EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:142:TOC

Službeni list Europske unije, L 142, 29 svibnja 2019.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 142

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 62.
29. svibnja 2019.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/885 оd 5. veljače 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju informacije koje treba dostaviti nadležnom tijelu u zahtjevu za ovlaštenje treće strane za provjeru STS usklađenosti ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/886 оd 12. veljače 2019. o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 480/2014 u pogledu odredaba o financijskim instrumentima, pojednostavnjenim mogućnostima obračuna troškova, revizorskom tragu, opsegu i sadržaju revizija operacija i metodologiji za odabir uzorka operacija te Priloga III.

9

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/887 оd 13. ožujka 2019. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća

16

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/888 оd 13. ožujka 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu podataka o novim teškim vozilima koje trebaju pratiti i o kojima trebaju izvješćivati države članice i proizvođači ( 1 )

43

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/889 оd 22. svibnja 2019. o odobrenju izmjene specifikacije zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla „Barbera d'Asti” (ZOI)

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/890 оd 27. svibnja 2019. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz kikirikija iz Gambije i Sudana i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 669/2009 i Provedbene uredbe (EU) br. 884/2014 ( 1 )

48

 

*

Uredba Komisije (EU) 2019/891 оd 28. svibnja 2019. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcionalnog razreda „stabilizatora” i upotrebe željezova laktata (E 585) na gljivi Albatrellus ovinus kao sastojku švedskih jetrenih pašteta ( 1 )

54

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/892 оd 28. svibnja 2019. o odobrenju pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 kao dodatka hrani za sve svinje osim odbijene prasadi i krmača i sve manje značajne vrste svinja (nositelj odobrenja Danstar Ferment AG, kojeg zastupa Lallemand SAS) ( 1 )

57

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/893 оd 28. svibnja 2019. o produljenju odobrenja Bacillus subtilis DSM 15544 kao dodatka hrani za piliće za tov i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1444/2006 (nositelj odobrenja Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., kojeg u Uniji zastupa Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

60

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/894 оd 28. svibnja 2019. o odobrenju L-treonina dobivenog od bakterije Escherichia coli CGMCC 7.232 kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

63

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2019/895 od 22. svibnja 2019. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću ministara AKP-EU u pogledu delegiranja Odboru veleposlanika AKP-EU ovlasti za odluku o donošenju prijelaznih mjera na temelju članka 95. stavka 4. Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

67

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/896 оd 28. svibnja 2019. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2019/450 u pogledu europskih dokumenata za ocjenjivanje opreme za unutarnje pregrade koja se upotrebljava kao nenosivi zidovi, sustava mehanički pričvršćenih savitljivih krovnih vodonepropusnih cerada, tankih metalnih kompozitnih limova, elastičnih šupljih mikrokuglica kao dodatka betonu, kompleta za pričvršćivanje obloga i samonosivih prozirnih krovnih sklopova s pokrovom od plastičnih ploča ( 1 )

69

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.

Top