najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode i njihova odlaganja te objave zapisa OIV-a(Službeni list Europske unije L 149 od 7. lipnja 2019.) Na stranici 9. u Prilogu I. dijelu A tablici 1. stupcu 2. retku 2.

60

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1706 оd 10. listopada 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/325 o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz pređe visoke čvrstoće od poliestera podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera na temelju članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća (Službeni list Europske Unije L 260 od 11. listopada 2019.)

61

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top